وحدة:خريطة مفصلة للحرب الأهلية السورية

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث

قالب:SCW&ISIL sanctions

For quick reference, this module is transcluded on the following:[عدل]

Rules for editing the map[عدل]

1-A source, reliable for that specific edit, should be provided.
a) A well-known source that has a reputation for neutral (not biased) territorial control coverage, can be used (is deemed reliable) for all edits.
b) A well-known source that does not have a reputation for neutral (not biased) territorial control coverage, can be used (is deemed reliable) only for edits that are unfavorable to the side it prefers (favorable to the side it opposes).
c) A source that is not well-known (or that has proven inaccurate for all edits) cannot be used (is deemed unreliable) for any edit. This includes all maps (see item 2- next).

2-Copying from maps is strictly prohibited. Maps from mainstream media are approximate and therefore unreliable for any edit. Maps from amateur sources are below the standards of Wikipedia for any edit. They violate WP:RS and WP:CIRCULAR.
WP:RS: “Anyone can create a personal web page or publish their own book, and also claim to be an expert in a certain field. For that reason, self-published media, such as books, patents, newsletters, personal websites, open wikis, personal or group blogs, Internet forum postings, and tweets, are largely not acceptable as sources.” Source: Wikipedia:Verifiability#Self-published_sources
WP:CIRCULAR: “Do not use websites that mirror Wikipedia content or publications that rely on material from Wikipedia as sources.”

3-WP:POV pushing and intentional misinterpretation of sources will not be tolerated. If you are not sure about what the source is saying (or its reliability), post it on the talk page first so that it would be discussed.

Icons available for use on map[عدل]

Control :  Location dot red.svg Ba'ath Government ; Location dot lime.svg Opposition ; Dot yellow ff4.svg Kurds ; Map-dot-grey-68a.svg Al-Nusra (JaN) ; Location dot black.svg Islamic State (IS)
Stable mixed control (same colours) : Map-ctl2-red+lime.svg Map-ctl2-red+yellow.svg Map-ctl2-red+grey.svg Map-ctl2-red+black.svg Map-ctl2-lime+yellow.svg Map-ctl2-lime+grey.svg Map-ctl2-lime+black.svg   Map-ctl2-yellow+grey.svg Map-ctl2-yellow+black.svg   Map-ctl2-grey+black.svg   Map-ctl3-red+lime+yellow.svg Map-ctl3-red+lime+grey.svg Map-ctl3-red+yellow+black.svg   Government & rebels stable mixed control (truce) : LACMTA Circle Purple Line.svg
Rural presence :  3x3dot-red.svg  3x3dot-lime.svg  3x3dot-yellow.svg  3x3dot-grey.svg  3x3dot-black.svg     4x4dot-red.svg  4x4dot-lime.svg  4x4dot-yellow.svg  4x4dot-grey.svg  4x4dot-black.svg
Contested : 80x80-red-lime-anim.gif Gov't/main_rebels ; 80x80-red-yellow-anim.gif gov't/Kurds ; 80x80-red-grey-anim.gif gov't/JaN ; 80x80-red-black-anim.gif gov't/IS ; 80x80-lime-grey-anim.gif main_rebels/JaN ; 80x80-lime-black-anim.gif main_rebels/IS ; 80x80-yellow-grey-anim.gif Kurds/JaN ; 80x80-yellow-black-anim.gif Kurds/IS; 80x80-grey-black-anim.gif JaN/IS
Besieged_one_side : Map-arcNN-grey.svg   Map-arcNE-grey.svg   Map-arcEE-grey.svg   Map-arcSE-grey.svg   Map-arcSS-grey.svg   Map-arcSW-grey.svg   Map-arcWW-grey.svg   Map-arcNW-grey.svg
Besieged : 2 nested circles: inner controls, outer sieges (or indicates strong enemy pressure) : Map-circle-lime.svg Map-circle-yellow.svg Map-circle-grey.svg Map-circle-black.svg   Military base : Abm-red+icon.png Abm-lime-icon.png Abm-yellow-icon.png Abm-grey-icon.png Abm-black-icon.png   Strategic hill : Map-peak-red.svg Map-peak-lime.svg Map-peak-yellow.svg Map-peak-grey.svg Map-peak-black.svg   Oil/gaz : Gota01.svg Gota02.svg Gota04.svg Gota08.svg Gota07.svg
Airport/Air base (plane) : Fighter-jet-red-icon.svg Fighter-jet-lime-icon.svg Fighter-jet-yellow-icon.svg Fighter-jet-grey-icon.svg Fighter-jet-black-icon.svg   Heliport/Helicopter base : Helicopter-red-icon.svg Helicopter-lime-icon.svg Helicopter-yellow-icon.svg Helicopter-grey-icon.svg Helicopter-black-icon.svg
Anchor pictogram.svg Major port or naval base ; Mountain pass 12x12 n.svg Border Post ; Arch dam 12x12 w.svg Dam ; Icon NuclearPowerPlant-black.svg Industrial complex
Small icon within a larger icon: the situation in individual neighbourhood/district

Dot size for cities & towns[عدل]

Dot size for cities & towns (that are not provincial capitals) is based on the 2004 census (last available census):

  • Under 5,000 is size 6
  • 5000 to 19,999 is size 8
  • 20,000 to 49,999 is size 10
  • 50,000 to 99,999 is size 12
  • Above 100,000 is size 14
local m = mw.loadData('Module:Middle East conflicts map marks') 
return {
	secondaryModules = {
	[[Module:Syrian Civil War overview map]], -- For all towns (Size 7 or larger) and strategic places like dams, airfields, bordercrossings, ports,.. 
	[[Module:Syrian and Iraqi insurgency detailed map]], -- For any points on the Syrian-Iraqi border
	--[[Module:Syrian Civil War map images module]]
	},
marks = {

-- Detailed minimaps
{lat = 36.103, long= 37.308, mark= "Rif_Aleppo2.svg", marksize= 184, label= "[[Aleppo#Syrian Civil War|Aleppo]]", link= "Aleppo#Syrian Civil War", label_size= 0},
{lat = 36.103, long= 37.308, mark= "Rif_Aleppo2.svg", marksize= 184}, -- This is here so that the mobile version can see the minimap at right size
{lat= 34.212, long= 38.8, mark= "Syria location map road overlay.svg", marksize= 2500}, -- Syria road map
{lat= 37.0, long= 41.225, mark= "Battle of Qamishli.svg", marksize= 80, label= "[[Cities and towns during the Syrian Civil War#Qamishli|Qamishli]]", link= "Cities and towns during the Syrian Civil War#Qamishli", label_size= 100, position= "left"},
{lat= 37.0, long= 41.225, mark= "Battle of Qamishli.svg", marksize= 80}, -- This is here so that the mobile version can see the minimap at right size

-- Villages (up to size 6)
-- START OF VILLAGES IN ALEPPO GOVERNORATE
{lat= 34.657, long= 37.4518, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Tafha]]", label_size= 0},
{lat= 36.036, long= 38.532, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Hadaj]]", label_size= 0},
{lat= 36.125, long= 37.079, mark= m.stable_opp_JaN, marksize=5, label= "[[Khirbat Ma‘rata]]", label_size= 0},
{lat= 36.178, long= 36.9547, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[A'ajel]]", label_size= 0},
{lat= 36.184, long= 36.914, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Sadiyah]]", label_size= 0},
{lat= 36.611, long= 36.982, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Bafliyun]]", label_size= 0},
{lat= 36.6631, long= 38.07, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Amarinah Tahtaniyah]]", label_size= 0},
{lat= 36.644, long= 38.069, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Hawshariyah]]", label_size= 0},
{lat= 36.637, long= 38.033, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Jat, Syria|Jat]]", label_size= 0},
{lat= 36.655, long= 38.067, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Awshariyah]]", label_size= 0},
{lat= 36.632, long= 38.089, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Shanā‘ā]]", label_size= 0},
{lat= 36.628, long= 38.037, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Rafī‘ah]]", label_size= 0},
{lat= 36.436, long= 37.864, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Tawq Khalil]]", label_size= 0},
{lat= 36.482, long= 37.972, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Kabir Saghir]]", label_size= 0},
{lat= 36.466, long= 37.972, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Kabir Kabir]]", label_size= 0},
{lat= 34.4578, long= 37.873, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Al Hattaniyah]]", link= "Palmyra offensive (2017)#al-Hattaniyyah", label_size= 0},
{lat= 34.475, long= 37.8808, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Bir Marhitan]]", label_size= 0},
{lat= 36.49, long= 37.963, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Hamduniyah]]", label_size= 0},
{lat= 36.403, long= 38.083, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Nuaymah]]", label_size= 0},
{lat= 36.631, long= 40.164, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Al-Nawfaliyah]]", label_size= 0},
{lat= 36.623, long= 40.182, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Al-Bashbaliyah]]", label_size= 0},
{lat= 36.565, long= 36.615, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Seholcikê]]", label_size= 0},
{lat= 36.639, long= 40.227, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Al-Arba'in]]", label_size= 0},
{lat= 36.571, long= 38.178, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Khirbat Sawdan]]", label_size= 0},
{lat= 36.59, long= 38.186, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Anzawiyah]]", label_size= 0},
{lat= 36.593, long= 38.156, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Kharfan]]", label_size= 0},
{lat= 36.552, long= 38.177, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Jubb al Qadir]]", label_size= 0},
{lat= 36.3708, long= 38.965, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Nimrudiyah]]", label_size= 0},
{lat= 36.381, long= 38.941, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Mutamashrij]]", label_size= 0},
{lat= 36.371, long= 38.313, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Naqut]]", label_size= 0},
{lat= 36.308, long= 38.401, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Janf al-Hamer]]", label_size= 0},
{lat= 36.583, long= 40.486, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Al Hanqazah]]", label_size= 0},
{lat= 34.558, long= 38.187, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Mazra‘at Abu al Fawaris]]", label_size= 0},
{lat= 35.415, long= 37.933, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Khirbat al-Bayda']]", label_size= 0},
{lat= 35.978, long= 36.651, mark= m.JaN, marksize=5, label= "[[Brouma]]", label_size= 0},
{lat= 36.565, long= 37.85, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Tall Akhdar]]", label_size= 0},
{lat= 36.525, long= 37.513, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Shabiran]]", label_size= 0},
{lat= 35.475, long= 39.988, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Zuwair]]", label_size= 0},
{lat= 36.567, long= 37.163, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Kafra, Syria#Syrian Civil War|Kafra]]", link= "Kafra, Syria#Syrian Civil War", label_size= 0},
{lat= 34.508, long= 37.9378, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Al-Baydhah al-Sharqiyah]]", link= "Palmyra offensive (2017)#Majbel Asphalt etc", label_size= 0},
{lat= 34.489, long= 37.9158, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Al-Baydhah al-Gharbiah]]", link= "Palmyra offensive (2017)#Majbel Asphalt etc", label_size= 0},
{lat= 34.566, long= 38.075, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Ad Daw]]", label_size= 0},
{lat= 34.529, long= 38.097, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Turayfawi]]", label_size= 0},
{lat= 34.6068, long= 38.023, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Bir Umm al-Tababir]]", label_size= 0},
{lat= 34.446, long= 37.7136, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Bayt Jarbū‘ al ‘Azw]]", label_size= 0},
{lat= 34.4307, long= 37.764, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Tawalah]]", label_size= 0},
{lat= 34.447, long= 37.7737, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Bīr Tawalah]]", label_size= 0},
{lat= 34.4669, long= 37.788, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Bayt Jarbū‘ al ‘Azw]]", label_size= 0},
{lat= 34.831, long= 37.684, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Huwaysas]]", link= "Palmyra offensive (2017)#Huwaysis", label_size= 0},
{lat= 34.928, long= 37.648, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Khirbat Ţawīl al Bil‘ās]]", label_size= 0},
{lat= 34.767, long= 37.612, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Al ‘Aybidīya]]", label_size= 0},
{lat= 34.328, long= 37.6, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Ba’er Fiddah]]", label_size= 0},
{lat= 34.3706, long= 38.173, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Qasr al-Halabat]]", label_size= 0},
{lat= 34.3989, long= 38.4301, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Bi'r al `Abbasiyah]]", label_size= 0},
{lat= 34.3845, long= 38.389, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Zannobia Resort]]", label_size= 0},
{lat= 33.916, long= 37.2467, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Khan al Manqura]]", label_size= 0},
{lat= 34.648, long= 38.578, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Al-Hafnah]]", label_size= 0},
{lat= 36.361, long= 37.2, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Kafr Qaris]]", label_size= 0},
{lat= 36.355, long= 37.185, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Tall Susayn]]", label_size= 0},
{lat= 34.535, long= 38.022, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Tarfah Gharbiyah]]", link= "Palmyra offensive (2017)#Tarfah Al-Gharbiyah", label_size= 0},
{lat= 34.528, long= 38.063, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Tarfah Sharqiyah]]", link= "Palmyra offensive (2017)#Tarfah al-Sharqiyah", label_size= 0},
{lat= 36.574, long= 37.015, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Sijaraz]]", label_size= 0},
{lat= 36.5605, long= 37.12, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Mazraat Jarez]]", label_size= 0},
{lat= 35.7629, long= 37.1588, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Shuwayhat Abu `Isa(Shuwaykhat Najjar)]]", label_size= 0},
{lat= 35.749, long= 37.166, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Umm al Hutah]]", label_size= 0},
{lat= 36.612, long= 37.4182, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Tal Safer]]", label_size= 0},
{lat= 36.235, long= 38.291, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Ajijiyeh]]", label_size= 0},
{lat= 36.191, long= 38.281, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Al Kiradi]]", label_size= 0},
{lat= 36.1884, long= 38.3403, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Safakhir]]", label_size= 0},
{lat= 36.1744, long= 38.3184, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Ajaj]]", label_size= 0},
{lat= 36.1681, long= 38.3097, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Qalīb Al Ḩissan]]", label_size= 0},
{lat= 36.165, long= 38.3431, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Jalīb Al Ḩissan]]", label_size= 0},
{lat= 36.182, long= 38.155, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Al Juryat]]", label_size= 0},
{lat= 36.155, long= 38.154, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Al Muaramah]]", label_size= 0},
{lat= 36.1328, long= 38.1037, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Halawa]]", label_size= 0},
{lat= 36.161, long= 38.1905, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Bir Hamidi]]", label_size= 0},
{lat= 36.1521, long= 38.1896, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Bir Hussein]]", label_size= 0},
{lat= 36.136, long= 38.276, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Abdullah Al Masoud Hamidi]]", label_size= 0},
{lat= 36.0725, long= 38.1855, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Rajm Al Hamam]]", label_size= 0},
{lat= 36.0924, long= 38.1514, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Abu Ali Hamadi Khod]]", label_size= 0},
{lat= 35.9919, long= 38.3438, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Khazum/Soltukar]]", label_size= 0},
{lat= 35.9877, long= 38.3708, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Tiyasa]]", label_size= 0},
{lat= 35.9885, long= 38.4001, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Hesen Hacîi/Hasan Kaji]]", label_size= 0},
{lat= 35.9715, long= 38.3607, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Muhammad Ash Shaykh]]", label_size= 0}, 
{lat= 35.9827, long= 38.3141, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Wasta]]", label_size= 0}, 
{lat= 35.9388, long= 38.3812, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Safra, Syria|Safra]]", label_size= 0}, 
{lat= 36.209, long= 38.179, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Khirbat al-Sharafat]]", label_size= 0},
{lat= 36.646, long= 37.236, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Dalhah]]", label_size= 0},
{lat= 36.504, long= 37.026, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Al-Alqamiyeh]]", label_size= 0},
{lat= 36.504, long= 37.036, mark= m.stable_gov_SDF, marksize=4, label= "[[Kafr Antun]]", label_size= 0},
{lat= 36.3789, long= 37.2158, mark= m.stable_gov_SDF, marksize=5, label= "[[Wahshiyah]]", label_size= 0},
{lat= 36.3806, long= 37.2286, mark= m.stable_gov_SDF, marksize=5, label= "[[Umm Al-Quraa]]", label_size= 0},
{lat= 36.625, long= 37.233, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Qizil Mazraah/Ghazal]]", label_size= 0},
{lat= 36.519, long= 37.297, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Al Ghaylaniyah]]", label_size= 0},
{lat= 36.548, long= 38.524, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Tulik]]", label_size= 0},
{lat= 36.537, long= 38.445, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Kabbat Rabb]]", label_size= 0},
{lat= 36.166, long= 37.594, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Karkiz]]", link= "East Aleppo offensive (2015–16)#Karkiz", label_size= 0},
{lat= 36.227, long= 37.556, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Jarouf]]", link= "East Aleppo offensive (2015–16)#Jarouf", label_size= 0},
{lat= 36.208, long= 37.561, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Sharbi']]", link= "East Aleppo offensive (2015–16)#Sharbi'", label_size= 0},
{lat= 36.163, long= 37.572, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Al-Jamiliyah]]", link= "Kuweires offensive (September–November 2015)#Al-Jamiliyah", label_size= 0},
{lat= 36.166, long= 37.538, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Kuweires Sharqi]]", link= "Kuweires offensive (September–November 2015)#Kuweires Sharqi", label_size= 0},
{lat= 36.15, long= 37.528, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Sheikh Ahmad]]", link= "Kuweires offensive (September–November 2015)#Sheikh Ahmad", label_size= 0},
{lat= 36.128, long= 37.545, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Umm Arkilah]]", label_size= 0},
{lat= 36.121, long= 37.508, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Tall Sab'in]]", link= "Kuweires offensive (September–November 2015)#Tall Sab‘īn", label_size= 0},
{lat= 36.107, long= 37.512, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Kuweires offensive (September–November 2015)#Judaydah|Judaydah]]", link= "Kuweires offensive (September–November 2015)#Judaydah", label_size= 0},
{lat= 36.184, long= 37.545, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Judaydah ‘Arbin]]", link= "Kuweires offensive (September–November 2015)#Judaydah ‘Arbin", label_size= 0},
{lat= 36.198, long= 37.557, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[‘Arbid]]", link= "Kuweires offensive (September–November 2015)#‘Arbid", label_size= 0},
{lat= 36.108, long= 37.473, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Al-Nasiriyah]]", link= "Kuweires offensive (September–November 2015)#Al-Nasiriyah", label_size= 0},
{lat= 36.112, long= 37.444, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Huwayjinah]]", link= "Kuweires offensive (September–November 2015)#Huwayjinah", label_size= 0},
{lat= 36.122, long= 37.484, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Burayjah]]", link= "Kuweires offensive (September–November 2015)#Burayjah", label_size= 0},
{lat= 36.137, long= 37.489, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Dakwanah]]", link= "Kuweires offensive (September–November 2015)#Dakwanah", label_size= 0},
{lat= 36.153, long= 37.57, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Sheikh Ahmad Train Station]]", link= "East Aleppo offensive (2015–16)#Sheikh Ahmad Train Station", label_size= 0},
{lat= 36.227, long= 37.572, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Umm Kharwah]]", link= "East Aleppo offensive (2015–16)#Umm Kharwah", label_size= 0},
{lat= 36.272, long= 37.595, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Rasm Al-Sarhan]]", label_size= 0},
{lat= 35.885, long= 38.066, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Al Ḩamrā]]", label_size= 0},
{lat= 35.889, long= 37.9502, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Jub Al-Hammam]]", label_size= 0},
{lat= 35.878, long= 37.9323, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Şawwānīyah]]", label_size= 0},
{lat= 35.869, long= 37.935, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Al Qulayţah]]", label_size= 0},
{lat= 35.9046, long= 37.8509, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Al Mazzah]]", label_size= 0},
{lat= 35.899, long= 37.8324, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Al Wasitah]]", label_size= 0},
{lat= 35.855, long= 37.8739, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Khirbat al Musaylān]]", label_size= 0},
{lat= 35.9318, long= 38.0937, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Somouqah/Somumah]]", label_size= 0},
{lat= 35.929, long= 38.1307, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Rada Kabira]]", label_size= 0},
{lat= 35.945, long= 38.065, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[al-Masaha/Mashat al Turn]]", label_size= 0},
{lat= 35.972, long= 38.0024, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Al-Ghari]]", label_size= 0},
{lat= 35.9357, long= 38.0178, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Khirbat al Hamra]]", label_size= 0},
{lat= 35.8514, long= 37.89, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Al Khaz‘alīyah/Faha]]", label_size= 0},
{lat= 35.866, long= 37.9035, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Umm Miyāl (Khrbt al Faha]]", label_size= 0},
{lat= 35.8217, long= 37.999, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Khirbat al-Anz]]", label_size= 0},
{lat= 35.809, long= 37.982, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Nuwāfīyah]]", label_size= 0},
{lat= 35.814, long= 37.9605, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[‘Khirbat al ‘Awjā]]", label_size= 0},
{lat= 35.8567, long= 37.828, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Quwaşiyah Kabirah]]", label_size= 0},
{lat= 35.8629, long= 37.8204, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Quwasiyah Saghirah]]", label_size= 0},
{lat= 35.878, long= 38.0456, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Khirbat Aḩmad al Habib]]", label_size= 0},
{lat= 36.272, long= 37.6235, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Khirbat al-Jahsh]]", label_size= 0},
{lat= 36.268, long= 37.609, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Adh-Dhiyabiyah/Zabihah]]", label_size= 0},
{lat= 36.2838, long= 37.6277, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Al-Mansourah]]", label_size= 0},
