قالب:RailGauge

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث


توثيق القالب[عرض] [عدل] [تاريخ] [مسح الكاش] [استخدامات]

Purpose[عدل]

This template consolidates all of the rail transport track gauge specifications into one standard notation, providing options for listing either metric or imperial units first, for linking the unit abbreviations and for listing (and optionally linking to) the most common name for the specific gauge where applicable.

Usage[عدل]

This template is designed for ease of use. The syntax is as follows:

{{RailGauge | gauge spec (below) [ | al=on ] [ | lk=on ] [ | disp=s ]}}

The only required parameter is the gauge specification; the applicable values are listed below. The al, lk and disp parameters are optional.

For example, to display the notation for the standard gauge measurement with the alternate name and both the alternate name and measurement labels linked to the applicable articles:

 {{RailGauge|sg|al=on|lk=on}}

produces:

 1٬435 مليمتر (4 قدم (وحدة قياس) 8+12 بوصة) Standard gauge

Parameters[عدل]

Gauge specification values:

Metric units first   Imperial units first
Value Produces Value Produces
3mm 3 mm (0.118 in)
4mm 4 mm (0.157 in)
4.5mm 4٫5 mm (0.177 in) 0.177
0.177in
0.177"
 0.177 in (4٫5 mm)
4.8mm 4٫8 mm (0.189 in)
6.5mm 6٫5 mm (0.256 in) 0.256
0.256in
0.256"
 0.256 in (6٫5 mm)
6.53 6٫53 mm (0.257 in) 0.257
0.257in
0.257"
 0.257 in (6٫53 mm)
0.276
0.276in
0.276"
 0.276 in (7 mm)
8.97mm 8٫97 mm (0.353 in) 0.353
0.353in
0.353"
 0.353 in (8٫97 mm)
9mm 9 mm (0.354 in)
9.42mm 9٫42 mm (0.371 in)
10.5mm 10٫5 mm (0.413 in) 0.413
0.413in
0.413"
 0.413 in (10٫5 mm)
12mm 12 mm (0.472 in)
0.500in
0.500"
 0.500 in (12٫7 mm)
13mm 13 mm (0.512 in)
13.5mm 13٫5 mm (0.531 in)
14.125mm 14٫125 mm (0.556 in)
14.2mm 14٫2 mm (0.559 in)
14.28mm 14٫28 mm (0.562 in)
0.563
0.563in
0.563"
 0.563 in (14٫3 mm)
15.76mm 15٫76 mm (0.620 in)
16.2mm 16٫2 mm (0.638 in)
0.649
0.649in
0.649"
 0.649 in (16٫48 mm)
16.5mm 16٫5 mm (0.650 in) 0.650
0.650in
0.650"
 0.650 in (16٫5 mm)
18mm 18 mm (0.709 in)
18.2mm 18٫2 mm (0.717 in)
18.83mm 18٫83 mm (0.741 in)
19mm 19 mm (0.748 in)
0.750in
0.750"
 0.750 in (19٫05 mm)
20.5mm 20٫5 mm (0.807 in)
22mm 22 mm (0.866 in)
0.883
0.883in
0.883"
 0.883 in (22٫4 mm)
22.5mm 22٫5 mm (0.886 in)
23mm 23 mm (0.906 in)
24mm 24 mm (0.945 in)
1.125
1.125in
1.125"
 1.125 in (28٫6 mm)
1.250
1.250in
1.250"
 1.250 in (31٫8 mm)
32mm 32 mm (1.260 in)
33mm 33 mm (1.299 in)
35mm 35 mm (1.378 in)
1.75in
1.75"
 1.75 in (44٫45 mm)
