المحتوى هنا ينقصه الاستشهاد بمصادر، أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها.

بلدات أنغولا

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى: تصفح، ‏ ابحث
Question book-new.svg
المحتوى هنا ينقصه الاستشهاد بمصادر. يرجى إيراد مصادر موثوق بها. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. (فبراير 2016)
جزء من سلسلة مقالات سياسة أنغولا
أنغولا
Coat of arms of Angola.svg

بلدات أنغولا : هو المستوى الثالث للتقسيم الإداري في أنغولا بعد البلديات . تقسم 173 بلدية في أنغولا إلى ما مجموعه 618 بلدة.

مقاطعة بنغو[عدل]

آمبرز, Kakalo-Kahango, Ícolo e Bengo, Cassoneca, Bela Vista, Tabi, Zala, Kikabo, Barra do Dande, Muxiluando, Kixico, Kanacassala, Gombe, Kicunzo, Kage, Mabubas, كاكسيتو  (لغات أخرى), Ucua, Piri, Kibaxe, São José das Matas, Kiaje, Paredes, Bula-Atumba, Pango-luquem, Kabiri, Bom Jesus, Catete, Calomboloca, Kazua, Muxima, Dembo Chio, Mumbondo, Kixinje

مقاطعة بنغيلا[عدل]

Alda Lara, Asfalto, Babaera, Balombo, Benfica, بنغيلا, Biópio, Bocoio, Candumbo, Catumbela, Chigongo, Chikuma, Chila, Chindumbo, Chongorói, Compão, Cote, كوبال  (لغات أخرى), Cubal do Lumbo, Dombe Grande, Lobito Canata, Catumbela, Egito, Monte Belo, موضة, Caimbambo, Catengue, Baia Farta, Cupupa, Imbala, Quendo, Chiongoroi, Capupa, Bolongueira, Ganda, Babaera, Kasseque, Chicurnu, Ebanga

مقاطعة بيي[عدل]

Munhango, Caivera, Sachinemuna, Andulo, Belo Horizonte, Cambândua, Chicala, Chinguar, Chipeta, Chitembo, Chiuca, Chivaúlo, Dando, Gamba, Kachingues, Kaiei, Kalucinga, Kamakupa, Kangote, Kassumbe, Katabola, Kuemba, كويتو, Kunhinga, Kunje, Kutato, Kwanza, Luando, Lúbia, Malengue, Mumbué, Mutumbo, Nharea, Ringoma, Sande, Soma Kwanza, Santo António da Muinha, Trumba, Umpulo

مقاطعة كابيندا[عدل]

Miconje, مصطفى السيد, كابيندا, Malembo, Tanto-Zinze, Landana, Massabi, Inhuca, Necuto, Belize

مقاطعة كواندو كوبانغو[عدل]

Baixo Longa, Bondo, Chinguanja, سونجار  (لغات أخرى), Dirico, Kaiundo, Kalai, Kuchi, Kueio, Kuito Kuanavale, Kutato, Kutuile, Longa, Luengue, Luiana, Maue

مقاطعة كوانزا نورتي[عدل]

Aldeia Nova, Banga, Danje - ia - Menha, إقليم دوندو  (لغات أخرى), Golungo Alto, Kaenda, Kakulo, Kamabatela, Kambondo, Kanhoca, Kiangombe, Kiculungo, Kilombo dos Dembos, Kissola, Luinga, Lucala, Massangano, Maúa, Ndalatando, Quiage, Quibaxe, São Pedro da Kilemba, Samba Cajú, Samba Lukala, Tango, Zenza do Itombe, Bindo, Bolongongo, Cariamba, Terreiro, Quiquemba, Cacongo, Cerca, Camome, Cavunga, Kiluanje

مقاطعة كوانزا سول[عدل]

Assango, Botera, دنبي, Ebo, Gabela, Gangula, Kabuta, Kalulo, Kapolo, Kariango, Kassanje, Kassongue, Kibala, Kienha, Kikombo, Kilenda, Kissanga Kungo, Kissongo, Konda, Kungo e Sanga, Kunjo, Munenga, Mussende, Ndala Kachibo, Pambangala, Quissanga, Sanga, São Lucas, Ucu–Seles, Waco Cungo, سومبي [الإنجليزية], Porto Amboim, Quipaze, ذرة, Quirimbo, Ambovia

مقاطعة كونيني[عدل]

Bangula, Cacite, Castilhos, Chitado, Evale, Humbe, Kafima, Kahama, Kalonga, Kuvati, Kuvelai, Môngua, Mukope, Mupa, Namakunde, Naulila, Ombala yo Mungu, اوندجيفا [الإنجليزية], Oximolo, Shiede, Xangongo, Nehone Cafima, Evale, Simporo, yonde, Xagongo, Oncócua, Otthinjau

مقاطعة هوامبو[عدل]

Alto–Uama, Bailundo, Bimbe, Chiaca, Chinhama, Chinjenje, Chipipa, Chiumbo, هوامبو, Kaála, Kachiungo, Kakoma, Kalenga, Kalima, Kambuengo, Katabola, Katata, Kuima, Lépi, Londuimbali, Longonjo, Lunge, Mbave, Mungo, Sambo, Tchipeio, Thicala Yhilohanga, Ukuma, Ussoke, Hengue-Caculo, Ecuma, Tchiahana, Chilata, Tchiumbo, Hungulo, Mundundo

مقاطعة هويلا[عدل]