{lat= 36.103, long= 37.543, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Qutbiyah]]", label_size= 0},
{lat= 36.241, long= 37.543, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Najjarah]]", link= "East Aleppo offensive (2015–16)#Najjarah", label_size= 0},
{lat= 36.232, long= 37.599, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Surayb]]", link= "East Aleppo offensive (2015–16)#Surayb", label_size= 0},
{lat= 36.256, long= 37.59, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Abbudiyah]]", link= "East Aleppo offensive (2015–16)#Abbudiyah", label_size= 0},
{lat= 36.257, long= 37.578, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Ajjouziyah]]", link= "East Aleppo offensive (2015–16)#Ajjouziyah", label_size= 0},
{lat= 36.269, long= 37.574, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Multafitah]]", link= "East Aleppo offensive (2015–16)#Multafitah", label_size= 0},
{lat= 35.864, long= 38.1067, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Khirbat Shuwaym]]", label_size= 0},
{lat= 35.828, long= 38.1067, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Khirbat Muḩsin]]", label_size= 0},
{lat= 35.806, long= 38.0923, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Khirbat as Sab‘]]", label_size= 0},
{lat= 35.857, long= 38.051, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Al-Muftahiyah]]", label_size= 0},
{lat= 35.8228, long= 38.0305, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[As Sulayhiyah]]", label_size= 0},
{lat= 35.8205, long= 38.065, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Khirbat al Ḩassān]]", label_size= 0},
{lat= 35.794, long= 38.028, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Tarfawi]]", label_size= 0},
{lat= 36.307, long= 37.585, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Uwayshiyah]]", label_size= 0},
{lat= 36.3267, long= 37.595, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Ma`zulah]]", label_size= 0},
{lat= 36.185, long= 37.429, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Abou Danah]]", label_size= 0},
{lat= 36.301, long= 37.353, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Khan Hufrah]]", label_size= 0},
{lat= 36.316, long= 37.526, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Birat al Bab]]", label_size= 0},
{lat= 36.2925, long= 37.347, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Ad Dara‘īyah Umm ‘Adas]]", label_size= 0},
{lat= 36.288, long= 37.34, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Dir'iya]]", label_size= 0},
{lat= 36.287, long= 37.361, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Al-Muntar]]", label_size= 0},
{lat= 36.2744, long= 37.38, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[At Tunbur]]", label_size= 0},
{lat= 36.25, long= 37.333, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Shamer]]", label_size= 0},
{lat= 36.3105, long= 37.372, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Sirbus]]", label_size= 0},
{lat= 36.304, long= 37.408, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Sulaymah]]", label_size= 0},
{lat= 36.3237, long= 37.3535, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[al Husamiyah]]", label_size= 0},
{lat= 36.276, long= 37.355, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Maran, Syria|Maran]]", link= "Maran, Syria", label_size= 0},
{lat= 36.231, long= 37.367, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Aabed]]", label_size= 0},
{lat= 36.263, long= 37.375, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Sawran, Aleppo Governorate|Suran]]", label_size= 0},
{lat= 36.176, long= 37.384, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Tal Alam]]", link= "East Aleppo offensive (2015–16)#Tal Alam", label_size= 0},
{lat= 36.18, long= 37.417, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Umm al-Amad]]", link= "East Aleppo offensive (2015–16)#Umm al-Amad", label_size= 0},
{lat= 36.212, long= 37.464, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Al `Afish]]", link= "East Aleppo offensive (2015–16)#Al `Afish", label_size= 0},
{lat= 36.224, long= 37.462, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Tannouza]]", link= "East Aleppo offensive (2015–16)#Tannouza", label_size= 0},
{lat= 36.19, long= 37.447, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Tayyibah/Ṭaybat al-Asm]]", link= "East Aleppo offensive (2015–16)#Tayyibah", label_size= 0},
{lat= 36.19, long= 37.375, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Za'lanah]]", link= "East Aleppo offensive (2015–16)#Za'lanah", label_size= 0},
{lat= 36.182, long= 37.333, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Turaykiyah]]", link= "East Aleppo offensive (2015–16)#Turaykiyah", label_size= 0},
{lat= 36.1588, long= 37.3536, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Balat, Syrian|Balat]]", link= "East Aleppo offensive (2015–16)#Balat", label_size= 0},
{lat= 36.162, long= 37.379, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Kabara, Syria|Kabara]]", link= "East Aleppo offensive (2015–16)#Balat", label_size= 0},
{lat= 36.249, long= 37.497, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Qatar]]", link= "East Aleppo offensive (2015–16)#Qatar", label_size= 0},
{lat= 36.217, long= 37.446, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Al Haydariyah]]", link= "East Aleppo offensive (2015–16)#Al Haydariyah ", label_size= 0},
{lat= 36.202, long= 37.447, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Al Ma`rufiyah]]", link= "East Aleppo offensive (2015–16)#Al Ma`rufiyah ", label_size= 0},
{lat= 36.219, long= 37.502, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Tall al Hattabat]]", link= "East Aleppo offensive (2015–16)#Tall al Hattabat", label_size= 0},
{lat= 36.239, long= 37.456, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Tall Maskur]]", link= "East Aleppo offensive (2015–16)#Tall Maskur", label_size= 0},
{lat= 36.294, long= 37.4215, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[al-Madiuna]]", label_size= 0},
{lat= 36.296, long= 37.4359, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Madiuna Farms]]", label_size= 0},
{lat= 36.2826, long= 37.3978, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Sarjah Kabirah]]", label_size= 0},
{lat= 36.2833, long= 37.379, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Sarjah Saghīrah]]", label_size= 0},
{lat= 36.23, long= 37.411, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Al-Sin, Syria|Al-Sin]]", link= "East Aleppo offensive (2015–16)#Al-Sin", label_size= 0},
{lat= 36.206, long= 37.363, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Fah, Syria|Fah]]", link= "East Aleppo offensive (2015–16)#Fah", label_size= 0},
{lat= 36.255, long= 37.401, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Barlahin]]", label_size= 0},
{lat= 36.19, long= 37.524, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[`Ayn al Jamajimah]]", link= "East Aleppo offensive (2015–16)#`Ayn al Jamajimah", label_size= 0},
{lat= 36.204, long= 37.525, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Arbid al Judaydah/Uwaynah]]", link= "East Aleppo offensive (2015–16)#Arbid al Judaydah", label_size= 0},
{lat= 36.179, long= 37.509, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Al-Jaberiyah]]", link= "East Aleppo offensive (2015–16)#Al-Jaberiyah", label_size= 0},
{lat= 36.194, long= 37.484, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Wadi`ah]]", link= "East Aleppo offensive (2015–16)#Wadi`ah", label_size= 0},
{lat= 36.116, long= 37.455, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Qasar al-Wurood]]", link= "East Aleppo offensive (2015–16)#Qasar al-Wurood", label_size= 0},
{lat= 36.148, long= 37.486, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Al-Muflisah]]", link= "East Aleppo offensive (2015–16)#Al-Muflisah", label_size= 0},
{lat= 36.167, long= 37.458, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Jubb al-Safa]]", link= "East Aleppo offensive (2015–16)#Jubb al-Safa", label_size= 0},
{lat= 36.259, long= 37.546, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Ayishah]]", link= "East Aleppo offensive (2015–16)#Ayishah", label_size= 0},
{lat= 36.276, long= 37.483, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Shaykh Dan]]", label_size= 0},
{lat= 36.294, long= 37.477, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Tuman, Syria|Tuman]]", label_size= 0},
{lat= 36.3408, long= 37.4747, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Ash Shurfah]]", label_size= 0},
{lat= 36.3126, long= 37.467, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Shamawiyah]]", label_size= 0},
{lat= 35.998, long= 37.5402, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Hakla]]", label_size= 0},
{lat= 36.277, long= 37.5447, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Brije/Al-Hasad]]", label_size= 0},
{lat= 36.275, long= 37.531, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[`Ayn al Jahsh]]", label_size= 0},
{lat= 36.30375, long= 37.6205, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Mazra`at Abu Jabbar (farms)]]", label_size= 0},
{lat= 36.3055, long= 37.638, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Abu Jabbar Kabir/Big Abu Jabbar]]", label_size= 0},
{lat= 36.319, long= 37.645, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Abu Jabbar Saghirah/Small Abu Jabbar]]", label_size= 0},
{lat= 36.328, long= 37.6489, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Khan Kayar]]", label_size= 0},
{lat= 36.3335, long= 37.625, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Kheurbet Kayâr]]", label_size= 0},
{lat= 36.313, long= 37.6317, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Taftiyah]]", label_size= 0},
{lat= 36.127, long= 37.576, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Tall al Ahmar]]", label_size= 0},
{lat= 36.153, long= 37.424, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Rayyan]]", link= "East Aleppo offensive (2015–16)#Rayyan", label_size= 0},
{lat= 36.16, long= 37.427, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Ar Ridwaniyah]]", link= "East Aleppo offensive (2015–16)#Ar Ridwaniyah", label_size= 0},
{lat= 36.134, long= 37.399, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Qarutiyah]]", link= "East Aleppo offensive (2015–16)#Qarutiyah", label_size= 0},
{lat= 36.139, long= 37.468, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Al Halabiyah]]", link= "East Aleppo offensive (2015–16)#Al Halabiyah", label_size= 0},
{lat= 36.137, long= 37.4105, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[‘Ayn Sabil]]", link= "Kuweires offensive (September–November 2015)#Ayn Sabil", label_size= 0},
{lat= 36.122, long= 37.402, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Al-Salihiyah|Salihiyah]]", label_size= 0},
{lat= 36.137, long= 37.598, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Rasm al-Abed]]", label_size= 0},
{lat= 36.119, long= 37.665, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Rasm al-Harmel]]", label_size= 0},
{lat= 36.114, long= 37.565, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Asimiyah]]", label_size= 0},
{lat= 36.094, long= 37.574, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Al-Karayn]]", label_size= 0},
{lat= 36.238, long= 37.7449, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Alisah]]", label_size= 0},
{lat= 36.152, long= 37.609, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Aqulah]]", link= "East Aleppo offensive (November 2015–present)#Aqulah", label_size= 0},
{lat= 36.194, long= 37.611, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Kuweires offensive (September–November 2015)#Rasm`Abbud|Rasm`Abbud]]", link= "Kuweires offensive (September–November 2015)#Rasm`Abbud", label_size= 0},
{lat= 36.1844, long= 37.643, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Tall Humaymah]]", link= "East Aleppo offensive (2015–16)#Tall Humaymah", label_size= 0},
{lat= 36.25, long= 37.592, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Ayn al-Bayda, Dayr Hafir|Ayn al-Bayda]]", link= "East Aleppo offensive (2015–16)#Ayn al Baydah", label_size= 0},
{lat= 36.285, long= 37.7663, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Shanhasa]]", label_size= 0},
{lat= 36.3419, long= 37.5967, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Al Shami]]", label_size= 0},
{lat= 36.3459, long= 37.604, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Fiha-es-Segira]]", label_size= 0},
{lat= 36.349, long= 37.5919, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Fallāḩ ar Rabū]]", label_size= 0},
{lat= 36.268, long= 37.79, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Al-Jadedah]]", label_size= 0},
{lat= 36.265, long= 37.7509, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Manatir Al-Jarif]]", label_size= 0},
{lat= 36.257, long= 37.754, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Manatir Al-Safer]]", label_size= 0},
{lat= 36.227, long= 37.7808, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Zaaraya]]", label_size= 0},
{lat= 36.172, long= 37.647, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Humaymah al-Kabirah]]", link= "East Aleppo offensive (2015–16)#Humaymah al-Kabirah", label_size= 0},
{lat= 36.147, long= 37.649, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Hamaymah as-Saghirah]]", label_size= 0},
{lat= 36.154, long= 37.757, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Lalat Muhammad]]", label_size= 0},
{lat= 36.1557, long= 37.796, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Rasm al-Fallah]]", label_size= 0},
{lat= 36.135, long= 37.802, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Abu Maqbarah Kabirah]]", label_size= 0},
{lat= 36.111, long= 37.646, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Umm Zulaylah]]", label_size= 0},
{lat= 36.1018, long= 37.6667, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Zubayda]]", label_size= 0},
{lat= 36.0971, long= 37.6796, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Khassaf]]", label_size= 0},
{lat= 36.139, long= 37.673, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Al-Mab'ujah]]", label_size= 0},
{lat= 36.139, long= 37.688, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Umm al Mara]]", label_size= 0},
{lat= 36.1718, long= 37.6925, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Ahmadiyah]]", label_size= 0},
{lat= 36.187, long= 37.768, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Umm Tinah]]", label_size= 0},
{lat= 36.193, long= 37.682, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Rasm al-Kroum]]", label_size= 0},
{lat= 36.193, long= 37.7067, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Al-Kayariyah]]", label_size= 0},
{lat= 36.1789, long= 37.7249, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Tell Sous]]", label_size= 0},
{lat= 36.102, long= 37.7146, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Shuraymah]]", label_size= 0},
{lat= 36.121, long= 37.722, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Jinni al-Salamah]]", label_size= 0},
{lat= 36.139, long= 37.737, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Tall Aqulah]]", label_size= 0},
{lat= 36.1, long= 37.741, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Al Qusayr, Aleppo|Al Qusayr]]", label_size= 0},
{lat= 36.1216, long= 37.7229, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Jannat al-Salamah]]", label_size= 0},
{lat= 36.106, long= 37.763, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Jafīrat Mansur]]", label_size= 0},
{lat= 36.087, long= 37.7346, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Hamad Hawsh]]", label_size= 0},
{lat= 36.129, long= 37.763, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Umm ‘Adasah]]", label_size= 0},
{lat= 36.091, long= 37.771, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Kharayih Diham]]", label_size= 0},
{lat= 36.218, long= 37.427, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Jubb al Kalb]]", link= "East Aleppo offensive (2015–16)#Jubb al Kalb", label_size= 0},
{lat= 36.209, long= 37.404, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Jubb Ghabshah]]", link= "East Aleppo offensive (2015–16)#Jubb Ghabshah", label_size= 0},
{lat= 36.253, long= 37.437, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Rasm al ‘Alam]]", label_size= 0},
{lat= 36.258, long= 37.463, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Mushayrafa/Wadi Sharifah]]", label_size= 0},
{lat= 36.2257, long= 37.326, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[East Aleppo offensive (2015–16)#Afrin|Afrin]]", link= "East Aleppo offensive (2015–16)#Afrin", label_size= 0},
{lat= 36.2104, long= 37.3406, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Al-Safiyah]]", label_size= 0},
{lat= 36.113, long= 37.781, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Jafrah]]", label_size= 0},
{lat= 36.114, long= 37.8, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Abu Maqbarah Saghira]]", label_size= 0},
{lat= 36.214, long= 37.617, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Nasr Allah]]", label_size= 0},
{lat= 36.204, long= 37.644, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Shuwaylekh]]", label_size= 0},
{lat= 36.517, long= 38.561, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Haynli]]", label_size= 0},
{lat= 36.537, long= 38.545, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Khirbat Hamu]]", label_size= 0},
{lat= 36.583, long= 38.665, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Kurtuk]]", label_size= 0},
{lat= 36.427, long= 38.124, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Sekanya]]", link= "Tishrin Dam offensive#Sekanya", label_size= 0},
{lat= 36.854, long= 38.379, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Qarabh Halinj]]", label_size= 0},
{lat= 36.763, long= 38.257, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Zarwik]]", label_size= 0},
{lat= 36.768, long= 38.3, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Dunghiz Saghir]]", label_size= 0},
{lat= 36.752, long= 38.275, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Dunghiz Kabir]]", label_size= 0},
{lat= 36.749, long= 38.263, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Kawurk Habib]]", label_size= 0},
{lat= 36.769, long= 38.378, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Makhraj]]", label_size= 0},
{lat= 36.893, long= 38.401, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Marzah al-Dawoud]]", label_size= 0},
{lat= 36.905, long= 38.219, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Siftek]]", link= "Siege of Kobanî#Siftek", label_size= 0},
{lat= 36.895, long= 38.196, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Buban]]", label_size= 0},
{lat= 36.899, long= 38.166, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Khurkhuri]]", label_size= 0},
{lat= 36.891, long= 38.142, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Kur 'Ali]]", label_size= 0},
{lat= 36.882, long= 38.172, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Salib]]", label_size= 0},
{lat= 36.861, long= 38.113, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Qiran, Syria|Qiran]]", label_size= 0},
{lat= 36.873, long= 38.142, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Dikmatash]]", label_size= 0},
{lat= 36.858, long= 38.2, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Qawla]]", label_size= 0},
{lat= 36.878, long= 38.212, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Susan]]", label_size= 0},
{lat= 36.864, long= 38.245, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Dawli Dagh]]", label_size= 0},
{lat= 36.883, long= 38.243, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Hajtr]]", label_size= 0},
{lat= 36.74, long= 38.549, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Karbalak]]", label_size= 0},
{lat= 36.733, long= 38.557, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Lahinah]]", label_size= 0},
{lat= 36.847, long= 38.319, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Kulmad]]", label_size= 0},
{lat= 36.589, long= 38.645, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Raqqas Tahtani]]", label_size= 0},
{lat= 36.624, long= 38.647, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Kurtuk Shaykhan]]", label_size= 0},
{lat= 36.606, long= 38.653, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Raqqas Fawqani]]", label_size= 0},
{lat= 36.869, long= 38.326, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Memit]]", label_size= 0},
{lat= 36.899, long= 38.267, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Kurabi]]", link= "Kurabi", label_size= 0},
{lat= 36.644, long= 38.354, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Kablis]]", label_size= 0},
{lat= 36.917, long= 38.247, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Bani Saba]]", label_size= 0},
{lat= 36.63, long= 38.464, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Sal, Syria|Sal]]", link= "Sal, Syria", label_size= 0},
{lat= 36.655, long= 36.588, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Sorke(Tal Koshur)]]", label_size= 0},
{lat= 36.601, long= 38.466, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Jayl]]", label_size= 0},
{lat= 36.51, long= 38.679, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Sab‘ Jifar]]", label_size= 0},
{lat= 36.614, long= 38.489, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Mandik]]", label_size= 0},
{lat= 36.599, long= 38.612, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Qazani]]", label_size= 0},
{lat= 36.584, long= 38.602, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Boxa Jerin]]", label_size= 0},
{lat= 36.524, long= 38.649, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Safari, Syria|Safari]]", label_size= 0},
{lat= 36.564, long= 38.649, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Kuk Tappah Kubra]]", label_size= 0},
{lat= 36.631, long= 38.692, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Kashkar]]", label_size= 0},
{lat= 36.631, long= 38.349, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Nur ‘Alī]]", label_size= 0},
{lat= 36.65, long= 38.295, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Septe]]", label_size= 0},
{lat= 36.619, long= 38.329, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Khirbet Jabiriyah]]", label_size= 0},
{lat= 36.636, long= 38.264, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Sunayn]]", link= "Sunayn", label_size= 0},
{lat= 36.343, long= 37.454, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Al Ghūz]]", label_size= 0},
{lat= 36.3339, long= 37.4626, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Abu El Zandin]]", label_size= 0},
{lat= 35.9909, long= 37.2226, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Kafr Abbash]]", label_size= 0},
{lat= 35.9568, long= 37.216, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Al-Mudawwarah]]", label_size= 0},
{lat= 35.9738, long= 37.216, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Mashrafat al Halalat]]", label_size= 0},
{lat= 35.9983, long= 37.192, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Juwwar al Jahsh]]", label_size= 0},