1.766
1.766in
1.766"
 1.766 in (44٫85 mm)
45mm 45 mm (1.772 in)
50.8
50.8mm
50٫8 mm (2 in) 2
2in
2"
 2 in (50٫8 mm)
63mm 63 mm (2.48 in)
63.5
63.5mm
63٫5 mm (2+12 in) 2.5
2.5in
2.5"
 2+12 in (63٫5 mm)
2.781
2.781in
2.781"
 2.781 in (70٫62 mm)
89
89mm
89 mm (3+12 in) 3.5
3.5in
3.5"
 3+12 in (89 mm)
108
108mm
108 mm (4+14 in) 4.25
4.25in
4.25"
 4+14 in (108 mm)
121
121mm
121 mm (4+34 in) 4.75
4.75in
4.75"
 4+34 in (121 mm)
127
127mm
127 mm (5 in) 5in
5"
 5 in (127 mm)
184
184mm
184 mm (7+14 in) 7.25
7.25in
7.25"
 7+14 in (184 mm)
190.5
190.5mm
190٫5 mm (7+12 in) 7.5
7.5in
7.5"
 7+12 in (190٫5 mm)
210
210mm
0.21
0.21m
210 mm (8+14 in) 8.25
8.25in
8.25"
 8+14 in (210 mm)
229
229mm
0.229
0.229m
229 mm (9 in) 9
9in
9"
 9 in (229 mm)
241
241mm
0.241
0.241m
241 mm (9+12 in) 9.5
9.5in
9.5"
 9+12 in (241 mm)
254
254mm
254 mm (10 in) 10
10in
10"
 10 in (254 mm)
260
260mm
0.26
0.26m
260 mm (10+14 in) 10.25
10.25in
10.25"
 10+14 in (260 mm)
267
267mm
0.267
0.267m
267 mm (10+12 in) 10.5
10.5in
10.5"
 10+12 in (267 mm)
305
305mm
305 mm (12 in) 12
12in
12"
 12 in (305 mm)
311
311mm
311 mm (12+14 in) 12.25
12.25in
12.25"
 12+14 in (311 mm)
381
381mm
381 mm (15 in) 15
15in
15"
1ft3in
1'3"
 15 in (381 mm)
400
400mm
0.4
0.4m
400 mm (15+34 in) 15.75
15.75in
15.75"
1ft3.75in
1'3.75"
 15+34 in (400 mm)
406
406mm
0.406
0.406m
406 mm (16 in) 16
16in
16"
1ft4in
1'4"
1.4ft
 16 in (406 mm)
419
419mm
0.419
0.419m
419 mm (16+12 in) 16.5
16.5in
16.5"
1ft4.5in
1'4.5"
1.4.5ft
 16+12 in (419 mm)
432
432mm
432 mm (1 ft 5 in) 17
17in
17"
1ft5in
1'5"
1.5ft
1 ft 5 in (432 mm)
450
450mm
450 mm (17.72 in) 17.72
17.72in
17.72"
1ft5.72in
1'5.72"
1.5.72ft
1 ft 5.72 in (450 mm)
457
457mm
457 mm (18 in) 18
18in
18"
1ft6in
1'6"
1.6ft
 18 in (457 mm)
483
483mm
483 mm (1 ft 7 in) 19
19in
19"
1ft7in
1'7"
1 ft 7 in (483 mm)
495
495mm
495 mm (1 ft 7+12 in) 19.5
19.5in
19.5"
1ft7.5in
1'7.5"
1 ft 7+12 in (495 mm)
500
500mm
0.5
0.5m
500 mm (1 ft 7+34 in) 19.75
19.75in
19.75"
1ft7.75in
1'7.75"
1 ft 7+34 in (500 mm)
508
508mm
508 mm (1 ft 8 in) 20
20in
20"
1ft8in
1'8"
1 ft 8 in (508 mm)
558
558mm
558 mm (1.831 ft) 
559
559mm
559 mm (1 ft 10 in) 22
22in
22"
1ft10in
1'10"
1 ft 10 in (559 mm)
578
578mm
578 mm (1 ft 10+34 in) 22.75
22.75in
22.75"
1ft10.75in
1'10.75"
1 ft 10+34 in (578 mm)
597
597mm
597 mm (1 ft 11+12 in) 23.5
23.5in
23.5"
1ft11.5in
1'11.5"
1 ft 11+12 in (597 mm)
600
600mm
0.6
0.6m
600 mm (1 ft 11+58 in)
603
603mm
603 mm (1 ft 11+34 in) 23.75
23.75in
23.75"
1ft11.75in
1'11.75"