Cacula, Cacula-Sede, Capunda-Cavilongo, Chiange-Sede, بيمبا, Chibia-sede, Chicomba, Chipindo, Dongo, Galangue, Gungue, Humpata-Sede, Jamba, Jau, Kakonda, Kalépi, Kalukembe, Kassinga, Kilengue Kusse, Kutenda, Kuvango, لوبانغو, Matala, Ngola, Quihita, Quipungo-Sede, Tchipungo, Uaba, Santo Arina, كوميون هويلا, Quilengues, دجاج رومي, Imulo, Degola, Cusse, بامبي, Vincungo, Tchibembe, Capelango, Mulondo

مقاطعة لواندا[عدل]

Bairro Operário, Barra do Cuanza, Benfica e Mussulo, Cacuaco, Camama, Cassequel, Cazenga, Corimba, Da Ilha, Futungo de Belas, Golfe (Luanda), Havemos de Voltar, Hoji Ya Henda, Kinanga, Margal, Neves Bendinha, Ngola Kiluange, Prenda, Ramiro (Luanda), Rangel (Luanda), Rocha Pinto, Sambizanga, Tala Hady, Terra Nova (Luanda), Vila Estoril, Cuca (Luanda), Ilha do Cabo, Patrice Lumuba, Maculusso, Kilamba Kiaxi, Palanca (Luanda), Malanga (Luanda), Samba, Angola, Funda, Quicolo, Viana, Angola, Calumbo

مقاطعة لوندا نورتي[عدل]

Iongo, Kachimo, Kamaxilo, Kambulo, Kamissombo, Kanzar, Kapenda Kamulemba, Kaungula, Kuango, Lóvua, Luachimo, Luia, Luremo, Xa–Cassau, Xá-Muteba, Xinge, لوكابا [الإنجليزية], سامبو, Capaia, Thitato, Cuilo, Caluango, Iubalo, Muvulege, Luangue, Cassengue, Quitapa.

مقاطعة لوندا سول[عدل]

Alto-Chikapa, Chiluage, Dala, Angola, Kakolo, Kassai-Sul, Kukumbi, Mona-Kimbundo, Mukonda, Murieje, ساوريمو [الإنجليزية], سامبو, Xassengue, Cazeje, Luma Cassai

مقاطعة مالانجي[عدل]

Cacuso, Cinguengue, Kacuso, Pungo-Andongo, Cuale, Quinge, Cambundy, Catembo, Dumba (Malanje), Cabango, Tala Mungongo, Bembo (Malanje), Caombo, Micanda, Luquembo, Capunda, Dombo, Marimba, Angola, Quimbango, Quihuhu, Muquize, لغة كتالونية, Quirima, Saltar, Cazongo, Cainda, Calunda, Lovua, Lumbala, Candundo, Macondo, Lumbala-Ngimbo, Chiume, Lumai, Lutembo, Mussuma, Ninda, Sessa, Kalamagia, Kalandula, Kambaxe, Kambo, Kambondo, Kangandala, Kangando, Karibo, Kateco-Kangola, Kaxinga, Kela, Kimambamba, Kissele, Kiuaba-Nzoji, Kizenga, Kota, Kunda-iá-Baze, Lombe, مالانج, Massango, Mikixi, Milando, Moma, Mufuma, Mukari, Ngola-Luije, Sokeko, Tembo-Aluma, Xandele

مقاطعة موكسيكو[عدل]

Alto Zambeze, Chiume, Kaianda, Kalunda, Kamanongue, Kangamba, Kangumbe, Kavungo, Lago-Dilolo, Léua, Liangongo, Lóvua, Luakano, Lukusse, Lumbala-Kakengue, Lumbala-Nguimbo, Lumeje Kameia, Lutembo, Lutuai ou Muangai, Macondo, Mussuma, Ninda, Tempué, Sessa, Cassamba, Muié

مقاطعة ناميبي[عدل]

Baia dos Tigres, Bairro Dos Corações, Bairro Heróis, Bentiaba, Bibala-Sede, Cainde, Caitou, Camacuio-Sede, Chingo (Namibe), Kapagombe, Lola (Namibe), Mamué, Mucaba, Muinho, Savo-Mar, Tômbua, Torre do Tambo, Virei-Sede, Yona (Namibe), ناميبي, Lucira

مقاطعة أويغه[عدل]

Aldeia Viçosa, Alto Zaza, Bembe, Beu, Buengas, Bungo, Cambembe, Cuilo Pombo, Dimuca, Kinvuenga, Lucanga, Mabaia, Macuba, Mbanza Nnosso, Quinzala, Sacandica, Uamba, Vista Alegre (Uíge), أويغي [الإنجليزية], Negage, Dimuca, Quisseque, Puri, Angola, Cangola, Mengo, Caiongo, Sanza Pompo, Milunga, Macocola, Massau, Macolo, Quibele, Cuango, Icoca, Nova Esperança (Uíge), Qitexe, Cuilo-Camboso, Cambamba, سونغو  (لغات أخرى), Nova Caipenba, Quipedro, Camatambo, Lembua, Petecussso, Maquela do Zombo, Quibocolo, Cuilo, Futa (Uíge)

محافظة زائير[عدل]

Kanda, Kelo, Kiende, Kindeji, Kinzau, Kiximba, Kuimba, Loje-Kibala, Luvu, Mangue Grande, Mbanza Kongo, Mbuela, Mussera, Nkalambata, Nóqui, Nzeto, Pedra de Feitiço, سويو  (لغات أخرى) , جزيرة سومبا, Caluca, Nadinba, Buela, Luvaca, Lufico, Mpala Lulendo, Loge, Tomboco, Quingombe, Caluca, Nadimba, Buela,

انظر أيضا[عدل]

روابط خارجية[عدل]