{lat= 36.64, long= 37.328, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Al Ahmadiyah]]", label_size= 0},
{lat= 36.526, long= 37.056, mark= m.stable_gov_SDF, marksize=5, label= "[[Menagh]]", label_size= 0},
{lat= 36.428, long= 37.114, mark= m.stable_gov_SDF, marksize=6, label= "[[Kafr Naseh, Tell Rifaat|Kafr Naseh]]", link= "Kafr Naseh, Tell Rifaat", label_size= 0},
{lat= 36.445, long= 37.117, mark= m.stable_gov_SDF, marksize=4, label= "[[Kanfuz]]", label_size= 0},
{lat= 36.3157, long= 36.995, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Tamurah]]", label_size= 0},
{lat= 36.3147, long= 37.0125, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Uraymah]]", label_size= 0},
{lat= 36.327, long= 37.018, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Khirbat al ‘Uraymah]]", label_size= 0},
{lat= 36.1126, long= 37.595, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Hazarah]]", label_size= 0},
{lat= 35.9101, long= 38.096, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Khirbat Huwaydat Umm Hijarah]]", label_size= 0},
{lat= 35.915, long= 38.069, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Al Maḩmūdīyah]]", label_size= 0},
{lat= 35.909, long= 38.1101, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[‘Azīzīyah]]", label_size= 0},
{lat= 35.9057, long= 38.1204, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Aziziyeh]]", label_size= 0},
{lat= 35.9357, long= 38.169, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Raddat as Saghir]]", label_size= 0},
{lat= 35.995, long= 38.0504, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Rasm al-Ghazal]]", label_size= 0},
{lat= 35.9229, long= 38.1829, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Fukhaykhā]]", label_size= 0},
{lat= 35.9162, long= 38.23, mark= m.gov, marksize=3, label= "[[Dibsi Faraj]]", label_size= 0},
{lat= 36.662, long= 37.241, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Harjalah]]", label_size= 0},
{lat= 36.264, long= 37.018, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Yaqid al Adas]]", label_size= 0},
{lat= 36.618, long= 37.266, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Yeni Yaban/Al Judaydah]]", label_size= 0},
{lat= 35.822, long= 36.953, mark= m.stable_opp_JaN, marksize=6, label= "[[Tell Touqan]]", label_size= 0},
{lat= 35.56, long= 37.015, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Umm Mweilat Janubiyah]]", link= "Umm Mweilat Janubiyah", label_size= 0},
{lat= 35.536, long= 36.962, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Fahil Jallas]]", link= "Fahil Jallas", label_size= 0},
{lat= 35.766, long= 36.8616, mark= m.opp, marksize=6, label= "[[Sheikh Idris]]", link= "Sheikh Idris", label_size= 0},
{lat= 35.34, long= 37.981, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Jibab Marayta]]", label_size= 0},
{lat= 35.837, long= 36.76, mark= m.JaN, marksize=6, label= "[[Jubus]]", label_size= 0},
{lat= 36.544, long= 38.312, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Hafyan]]", label_size= 0},
{lat= 32.35, long= 36.689, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Mughayyir]]", label_size= 0},
{lat= 36.503, long= 38.257, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Mukmar]]", label_size= 0},
{lat= 36.424, long= 38.344, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Bi'r ash-Shamli]]", label_size= 0},
{lat= 36.412, long= 38.32, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Bi'r Bakar]]", label_size= 0},
{lat= 36.423, long= 38.374, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Mahfazah]]", label_size= 0},
{lat= 36.393, long= 38.4205, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Bi'r ad Damm]]", label_size= 0},
{lat= 36.426, long= 38.455, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Dandushan]]", label_size= 0},
{lat= 36.361, long= 38.435, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Qadiriyah]]", label_size= 0},
{lat= 36.426, long= 38.171, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Saadiya]]", label_size= 0},
{lat= 36.442, long= 38.159, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Sakawiyah]]", label_size= 0},
{lat= 36.436, long= 38.147, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Tal Aresh]]", label_size= 0},
{lat= 36.368, long= 38.284, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Halindijah]]", label_size= 0},
{lat= 36.337, long= 38.313, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Bir al-Ama]]", label_size= 0},
{lat= 36.293, long= 38.222, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Hajj Ali]]", label_size= 0},
{lat= 36.282, long= 38.408, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Al Haymar/Cenef El-Ehmer]]", label_size= 0},
{lat= 36.2945, long= 38.3843, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Karawidani]]", label_size= 0},
{lat= 36.309, long= 38.278, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Abu Safayah]]", label_size= 0},
{lat= 36.354, long= 38.192, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Rumaylah]]", label_size= 0},
{lat= 36.321, long= 38.2, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Rumaylāt Shamali]]", label_size= 0},
{lat= 36.308, long= 38.222, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Rumaylāt Janoobi]]", label_size= 0},
{lat= 36.333, long= 38.223, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Minhal as Salal]]", label_size= 0},
{lat= 36.3244, long= 38.3378, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Dibsiyah]]", label_size= 0},	
{lat= 36.261, long= 38.334, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Shallal]]", label_size= 0},
{lat= 36.247, long= 38.241, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Tal Othman]]", label_size= 0},
{lat= 36.253, long= 38.269, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Nafila]]", label_size= 0},
{lat= 36.1249, long= 38.4256, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Ramla]]", label_size= 0},
{lat= 36.239, long= 38.192, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Shams al-Din Wastani]]", label_size= 0},
{lat= 36.237, long= 38.181, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Shams al-Din Gharbi]]", label_size= 0},
{lat= 36.26, long= 38.216, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Shams al-Din ash Shamali]]", label_size= 0},
{lat= 36.175, long= 38.451, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Mujaybinah]]", label_size= 0},
{lat= 36.2013, long= 38.4625, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Mujaybin Al-Fatuh]]", label_size= 0},
{lat= 36.152, long= 38.5066, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Khibet al-Baqarah]]", label_size= 0},
{lat= 36.1557, long= 38.5414, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Dahweh]]", label_size= 0},
{lat= 36.1208, long= 38.4899, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Abo Al Rdani]]", label_size= 0},
{lat= 36.1286, long= 38.5519, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Al-Mashut]]", label_size= 0},
{lat= 36.107, long= 38.559, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[al-Khafi]]", label_size= 0},
{lat= 36.1108, long= 38.593, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Al-Jadah/Pirtiwêk]]", label_size= 0},
{lat= 36.0968, long= 38.5244, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Kanu/Ziyarah]]", label_size= 0},
{lat= 36.0778, long= 38.5521, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Abu Jubb]]", label_size= 0},
{lat= 36.0709, long= 38.5798, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Jedi]]", label_size= 0},
{lat= 36.1132, long= 38.4474, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Bir Jabir]]", label_size= 0},
{lat= 36.0788, long= 38.456, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Abu Huaya]]", label_size= 0},
{lat= 36.0809, long= 38.4984, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Karawan]]", label_size= 0},
{lat= 36.0542, long= 38.4932, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Taltaraqu/Bir Shallal]]", label_size= 0},
{lat= 36.0802, long= 38.39, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[French Al Bawr]]", label_size= 0},
{lat= 36.0745, long= 38.3512, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Abu Shamat/Kalat]]", label_size= 0},
{lat= 36.0601, long= 38.4126, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Jeiber]]", label_size= 0},
{lat= 36.0436, long= 38.3886, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Al Dokhan]]", label_size= 0},
{lat= 36.0489, long= 38.3375, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Bir Sinjar North]]", label_size= 0},
{lat= 36.0406, long= 38.328, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Bir Sinjar South]]", label_size= 0},
{lat= 36.395, long= 38.292, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Bir Bakkar]]", label_size= 0},
{lat= 36.383, long= 38.204, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Janf Al Ahmar]]", label_size= 0},
{lat= 36.4, long= 38.247, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Abu Du'an]]", label_size= 0},
{lat= 36.388, long= 38.224, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Khashkhash Saghir]]", label_size= 0},
{lat= 36.398, long= 38.235, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Khashkhash al Kabir]]", label_size= 0},
{lat= 36.459, long= 38.306, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Tall Bawat]]", label_size= 0},
{lat= 35.7245, long= 37.2305, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Al Muzaywinah]]", label_size= 0},
{lat= 35.7017, long= 37.2228, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Umm Tinah]]", label_size= 0},
{lat= 36.384, long= 38.358, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Sayqul]]", label_size= 0},
{lat= 35.7351, long= 37.2915, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Umm Ghubar]]", label_size= 0},
{lat= 35.7377, long= 37.3113, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Umm Ghuraf]]", label_size= 0},
{lat= 35.6809, long= 37.274, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Umm Salasil]]", link= "Northwestern Syria campaign (October 2017–February 2018)#Umm Salasil", label_size= 0},
{lat= 35.7007, long= 37.317, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Tall Sabha]]", label_size= 0},
{lat= 35.686, long= 37.3178, mark= m.gov, marksize=3, label= "[[Şabḩah]]", label_size= 0},
{lat= 35.708, long= 37.419, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Ramlah]]", label_size= 0},
{lat= 35.708, long= 37.3834, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[al-Muayzila]]", label_size= 0},
{lat= 35.7128, long= 37.3636, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Nawwarah]]", label_size= 0},
{lat= 35.706, long= 37.3337, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Fatiniyah]]", label_size= 0},
{lat= 35.813, long= 37.399, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Marba'at Bishah]]", label_size= 0},
{lat= 35.813, long= 37.4262, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Bishah]]", label_size= 0},
{lat= 35.8522, long= 37.4697, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Huwair]]", label_size= 0},
{lat= 35.713, long= 37.287, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Umm al-Amad Qabli]]", label_size= 0},
{lat= 35.695, long= 37.2899, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Umm Khan]]", label_size= 0},
{lat= 35.819, long= 37.209, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Batha]]", label_size= 0},
{lat= 35.801, long= 37.187, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Masih]]", label_size= 0},
{lat= 35.8046, long= 37.208, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Tall Masih(Tall Ghazal)]]", label_size= 0},
{lat= 35.784, long= 37.171, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Andan ash-Shaykh]]", label_size= 0},
{lat= 35.808, long= 37.1568, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Abu Mujahir]]", label_size= 0},
{lat= 35.838, long= 37.1949, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Al Jafrah]]", label_size= 0},
{lat= 35.915, long= 37.2048, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Tal Hattabat]]", label_size= 0},
{lat= 35.808, long= 37.254, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Tell al-Daman]]", link= "Tell al-Daman", label_size= 0},
{lat= 35.7524, long= 37.3356, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Qal'aat al Sheikh]]", label_size= 0},
{lat= 35.788, long= 37.2989, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Umm Amud]]", label_size= 0},
{lat= 35.7744, long= 37.285, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Ibayd]]", label_size= 0},
{lat= 35.806, long= 37.269, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Shuwaykhat al ‘Īb]]", label_size= 0},
{lat= 35.7713, long= 37.3247, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Al-Handawtah]]", label_size= 0},
{lat= 35.819, long= 37.241, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Munbatih]]", label_size= 0},
{lat= 35.789, long= 37.258, mark= m.gov, marksize=5, label= "[['Uwayd]]", label_size= 0},
{lat= 35.79, long= 37.228, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Hulwiyah]]", label_size= 0},
{lat= 35.789, long= 37.204, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Al Hayaniyah]]", label_size= 0},
{lat= 35.8504, long= 37.223, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Arjil]]", label_size= 0},
{lat= 35.8918, long= 37.1935, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Batranah]]", label_size= 0},
{lat= 35.825, long= 37.2505, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Al Hardanah]]", label_size= 0},
{lat= 35.835, long= 37.2519, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Ghurayrifah]]", label_size= 0},
{lat= 35.8958, long= 37.2245, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Rujm `Umayrat]]", label_size= 0},
{lat= 35.8924, long= 37.2567, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Sarijah]]", label_size= 0},
{lat= 35.67, long= 37.264, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Qaytal]]", label_size= 0},
{lat= 35.527, long= 37.041, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Hawa, Idlib|Hawa]]", link= "Northwestern Syria campaign (October 2017–February 2018)#Niha etc", label_size= 0},
{lat= 35.535, long= 37.297, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Halibiyah]]", label_size= 0},
{lat= 36.53, long= 37.3129, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Aziziyah]]", label_size= 0},
{lat= 36.4958, long= 37.3435, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Masoudiyah]]", label_size= 0},
{lat= 36.791, long= 37.915, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Al Hilwaniyah]]", label_size= 0},
{lat= 36.776, long= 37.95, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Tal Shair]]", label_size= 0},
{lat= 36.743, long= 37.889, mark= m.opp, marksize=6, label= "[[Qunduriyah]]", label_size= 0},
{lat= 36.722, long= 37.658, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Al Qadi (Qadilar)]]", label_size= 0},
{lat= 36.735, long= 37.649, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Qarakuz]]", label_size= 0},
{lat= 36.725, long= 37.628, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Al Wardah]]", label_size= 0},
{lat= 36.608, long= 37.632, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Shawa al-Saghir]]", label_size= 0},
{lat= 36.602, long= 37.6134, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Shawa al-Kabir]]", label_size= 0},
{lat= 36.4849, long= 37.3713, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Al Wash]]", label_size= 0},
{lat= 36.5073, long= 37.6183, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Jubb ad Dam/Qanli Quyu]]", label_size= 0},
{lat= 36.4001, long= 37.7179, mark= m.opp, marksize=6, label= "[[Sukkariyah Kabirah]]", label_size= 0},
{lat= 36.467, long= 37.762, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Osajli Saghir]]", label_size= 0},
{lat= 36.465, long= 37.777, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Osajli Kabir]]", label_size= 0},
{lat= 36.523, long= 37.787, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Khirbat al Shiyab]]", label_size= 0},
{lat= 36.531, long= 37.758, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Wuraydah]]", label_size= 0},
{lat= 36.525, long= 37.7239, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Ilan/Yilanli]]", label_size= 0},
{lat= 36.507, long= 37.702, mark= m.stable_gov_SDF, marksize=5, label= "[[Qurt Wiran]]", label_size= 0},
{lat= 36.524, long= 37.686, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Sheikh Nasir]]", label_size= 0},
{lat= 36.517, long= 37.6552, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Sab Wiran]]", label_size= 0},
{lat= 36.4985, long= 37.6413, mark= m.stable_gov_SDF, marksize=5, label= "[[Kurhyuk]]", label_size= 0},
{lat= 36.4675, long= 37.6327, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Ulashli]]", label_size= 0},
{lat= 36.554, long= 37.751, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Ash Sayyadah]]", label_size= 0},
{lat= 36.543, long= 37.85, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Sheikh Yahya]]", label_size= 0},
{lat= 36.519, long= 37.864, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Medane Saghira]]", label_size= 0},
{lat= 36.433, long= 37.745, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Hutah]]", label_size= 0},
{lat= 36.494, long= 37.766, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Battushiyah]]", label_size= 0},
{lat= 36.508, long= 37.765, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Jaqal Kabir]]", label_size= 0},
{lat= 36.49, long= 37.684, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Al Qawuqli]]", label_size= 0},
{lat= 36.473, long= 37.653, mark= m.stable_gov_SDF, marksize=5, label= "[[Bughaz]]", label_size= 0},
{lat= 36.41, long= 37.58, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Suflaniyah]]", label_size= 0},
{lat= 36.236, long= 37.626, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Bijan]]", label_size= 0},
{lat= 36.249, long= 37.6307, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Tall Bijan]]", label_size= 0},
{lat= 36.271, long= 37.714, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Rasm al-Sheikh]]", label_size= 0},
{lat= 36.159, long= 37.8206, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Rasm al-Jays]]", label_size= 0},
{lat= 36.299, long= 37.672, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Al-Kitah]]", label_size= 0},
{lat= 36.2755, long= 37.646, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Magharah Abu Jabbar]]", label_size= 0},
{lat= 36.2576, long= 37.6478, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Mashrafat Abu Jabbar]]", label_size= 0},
{lat= 36.26, long= 37.68, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Mazburah]]", label_size= 0},
{lat= 36.24, long= 37.687, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Ma’azah/Tayyar Hamadah]]", label_size= 0},
{lat= 36.22, long= 37.642, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Rasm al-Kabir]]", label_size= 0},
{lat= 36.236, long= 37.657, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Rasm al-Kama]]", label_size= 0},
{lat= 36.347, long= 37.74, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Nabatah Saghirah/Khirbat adh Dhib]]", "East Aleppo offensive (January–March 2017)#Nabatah Saghirah/Khirbat adh Dhib", label_size= 0},
{lat= 36.342, long= 37.725, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Nabatah Kabirah/Tafriyat al-Kabeera]]", "East Aleppo offensive (January–March 2017)#Nabatah Kabirah/Tafriyat al-Kabeera", label_size= 0},
{lat= 36.107, long= 37.8485, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Zakiyah]]", "East Aleppo offensive (January–March 2017)#Zakiyah", label_size= 0},
{lat= 36.099, long= 37.846, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Al-Mushrafah]]", "East Aleppo offensive (January–March 2017)#Al-Mushrafah", label_size= 0},
{lat= 36.095, long= 37.8309, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Al-Kaysoumah]]", "East Aleppo offensive (January–March 2017)#Al-Kaysoumah", label_size= 0},
{lat= 36.2945, long= 37.731, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Misrihah]]", label_size= 0},
{lat= 36.3437, long= 37.7912, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Halasiyah]]", label_size= 0},
{lat= 36.214, long= 37.813, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Rawdah]]", label_size= 0},
{lat= 36.205, long= 37.823, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Al Rafai/Al-Roufiyah]]", label_size= 0},
{lat= 36.208, long= 37.7346, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Rasm al-Kubar]]", label_size= 0},
{lat= 36.202, long= 37.7859, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Tall Ma'z]]", label_size= 0},
{lat= 36.274, long= 37.8109, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Abū Jurayn]]", label_size= 0},
{lat= 36.366, long= 37.812, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Taiha Twimat]]", label_size= 0},
{lat= 36.358, long= 37.864, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Mahunah]]", label_size= 0},
{lat= 36.3528, long= 37.8929, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Jurunli]]", label_size= 0},
{lat= 36.34, long= 37.878, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Haymar Jays]]", label_size= 0},
{lat= 36.3324, long= 37.9199, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Arbaah Saghirah]]", label_size= 0},
{lat= 36.326, long= 37.9347, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Mahsanah]]", label_size= 0},
{lat= 36.3585, long= 37.835, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Abu Kahf]]", label_size= 0},
{lat= 36.376, long= 37.831, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Maqbara]]", label_size= 0},
{lat= 36.4102, long= 37.8123, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Abu Mandil]]", label_size= 0},
{lat= 36.323, long= 37.811, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Umm Miyal]]", label_size= 0},
{lat= 36.3109, long= 37.794, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[As Safre]]", label_size= 0},
{lat= 36.3007, long= 37.8046, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Rahmaniyah]]", label_size= 0},
{lat= 36.2979, long= 37.823, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Abū Ţawīl]]", label_size= 0},
{lat= 36.2889, long= 37.834, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Kharjīs]]", label_size= 0},
{lat= 36.3203, long= 37.839, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Abū Khaţar]]", label_size= 0},
{lat= 36.236, long= 37.8108, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Umm al 'Amad]]", label_size= 0},
{lat= 36.2369, long= 37.7934, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Am Altalatel]]", label_size= 0},
{lat= 36.243, long= 37.818, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Barleen]]", label_size= 0},
{lat= 36.3317, long= 37.8569, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Abu Tinah]]", label_size= 0},