1 ft 11+34 in (603 mm)
610
610mm
0.61
0.61m
610 mm (2 ft)  24
24in
24"
2
2ft
2'
2 ft (610 mm)
613
613mm
613 mm (2 ft 0+18 in) 24.125
24.125in
24.125"
2ft0.125in
2'0.125"
2 ft 0+18 in (613 mm)
622
622mm
622 mm (2 ft 0+12 in) 24.5
24.5in
24.5"
2ft0.5in
2'0.5"
2 ft 0+12 in (622 mm)
660
660mm
0.66
0.66m
660 mm (2 ft 2 in) 26
26in
26"
2ft2in
2'2"
2 ft 2 in (660 mm)
686
686mm
686 mm (2 ft 3 in) 27
27in
27"
2ft3in
2'3"
2 ft 3 in (686 mm)
699
699mm
699 mm (2 ft 3+12 in) 27.5
27.5in
27.5"
2ft3.5in
2'3.5"
2 ft 3+12 in (699 mm)
700
700mm
0.7
0.7m
700 mm (2 ft 3+916 in) 27.5625
27.5625in
27.5625"
2ft3.5625in
2'3.5625"
2 ft 3+916 in (700 mm)
705
705mm
705 mm (2 ft 3+34 in) 27.75
27.75in
27.75"
2ft3.75in
2'3.75"
2 ft 3+34 in (705 mm)
711
711mm
711 mm (2 ft 4 in) 28
28in
28"
2ft4in
2'4"
2 ft 4 in (711 mm)
724
724mm
0.724
0.724m
724 mm (28.5 in) 28.5
28.5in
28.5"
2ft4.5in
2'4.5"
2 ft 4+12 in (724 mm)
737
737mm
0.737
0.737m
737 mm (2 ft 5 in) 29
29in
29"
2ft5in
2'5"
2 ft 5 in (737 mm)
750
750mm
0.75
0.75m
750 mm (2 ft 5+12 in) 29.5
29.5in
29.5"
2ft5.5in
2'5.5"
2 ft 5+12 in (750 mm)
760
760mm
0.76
0.76m
760 mm (2 ft 5+78 in) 29.875
29.875in
29.875"
2ft5.875in
2'5.875"
2 ft 5+78 in (760 mm)
762
762mm
762 mm (2 ft 6 in) 30
30in
30"
2ft6in
2'6"
2 ft 6 in (762 mm)
775
775mm
775 mm (2 ft 6.5 in) 30.5
30.5in
30.5"
2ft6.5in
2'6.5"
2 ft 6.5 in (775 mm)
785
785mm
785 mm (2 ft 6.9 in) 30.9
30.9in
30.9"
2ft6.9in
2'6.9"
2 ft 6.9 in (785 mm)
800
800mm
0.8
0.8m
800 mm (2 ft 7+12 in) 31.5
31.5in
31.5"
2ft7.5in
2'7.5"
2 ft 7+12 in (800 mm)
802
802mm
802 mm (2 ft 7.6 in) 31.6
31.6in
31.6"
2ft7.6in
2'7.6"
2 ft 7.6 in (802 mm)
813
813mm
813 mm (2 ft 8 in) 32
32in
32"
2ft8in
2'8"
2 ft 8 in (813 mm)
825
825mm
825 mm (2 ft 8+12 in) 32.5
32.5in
32.5"
2ft8.5in
2'8.5"
2 ft 8+12 in (825 mm)
838
838mm
0.838
0.838m
838 mm (2 ft 9 in) 33
33in
33"
2ft9in
2'9"
2 ft 9 in (838 mm)
33.75
33.75in
33"
2ft9.75in
2'9.75"
2 ft 9.75 in (857 mm)
860
860mm
860 mm (2 ft 10 in) 34
34in
34"
2ft10in
2'10"
2 ft 10 in (860 mm)
876
876mm
876 mm (2 ft 10+12 in) 34.5
34.5in
34.5"
2ft10.5in
2'10.5"
2 ft 10+12 in (876 mm)
889
891mm
889 mm (2 ft 11 in) 35
35in
35"
2ft11in
2'11"
2 ft 11 in (889 mm)
891
891mm
891 mm (2 ft 11.1 in) 35.1
35.1in
35.1"
2ft11.1in
2'11.1"
2 ft 11.1 in (891 mm)
900
900mm
0.9
0.9m
900 mm (2 ft 11+12 in) 35.5
35.5in
35.5"
2ft11.5in
2'11.5"
2 ft 11+12 in (900 mm)
914
914mm
914 mm (3 ft)  36
36in
36"
3
3ft
3'
3 ft (914 mm)
940
940mm
940 mm (3 ft 1 in) 37
37in
37"
3
3ft1in
3'1"
3 ft 1 in (940 mm)
943
943mm
