قالب:Graph:PageHistory

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

This graph's main version resides at mediawiki Template:Graph:PageHistory.
Please make all the changes there and copy it everywhere else (until the copying is automated)

{{Graph:PageHistory}}

لا وصف.

[تحرير بيانات القالب]

وسائط القالب

هذا القالب يفضل التنسيق بنفس السطر للوسائط.

وسيطوصفنوعحالة
page name1

Title of the page, or if missing, current article (not talk)

غير معروفاختياري
wiki project domainwiki

Full domain of the wiki

مثال
en.wikipedia.org
غير معروفاختياري
heightheight

دون وصف

غير معروفاختياري
widthwidth

دون وصف

غير معروفاختياري
overflowoverflow

دون وصف

غير معروفاختياري
number of revisionsrevisions

Count of last revisions to show

غير معروفاختياري
localized label for Y axislabelY

دون وصف

غير معروفاختياري
displaydisplay

CSS display value of the graph

قيمة تلقائية
block
غير معروفاختياري

See also[عدل]

قالب:Extension:Graph

<graph>
{
 //
 // ATTENTION: This code is maintained at https://www.mediawiki.org/wiki/Template:Graph:PageHistory
 //      Please do not modify it anywhere else, as it may get copied and override your changes.
 //      Suggestions can be made at https://www.mediawiki.org/wiki/Template_talk:Graph:PageHistory
 //      The graph uses Query API https://www.mediawiki.org/w/api.php?action=help&modules=query%2Brevisions
 //

 "version": 2,
 "width": 500,
 "height": 300,

 // Loads last max (500) revisions of the given (or current) article
 "data": [
  {
   "name": "values",
   "url": "wikiapi:///?action=query&format=json&formatversion=2&prop=revisions&titles=%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8%3AGraph%3APageHistory&rvlimit=max&rvprop=timestamp|user|size&rawcontinue",
   "format": {
    "type": "json",
    "property": "query.pages.[0].revisions",
    "parse": {"timestamp": "date","size": "number"}
   },
  },
  {
   "name": "stats",
   "source": "values",
   "transform": [{"type": "aggregate", "groupby": ["timestamp"], "summarize": {"size": "sum"} }]
  }
 ],

 "scales": [
 {
  "name": "x",
  "type": "time",
  "range": "width",
  "domain": {"data": "values","field": "timestamp"}
 },
 {
  "name": "y",
  "type": "linear",
  "range": "height",
  "nice": true,
  "domain": {"data": "stats","field": "sum_size"}
 },
 {
  "name": "color",
  "type": "ordinal",
  "range": "category20",
  "domain": {"data": "values","field": "user"}
 }],

 "axes": [
 {
  "type": "x",
  "scale": "x",
  "tickSizeEnd": 0,
  "grid": true,
  "subdivide": 2,
  "properties": {
   "ticks": {"stroke": {"value": "#666666"} },
   "labels": {"fill": {"value": "#666666"},"angle": {"value": 30},"align": {"value": "left"} },
   "grid": {"stroke": {"value": "#cacaca"} },
   "axis": {"stroke": {"value": "#666666"},"strokeWidth": {"value": 2} }
  }
 },
 {
  "type": "y",
  "scale": "y",
  "grid": true,
  "title": "حجم الصفحة (بايت)",
  "properties": {
   "ticks": {"stroke": {"value": "#666666"} },
   "labels": {"fill": {"value": "#666666"} },
   "grid": {"stroke": {"value": "#cacaca"} },
   "axis": {"stroke": {"value": "#666666"},"strokeWidth": {"value": 2} }
  }
 }],

 "legends": [{
  "fill": "color",
  "title": "المستخدم",
  "offset": 10,
  "properties": {"symbols": {"stroke": {"value": "transparent"} } }
 }],

 "marks": [
 {
  "type": "line",
  "from": {"data": "values"},
  "properties": {
   "enter": {
    "x": {"scale": "x","field": "timestamp"},
    "y": {"scale": "y","field": "size"},
    "stroke": {"value": "#000"},
    "strokeWidth": {"value": 1}
   }
  }
 },
 {
  "type": "symbol",
  "from": {"data": "values"},
  "properties": {
   "enter": {
    "x": {"scale": "x","field": "timestamp"},
    "y": {"scale": "y","field": "size"}, 
    "fill": {"scale": "color", "field": "user"},
    "size": {"value": 15},
    "stroke": {"scale": "color", "field": "user"}
   }
  }
 }]
}
</graph>