{lat= 36.294, long= 37.868, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Jarkas/Jannat Salamah]]", label_size= 0},
{lat= 36.3112, long= 37.888, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Mashrafah Isma’eliyah]]", label_size= 0},
{lat= 36.301, long= 37.972, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Khan al-Humr]]", label_size= 0},
{lat= 36.292, long= 37.988, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Tall Aswad]]", label_size= 0},
{lat= 36.291, long= 37.8903, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Balwah/Jannat as Saghir]]", label_size= 0},
{lat= 36.2715, long= 37.9119, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[‘Ankībān]]", label_size= 0},
{lat= 36.273, long= 37.949, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Sheikh Abyad]]", label_size= 0},
{lat= 36.299, long= 38.048, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Tall Hudhan]]", label_size= 0},
{lat= 36.314, long= 38.11, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Ar Rummanah]]", label_size= 0},
{lat= 36.3, long= 38.124, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Rasm al-Mistahah]]", label_size= 0},
{lat= 36.305, long= 38.092, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Jubb Hamam Al-Mustahi/al-Kudro]]", label_size= 0},
{lat= 36.283, long= 38.081, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Jubb Hamad ash Shallal]]", label_size= 0},
{lat= 36.286, long= 38.106, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Jubb al Khamis]]", label_size= 0},
{lat= 36.2953, long= 38.1906, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Khirbat Jurm]]", label_size= 0},
{lat= 36.2733, long= 38.174, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Shajarah]]", label_size= 0},
{lat= 36.2967, long= 38.1353, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Mutqalta]]", label_size= 0},
{lat= 36.2693, long= 38.1087, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Tanan]]", label_size= 0},
{lat= 36.2665, long= 38.1117, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Mazra‘at al Ḩudaydah]]", label_size= 0},
{lat= 36.26, long= 38.09, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Kasra]]", label_size= 0},
{lat= 36.238, long= 38.044, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Qibab al Kabir]]", label_size= 0},
{lat= 36.2264, long= 38.0528, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Qibab al Saghir]]", label_size= 0},
{lat= 36.216, long= 38.0624, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Al-Sukhni]]", label_size= 0},
{lat= 36.207, long= 38.0712, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Arudah Kabirah]]", label_size= 0},
{lat= 36.207, long= 38.043, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Khafsah Saghirah]]", label_size= 0},
{lat= 36.2509, long= 37.947, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Al-Rihaniyah]]", label_size= 0},
{lat= 36.2567, long= 38.0029, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Maaradah Kabira]]", label_size= 0},
{lat= 36.253, long= 38.0037, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Maradah Shagira]]", label_size= 0},
{lat= 36.256, long= 37.9569, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Khafīyat al Ḩumr]]", label_size= 0},
{lat= 36.26, long= 38.017, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Dukhayrah]]", label_size= 0},
{lat= 36.235, long= 37.981, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Khirbat Shihab]]", label_size= 0},
{lat= 36.198, long= 38.0229, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Rasm al Hirmil Kabira]]", label_size= 0},
{lat= 36.2017, long= 38.009, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Rasm Harmel Saghir]]", label_size= 0},
{lat= 36.214, long= 37.968, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Jubb Qahwa/Umm Arsum]]", label_size= 0},
{lat= 36.197, long= 37.946, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Safa, Syria|Safa]]", label_size= 0},
{lat= 36.205, long= 37.953, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Rasm al-Ahmar]]", label_size= 0},
{lat= 36.209, long= 37.993, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Abu Jakkah]]", label_size= 0},
{lat= 36.188, long= 37.979, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Kiyariyah]]", label_size= 0},
{lat= 36.18, long= 38.002, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Rasm al-Aboud]]", label_size= 0},
{lat= 36.177, long= 38.018, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Habboubah Kabira]]", label_size= 0},
{lat= 36.177, long= 38.029, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Habboubah Saghira]]", label_size= 0},
{lat= 36.168, long= 37.991, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Al Hamud]]", label_size= 0},
{lat= 36.158, long= 38.006, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Al Babira]]", label_size= 0},
{lat= 36.172, long= 37.954, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Rasm al Bukhar]]", label_size= 0},
{lat= 36.149, long= 37.967, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Tabarat Kalash]]", label_size= 0},
{lat= 36.149, long= 37.967, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Tell al-Tutoun]]", label_size= 0},
{lat= 36.125, long= 37.9478, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Mashrafa al Tin]]", label_size= 0},
{lat= 36.091, long= 38.004, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Qawas]]", label_size= 0},
{lat= 36.0769, long= 38.009, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Khirbat ‘Uqla]]", label_size= 0},
{lat= 36.072, long= 37.9999, mark= m.gov, marksize=3, label= "[[Khan Elshaar]]", label_size= 0},
{lat= 36.114, long= 37.926, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Idrisiyah]]", label_size= 0},
{lat= 36.0769, long= 37.983, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Al-Duroubiyah Saghir]]", label_size= 0},
{lat= 36.1135, long= 37.979, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Sulaybiyah]]", label_size= 0},
{lat= 36.1145, long= 37.9988, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Hurriyah]]", label_size= 0},
{lat= 36.1404, long= 37.993, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Rajm al-Aqra]]", label_size= 0},
{lat= 36.1658, long= 37.909, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Tannouza]]", label_size= 0},
{lat= 36.1509, long= 37.9024, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Qasr Sallum]]", label_size= 0},
{lat= 36.141, long= 37.914, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Khirbat Abkiyah/Abajah]]", label_size= 0},
{lat= 36.119, long= 37.915, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Atshanat al Miri]]", label_size= 0},
{lat= 36.6175, long= 37.603, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Zilif]]", label_size= 0},
{lat= 36.315, long= 37.952, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Ras al-Ayn Humur]]", label_size= 0},
{lat= 36.319, long= 37.962, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Arbaah Kabirah]]", label_size= 0},
{lat= 36.274, long= 37.884, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Tayarah/Tell Abou Djedkha]]", label_size= 0},
{lat= 36.2705, long= 37.984, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Shuayb al-Humur Kabir]]", label_size= 0},
{lat= 36.349, long= 37.937, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Judaydat al-Humur]]", label_size= 0},
{lat= 36.2968, long= 37.9169, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Qibāb Kabīr]]", label_size= 0},
{lat= 36.354, long= 37.975, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Umm Izam]]", label_size= 0},
{lat= 36.34, long= 37.989, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Turaykiyat al Humr]]", label_size= 0},
{lat= 36.3266, long= 38.017, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Al Atshana]]", label_size= 0},
{lat= 36.3873, long= 37.8925, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Kir Khagil]]", label_size= 0},
{lat= 36.3664, long= 37.9001, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Nahiliyah]]", label_size= 0},
{lat= 36.3596, long= 37.912, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Mustariha]]", label_size= 0},
{lat= 36.3838, long= 37.853, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Al Birah]]", label_size= 0},
{lat= 36.412, long= 37.839, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Maqta` al Hajar Saghir]]", label_size= 0},
{lat= 36.406, long= 37.862, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Jubb Abyaḑ]]", label_size= 0},
{lat= 36.417, long= 37.787, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Bizzah]]", label_size= 0},
{lat= 36.431, long= 37.77, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Labidah]]", label_size= 0},
{lat= 36.421, long= 37.759, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Mil Wiran]]", label_size= 0},
{lat= 36.401, long= 37.777, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Jub Al-Khafi]]", label_size= 0},
{lat= 36.3814, long= 37.7836, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Mushayrifah]]", label_size= 0},
{lat= 36.3317, long= 37.7905, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Amudiyah]]", label_size= 0},
{lat= 36.332, long= 37.7602, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Khirbat ad Zīb]]", label_size= 0},
{lat= 36.323, long= 37.7747, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Jā’i‘ah]]", label_size= 0},
{lat= 36.309, long= 37.7438, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Majmu'ah]]", label_size= 0},
{lat= 36.37, long= 37.704, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Sukkarīyah Saghirah]]", label_size= 0},
{lat= 36.363, long= 37.684, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Tafriat Saghirah]]", label_size= 0},
{lat= 36.354, long= 37.676, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Tafriat Kabirah]]", label_size= 0},
{lat= 36.346, long= 37.667, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Bayir Akhbar]]", label_size= 0},
{lat= 36.367, long= 38.173, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Khirbat Khalid]]", label_size= 0},
{lat= 36.428, long= 38.183, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Halulat]]", label_size= 0},
{lat= 36.407, long= 38.059, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Khirbat al-Rus]]", label_size= 0},
{lat= 36.351, long= 38.05, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[al-Mashi]]", label_size= 0},
{lat= 36.382, long= 38.05, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Gharrah as Kabirah]]", label_size= 0},
{lat= 36.37, long= 38.041, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Gharrah as Saghirah]]", label_size= 0},
{lat= 36.462, long= 38.239, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Sandaliyah al-Kabirah]]", label_size= 0},
{lat= 36.453, long= 38.221, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Sandaliyah al-Sagirah]]", label_size= 0},
{lat= 36.476, long= 38.206, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Khirbat Bashar]]", label_size= 0},
{lat= 36.442, long= 38.172, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Sakawiyah]]", label_size= 0},
{lat= 36.365, long= 38.082, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Jubb al-Sheikh Ubaid]]", label_size= 0},
{lat= 36.314, long= 38.172, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Shash]]", label_size= 0},
{lat= 36.304, long= 38.146, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[#Al Judaydah|Al Judaydah]]", label_size= 0},
{lat= 36.313, long= 38.148, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Al Bulah]]", label_size= 0},
{lat= 36.468, long= 37.88, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Jubb al Thawr]]", label_size= 0},
{lat= 36.455, long= 37.855, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Qatmah]]", label_size= 0},
{lat= 36.484, long= 37.908, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Qanat al Gharrah]]", label_size= 0},
{lat= 36.4442, long= 37.718, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Qarah, Syria|Qarah]]", label_size= 0},
{lat= 36.4478, long= 37.699, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Tall Turin]]", label_size= 0},
{lat= 36.516, long= 37.809, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Saidia/Aq Wiran]]", label_size= 0},
{lat= 36.564, long= 38.079, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Jubb al Kalb]]", label_size= 0},
{lat= 36.492, long= 38.197, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Khirbat al Bighal]]", label_size= 0},
{lat= 36.65, long= 38.055, mark= m.opp, marksize=6, label= "[[Qirata]]", label_size= 0},
{lat= 36.641, long= 37.975, mark= m.opp, marksize=6, label= "[[Tukhar Kabir]]", label_size= 0},
{lat= 36.688, long= 37.997, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Jubb al Kusa]]", label_size= 0},
{lat= 36.703, long= 37.803, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Sabuniyah west)]]", label_size= 0},
{lat= 36.695, long= 37.813, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Sabuniyah east)]]", label_size= 0},
{lat= 36.7, long= 38.019, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[al-Hajaj/al-Rajm)]]", label_size= 0},
{lat= 36.647, long= 37.882, mark= m.opp, marksize=6, label= "[[Muhsinli]]", label_size= 0},
{lat= 36.543, long= 38.347, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Mighribtin]]", label_size= 0},
{lat= 36.537, long= 38.325, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Mal'ah]]", label_size= 0},
{lat= 36.561, long= 38.317, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Shuhada]]", label_size= 0},
{lat= 36.517, long= 38.362, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Saharij]]", label_size= 0},
{lat= 36.518, long= 38.288, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Bujaq]]", label_size= 0},
{lat= 36.501, long= 38.342, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Bir al Ubaydat]]", label_size= 0},
{lat= 36.496, long= 38.305, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[al Mansiyah]]", label_size= 0},
{lat= 36.487, long= 38.329, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[al Muwaylih]]", label_size= 0},
{lat= 36.497, long= 38.393, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Marwah, Syria|Marwah]]", label_size= 0},
{lat= 36.52, long= 38.188, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Hajar al Abyad]]", label_size= 0},
{lat= 36.561, long= 38.221, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Jubb al Abyad]]", label_size= 0},
{lat= 36.602, long= 38.22, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Bir Khalah]]", label_size= 0},
{lat= 36.536, long= 38.025, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Mishrefeh Saghirah]]", label_size= 0},
{lat= 36.565, long= 38.113, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Hayya Saghirah]]", label_size= 0},
{lat= 36.566, long= 38.133, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Hayya Kabirat]]", label_size= 0},
{lat= 36.514, long= 38.129, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Madasah]]", label_size= 0},
{lat= 36.542, long= 38.003, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Al-Khataf]]", link= "Talk:Cities and towns during the Syrian Civil War/Archive 62#Al-Khataf village just east of Manbij", label_size= 0},
{lat= 36.561, long= 37.998, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Tell Yasti]]", label_size= 0},
{lat= 36.566, long= 37.988, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Ayn an Nakhil]]", label_size= 0},
{lat= 36.574, long= 38.008, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Hudhud]]", label_size= 0},
{lat= 36.58, long= 37.995, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Tall ar Rafee‘]]", label_size= 0},
{lat= 36.589, long= 38.002, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Bayniyah]]", label_size= 0},
{lat= 36.591, long= 38.04, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Shafiya]]", label_size= 0},
{lat= 36.634, long= 38.01, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Tukhar Shagir/Majra Saghir]]", label_size= 0},
{lat= 36.677, long= 37.983, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Dulaym]]", label_size= 0},
{lat= 36.666, long= 37.973, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Zahr al Magharah]]", label_size= 0},
{lat= 36.662, long= 37.956, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Bal Maghar]]", label_size= 0},
{lat= 36.75, long= 37.807, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Zawghar]]", label_size= 0},
{lat= 36.673, long= 38.012, mark= m.opp, marksize=6, label= "[[Umm Routha/Amarinah Fawqani]]", label_size= 0},
{lat= 36.598, long= 37.944, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Kurdala Tahtani]]", label_size= 0},
{lat= 36.611, long= 37.906, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Saan al-Ghazal/Bawzkij]]", label_size= 0},
{lat= 36.607, long= 37.986, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Khirbat Mas]]", label_size= 0},
{lat= 36.604, long= 37.908, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Boz Goçan]]", label_size= 0},
{lat= 36.605, long= 37.876, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Buwayr]]", label_size= 0},
{lat= 36.604, long= 37.855, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Mashrafat al Buwayr al Shamali]]", label_size= 0},
{lat= 36.6, long= 37.859, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Mashrafat al Buwayr al Janoobi]]", label_size= 0},
{lat= 36.566, long= 37.878, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Shuwayhat Khaznawi]]", label_size= 0},
{lat= 36.556, long= 37.903, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Kurdalā Fawqānī]]", label_size= 0},
{lat= 36.609, long= 37.834, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Zunqul Sharqi]]", label_size= 0},
{lat= 36.609, long= 37.825, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Zunqul Gharbi]]", label_size= 0},
{lat= 36.601, long= 37.794, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Umm Adasat al Farat]]", label_size= 0},
{lat= 36.6498, long= 37.8481, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Arab Hasan Kabir]]", label_size= 0},
{lat= 36.6568, long= 37.8501, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Arab Hasan Saghir]]", label_size= 0},
{lat= 36.692, long= 37.933, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Buyuk Dabisah]]", label_size= 0},
{lat= 36.703, long= 37.957, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Dabis/Kutshuk Dabisah]]", label_size= 0},
{lat= 36.687, long= 37.913, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Umm al Sawsa]]", label_size= 0},
{lat= 36.68, long= 37.87, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Yaqubiyah]]", label_size= 0},
{lat= 36.699, long= 37.846, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Mulhamiya]]", label_size= 0},
{lat= 36.658, long= 37.814, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Al Abash]]", label_size= 0},
{lat= 36.664, long= 37.781, mark= m.opp, marksize=6, label= "[[Al Bash]]", label_size= 0},
{lat= 36.674, long= 37.799, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Ganamah]]", label_size= 0},
{lat= 36.667, long= 37.8, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Al-Hajar]]", label_size= 0},
{lat= 36.672, long= 37.785, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Suweyda]]", label_size= 0},
{lat= 36.5761, long= 37.8044, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Al-Farat]]", label_size= 0},
{lat= 36.57, long= 37.7792, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Jamusiya]]", label_size= 0},
{lat= 36.5773, long= 37.76, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Dandaniyah]]", label_size= 0},
{lat= 36.579, long= 37.723, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Shalal Wiran]]", label_size= 0},
{lat= 36.599, long= 37.737, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Tal Ali/Kirbijali]]", label_size= 0},
{lat= 36.6127, long= 37.7102, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Tal Hajar/Taşlıhüyük]]", label_size= 0},
{lat= 36.618, long= 37.769, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Al Humran]]", label_size= 0},
{lat= 36.62, long= 37.79, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Umm al Julud]]", label_size= 0},
{lat= 36.6, long= 37.771, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Yalish]]", label_size= 0},
{lat= 36.568, long= 38.06, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Ayyushiya]]", label_size= 0},
{lat= 36.5547, long= 37.7515, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Sayyadah]]", label_size= 0},
{lat= 36.5509, long= 37.7366, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Mazra‘at as Sayyadah al Kabīrah]]", label_size= 0},
{lat= 36.545, long= 37.7489, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Sayyādah as Saghīrah]]", label_size= 0},
{lat= 36.5639, long= 37.7517, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[North Sayyadah]]", label_size= 0},
{lat= 36.5436, long= 37.7391, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Mazra‘at aş Şayyādah aş Şaghīrah]]", label_size= 0},
{lat= 36.634, long= 37.936, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Awn al Dadat]]", label_size= 0},
{lat= 36.681, long= 38.054, mark= m.opp, marksize=6, label= "[[Kırk Mağara]]", label_size= 0},
{lat= 36.714, long= 38.032, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Khirbat al-Suraysat]]", label_size= 0},
{lat= 36.732, long= 38.021, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Magarah]]", label_size= 0},
{lat= 36.339, long= 36.954, mark= m.stable_gov_SDF, marksize=5, label= "[[Zuq al-Kabir ]]", label_size= 0},
{lat= 36.084, long= 37.513, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Al-Jabbul]]", link = "Al-Jabbul", label_size= 0},
{lat= 36.1592, long= 38.2343, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Jurniyah]]", label_size= 0},
{lat= 36.1775, long= 38.2587, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Al-Issa]]", label_size= 0},
{lat= 36.1886, long= 38.2357, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[al-Sayer]]", label_size= 0},
{lat= 36.181, long= 38.21, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Bayr Nayef]]", label_size= 0},
{lat= 36.17, long= 38.219, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Habitar]]", label_size= 0},
{lat= 36.796, long= 38.365, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Tell Ghazal]]", label_size= 0},
{lat= 36.873, long= 38.301, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Minas, Syria|Minas]]", label_size= 0},
{lat= 36.615, long= 38.033, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Mawla As'ad]]", label_size= 0},
{lat= 36.891, long= 38.3003, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Mazra‘at Amud]]", label_size= 0},
{lat= 36.882, long= 38.296, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Mazra‘at Saghir]]", label_size= 0},