943 mm (3 ft 1+18 in) 37.125
37.125in
37.125"
3 ft 1+18 in (943 mm)
950
950mm
0.95
0.95m
950 mm (3 ft 1+38 in) 37.375
37.375in
37.375"
3ft1.375in
3'1.375"
3 ft 1+38 in (950 mm)
972
972mm
972 mm (3 ft 2+14 in) 38.25
38.25in
38.25"
3ft2.25in
3'2.25"
3 ft 2+14 in (972 mm)
1000
1000mm
metre
meter
m
1
1m
1٬000 mm (3 ft 3+38 in) 39.375
39.375in
39.375"
3ft3.375in
3'3.375"
3 ft 3+38 in (1٬000 mm)
1009
1009mm
1٬009 mm (3 ft 3.72 in)
1016
1016mm
1٬016 mm (3 ft 4 in) 40
40in
40"
3ft4in
3'4"
3 ft 4 in (1٬016 mm)
1029
1029mm
1.029
1.029m
1٬029 mm (3 ft 4+12 in) 40.5
40.5in
40.5"
3ft4.5in
3'4.5"
3 ft 4+12 in (1٬029 mm)
1035
1035mm
1.035
1.035m
1٬035 mm (3 ft 4+34 in) 40.75
40.75in
40.75"
3ft4.75in
3'4.75"
3 ft 4+34 in (1٬035 mm)
1050
1050mm
1٬050 mm (3 ft 5+13 in) 41.33
41.33in
41.33"
3ft5.33in
3'5.33"
3 ft 5+13 in (1٬050 mm)
1055
1055mm
1٬055 mm (3 ft 5+12 in) 41.5
41.5in
41.5"
3ft5.5in
3'5.5"
3 ft 5+12 in (1٬055 mm)
1067
1067mm
1٬067 mm (3 ft 6 in) cape
42
42in
3ft6in
3.6ft
3 ft 6 in (1٬067 mm)
1093
1093mm
1٬093 mm (3 ft 7 in) 43
43in
3ft7in
3.7ft
3 ft 7 in (1٬093 mm)
1100
1100mm
1.1
1.1m
1٬100 mm (3 ft 7.31 in) 43.31
43.31in
3ft7.31in
3 ft 7.31 in (1٬100 mm)
1106
1106mm
1٬106 mm (3 ft 7+12 in) 43.5
43.5in
43.5"
3ft7.5in
3'7.5"
3 ft 7+12 in (1٬106 mm)
1124
1124mm
1٬124 mm (3 ft 8+14 in) 44.25
44.25in
44.25"
3ft8.25in
3'8.25"
3 ft 8+14 in (1٬124 mm)
1130
1130mm
1٬130 mm (3 ft 8+12 in) 44.5
44.5in
44.5"
3ft8.5in
3'8.5"
3 ft 8+12 in (1٬130 mm)
1143
1143mm
1٬143 mm (3 ft 9 in) 45
45in
45"
3ft9in
3'9"
3 ft 9 in (1٬143 mm)
1156
1156mm
1٬156 mm (3 ft 9+12 in) 45.5
45.5in
45.5"
3ft9.5in
3'9.5"
3 ft 9+12 in (1٬156 mm)
1188
1188mm
1٬188 mm (3 ft 10.8 in)
1194
1194mm
1٬194 mm (3 ft 11 in) 47
47in
47"
3ft7in
3'7"
3 ft 11 in (1٬194 mm)
1217
1217mm
1٬217 mm (3 ft 11.9 in)
1219
1219mm
1٬219 mm (4 ft)  48
48in
48"
4
4ft
4'
4 ft (1٬219 mm)
1245
1245mm
1٬245 mm (4 ft 1 in) 49
49in
49"
4
4ft1in
4'1'
4 ft 1 in (1٬245 mm)
1270
1270mm
1٬270 mm (4 ft 2 in) 50
50in
50"
4ft2in
4'2'
4 ft 2 in (1٬270 mm)
1295
1295mm
1٬295 mm (4 ft 3 in) 51
51in
51"
4ft3in
4'3"
4 ft 3 in (1٬295 mm)
1321
1321mm
1٬321 mm (4 ft 4 in) 52
52in
52"
4ft4in
4'4"
4 ft 4 in (1٬321 mm)
1333
1333mm
1٬333 mm (4 ft 4+12 in) 52.5
52.5in
52.5"
4ft4.5in
4'4.5"
4 ft 4+12 in (1٬333 mm)
1372
1372mm
1٬372 mm (4 ft 6 in) 54
54in
54"
4ft6in
4'6"
4 ft 6 in (1٬372 mm)
1384
1384mm
1٬384 mm (4 ft 6+12 in) 54.5
54.5in
54.5"
4ft6.5in
4'6.5"
4 ft 6+12 in (1٬384 mm)
1416
1416mm
1٬416 mm (4 ft 7+34 in) 55.75
55.75in
55.75"
4ft7.75in
4'7.75"
