اللغة الفارسية: الفرق بين النسختين

اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
تم إزالة 479 بايت ، ‏ قبل سنتين
وسمان: تحرير من المحمول تعديل ويب محمول
وسمان: تحرير من المحمول تعديل ويب محمول
|-
|}
|}
وزير. وزارت. مرزبان. اسوار. ديوان. بريد. ورد(برگ- گل)- ورق. دين. مصر (میثرا- الهه الشمس). تاج. سفته – چک - خنجر – جوشن- خود- خدنك - ساروخ - هاون - ستون استون استوانه - نام ستارگان :هرمس ناهيد.بهرام. مهر.كيوان. تير، ماه، بروين. ناهد ودر موسيقي ناي ني سورنا بربط تنبور صنج سكاح سيكاه - بغ بگ بيك (بعضی به غلط این واژه را ترکی می دانند) به معني ارباب أمير خداوند رهبر ديني، مرشد وهدايتگر است كه بغ دخت(بيدخت) ايزد بانو نام ديگر آناهيتا فرشته آبها وپاكي. بغداد- جم – عجم -
استاذ - دور- دوران - دوريه - لج لجاجت لجوج.
بته =* پته= بطاقه(بليط) -
حور= حوريه.
*استبرگ == استبرق
فتيله. فارس- فرسان - جهنم - راز- رمز- بند- بنود.
*پإسبانی == باسقانی
زيور= زينت.
* پرخاش ==برخاش
خيار.
*پلشت==بلشت
جربزه.
*بهبود==بهبوذان
صابون.
*گچ == جبس
.
*كلاهك==جلاهق
زناني (زننما) زاني. زانيه. زان - دين - دستور
*گلگون==الجلجلون
قاب (كاب) كعب
*گمرک ==جمرك
بته = پته= بطاقه(بليط) -
*چنگره (چکش چوبی) =جندره
-
* زنجیر ==جنزير
دلو دوالي -
*گیسوان == جيسران
روزنامج - خانه - پادشاه =پاشا= باشا- شاهي = شهي(لذيذ)- شاهين- شاو- شاحنه – باشه (نوعی شاهين). شيرين.شمع وشمعدان. - - مهرگان = مهرجان- آبخانه – آباد - آبدان = حوض - آبدست= وضو- آجر= آجر آگر آجور- آخور = اصطبل- آزاد مرد = رجل حر - آستانه = دربار- آسمان خون == آسمان گون – آهن
*کنده ریش==خندريس
 
*سرداق== سرطاق
*سبد== سبط
* چکین == سکین
*گنج == كنز، كنوز
*گل آب = جلاب
*گلابی = کلابی
*کاری = الکاری، العقاری
*کفچلیز، کفگیر== قفشلیل
*كشيش= قسيس قسيسين
*كنشت كنيست = كنيسه كنايس
*نفت == نفط،
*روستا == روستاق – الرزاق،
*راي == الرای،
*رونگ == رونق،
*رهبان== ربان
*زنديك == زنديق زنادقه،
*زشت == رجس
*گرداب == جرداب
جوراب == جوارب
*جاروب= شاروب
*خانگاه == خانقاه
*خاشاك= غساق
<ref>الکلمات الفارسیه فی المعاجم العربیه – جهینه نصر علی – طلاس – برج دمشق - 2003</ref>
اباش == اوباشه = اوباش – ایوان – دیوان - اخش = خوش - ارجمند = با ارزش عزیز- ارجوان = ارغوانی – شراب- ارزن = ارز- ارگ – بورگ = برج - انجمن= الهنزمن - الماس = الماس - انبار = الأنبار - انبان = انبان -استبرق درقرآن آمده است اصل آن استبرگ – انبوب – انجر – اسوه درقرآن در چند آیه تکرار شده است اسوه از کلمه پهلوی آسا به معنی نمونه گرفته شده است.اساور = اسوار به معنی اسب سوار - اشتربان = شتربان - بابا – باذام- بيجامه- باذنجان= باذمجان- بندر- پاپوش چی = پاپوش= بابوش- بابونج = بابونه = پونه باج = باژ= مالیات وزورگیری – باجه = پاچه – باجایه = چادر نقاب = پوشش- باخ = باختن – باداش = پاداش –بادزهر = پادزهر- بادگیر-بادکیر – بادنج = جوز هندی – بادهنج = بادهنگ - باده = می – بارجاه = بارگاه = کاخ وقصر = بارجه = کشتی جنگی – بارجین = قاشق– باره = پاره = بهره – بارود= باروت- پارولا= مکر وحیله – باری = بوری حصیر- باریچی – باروتچی – باز= عقاب – بازار= سوق- بازدار= صاحب عقاب- بازرباشی= بزرگ بازار- بازرکان= بازرگان- بازوبند= باصوبند- بازی = ملعبه- بازیار = مربی شاهین وعقاب- پإسبانی = نگهبانی شب- باسقانی = بازرس- باشق = باشه نوعی عقاب- باطیه = پاتیل = بادیه- باغ = باغ – باغبان = باقدار- باغستان = بوستان – باک = پاک – بال = بال - باله = جوراب محکم از کلمه پیله گرفته شده ورقص باله از این کلمه است) پالوته= بالوظه= فالوذج = پالوده - بانو – بانوان- بانوکه= بانوچه – نمر = ببر= شیر اسد- بخشیش = بخشش برجد = لباس برچم = برچین – پرچه = یاره – برخ = سهمیه – برخاش = پرخاش باقة = دسته گل باغ گل – باغ داد.بغ داد = بغداد- برزخ = پرژک = پردک = پرده = برقع – برزغ = پرذوق پر نشاط- برزه = برزکار- بسط= بساط- از کلمه پوست پهن کردن بسط کردن وبساط کردن. بست = بستن – بستان از بو استان ویا باغ استان گرفته شده است. بستان = بگیر –بستانبان = باغبان- پستان = پستان –بغداد = بغ داد = خدا داد- باغ داد – بغوان = باغبان – بقجه = بقچه – بلاز= بلاژ= شیطان- بلاس = پلاس- بلبل- بلدام = پلید اندام = بلندم – بلس = پلوس = ابلیس – بلشت = پلشت = نجس – بلکون = بالگون - بلند= بلند- بلنک = پلنگ –بهادار= ثروتمند- بهار= بهار نوعی گل – به به = به به – بهبوذان = بهبود= شاد- بهرس = بهی = زیبا – پهریز= پرهیز- بهزر= به زر- بهلول – بهلوان = پهلوان- بهو = صوفه = ایوان – بوتقه = بوته = قالب – بوتین = پوتین – بوران = باران - بشارت – بوس = بوسه - بهلول از پهلوان – بهلوان = پهلوان – پوچ = بوش (خسارت)- - برهوت = بیابان - برو = برو- بر.از= پرواز-
بزکوار== بزرگوار- بس = بس است – بساط= بسط= پهن—مرجان- بشکیر = پیشگیر= پیشبند- بشم = پشم
20

تعديل

قائمة التصفح