{lat= 36.826, long= 38.322, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Aydiq]]", link= "Avdiko#Avdiko during the Syrian Civil War", label_size= 0},
{lat= 35.7627, long= 37.8657, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Jubb Khalaf al Ahmad]]", label_size= 0},
{lat= 35.7359, long= 37.8939, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Khirbat al Jam‘]]", label_size= 0},
{lat= 35.795, long= 37.858, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[`Alawi ad Dukhayl]]", label_size= 0},
{lat= 35.8005, long= 37.8259, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Mashlat Abu Heir]]", label_size= 0},
{lat= 35.8069, long= 37.7717, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Az Zakiah]]", label_size= 0},
{lat= 35.587, long= 37.895, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Khirbet al-Amqi]]", label_size= 0},
{lat= 35.567, long= 38.229, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Bīr Abū Qahwah]]", label_size= 0},
{lat= 35.608, long= 38.165, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Jubb Abū Quţnah]]", label_size= 0},
{lat= 35.584, long= 37.778, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Bir Muhammad Khalif]]", label_size= 0},
{lat= 35.5819, long= 37.8115, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Bir Abd el-Obeid]]", label_size= 0},
{lat= 35.6037, long= 37.8314, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Khirbat Bīr aţ Ţawīl]]", label_size= 0},
{lat= 35.6148, long= 37.779, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Khirbat Bīr aţ Ţawīl]]", label_size= 0},
{lat= 35.6419, long= 37.7912, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Al Khāfīyah]]", label_size= 0},
{lat= 35.653, long= 37.8147, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Judaydah, Aleppo|Judaydah]]", label_size= 0},
{lat= 35.6418, long= 37.863, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Al Mushayrifah, Aleppo|Al Mushayrifah]]", label_size= 0},
{lat= 35.629, long= 37.7958, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Al ‘Alqānah]]", label_size= 0},
{lat= 35.751, long= 37.668, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Hamidiyah Kabira]]", label_size= 0},
{lat= 35.7415, long= 37.6618, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Hamidiyah Saghira]]", label_size= 0},
{lat= 35.7104, long= 37.6201, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Durayb al-Wawi]]", label_size= 0},
{lat= 35.598, long= 37.6826, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Sabkhat Marāghā]]", label_size= 0},
{lat= 35.555, long= 37.889, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Qabr Ja‘ār]]", label_size= 0},
{lat= 35.4508, long= 37.8713, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Al Hubara]]", label_size= 0},
{lat= 35.5046, long= 37.871, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Wadi al Hubara]]", label_size= 0},
{lat= 35.5224, long= 38.0302, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Wādī al Ghurrah]]", label_size= 0},
{lat= 35.474, long= 37.8808, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Rsum Affajjan]]", label_size= 0},
{lat= 35.428, long= 37.863, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Rasm al Madabe]]", label_size= 0},
{lat= 35.648, long= 37.698, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Jubb Umzūr]]", label_size= 0},
{lat= 35.5959, long= 38.009, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Bir Hawash]]", label_size= 0},
{lat= 35.737, long= 38.0319, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Ābār al Ghazālah]]", label_size= 0},
{lat= 35.637, long= 37.9879, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Jubb ad Dayif]]", label_size= 0},
{lat= 35.447, long= 38.1047, mark= m.gov, marksize=3, label= "[[Khirbet el Kousseri Mityah]]", label_size= 0},
{lat= 35.467, long= 37.693, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Tabbaret es-Sakane]]", label_size= 0},
{lat= 35.616, long= 37.66, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Jubb Jiryan]]", label_size= 0},
{lat= 36.197, long= 36.87, mark= m.opp, marksize=6, label= "[[Taqad]]", label_size= 0},
{lat= 36.219, long= 36.886, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Al Habatah]]", label_size= 0},
{lat= 36.1647, long= 36.864, mark= m.JaN, marksize=6, label= "[[Al-Ibizmu]]", label_size= 0},
{lat= 36.465, long= 37.34, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Talatayna]]", label_size= 0},
{lat= 36.481, long= 37.349, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Barouza]]", label_size= 0},
{lat= 36.477, long= 37.376, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Kanisah/Tanuzah]]", label_size= 0},
{lat= 35.85, long= 36.015, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Qızıldag]]", label_size= 0},
{lat= 35.798, long= 35.945, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Bayt Ayyush]]", label_size= 0},
{lat= 36.742, long= 38.009, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Amarnah]]", link = "Amarnah", label_size= 0},
{lat= 36.775, long= 37.893, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Al-Bir Tahtani]]", label_size= 0},
{lat= 36.734, long= 37.862, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Az Zahiriyah]]", label_size= 0},
{lat= 36.748, long= 37.845, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Mudalalah]]", label_size= 0},
{lat= 35.71, long= 36.641, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Binine]]", label_size= 0},
{lat= 33.3087, long= 35.9675, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Maghar al-Mir]]", link= "Beit Jinn offensive#Maghar al-Mir", label_size= 0},
{lat= 36.247, long= 37.011, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Babis]]", label_size= 0},
{lat= 36.271, long= 37.001, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Kafr Bissin]]", label_size= 0},
{lat= 35.629, long= 36.459, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Kafar Aouid]]", label_size= 0},
{lat= 35.563, long= 36.484, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Kursaa]]", label_size= 0},
{lat= 35.525, long= 36.483, mark= m.opp, marksize=6, label= "[[Tarmala]]", label_size= 0},
{lat= 35.79, long= 36.217, mark= m.opp, marksize=6, label= "[[Al-Najiyah]]", label_size= 0},
{lat= 35.675, long= 36.834, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Abu Dafn]]", label_size= 0},
{lat= 35.924, long= 36.356, mark= m.JaN, marksize=6, label= "[[Kafr Debbin]]", link = "Kafr Debbin", label_size= 0},
{lat= 35.778, long= 36.769, mark= m.opp, marksize=6, label= "[[Maar Dibsah]]", link = "Maar Dibsah", label_size= 0},
{lat= 35.702, long= 36.73, mark= m.opp, marksize=6, label= "[[Babila]]", link = "Babila, Syria", label_size= 0},
{lat= 35.744, long= 36.17, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Kinsabba]]", link = "Kinsabba", label_size= 0},
{lat= 35.755, long= 36.155, mark= m.gov, marksize=3, label= "[[Al Hamrat]]", label_size= 0},
{lat= 35.778, long= 36.165, mark= m.gov, marksize=3, label= "[[Ain al-Hawr]]", label_size= 0},
{lat= 35.743, long= 36.178, mark= m.gov, marksize=3, label= "[[Ain al-Qantara]]", label_size= 0},
{lat= 35.753, long= 36.13, mark= m.gov, marksize=3, label= "[[Marj az Zawiyah]]", label_size= 0},
{lat= 35.778, long= 36.223, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Maraand]]", label_size= 0},
{lat= 35.77, long= 36.155, mark= m.gov, marksize=3, label= "[[Ayn al-Bayda, Idlib|Ayn al-Bayda]]", label_size= 0},
{lat= 35.777, long= 36.145, mark= m.gov, marksize=3, label= "[[Karmil]]", label_size= 0},
{lat= 35.766, long= 36.137, mark= m.gov, marksize=3, label= "[[Beit Janawru]]", label_size= 0},
{lat= 35.737, long= 36.162, mark= m.gov, marksize=3, label= "[[Tobal]]", label_size= 0},
{lat= 35.729, long= 36.165, mark= m.gov, marksize=3, label= "[[Shillif]]", label_size= 0},
{lat= 35.735, long= 36.178, mark= m.gov, marksize=3, label= "[[Shulayf]]", label_size= 0},
{lat= 35.74, long= 36.191, mark= m.gov, marksize=3, label= "[[Rasha]]", label_size= 0},
{lat= 35.73, long= 36.198, mark= m.gov, marksize=3, label= "[[Nahshabba]]", label_size= 0},
{lat= 35.741, long= 36.143, mark= m.gov, marksize=3, label= "[[Wadi Basour]]", label_size= 0},
{lat= 35.733, long= 36.145, mark= m.gov, marksize=3, label= "[[Ballah]]", label_size= 0},
{lat= 36.1203, long= 36.656, mark= m.JaN, marksize=6, label= "[[Kafr `Uruq]]", label_size= 0},
{lat= 36.099, long= 36.962, mark= m.JaN, marksize=5, label= "[[Rif al-Muhandisin 1]]", label_size= 0},
{lat= 36.111, long= 36.957, mark= m.JaN, marksize=5, label= "[[Kafr Joum al-Gharbi]]", label_size= 0},
{lat= 36.109, long= 36.988, mark= m.JaN, marksize=5, label= "[[Kafr Joum al-Sharqi]]", label_size= 0},
{lat= 36.0844, long= 36.937, mark= m.JaN, marksize=5, label= "[[Aradah]]", label_size= 0},
{lat= 36.099, long= 36.896, mark= m.JaN, marksize=5, label= "[[Arnaz]]", label_size= 0},
{lat= 36.0975, long= 36.915, mark= m.JaN, marksize=6, label= "[[Sheikh Ali]]", label_size= 0},
{lat= 36.1526, long= 36.8935, mark= m.JaN, marksize=5, label= "[[Kafr Taal]]", label_size= 0},
{lat= 36.142, long= 36.9305, mark= m.JaN, marksize=4, label= "[[Jamiyat Abu Amsha]]", label_size= 0},
{lat= 36.1649, long= 36.8878, mark= m.JaN, marksize=5, label= "[[Taydil]]", label_size= 0},
{lat= 36.045, long= 36.9344, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Al Qamari]]", label_size= 0},
{lat= 35.572, long= 36.558, mark= m.JaN, marksize=5, label= "[[Jibala]]", label_size= 0},
{lat= 35.569, long= 36.553, mark= m.JaN, marksize=5, label= "[[Ma'ar Tamater]]", label_size= 0},
{lat= 35.6069, long= 36.515, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Dara al-Kabira/Zahr al Kabir]]", label_size= 0},
{lat= 35.632, long= 36.522, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Maarat Mawqas]]", label_size= 0},
{lat= 35.501, long= 36.577, mark= m.JaN, marksize=5, label= "[[Rakaya]]", label_size= 0},
{lat= 35.519, long= 36.554, mark= m.JaN, marksize=5, label= "[[Ash Shaykh Mustafa]]", label_size= 0},
{lat= 35.5468, long= 36.617, mark= m.JaN, marksize=5, label= "[[Ash Shaykh Damis]]", label_size= 0},		
{lat= 35.499, long= 36.64, mark= m.JaN, marksize=5, label= "[[Muqah]]", label_size= 0},
{lat= 35.453, long= 36.582, mark= m.JaN, marksize=4, label= "[[Mu‘allis]]", label_size= 0},
{lat= 35.6, long= 36.579, mark= m.JaN, marksize=5, label= "[[Basqala]]", link = "Basqala", label_size= 0},
{lat= 35.458, long= 36.5705, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Umm Zaytuna]]", link = "Umm Zaytuna", label_size= 0},	
{lat= 35.4438, long= 36.5679, mark= m.JaN, marksize=4, label= "[[Kafr Ein, Idlib|Kafr Ein]]", link = "Kafr Ein, Idlib", label_size= 0},
{lat= 35.5949, long= 36.496, mark= m.JaN, marksize=5, label= "[[Mallajah]]", label_size= 0},		
{lat= 35.482, long= 36.43, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Sahariyah]]", link = "Sahariyah", label_size= 0},
{lat= 36.187, long= 39.989, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Salhiya]]", label_size= 0},
{lat= 36.213, long= 40.019, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Ayn Jirmah]]", label_size= 0},
{lat= 36.126, long= 40.024, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Muqman]]", label_size= 0},
{lat= 36.0916, long= 39.884, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Jowayce]]", label_size= 0},
{lat= 36.779, long= 38.409, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Shaykh Jayban]]", label_size= 0},
{lat= 36.802, long= 38.401, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Qarah Mazra‘ah]]", label_size= 0},
{lat= 36.795, long= 38.311, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Rubi, Syria|Rubi]]", label_size= 0},
{lat= 36.867, long= 38.483, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Kussik]]", label_size= 0},
{lat= 36.887, long= 38.417, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Keikane]]", label_size= 0},
{lat= 36.021, long= 37.331, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Al-Adnaniah]]", label_size= 0},
{lat= 36.092, long= 37.279, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Al-Hatani]]", label_size= 0},
{lat= 36.532, long= 38.061, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Al-Masharfa]]", label_size= 0},
{lat= 36.062, long= 37.2827, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Abu Tabbah]]", label_size= 0},
{lat= 36.0305, long= 37.4815, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Abu Darikhah]]", label_size= 0},
{lat= 36.6947, long= 36.973, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Wirghan]]", label_size= 0},
{lat= 36.659, long= 36.957, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Umranlı/Omar]]", label_size= 0},
{lat= 36.647, long= 36.939, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Shamanlı]]", label_size= 0},
{lat= 36.6936, long= 36.945, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Ballursanak]]", label_size= 0},
{lat= 36.494, long= 36.8815, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Turandah]]", label_size= 0},
{lat= 36.499, long= 36.799, mark= m.opp, marksize=6, label= "[[Ma`arratah]]", label_size= 0},
{lat= 36.51, long= 36.832, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Kafr Shil]]", label_size= 0},
{lat= 36.1585, long= 36.8195, mark= m.stable_opp_JaN, marksize=5, label= "[[Maratah]]", label_size= 0},
{lat= 36.136, long= 36.788, mark= m.JaN, marksize=5, label= "[[Kafr Nasih]]", label_size= 0},
{lat= 36.311, long= 36.9405, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Shaykh Aqil]]", label_size= 0},
{lat= 36.082, long= 36.831, mark= m.JaN, marksize=6, label= "[[Kafr Nuran]]", label_size= 0},
{lat= 36.057, long= 36.854, mark= m.JaN, marksize=6, label= "[[Miznaz]]", label_size= 0},
{lat= 35.719, long= 36.477, mark= m.opp, marksize=6, label= "[[Juzif]]", label_size= 0},
{lat= 36.666, long= 37.633, mark= m.opp, marksize=6, label= "[[Mamali]]", label_size= 0},
{lat= 36.384, long= 36.896, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Barad, Syria|Barad]]", link= "Barad, Syria", label_size= 0},
{lat= 36.466, long= 37.293, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Al-Ghuz]]", label_size= 0},
{lat= 36.463, long= 37.277, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Bayt al-Mastu]]", label_size= 0},
{lat= 36.444, long= 37.248, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Al Tuwaihniyah/Rayhaniyah]]", label_size= 0},
{lat= 36.462, long= 37.257, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Al 'Uyun]]", label_size= 0},
{lat= 36.502, long= 37.26, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Al-Salihiyah]]", label_size= 0},
{lat= 36.436, long= 37.303, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Tuways]]", label_size= 0},
{lat= 36.454, long= 37.3235, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Jubb al ‘Asi]]", label_size= 0},
{lat= 36.428, long= 37.311, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Kassar]]", label_size= 0},
{lat= 36.4233, long= 37.2945, mark= m.stable_gov_SDF, marksize=4, label= "[[Mazare' al-Hawarin]]", label_size= 0},
{lat= 36.365, long= 37.2394, mark= m.stable_gov_SDF, marksize=4, label= "[[Mazre Gharnata]]", label_size= 0},
{lat= 36.4018, long= 37.275, mark= m.stable_gov_SDF, marksize=4, label= "[[Wasitiyah/Washiyah]]", label_size= 0},
{lat= 36.486, long= 37.305, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Ghaytun]]", label_size= 0},
{lat= 36.561, long= 37.31, mark= m.opp, marksize=6, label= "[[Tallat al Bayḑah]]", label_size= 0},
{lat= 36.5428, long= 37.3214, mark= m.opp, marksize=6, label= "[[Turkman Bareh]]", link = "Turkman Bareh", label_size= 0},
{lat= 36.538, long= 37.269, mark= m.opp, marksize=5, link= "Dabiq, Syria#civilwar", label= "[[Dabiq, Syria#civilwar|Dabiq]]", label_size= 0},
{lat= 36.581, long= 37.231, mark= m.opp, marksize=5, label= "Al Zarieh", label_size= 0},
{lat= 36.564, long= 37.275, mark= m.opp, marksize=5, label = "Duwaybiq", link= "Duwaybiq", label_size= 0},
{lat= 36.517, long= 37.269, mark= m.opp, marksize=5, label = "Arshaf", link= "Arshaf", label_size= 0},
{lat= 36.366, long= 37.279, mark= m.stable_gov_SDF, marksize=4, label= "[[Hassine]]", label_size= 0},
{lat= 36.4338, long= 37.249, mark= m.stable_gov_SDF, marksize=4, label= "[[Samuqah/Jisr Samuqa]]", label_size= 0},
{lat= 36.575, long= 37.316, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Bahurtah]]", label_size= 0},
{lat= 36.456, long= 37.314, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Bayt Rashu]]", label_size= 0},
{lat= 36.607, long= 37.295, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Jakkah]]", label_size= 0},
{lat= 36.614, long= 37.343, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Tel Sha‘īr]]", label_size= 0},
{lat= 36.657, long= 37.329, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Al Nasiriyah]]", label_size= 0},
{lat= 36.652, long= 37.351, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Al Azatiyah]]", label_size= 0},
{lat= 36.621, long= 37.319, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Khirbat Tel Sha‘īr]]", label_size= 0},
{lat= 36.613, long= 37.305, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Khamaliyah]]", label_size= 0},
{lat= 36.633, long= 37.358, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Bayt Haj Nasir]]", label_size= 0},
{lat= 36.645, long= 37.361, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Mazrat Shahin]]", label_size= 0},
{lat= 36.631, long= 37.345, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Qasajek]]", label_size= 0},
{lat= 36.597, long= 37.268, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Rael, Syria|Ra'il]]", label_size= 0},
{lat= 36.603, long= 37.256, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Murayghil]]", label_size= 0},
{lat= 36.636, long= 37.262, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Qarah Kubri]]", label_size= 0},
{lat= 36.663, long= 37.264, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Mazra'ah as-Suda/Khirbah]]", label_size= 0},
{lat= 36.5823, long= 37.293, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Shuwayrin]]", label_size= 0},
{lat= 36.438, long= 36.968, mark= m.stable_gov_SDF, marksize=6, label= "[[Oqayba]]", link= "Oqayba", label_size= 0},
{lat= 35.959, long= 37.411, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Aqrabah, Aleppo Governorate]]", label_size= 0},
{lat= 35.983, long= 37.364, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Ja'arah]]", label_size= 0},
{lat= 36.4781, long= 36.9317, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Jubbali]]", label_size= 0},
{lat= 35.916, long= 37.578, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Jubbayn, Aleppo Governorate]]", label_size= 0},
{lat= 36.5169, long= 36.9548, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Inab]]", link= "Inab", label_size= 0},
{lat= 36.496, long= 37.003, mark= m.stable_gov_SDF, marksize=6, label= "[[Tanab]]", label_size= 0},
{lat= 36.464, long= 36.866, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Ain Dara, Syria|'Ayn Dara]]", link= "Ain Dara, Syria", label_size= 0},
{lat= 36.874, long= 38.457, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Alişar, Syria|Alishar]]", label_size= 0},
{lat= 36.5319, long= 36.9508, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Maryamin, Afrin|Maryamin]]", label_size= 0},
{lat= 36.427, long= 36.662, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Kafr Safra#civilwar|Kafr Safra]]", link= "Kafr Safra#civilwar", label_size=0},
{lat= 36.46, long= 36.9535, mark= m.opp, marksize=6, label= "[[#Basselhaya|Basselhaya]]", label_size= 0},
{lat= 36.466, long= 36.993, mark= m.stable_gov_SDF, marksize=6, label= "[[#Ibina|Ibina]]", label_size= 0},
{lat= 36.2026, long= 36.9109, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Busratoun]]", label_size= 0},
{lat= 36.229, long= 36.886, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Blinta]]", label_size= 0},
{lat= 36.218, long= 36.947, mark= m.opp, marksize=6, label= "[[Anjarah]]", label_size= 0},
{lat= 36.229, long= 36.975, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[#Hawar|Hawar]]", label_size= 0},
{lat= 36.22, long= 37.001, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Bashantrah]]", label_size= 0},
{lat= 36.203, long= 36.9945, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Bashqatin]]", label_size= 0},
{lat= 36.2377, long= 36.9405, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[al-Salloum]]", label_size= 0},
{lat= 36.2277, long= 36.916, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Bala]]", label_size= 0},
{lat= 36.658, long= 37.212, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Hawar Killis]]", label_size= 0},
{lat= 36.31, long= 36.978, mark= m.stable_gov_SDF, marksize=5, label= "[[Bashmara]]", label_size= 0},
{lat= 36.0863, long= 37.225, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[#Assan|Assan]]", label_size= 0},
{lat= 36.087, long= 37.195, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Khanat Assan]]", label_size= 0},
{lat= 36.0635, long= 37.1686, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[#Azzan|Azzan]]", label_size= 0},
{lat= 36.052, long= 37.2235, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Ain Assan]]", label_size= 0},
{lat= 36.008, long= 37.162, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Balas]]", label_size= 0},
{lat= 35.942, long= 37.034, mark= m.gov, marksize=5, label= "al-Aziziyah", label_size= 0},
{lat= 35.931, long= 37.024, mark= m.gov, marksize=4, label= "Tal Mamou", link= "Northwestern Syria campaign (October 2017–February 2018)#Tal Mamou", label_size= 0},
{lat= 35.97, long= 37.029, mark= m.gov, marksize=5, label= "Talaylat", label_size= 0},
{lat= 35.9057, long= 37.0346, mark= m.gov, marksize=5, label= "Ziyarat Samayan", label_size= 0},
{lat= 36.02, long= 37.196, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Sufayrah]]", label_size= 0},
{lat= 36.046, long= 37.124, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Abtin]]", link= "Combat operations in 2015 during the Battle of Aleppo#Abtin", label_size= 0},
{lat= 36.063, long= 37.1, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Sabiqiyah]]", label_size= 0},
{lat= 35.9807, long= 37.169, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Kafr Abid]]", label_size= 0},
{lat= 36.0017, long= 37.2369, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Al-Mufalasa(Ghaygan)]]", label_size= 0},
{lat= 35.9835, long= 37.124, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Maryamin, Afrin|Maryamin]]", label_size= 0},
{lat= 35.957, long= 37.009, mark= m.JaN, marksize=5, label= "[[Maryudah]]", link= "Aleppo offensive (October–December 2015)#Maryoudah", label_size= 0},
{lat= 35.961, long= 37.105, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Hamidah]]", label_size= 0},
{lat= 35.958, long= 37.142, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Mashrafat al-Murayj]]", label_size= 0},
{lat= 35.921, long= 37.067, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Kafr Haddad]]", label_size= 0},