4 ft 7+34 in (1٬416 mm)
1422
1422mm
1٬422 mm (4 ft 8 in) 56
56in
56"
4ft8in
4'8"
4 ft 8 in (1٬422 mm)
1432
1432mm
1٬432 mm (4 ft 8+38 in) 56.375
56.375in
4ft8.375in
4 ft 8+38 in (1٬432 mm)
sg
standard
1435
1435mm
1٬435 mm (4 ft 8+12 in) ussg
usstandard
nasg
nastandard
56.5
56.5in
4ft8.5in
4 ft 8+12 in (1٬435 mm)
1440
1440mm
1٬440 mm (4 ft 8.69 in)
1448
1448mm
1٬448 mm (4 ft 9 in) 57
57in
57"
4ft9in
4'9"
4 ft 9 in (1٬448 mm)
1460
1460mm
1٬460 mm (4 ft 9+12 in) 57.5
57.5in
57.5"
4ft9.5in
4'9.5"
4 ft 9+12 in (1٬460 mm)
1473
1473mm
1.473
1.473m
1٬473 mm (4 ft 10 in) ohio
oh
58
58"
58in
4ft10in
4'10"
4 ft 10 in (1٬473 mm)
1495
1495mm
1٬495 mm (4 ft 10+78 in) 58.875
58.875"
58.875in
4ft10.875in
4'10.875"
4 ft 10+78 in (1٬495 mm)
1500
1500mm
1.5
1.5m
1٬500 mm (4 ft 11+116 in)
1520
1520mm
1.52
1.52m
1٬520 mm (4 ft 11+56 in)
1524
1524mm
1٬524 mm (5 ft)  60
60in
60"
5
5ft
5'
5 ft (1٬524 mm)
1575
1575mm
1٬575 mm (5 ft 2 in) 62
62in
62"
5ft2in
5'2"
5 ft 2 in (1٬575 mm)
1581
1581mm
1٬581 mm (5 ft 2+14 in) 62.25
62.25in
62.25"
5ft2.25in
5'2.25"
5 ft 2+14 in (1٬581 mm)
1588
1588mm
1٬588 mm (5 ft 2+12 in) 62.5
62.5in
62.5"
5ft2.5in
5'2.5"
5 ft 2+12 in (1٬588 mm)
1600
1600mm
1.6
1.6m
vic
1٬600 mm (5 ft 3 in) 63
63in
63"
5ft3in
5'3"
5 ft 3 in (1٬600 mm)
1664
1664mm
1.664
1.664m
1٬664 mm (5 ft 5+12 in) 65.5
65.5in
65.5"
5ft5.5in
5'5.5"
5 ft 5+12 in (1٬664 mm)
1668
1668mm
1.668
1.668m
1٬668 mm (5 ft 5+23 in)
1672
1672mm
1.672
1.672m
1٬672 mm (5 ft 5+56 in)
1676
1676mm
1.676
1.676m
1٬676 mm (5 ft 6 in) 66
66in
66"
5ft6in
5'6"
5.5ft
prov
5 ft 6 in (1٬676 mm)
1.75
1.75m
1750
1750mm
1.75 m (5 ft 8+78 in)
1829
1829mm
1٬829 mm (6 ft)  72
72in
72"
6
6ft
6'
6 ft (1٬829 mm)
1880
1880mm
1.88
1.88m
1٬880 mm (6 ft 2 in) 74
74in
74"
6ft2in
6'2"
6 ft 2 in (1٬880 mm)
1945
1945mm
1.945
1.945m
1٬945 mm (6 ft 4+2340 in)
2000
2000mm
2m
2 m (6 ft 6+34 in) 78.75
78.75in
78.75"
6ft6.75in
6'6.75"
6 ft 6+34 in (2 m)
2140
2140mm
2.14
2.14m
2٬140 mm (7 ft 0+14 in) 84
84in
84"
7ft
7'
84.25
84.25in
84.25"
7ft0.25in
7'0.25"
7 ft 0+14 in (2٬140 mm)


Optional parameters:

Parameter What it does Example (code and output)
al=on Adds the alternate name after the gauge measurement values {{RailGauge|sg|al=on}}
1٬435 mm (4 ft 8+12 in) Standard gauge
lk=on Adds wikilinks to the measurement unit label
(and the alternate name where applicable)
{{RailGauge|sg|lk=on}}
1٬435 مليمتر (4 قدم (وحدة قياس) 8+12 بوصة)
disp=s Uses a slash as a separator rather than brackets {{RailGauge|sg|disp=s}}
1٬435 mm/4 ft 8+12 in