{lat= 36.0215, long= 37.3106, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Umm Jurn]]", label_size= 0},
{lat= 35.922, long= 37.089, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Khirbat Al-Zuwari]]", label_size= 0},
{lat= 35.943, long= 37.0173, mark= m.stable_opp_JaN, marksize=5, label= "[[Makalah]]", link= "Aleppo offensive (October–December 2015)#Al-Makalah", label_size= 0},
{lat= 35.951, long= 37.085, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Tall Dadin]]", link= "Aleppo offensive (October–December 2015)#Tall Dadin", label_size= 0},
{lat= 35.918, long= 37.1, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Dulamah]]", link= "Aleppo offensive (October–December 2015)#Dulamah", label_size= 0},
{lat= 35.9422, long= 37.222, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Al-Naamaniyah]]", label_size= 0},
{lat= 35.8214, long= 37.12, mark= m.gov, marksize=3, label= "[[Tall al-Waz]]", label_size= 0},
{lat= 35.908, long= 37.1527, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Hawbar]]", label_size= 0},
{lat= 35.8631, long= 37.0634, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Umm al-Karamil]]", label_size= 0},
{lat= 35.875, long= 37.0969, mark= m.gov, marksize=3, label= "[[Tal Husein]]", label_size= 0},
{lat= 35.8878, long= 37.0625, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Atshanah Gharbiyah]]", label_size= 0},
{lat= 35.8647, long= 37.116, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Atshanah Sharqiyah]]", label_size= 0},
{lat= 35.8478, long= 37.044, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[‘Uthmaniyah as Saghirah]]", label_size= 0},
{lat= 35.8858, long= 37.052, mark= m.gov, marksize=3, label= "[[Al-Assaf farm village]]", label_size= 0},
{lat= 35.838, long= 37.0746, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Tall A'qarib]]", label_size= 0},
{lat= 35.909, long= 37.0167, mark= m.gov, marksize=3, label= "[[Al-Matakh]]", label_size= 0},
{lat= 35.819, long= 37.058, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Tell Jinah]]", label_size= 0},
{lat= 35.8546, long= 37.1425, mark= m.gov, marksize=3, label= "[[Mulahimat/Malameh]]", label_size= 0},
{lat= 35.8856, long= 37.1812, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Uwaynat Kabirah]]", label_size= 0},
{lat= 35.898, long= 37.146, mark= m.gov, marksize=3, label= "[[Uwaynat as Saghirah]]", label_size= 0},
{lat= 35.9019, long= 37.179, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Marhamiyah]]", label_size= 0},
{lat= 35.909, long= 37.128, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Abu Ruwayl]]", link= "Aleppo offensive (October–December 2015)#Abu Ruwayl", label_size= 0},
{lat= 35.8952, long= 37.1271, mark= m.gov, marksize=3, label= "[[Sheikh Khalil]]", label_size= 0},
{lat= 35.928, long= 37.111, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Sa'ibiyah]]", link= "Aleppo offensive (October–December 2015)#Sa'ibiyah", label_size= 0},
{lat= 35.925, long= 37.134, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Murayqis]]", link= "Aleppo offensive (October–December 2015)#Murayqis", label_size= 0},
{lat= 35.931, long= 37.148, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Qurayhah]]", link= "Aleppo offensive (October–December 2015)#Qurayhah", label_size= 0},
{lat= 35.921, long= 37.111, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Al Sahibiya]]", link= "Aleppo offensive (October–December 2015)#Al Sahibiya", label_size= 0},
{lat= 35.9285, long= 37.177, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Buridah]]", label_size= 0},
{lat= 35.9377, long= 37.209, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Buwaydah as Saghirah]]", label_size= 0},
{lat= 35.9198, long= 37.2414, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Buwaydah al Kabirah]]", label_size= 0},
{lat= 35.9318, long= 37.233, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[ Mushrefat al-Buwaydah ]]", label_size= 0},
{lat= 36.095, long= 37.079, mark= m.stable_opp_JaN, marksize=6, label= "[[Al-Qarassi]]", link= "Aleppo offensive (October–December 2015)#Al-Qarassi", label_size= 0},
{lat= 36.103, long= 37.053, mark= m.stable_opp_JaN, marksize=4, label= "[[Al-Qarassi farm]]", link= "Aleppo offensive (October–December 2015)#Al-Qarassi Farms", label_size= 0},
{lat= 36.077, long= 37.054, mark= m.stable_opp_JaN, marksize=5, label= "[[Aleppo offensive (October–December 2015)#Al-Hamraa|Al-Hamraa]]", link= "Aleppo offensive (October 2015 – present)#Al-Hamraa", label_size= 0},
{lat= 36.0528, long= 37.1959, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Rasm Bakrou]]", label_size= 0},
{lat= 36.0051, long= 37.2744, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Rasm as Safa]]", label_size= 0},
{lat= 35.994, long= 37.3025, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Kafr Akkar]]", label_size= 0},
{lat= 36.008, long= 37.483, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Al-Qabtin]]", label_size= 0},
{lat= 36.0274, long= 37.2309, mark= m.gov, marksize=3, label= "[[Rasm Ukrayrish]]", label_size= 0},
{lat= 36.0945, long= 37.098, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Al-Huwayz]]", label_size= 0},
{lat= 36.1018, long= 37.128, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[al-Waddihi]]", link= "Combat operations in 2015 during the Battle of Aleppo#al-Waddihi", label_size= 0},
{lat= 36.101, long= 37.1685, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Haddadin]]", label_size= 0},
{lat= 36.008, long= 37.32, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[al-Zaraa]]", label_size= 0},
{lat= 36.029, long= 37.262, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Diyman]]", label_size= 0},
{lat= 36.043, long= 37.2622, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Sad'aya]]", label_size= 0},
{lat= 36.099, long= 37.296, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Tel 'Abur]]", label_size= 0},
{lat= 36.0982, long= 37.4595, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Tel Na'am]]", label_size= 0},
{lat= 36.0202, long= 37.247, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Rasm ash Shaykh]]", label_size= 0},
{lat= 35.971, long= 37.4492, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Tat, Syria|Tat]]", label_size= 0},
{lat= 35.9489, long= 37.457, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Burj Al-Rumman]]", link= "Aleppo offensive (October–December 2015)#Burj Al-Rumman", label_size= 0},
{lat= 35.9317, long= 37.4655, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Jafrat al-Hass]]", label_size= 0},
{lat= 35.9402, long= 37.4428, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Al `Umayriyah]]", label_size= 0},
{lat= 35.993, long= 37.454, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Al-Hubaishiyah]]", label_size= 0},
{lat= 35.996, long= 37.439, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Musaydah]]", label_size= 0},
{lat= 35.961, long= 37.504, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Al-Humayrah]]", label_size= 0},
{lat= 35.932, long= 37.403, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Abu Abdah]]", label_size= 0},
{lat= 35.957, long= 37.368, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Bluzah]]", link= "Aleppo offensive (October–December 2015)#Bluzah", label_size= 0},
{lat= 35.974, long= 37.302, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Banan, Syria|Banan al-Has]]", link= "Banan, Syria", label_size= 0},
{lat= 35.9959, long= 37.254, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Al-Ayubin]]", label_size= 0},
{lat= 35.9313, long= 37.3667, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Burj Izawi]]", label_size= 0},
{lat= 35.9276, long= 37.3595, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Judaydah]]", label_size= 0},
{lat= 35.929, long= 37.513, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Fajdan]]", label_size= 0},
{lat= 35.89, long= 37.41, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Kafr Hawt]]", label_size= 0},
{lat= 35.8834, long= 37.4339, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Suwwayan]]", label_size= 0},
{lat= 35.864, long= 37.397, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Northwestern Syria campaign (October 2017–February 2018)#al-Hajib|al-Hajib]]", link= "Northwestern Syria campaign (October 2017–February 2018)#al-Hajib", label_size= 60, position= "left"},
{lat= 36.631, long= 37.184, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Kafr Ghan]]", label_size= 0},
{lat= 36.634, long= 37.167, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Kafr Shush]]", label_size= 0},
{lat= 36.0235, long= 37.425, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Kharabrash]]", label_size= 0},
{lat= 36.596, long= 37.145, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Al-Faydiyah/Fayzruzīyah]]", label_size= 0},
{lat= 35.907, long= 37.396, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[#Madrasah|Madrasah]]", label_size= 0},
{lat= 35.883, long= 37.364, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Maghariyat al-Shibli]]", label_size= 0},
{lat= 35.9767, long= 37.258, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Al-Muntar]]", label_size= 0},
{lat= 35.931, long= 37.299, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Qanatrat]]", label_size= 0},
{lat= 35.9295, long= 37.3257, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Khirbat al Ma'ajir]]", label_size= 0},
{lat= 36.0415, long= 37.2876, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Qashutah]]", label_size= 0},
{lat= 36.0399, long= 37.3074, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Bashkuy]]", label_size= 0},
{lat= 35.9535, long= 37.335, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Sarj Fara]]", label_size= 0},
{lat= 35.903, long= 37.4105, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Abu Ghathd]]", label_size= 0},
{lat= 35.894, long= 37.315, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Samiriyah]]", label_size= 0},
{lat= 35.683, long= 37.155, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Al Buwaydir]]", label_size= 0},
{lat= 35.767, long= 37.1904, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Rabiyat al Hayaya]]", label_size= 0},
{lat= 35.8108, long= 37.147, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Tarfawi]]", label_size= 0},
{lat= 35.8289, long= 37.166, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Mushayrifat al Halaj]]", label_size= 0},
{lat= 35.8459, long= 37.158, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Mushayrifat ash Sharbatjī]]", label_size= 0},
{lat= 35.7713, long= 37.247, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Ziyarah]]", label_size= 0},
{lat= 35.765, long= 37.2058, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Khirbat al Fajr]]", label_size= 0},
{lat= 35.752, long= 37.2079, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Duwayr al Hawtah]]", label_size= 0},
{lat= 35.7507, long= 37.228, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Rasm al Harmal]]", label_size= 0},
{lat= 35.7005, long= 37.1825, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Abu Jurah]]", label_size= 0},
{lat= 35.728, long= 37.197, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Al-Aliyah]]", label_size= 0},
{lat= 35.7238, long= 37.183, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Umm Wadi]]", label_size= 0},
{lat= 35.7388, long= 37.1714, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Qa`r al Ghazal(Rasm al-Ghazal)]]", label_size= 0},
{lat= 35.639, long= 37.209, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Malihah Saghirah]]", label_size= 0},
{lat= 35.583, long= 37.2319, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Umm ‘Ibḩ]]", label_size= 0},
{lat= 35.579, long= 37.2048, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Al Baţūshīyah]]", label_size= 0},
{lat= 35.5638, long= 37.2624, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Ad-Daqq]]", label_size= 0},
{lat= 35.5629, long= 37.2319, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Jadwa‘īyah Shamālīyah]]", label_size= 0},
{lat= 36.0202, long= 37.197, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[al-Sufayrah]]", label_size= 0},
{lat= 35.9238, long= 37.416, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Tall 'Anbar]]", label_size= 0},
{lat= 35.9185, long= 37.4354, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Burj as Sama]]", label_size= 0},
{lat= 35.911, long= 37.4544, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Abu Jablus]]", label_size= 0},
{lat= 35.8964, long= 37.463, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Jubb Intash al Fawqani]]", label_size= 0},
{lat= 35.8946, long= 37.4765, mark= m.gov, marksize=3, label= "[[Jubb Intash at Tahtani]]", label_size= 0},
{lat= 35.8857, long= 37.4608, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[As-Salihiyah]]", label_size= 0},
{lat= 35.7214, long= 37.324, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Tall Ahmar]]", label_size= 0},
{lat= 35.8423, long= 37.4529, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Umm Isţabal(Banawi)]]", label_size= 0},
{lat= 35.8826, long= 37.4718, mark= m.gov, marksize=3, label= "[[Hawdanah]]", label_size= 0},
{lat= 35.9017, long= 37.438, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Suhur]]", label_size= 0},
{lat= 36.1123, long= 37.617, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Tall Ayyub]]", label_size= 0},
{lat= 36.027, long= 37.287, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Al-Barzaniyah]]", label_size= 0},
{lat= 35.918, long= 37.551, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[al-Burj, as-Safira|al-Burj]]", label_size= 0},
{lat= 35.94, long= 37.585, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[al-Bab, as-Safira|al-Bab]]", label_size= 0},
{lat= 35.8515, long= 37.552, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Al-Rahib]]", link= "2016 Khanasir offensive#Al-Rahib", label_size= 0},
{lat= 35.637, long= 37.5455, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Al Khafiyah]]", label_size= 0},
{lat= 35.679, long= 37.525, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Al-Azami]]", label_size= 0},
{lat= 35.659, long= 37.572, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Al-Mugharah]]", label_size= 0},
{lat= 35.855, long= 37.54, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Ruwayhib]]", link= "2016 Khanasir offensive#Ruwayhib", label_size= 0},
{lat= 35.884, long= 37.583, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Rasm al-Nafal]]", link= "2016 Khanasir offensive#Rasm al-Nafal", label_size= 0},
{lat= 35.859, long= 37.573, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Shallalah Kabirah]]", link= "2016 Khanasir offensive#Shallalah Kabirah", label_size= 0},
{lat= 35.874, long= 37.554, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Shallalah Saghirah]]", link= "2016 Khanasir offensive#Shallalah Saghirah", label_size= 0},
{lat= 35.901, long= 37.519, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Min`aya]]", link= "2016 Khanasir offensive#Min`aya", label_size= 0},
{lat= 35.8793, long= 37.5075, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Jukha]]", link= "2016 Khanasir offensive#Jukha", label_size= 0},
{lat= 35.722, long= 37.5696, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Abu al Kuruz]]", label_size= 0},
{lat= 35.739, long= 37.573, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Kharbeel]]", label_size= 0},
{lat= 35.8323, long= 37.59, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Shuraymah]]", label_size= 0},
{lat= 35.8408, long= 37.512, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Rasm Hamad]]", label_size= 0},
{lat= 35.864, long= 37.5017, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Rasm al ‘Aysh]]", label_size= 0},
{lat= 35.8696, long= 37.4636, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Rasm Amaysh]]", label_size= 0},
{lat= 35.811, long= 37.545, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Al Hawaz]]", link= "2016 Khanasir offensive#Al Hawaz", label_size= 0},
{lat= 35.821, long= 37.492, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Habs, Syria|Habs]]", label_size= 0},
{lat= 35.821, long= 37.515, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Al Kara]]", label_size= 0},
{lat= 35.828, long= 37.541, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Mazra‘at ar Ruwayhib]]", link= "2016 Khanasir offensive#Mazra‘at ar Ruwayhib", label_size= 0},
{lat= 35.785, long= 37.625, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Al Qulay‘ah]]", label_size= 0},
{lat= 35.796, long= 37.596, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Sirdah]]", label_size= 0},
{lat= 35.825, long= 37.606, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Mas`udiyah]]", label_size= 0},
{lat= 35.829, long= 37.628, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Kuways]]", label_size= 0},
{lat= 35.768, long= 37.595, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Judaydah, Syria|Judaydah]]", label_size= 0},
{lat= 35.756, long= 37.588, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Umm Miyal]]", label_size= 0},
{lat= 35.834, long= 37.667, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Hayat, Syria|Hayat]]", label_size= 0},
{lat= 35.814, long= 37.673, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Mazra`at al Hayat Farms]]", label_size= 0},
{lat= 35.825, long= 37.699, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Zabad, Syria|Zabad]]", label_size= 0},
{lat= 35.785, long= 37.44, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Sayr al Bayd]]", label_size= 0},
{lat= 35.7958, long= 37.3679, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Maktabah]]", label_size= 0},
{lat= 35.794, long= 37.391, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Murabba't Sallum]]", label_size= 0},
{lat= 35.831, long= 37.376, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Rasm al-Bisas]]", label_size= 0},
{lat= 35.835, long= 37.427, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Jubb al-Tinah]]", label_size= 0},
{lat= 35.8124, long= 37.3067, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Jubb al-Khafi]]", label_size= 0},
{lat= 35.8009, long= 37.3345, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Jubb 'Alays]]", label_size= 0},
{lat= 35.843, long= 37.4058, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Rasm al-Qarqur]]", label_size= 0},
{lat= 35.881, long= 37.378, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Basalah]]", label_size= 0},
{lat= 35.834, long= 37.834, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Maqtal az Zaydi ]]", label_size= 0},
{lat= 35.7555, long= 37.4527, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Hajarah as Saghirah]]", label_size= 0},
{lat= 35.728, long= 37.471, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Rashadiyah]]", label_size= 0},
{lat= 35.7148, long= 37.469, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Rasem al-Abyad]]", label_size= 0},
{lat= 35.832, long= 37.338, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Baqat]]", label_size= 0},
{lat= 35.7537, long= 37.4167, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Rasm as Sayyalah]]", label_size= 0},
{lat= 35.748, long= 37.449, mark= m.gov, marksize=3, label= "[[Al Mushayrifah]]", label_size= 0},
{lat= 35.735, long= 37.4455, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Rasm al Kabbara]]", label_size= 0},
{lat= 35.764, long= 37.3815, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Burj Subaynah]]", label_size= 0},
{lat= 35.6814, long= 37.4589, mark= m.gov, marksize=3, label= "[[Khirbat Ḩawīsh]]", label_size= 0},
{lat= 35.747, long= 37.472, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Shaykh Muhammad]]", label_size= 0},
{lat= 35.748, long= 37.489, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Jubb 'Awwad]]", label_size= 0},
{lat= 35.976, long= 37.55, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Umm 'Amud]]", label_size= 0},
{lat= 36.358, long= 37.427, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Daghli Bash]]", label_size= 0},
{lat= 36.4327, long= 37.636, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Agil/Aji]]", label_size= 0},
{lat= 36.424, long= 37.646, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Ajami]]", label_size= 0},
{lat= 36.336, long= 37.523, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Abu Taltal]]", label_size= 0},
{lat= 36.435, long= 37.4419, mark= m.opp, marksize=6, label= "[[Susiyan]]", label_size= 0},
{lat= 36.5427, long= 37.609, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Shweiha]]", label_size= 0},
{lat= 36.409, long= 37.405, mark= m.opp, marksize=6, label= "[[Hazwan]]", label_size= 0},
{lat= 36.429, long= 37.475, mark= m.opp, marksize=6, label= "[[Duwayr ash-Sharqiya]]", label_size= 0},
{lat= 36.4334, long= 37.3552, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Ablah]]", link = "Ablah", label_size= 0},
{lat= 36.38, long= 37.493, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Wadi ar-Rasif]]", label_size= 0},
{lat= 36.594, long= 37.686, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Balwa/Salwa]]", label_size= 0},
{lat= 36.397, long= 37.465, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Dana, Aleppo|Dana]]", label_size= 0},
{lat= 36.4038, long= 37.431, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Waqah]]", label_size= 0},
{lat= 36.3801, long= 37.437, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Al Kufayr]]", label_size= 0},
{lat= 36.37, long= 37.445, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Azraq]]", label_size= 0},
{lat= 36.385, long= 37.463, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Barātah]]", label_size= 0},
{lat= 36.576, long= 37.6649, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Mughayrah]]", label_size= 0},
{lat= 36.555, long= 37.639, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Hajji Kusa]]", label_size= 0},
{lat= 36.557, long= 37.6618, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Khalisa, Syria|Khalisa]]", label_size= 0},
{lat= 36.4201, long= 37.607, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Khalilieha]]", label_size= 0},
{lat= 36.5617, long= 37.704, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Buzlijah]]", label_size= 0},
{lat= 36.527, long= 37.6335, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Bash Jurn/Başcirnê]]", label_size= 0},
{lat= 36.522, long= 37.614, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Shuwayhah]]", label_size= 0},
{lat= 36.5734, long= 37.6968, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Aktash, Syria|Aktash]]", label_size= 0},
{lat= 36.557, long= 37.6525, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Al Avn]]", label_size= 0},
{lat= 36.448, long= 37.365, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Duwayr Hawa]]", label_size= 0},
{lat= 36.4459, long= 37.343, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Tel Tana]]", label_size= 0},
{lat= 36.4309, long= 37.4137, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Sheikh Alwan]]", label_size= 0},
{lat= 36.544, long= 37.583, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Batajiq]]", label_size= 0},
{lat= 36.5616, long= 37.5734, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Bazaji]]", label_size= 0},
{lat= 36.496, long= 37.5605, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Musaybin]]", label_size= 0},
{lat= 36.481, long= 37.5475, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Zamikiyah]]", label_size= 0},
{lat= 36.4642, long= 37.3653, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Homad]]", label_size= 0},
{lat= 36.4578, long= 37.334, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Al Sheikh Ali Farms]]", label_size= 0},
{lat= 36.524, long= 37.398, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Mazrah al-Ala]]", label_size= 0},
{lat= 36.584, long= 37.425, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[al-Waqf, Syria|al-Waqf]]", label_size= 0},
{lat= 36.579, long= 37.551, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Al Ayyubiyah]]", label_size= 0},
{lat= 36.5939, long= 37.6466, mark= m.opp, marksize=3, label= "[[Mazra‘at Tall al Hawá]]", label_size= 0},
{lat= 36.5993, long= 37.6692, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Tall al Hawa]]", label_size= 0},
{lat= 36.588, long= 37.626, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Al Rawdah]]", label_size= 0},
{lat= 36.644, long= 37.722, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Qantarah]]", label_size= 0},
{lat= 36.629, long= 37.738, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Mirza al-Shahid]]", label_size= 0},
{lat= 36.552, long= 37.484, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Tall Aysha]]", label_size= 0},
{lat= 36.552, long= 37.461, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Jubbayn]]", label_size= 0},
{lat= 36.662, long= 37.679, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Jubb ad Dam]]", label_size= 0},
{lat= 36.661, long= 37.62, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Al Misannah]]", label_size= 0},
{lat= 36.674, long= 37.632, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Um Thadiyah/Umm ash Shahraya]]", label_size= 0},
{lat= 36.54, long= 37.415, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Ka'ibah]]", link = "Ka'ibah", label_size= 0},
{lat= 36.532, long= 37.453, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[al-Burj, al-Bab|al-Burj]]", label_size= 0},
{lat= 36.568, long= 37.515, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Maziji Ameriyah]]", label_size= 0},
{lat= 36.534, long= 37.499, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Mezraa Hemmo]]", label_size= 0},
{lat= 36.523, long= 37.4275, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Bulaykhah/Belixa]]", label_size= 0},
{lat= 36.517, long= 37.447, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Shaykh Jarrah]]", label_size= 0},
{lat= 36.51, long= 37.425, mark= m.opp, marksize=6, label= "[[Tall Battal Sharqi]]", label_size= 0},
{lat= 36.517, long= 37.5413, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Tarhin]]", label_size= 0},
{lat= 36.574, long= 37.625, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Tulaylah]]", label_size= 0},
{lat= 36.502, long= 37.408, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Qa'r Kalbin]]", label_size= 0},
{lat= 36.464, long= 37.432, mark= m.opp, marksize=6, label= "[[Na'man]]", label_size= 0},
{lat= 36.397, long= 37.609, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Qabr al Muqri]]", label_size= 0},
{lat= 36.449, long= 37.672, mark= m.stable_gov_SDF, marksize=5, label= "[[Abu Hayj]]", label_size= 0},
{lat= 36.433, long= 37.702, mark= m.stable_gov_SDF, marksize=5, label= "[[Jubb al Hamir]]", label_size= 0},
{lat= 36.4274, long= 37.6714, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Umm Adasah/Kirijah]]", label_size= 0},
{lat= 36.413, long= 37.658, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Umm Shukayf]]", label_size= 0},
{lat= 36.408, long= 37.616, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Zurzur]]", label_size= 0},
{lat= 36.395, long= 37.685, mark= m.opp, marksize=6, label= "[[Jubb Nasane]]", label_size= 0},
{lat= 36.371, long= 37.617, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Amiyah, Syria|Amiyah]]", label_size= 0},
{lat= 36.363, long= 37.641, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Fikhah Kabirah]]", label_size= 0},
{lat= 36.3608, long= 37.615, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Fikhah Saghirah]]", label_size= 0},
{lat= 36.347, long= 37.63, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Mazra'ah]]", label_size= 0},
{lat= 36.394, long= 37.653, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Zammar]]", label_size= 0},
{lat= 36.381, long= 37.751, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Zuzurah]]", label_size= 0},
{lat= 36.3646, long= 37.7617, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Jubb Al-Sultan]]", label_size= 0},
{lat= 36.363, long= 37.7758, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Jubb Al-Hamam]]", label_size= 0},
{lat= 36.446, long= 37.627, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Jubb al-Barazi]]", label_size= 0},
{lat= 36.486, long= 37.592, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Bersaya]]", label_size= 0},
{lat= 36.465, long= 37.5796, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Kandarliyah]]", label_size= 0},
{lat= 36.439, long= 37.475, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Hadath]]", label_size= 0},
{lat= 36.418, long= 37.485, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Uwaylin]]", label_size= 0},
{lat= 36.411, long= 37.514, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Qudayran]]", label_size= 0},
{lat= 36.343, long= 37.387, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Tel Rehal]]", label_size= 0},
{lat= 36.333, long= 37.405, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Kharabishah]]", label_size= 0},
{lat= 36.44, long= 36.874, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Basutah]]", label_size= 0},
{lat= 36.4219, long= 36.859, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Kufayr]]", label_size= 0},
{lat= 36.3404, long= 36.8749, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Basufan]]", label_size= 0},
{lat= 36.333, long= 36.917, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Kibarshin]]", label_size= 0},
{lat= 36.3204, long= 36.906, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Fafertin]]", label_size= 0},
{lat= 36.367, long= 36.9404, mark= m.stable_gov_SDF, marksize=5, label= "[[Burj Al-Qass]]", label_size= 0},
{lat= 36.527, long= 36.998, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Shawarighat al-Arz]]", label_size= 0},
{lat= 36.548, long= 37.802, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[#Balî|Balî]]", label_size= 0},
{lat= 36.594, long= 37.834, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Khirbat Nafakh]]", label_size= 0},
{lat= 36.551, long= 37.775, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[al-Maḥsanat/Bāk Wayrān]]", label_size= 0},
{lat= 36.557, long= 37.829, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Jubb al Arus]]", label_size= 0},
{lat= 36.709, long= 38.539, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Buz Huyuk Tahtani]]", label_size= 0},
{lat= 36.702, long= 38.519, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Buz Huyuk Fawqani]]", label_size= 0},
{lat= 36.7028, long= 38.444, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Fanik]]", label_size= 0},
{lat= 36.699, long= 38.278, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Barkh Batan]]", label_size= 0},
{lat= 36.665, long= 38.562, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Sarunj]]", label_size= 0},
{lat= 36.556, long= 38.591, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Qararishek]]", label_size= 0},
{lat= 36.4625, long= 37.5028, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Qubbat al Shih]]", label_size= 0},
{lat= 36.519, long= 37.5849, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Arab Wiran/Arab Jodak]]", label_size= 0},
{lat= 36.575, long= 38.6128, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Jalabiyah]]", label_size= 0},
{lat= 36.34, long= 36.665, mark= m.opp, marksize=6, label= "[[Dayr Ballut, Syria|Dayr Ballut]]", label_size= 0},
{lat= 36.375, long= 37.379, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Nayrabiyah]]", label_size= 0},
{lat= 36.37, long= 37.3975, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Shaalah]]", label_size= 0},
{lat= 36.376, long= 37.3928, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Al Khashkhashat]]", label_size= 0},
{lat= 36.388, long= 37.394, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Khirbat Duwayr]]", label_size= 0},
{lat= 36.635, long= 37.288, mark= m.opp, marksize=6, label= "[[Dudyan]]", link = "Dudyan", label_size= 0},
{lat= 36.526, long= 37.363, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Qabtan]]", label_size= 0},
{lat= 36.497, long= 37.385, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Aq Burhan]]", label_size= 0},
{lat= 36.337, long= 38.162, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Khirbat Zammalah]]", label_size= 0},
{lat= 36.336, long= 38.446, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Marwan, Syria|Marwan]]", label_size= 0},
{lat= 36.154, long= 37.882, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Abu Hanaya, Aleppo|Abu Hanaya]]", label_size= 0},
{lat= 36.178, long= 37.867, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Tabbarat Al-Madi]]", label_size= 0},
{lat= 36.17, long= 37.8344, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Rasm ad-Dawali]]", label_size= 0},
{lat= 36.143, long= 37.833, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Jufayrat Ghazal]]", label_size= 0},
{lat= 36.245, long= 37.888, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Rasm Al-Hammam]]", label_size= 0},
{lat= 36.1983, long= 37.86, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Samiyyah]]", label_size= 0},
{lat= 36.257, long= 37.838, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Tall Jadhah]]", label_size= 0},
{lat= 36.26, long= 37.854, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Abu Jadha Saghir]]", label_size= 0},
{lat= 36.249, long= 37.829, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Al-Qitah Al-Sharqiyah]]", label_size= 0},
{lat= 36.228, long= 37.8635, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Attawiyah]]", label_size= 0},
{lat= 36.2309, long= 37.847, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Al-Fathiyah]]", label_size= 0},
{lat= 36.2645, long= 37.863, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Abu Jadha Kabir]]", label_size= 0},
{lat= 36.179, long= 37.808, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Jub Abyad]]", label_size= 0},
{lat= 36.2005, long= 37.8456, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Saqiyah]]", label_size= 0},
{lat= 36.195, long= 37.898, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Al-Ashini]]", label_size= 0},
{lat= 36.189, long= 37.835, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Rashidiyah]]", label_size= 0},
{lat= 36.1989, long= 37.8947, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Ra'aofieah/Asahlim]]", label_size= 0},
{lat= 36.229, long= 37.9157, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Al-Adim]]", label_size= 0},
{lat= 36.182, long= 37.9249, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Aridiyah(Oum Mial)]]", label_size= 0},
{lat= 36.206, long= 37.876, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[As'adiyah/Khirbat Ashini]]", label_size= 0},
{lat= 36.212, long= 37.8375, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Qasr Hadlah]]", label_size= 0},
{lat= 36.125, long= 37.83, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Rasm Al Khamis Al Gharbi]]", label_size= 0},
{lat= 36.122, long= 37.856, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Rasm Al Khamis Ash Sharqi]]", label_size= 0},
{lat= 36.103, long= 37.875, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Al Mahdum]]", label_size= 0},
{lat= 36.0639, long= 37.8767, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Nafi'iyah]]", label_size= 0},
{lat= 36.0596, long= 37.851, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Tell Hassan]]", label_size= 0},
{lat= 36.075, long= 37.893, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Atira, Syria|Atira]]", label_size= 0},
{lat= 36.094, long= 37.908, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Jarah Sagir]]", label_size= 0},
{lat= 36.097, long= 37.901, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Bayloneh]]", label_size= 0},
{lat= 36.069, long= 37.937, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Mazyounat al-Humur]]", label_size= 0},
{lat= 36.045, long= 37.798, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Jubb al ‘Ālī]]", label_size= 0},
{lat= 36.0, long= 37.773, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Khirbat Ḩussūn]]", label_size= 0},
{lat= 35.976, long= 37.876, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Qanawi]]", label_size= 0},
{lat= 35.982, long= 37.899, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Khirbat al-Mazran]]", label_size= 0},
{lat= 35.9783, long= 37.8235, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Al Jamiliyah]]", label_size= 0},
{lat= 35.967, long= 37.8653, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Al Mahsanah]]", label_size= 0},
{lat= 35.965, long= 37.842, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Rasm al Hammam al Gharbi]]", label_size= 0},
{lat= 36.134, long= 37.889, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Jubb Madi]]", label_size= 0},
{lat= 36.0919, long= 37.8824, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Alyah al-Bukamal]]", label_size= 0},
{lat= 36.0414, long= 37.9545, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Khirbat Sa'in]]", label_size= 0},
{lat= 35.956, long= 37.825, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Salihiyah]]", label_size= 0},
{lat= 35.94, long= 37.84, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Batushīyah]]", label_size= 0},
{lat= 35.937, long= 37.902, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Sharmiyah]]", label_size= 0},
{lat= 35.988, long= 37.751, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Ramadaniya]]", label_size= 0},
{lat= 35.866, long= 37.933, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Al Qulayţah]]", label_size= 0},
{lat= 35.996, long= 37.73, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Shiha]]", label_size= 0},
{lat= 36.069, long= 37.739, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Wadi Muwaylih]]", label_size= 0},
{lat= 35.926, long= 37.803, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Mustarīḩah]]", label_size= 0},
{lat= 35.99, long= 37.7333, mark= m.gov, marksize=3, label= "[[Khirbat Thib]]", label_size= 0},
{lat= 35.98, long= 37.77, mark= m.gov, marksize=3, label= "[[Husun Hamudayn]]", label_size= 0},
{lat= 35.9428, long= 37.7535, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Mawalih Shamaliyah]]", label_size= 0},
{lat= 35.92, long= 37.753, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Mawalih Janubiyah]]", label_size= 0},
{lat= 35.94, long= 37.702, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Jubb at Tinah]]", label_size= 0},
{lat= 35.895, long= 37.774, mark= m.gov, marksize=3, label= "[[Umm al Hawra]]", label_size= 0},
{lat= 35.8684, long= 37.779, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Karmah, Syria|Karmah]]", label_size= 0},
{lat= 35.9395, long= 37.9093, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Jubab al Masudiyah Saghirah]]", label_size= 0},
{lat= 35.931, long= 37.9034, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Jubab al Masudiyah Kabirah]]", label_size= 0},
{lat= 35.871, long= 38.083, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Rasm Falah Shamaliyah]]", label_size= 0},
{lat= 35.863, long= 38.0825, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Rasm Falah Janubiyah]]", label_size= 0},
{lat= 35.854, long= 38.114, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Al-Jawim]]", label_size= 0},
{lat= 35.856, long= 38.091, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Mashrafat al Bakrī]]", label_size= 0},
{lat= 36.652, long= 37.9105, mark= m.opp, marksize=6, label= "[[al-Halwanji]]", label_size= 0},
{lat= 36.649, long= 37.181, mark= m.opp, marksize=6, label= "[[Aykadah/Zayzafun]]", label_size= 0},
{lat= 36.821, long= 36.677, mark= m.opp, marksize=6, label= "[[Meidan Ekbis#civilwar|Meidan Ekbis]]", link = "Meidan Ekbis#civilwar", label_size = 65, position = "top" },
{lat= 36.8109, long= 36.7135, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Kusan]]", label_size= 0},
{lat= 36.8175, long= 36.7242, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Bandarak]]", label_size= 0},
{lat= 36.8111, long= 36.7439, mark= m.opp, marksize=6, label= "[[Shengal/Shinkal]]", label_size= 0},
{lat= 36.7833, long= 36.6983, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Samalik]]", label_size= 0},
{lat= 36.79, long= 36.709, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Al Wali/Wilakli]]", label_size= 0},
{lat= 36.789, long= 36.718, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Dudah]]", label_size= 0},
{lat= 36.786, long= 36.7269, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Kunda Dudu/Gawando]]", label_size= 0},
{lat= 36.768, long= 36.661, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Adamanli]]", label_size= 0},
{lat= 36.739, long= 36.6518, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Kharab Suluq]]", label_size= 0},
{lat= 36.7497, long= 36.6711, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Ali Bakki]]", label_size= 0},
{lat= 36.7502, long= 36.6838, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Bali Kuy]]", label_size= 0},
{lat= 36.7967, long= 36.7672, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Bak Ubasi]]", label_size= 0},
{lat= 36.79, long= 36.7833, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Ali Kar]]", label_size= 0},
{lat= 36.771, long= 36.7818, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Suwayrani/Shiriya]]", label_size= 0},
{lat= 36.786, long= 36.8004, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Zarah/Zahran]]", label_size= 0},
{lat= 36.78, long= 36.84, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Bali Kuy(Baliyah)]]", label_size= 0},
{lat= 36.789, long= 36.8336, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Jūqānlī]]", label_size= 0},
{lat= 36.7747, long= 36.845, mark= m.opp, marksize=3, label= "[[Baliya]]", label_size= 0},
{lat= 36.7728, long= 36.839, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Qurne]]", label_size= 0},
{lat= 36.7658, long= 36.8664, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Maḩmūd Ūbah Sī]]", label_size= 0},
{lat= 36.7804, long= 36.923, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Hāy Ūghlū]]", label_size= 0},
{lat= 36.7436, long= 36.8464, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Okanli/Ankali]]", label_size= 0},
{lat= 36.744, long= 36.8727, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Ali Jaru]]", label_size= 0},
{lat= 36.734, long= 36.8608, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Qastal Miqdad]]", label_size= 0},
{lat= 36.735, long= 36.894, mark= m.opp, marksize=3, label= "[[Shaykh Khawruz Fawqani]]", label_size= 0},
{lat= 36.7336, long= 36.8869, mark= m.opp, marksize=3, label= "[[Shaykh Khawruz Wastani]]", label_size= 0},
{lat= 36.7336, long= 36.8869, mark= m.opp, marksize=3, label= "[[Shaykh Khawruz Tahtani]]", label_size= 0},
{lat= 36.7528, long= 36.9122, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Ebudane]]", label_size= 0},
{lat= 36.7748, long= 36.9078, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Bayt Rish Kīlu]]", label_size= 0},
{lat= 36.7708, long= 36.898, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Bayt Azrī]]", label_size= 0},
{lat= 36.7508, long= 36.9083, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Heftaro]]", label_size= 0},
{lat= 36.7635, long= 36.9538, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Merseva]]", label_size= 0},
{lat= 36.7558, long= 36.986, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Shalta]]", label_size= 0},
{lat= 36.7306, long= 37.029, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Iki Dam]]", label_size= 0},
{lat= 36.7133, long= 36.9981, mark= m.opp, marksize=6, label= "[[Dayr Sawwan(Dersufan)]]", label_size= 0},
{lat= 36.6783, long= 36.9944, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Arab Wiran]]", label_size= 0},
{lat= 36.6239, long= 36.949, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Shirkan]]", label_size= 0},
{lat= 36.6781, long= 37.0139, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Mazra‘at Za‘dalīyah]]", label_size= 0},
{lat= 36.6258, long= 36.9075, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Qatirah]]", label_size= 0},
{lat= 36.5797, long= 36.93, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Mashale]]", label_size= 0},
{lat= 36.595, long= 36.9306, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Metinli]]", label_size= 0},
{lat= 36.603, long= 36.887, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Hallubi Saghir]]", label_size= 0},
{lat= 36.6039, long= 37.018, mark= m.opp, marksize=3, label= "[[Judaydat Ma'arin]]", label_size= 0},
{lat= 36.6197, long= 36.8813, mark= m.opp, marksize=3, label= "[[Hallubi Kabir]]", label_size= 0},
{lat= 36.658, long= 36.9242, mark= m.opp, marksize=3, label= "[[Berava, Syria|Berava]]", label_size= 0},
{lat= 36.6515, long= 36.923, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Ali Bazan]]", label_size= 0},
{lat= 36.7328, long= 36.9292, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Omar Simo]]", label_size= 0},
{lat= 36.7272, long= 36.9431, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Al-Zaytunak]]", label_size= 0},
{lat= 36.721, long= 36.913, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Sa'ar Najkah/Sa'rnjāk]]", label_size= 0},
{lat= 36.759, long= 36.8958, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Sheikh Ubasi]]", label_size= 0},
{lat= 36.7056, long= 36.9108, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Durakli]]", label_size= 0},
{lat= 36.6794, long= 36.9228, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Alciya/Tal Atiyah]]", label_size= 0},
{lat= 36.6733, long= 36.9008, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Qariqin]]", label_size= 0},
{lat= 36.6603, long= 36.8725, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Naz Usaghi]]", label_size= 0},
{lat= 36.685, long= 36.8722, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Qizilbash]]", label_size= 0},
{lat= 36.6794, long= 36.8691, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Baylan Kuy]]", label_size= 0},
{lat= 36.525, long= 36.9103, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Qibare]]", label_size= 0},
{lat= 36.5375, long= 36.8803, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[al-Jumayliyah/Jumakah]]", label_size= 0},
{lat= 36.5547, long= 36.895, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Qara Tepe, Syria|Qara Tepe]]", label_size= 0},
{lat= 36.5319, long= 37.026, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Alqamiya]]", label_size= 0},
{lat= 36.4939, long= 36.9204, mark= m.opp, marksize=3, label= "[[Old Khalidiyah ruins/khirbat khalidiyah]]", label_size= 0},
{lat= 36.5897, long= 36.8597, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Kafr Rum]]", label_size= 0},
{lat= 36.5816, long= 36.885, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Qurt Qulaq Al-Kabirah]]", label_size= 0},
{lat= 36.4666, long= 36.9372, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Zurayqat]]", label_size= 0},
{lat= 36.4028, long= 36.9528, mark= m.stable_gov_SDF, marksize=4, label= "[[Zin 'Arayratah]]", label_size= 0},
{lat= 36.3969, long= 36.9464, mark= m.stable_gov_SDF, marksize=4, label= "[[Meyanê]]", label_size= 0},
{lat= 36.484, long= 36.9689, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Jalbul]]", label_size= 0},
{lat= 36.4131, long= 36.9692, mark= m.stable_gov_SDF, marksize=4, label= "[[Khirbat al Qunaytirah]]", label_size= 0},
{lat= 36.4347, long= 36.9278, mark= m.stable_gov_SDF, marksize=4, label= "[[Sughanah]]", label_size= 0},
{lat= 36.4631, long= 36.9169, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Dermamise]]", label_size= 0},
{lat= 36.3616, long= 36.8659, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Ba'ay]]", label_size= 0},
{lat= 36.3794, long= 36.8917, mark= m.opp, marksize=3, label= "[[Qasr al-Barad]]", label_size= 0},
{lat= 36.3228, long= 36.892, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Burjikeh]]", label_size= 0},
{lat= 36.304, long= 36.923, mark= m.opp, marksize=3, label= "[[Banastour]]", label_size= 0},
{lat= 36.3158, long= 36.9003, mark= m.opp, marksize=3, label= "[[Surqanya]]", label_size= 0},
{lat= 36.36, long= 36.9092, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Kafr Nabu]]", label_size= 0},
{lat= 36.3186, long= 36.8747, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Baziher]]", label_size= 0},
{lat= 36.340, long= 36.943, mark= m.opp, marksize=3, label= "[[Kharab Shams]]", label_size= 0},
{lat= 36.3836, long= 36.78, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Zalaqah]]", label_size= 0},
{lat= 36.3506, long= 36.6419, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Nasiriyah]]", label_size= 0},
{lat= 36.3786, long= 36.6619, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Arshali]]", label_size= 0},
{lat= 36.3389, long= 36.7858, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Jalamah al ‘Atīqah]]", label_size= 0},
{lat= 36.3367, long= 36.7506, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Qilah]]", label_size= 0},
{lat= 36.355, long= 36.6997, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Medaya farms]]", label_size= 0},
{lat= 36.355, long= 36.737, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Satuf Houses]]", label_size= 0},
{lat= 36.398, long= 36.6694, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Baflore]]", label_size= 0},
{lat= 36.734, long= 36.829, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Serkanlı]]", label_size= 0},
{lat= 36.399, long= 36.635, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Iskan Garbi]]", label_size= 0},
{lat= 36.423, long= 36.596, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Marwan Al-Tahtaniyah]]", label_size= 0},
{lat= 36.4212, long= 36.6037, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Marwan Al-Fawqaniyah]]", label_size= 0},
{lat= 36.4347, long= 36.6, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Haykajah]]", label_size= 0},
{lat= 36.4194, long= 36.6478, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Hasirke]]", label_size= 0},
{lat= 36.4628, long= 36.606, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Anqalah]]", label_size= 0},
{lat= 36.4677, long= 36.6055, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Sinnarah]]", label_size= 0},
{lat= 36.4613, long= 36.6336, mark= m.opp, marksize=3, label= "[[Baziye]]", label_size= 0},
{lat= 36.485, long= 36.6506, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Hacı Hasanlı]]", label_size= 0},
{lat= 36.498, long= 36.655, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Ramadanli]]", label_size= 0},
{lat= 36.5056, long= 36.6622, mark= m.opp, marksize=3, label= "[[Dela]]", label_size= 0},
{lat= 36.5219, long= 36.5731, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Qarmilaq]]", label_size= 0},
{lat= 36.5317, long= 36.6214, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Aranda]]", label_size= 0},
{lat= 36.5428, long= 36.6178, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Mustakan]]", label_size= 0},
{lat= 36.5269, long= 36.655, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Darmashkanli]]", label_size= 0},
{lat= 36.5019, long= 36.677, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Rutanlı]]", label_size= 0},
{lat= 36.518, long= 36.6717, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Haj Hassan]]", label_size= 0},
{lat= 36.527, long= 36.676, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Mist Ashura]]", label_size= 0},
{lat= 36.5404, long= 36.679, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Hamo Raju]]", label_size= 0},
{lat= 36.545, long= 36.678, mark= m.opp, marksize=3, label= "[[Ali Jaru]]", label_size= 0},
{lat= 36.5466, long= 36.685, mark= m.opp, marksize=3, label= "[[Barakah]]", label_size= 0},
{lat= 36.551, long= 36.6421, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Kela]]", label_size= 0},
{lat= 36.5344, long= 36.6588, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Maghar Juqq]]", label_size= 0},
{lat= 36.5484, long= 36.665, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Massaradjik]]", label_size= 0},
{lat= 36.561, long= 36.6791, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Khazyan Fawqani]]", label_size= 0},
{lat= 36.5678, long= 36.6754, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Khazyan Tahtani]]", label_size= 0},
{lat= 36.553, long= 36.596, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Juqali al-Tahtaniya]]", label_size= 0},
{lat= 36.557, long= 36.614, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Juqali al-Fawkaniyah]]", label_size= 0},
{lat= 36.556, long= 36.606, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Juqali al-Wastaniyah]]", label_size= 0},
{lat= 36.5651, long= 36.6152, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Sahuljuk]]", label_size= 0},
{lat= 36.5662, long= 36.6321, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Haj Bilal]]", label_size= 0},
{lat= 36.577, long= 36.6358, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Alkana/Sati Ushaghi]]", label_size= 0},
{lat= 36.579, long= 36.643, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Khalil Kulku]]", label_size= 0},
{lat= 36.598, long= 36.635, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Ma‘mal Ushaghi]]", label_size= 0},
{lat= 36.6045, long= 36.625, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Umar Ushaghi]]", label_size= 0},
{lat= 36.619, long= 36.6434, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Qudah Kuwi]]", label_size= 0},
{lat= 36.625, long= 36.606, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Ash Shadyan]]", label_size= 0},
{lat= 36.643, long= 36.609, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Sharbanili]]", label_size= 0},
{lat= 36.669, long= 36.6034, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Hirabe Semak]]", label_size= 0},
{lat= 36.627, long= 36.6237, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Kum Reçê]]", label_size= 0},
{lat= 36.6306, long= 36.6319, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Hassan Kalkawi]]", label_size= 0},
{lat= 36.6353, long= 36.6145, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Karri]]", label_size= 0},
{lat= 36.6436, long= 36.651, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Hajikanli al Tahtaniyah]]", label_size= 0},
{lat= 36.64, long= 36.646, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Hajikanli Fawqani]]", label_size= 0},
{lat= 36.656, long= 36.658, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[‘Utmanli/Atmana]]", label_size= 0},
{lat= 36.662, long= 36.649, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Banikan]]", label_size= 0},
{lat= 36.667, long= 36.640, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Huwaykanlī/Hopkan]]", label_size= 0},
{lat= 36.6908, long= 36.6529, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Meskenli]]", label_size= 0},
{lat= 36.635, long= 36.6679, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Dervish Ubasi]]", label_size= 0},
{lat= 36.649, long= 36.678, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Maskah]]", label_size= 0},
{lat= 36.6777, long= 36.684, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Haj Khalil]]", label_size= 0},
{lat= 36.6805, long= 36.7018, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Kuranlı]]", label_size= 0},
{lat= 36.698, long= 36.665, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Mamalan/Great Memalan]]", label_size= 0},
{lat= 36.7017, long= 36.6726, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Mamalan/Little Memalan]]", label_size= 0},
{lat= 36.6902, long= 36.6945, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Halilli]]", label_size= 0},
{lat= 36.7048, long= 36.7079, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Chencheylan]]", label_size= 0},
{lat= 36.7084, long= 36.688, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Khujamanlī]]", label_size= 0},
{lat= 36.715, long= 36.697, mark= m.opp, marksize=6, label= "[[Jaqmaq Kabir]]", label_size= 0},
{lat= 36.716, long= 36.6659, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Haydar]]", label_size= 0},
{lat= 36.739, long= 36.709, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Jalour]]", label_size= 0},
{lat= 36.7229, long= 36.658, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Fakirke/Sheikh Muhammedli]]", label_size= 0},
{lat= 36.7316, long= 36.673, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Jainka]]", label_size= 0},
{lat= 36.7542, long= 36.7406, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Sulaqli]]", label_size= 0},
{lat= 36.759, long= 36.7537, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Mazra‘at Sulaqlı/Ali Bacco]]", label_size= 0},
{lat= 36.7631, long= 36.7707, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Bahçeli/Sir‘ayn]]", label_size= 0},
{lat= 36.777, long= 36.786, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Hiyama]]", label_size= 0},
{lat= 36.8046, long= 36.708, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[‘Arablī]]", label_size= 0},
{lat= 36.7942, long= 36.707, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[At Tulaylah/Tabah Kūy]]", label_size= 0},
{lat= 36.558, long= 36.9425, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Kafr Miza]]", label_size= 0},
{lat= 36.7539, long= 36.7826, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Al Khadirayah Fawqani]]", label_size= 0},
{lat= 36.7467, long= 36.797, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Al Khadiriyah Tahtani]]", label_size= 0},
{lat= 36.7424, long= 36.787, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Dobera]]", label_size= 0},
{lat= 36.7368, long= 36.7759, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Jolaqi]]", label_size= 0},
{lat= 36.7297, long= 36.7699, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Jano]]", label_size= 0},
{lat= 36.725, long= 36.765, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Kirazlı]]", label_size= 0},
{lat= 36.7248, long= 36.7468, mark= m.opp, marksize=3, label= "[[Chukur]]", label_size= 0},
{lat= 36.7147, long= 36.7293, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Alamdar, Syria|Alamdar]]", label_size= 0},
{lat= 36.709, long= 36.717, mark= m.opp, marksize=4, label= "[Jaqman Saghir]", label_size= 0},
{lat= 36.724, long= 36.8005, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Barkashi]]", label_size= 0},
{lat= 36.7196, long= 36.848, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Havran/Qorta]]", label_size= 0},
{lat= 36.7169, long= 36.839, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Al Hajib/Bash Ushaghi ]]", label_size= 0},
{lat= 36.6949, long= 36.856, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Kotanlı/Al Mudallah]]", label_size= 0},
{lat= 36.693, long= 36.8469, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Habul Usaqı/Upila]]", label_size= 0},
{lat= 36.686, long= 36.8349, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Qarah Kul]]", label_size= 0},
{lat= 36.6624, long= 36.844, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Hasan Dera]]", label_size= 0},
{lat= 36.718, long= 36.8215, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[At Taghlah/Babak Ūshāghī]]", label_size= 0},
{lat= 36.7117, long= 36.8013, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Qota]]", label_size= 0},
{lat= 36.6863, long= 36.789, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Mezra Asunah]]", label_size= 0},
{lat= 36.6944, long= 36.8065, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Khalil Usagı/Xalilan]]", label_size= 0},
{lat= 36.656, long= 36.7745, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Dağ Obası/Al-Jabaliyyah]]", label_size= 0},
{lat= 36.6956, long= 36.784, mark= m.opp, marksize=4, label= "[['Ashunah]]", label_size= 0},
{lat= 36.7017, long= 36.7798, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Kere]]", label_size= 0},
{lat= 36.7055, long= 36.766, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Kilanlı]]", label_size= 0},
{lat= 36.6837, long= 36.749, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Jatal Qabu/Qasim]]", label_size= 0},
{lat= 36.703, long= 36.7416, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Zerka, Syria|Zerka]]", label_size= 0},
{lat= 36.6967, long= 36.7319, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Çobana]]", label_size= 0},
{lat= 36.685, long= 36.717, mark= m.opp, marksize=3, label= "[[Jarkhatlī]]", label_size= 0},
{lat= 36.6719, long= 36.7255, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Jalqam]]", label_size= 0},
{lat= 36.6631, long= 36.7502, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Sheikh Ubası]]", label_size= 0},
{lat= 36.6607, long= 36.718, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Sheikh Bilal]]", label_size= 0},
{lat= 36.6483, long= 36.7168, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Kulyan Fawqani]]", label_size= 0},
{lat= 36.647, long= 36.7318, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Kulyan Tahtani]]", label_size= 0},
{lat= 36.633, long= 36.713, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Berbend]]", label_size= 0},
{lat= 36.6296, long= 36.7, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Hamshalak]]", label_size= 0},
{lat= 36.6203, long= 36.689, mark= m.opp, marksize=6, label= "[[Badınlı/Behdinan]]", label_size= 0},
{lat= 36.6109, long= 36.679, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Domiliyah]]", label_size= 0},
{lat= 36.599, long= 36.679, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Kurke Al-Tahtaniyah]]", label_size= 0},
{lat= 36.592, long= 36.684, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Kurke Al-Fawkaniyah]]", label_size= 0},
{lat= 36.5927, long= 36.677, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Sari Ushaghi]]", label_size= 0},
{lat= 36.5889, long= 36.6766, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Rahmanli]]", label_size= 0},
{lat= 36.5847, long= 36.664, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Hebu/Hamlurak]]", label_size= 0},
{lat= 36.5748, long= 36.7086, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Ereba]]", label_size= 0},
{lat= 36.5652, long= 36.6995, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Selo, Syria|Selo]]", label_size= 0},
{lat= 36.5627, long= 36.7279, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Kantara]]", label_size= 0},
{lat= 36.5777, long= 36.7452, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Katranlı/Qitraniye]]", label_size= 0},
{lat= 36.6162, long= 36.7231, mark= m.opp, marksize=3, label= "[[Kelibo]]", label_size= 0},
{lat= 36.6266, long= 36.7301, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Sewiya]]", label_size= 0},
{lat= 36.6139, long= 36.7417, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Hayat]]", label_size= 0},
{lat= 36.629, long= 36.755, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Kubik]]", label_size= 0},
{lat= 36.6261, long= 36.7611, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Abraz]]", label_size= 0},
{lat= 36.6323, long= 36.7813, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Xirabe Rute]]", label_size= 0},
{lat= 36.6314, long= 36.8184, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Semalka]]", label_size= 0},
{lat= 36.638, long= 36.832, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Sorbe/Shurbah Ughlu]]", label_size= 0},
{lat= 36.628, long= 36.873, mark= m.opp, marksize=3, label= "[[Duwaydirli]]", label_size= 0},
{lat= 36.6194, long= 36.8382, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Gemruke]]", label_size= 0},
{lat= 36.6098, long= 36.8383, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Arab Shaykh]]", label_size= 0},
{lat= 36.6116, long= 36.8167, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Al-Shaykhani]]", label_size= 0},
{lat= 36.6082, long= 36.81, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Al-Amarat]]", label_size= 0},
{lat= 36.5491, long= 36.8778, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Kush Qastal]]", label_size= 0},
{lat= 36.5663, long= 36.8863, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Qurt Qulaq Al-Saghirah]]", label_size= 0},
{lat= 36.5532, long= 36.8524, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Aster]]", label_size= 0},
{lat= 36.567, long= 36.824, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Ayn Al-Hajar Al-Kabirah]]", label_size= 0},
{lat= 36.5689, long= 36.811, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Ayn Al-Hajar Al-Saghirah]]", label_size= 0},
{lat= 36.5724, long= 36.7966, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Mazra'at Sino]]", label_size= 0},
{lat= 36.6186, long= 36.7574, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Sheikh Kale]]", label_size= 0},
{lat= 36.5628, long= 36.7903, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Kukan Tahtaniyah]]", label_size= 0},
{lat= 36.5534, long= 36.7835, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Kukan Al-Fawqaniyah]]", label_size= 0},
{lat= 36.5871, long= 36.7694, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Zarawfika farms]]", label_size= 0},
{lat= 36.5409, long= 36.7953, mark= m.opp, marksize=6, label= "[[Juwayq]]", label_size= 0},
{lat= 36.5436, long= 36.7657, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Dar Kebir]]", label_size= 0},
{lat= 36.5382, long= 36.715, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Mirkan]]", label_size= 0},
{lat= 36.5299, long= 36.7115, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Sitka/Shurkan]]", label_size= 0},
{lat= 36.5489, long= 36.702, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Bayramjah]]", label_size= 0},
{lat= 36.5151, long= 36.7042, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[İki Ağız/Kochri]]", label_size= 0},
{lat= 36.5028, long= 36.746, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Satyan]]", label_size= 0},
{lat= 36.509, long= 36.766, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Kaziyah/Gazê]]", label_size= 0},
{lat= 36.512, long= 36.7749, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Dhuq Alkabir/Gundi Mezin]]", label_size= 0},
{lat= 36.5224, long= 36.8047, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Hulilu/Al Nirah]]", label_size= 0},
{lat= 36.5005, long= 36.765, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Kafr Dali Fawqani ]]", label_size= 0},
{lat= 36.477, long= 36.778, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Kafr Dali Al-Tahtaniyah]]", label_size= 0},
{lat= 36.5332, long= 36.8289, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Tirtewile]]", label_size= 0},
{lat= 36.5581, long= 36.813, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Qushlah]]", label_size= 0},
{lat= 36.5242, long= 36.862, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Tal Tawil]]", label_size= 0},
{lat= 36.5813, long= 36.9716, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Qatma Nû]]", label_size= 0},
{lat= 36.3836, long= 37.1514, mark= m.stable_gov_SDF, marksize=3, label= "[[Abu Miri]]", label_size= 0},
{lat= 36.6627, long= 37.0148, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Dikmah Tash]]", label_size= 0},
{lat= 36.6756, long= 36.964, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Qetlebiye]]", label_size= 0},
{lat= 36.4816, long= 36.7076, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Khaltah Gharbi]]", label_size= 0},
{lat= 36.4788, long= 36.7079, mark= m.opp, marksize=3, label= "[[Khaltah Sharqi]]", label_size= 0},
{lat= 36.4752, long= 36.746, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Julakan]]", label_size= 0},
{lat= 36.4712, long= 36.738, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Khurzan]]", label_size= 0},
{lat= 36.4722, long= 36.7615, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Qarah Bash]]", label_size= 0},
{lat= 36.4809, long= 36.7602, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Kewurkan]]", label_size= 0},
{lat= 36.4824, long= 36.828, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Bablayt/Kujaka]]", label_size= 0},
{lat= 36.4708, long= 36.6759, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Kurdan]]", label_size= 0},
{lat= 36.4579, long= 36.6727, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Cobane]]", label_size= 0},
{lat= 36.4397, long= 36.6737, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Kuran]]", label_size= 0},
{lat= 36.4605, long= 36.645, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Tatar]]", label_size= 0},
{lat= 36.418, long= 36.717, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Qilah]]", label_size= 0},
{lat= 36.418, long= 36.6948, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Sindiyanke]]", label_size= 0},
{lat= 36.405, long= 36.685, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Yalanqozê]]", label_size= 0},
{lat= 36.428, long= 36.7124, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Burc Kumush]]", label_size= 0},
{lat= 36.4546, long= 36.6946, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Miske Al-Fawkaniyah]]", label_size= 0},
{lat= 36.444, long= 36.7006, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Miske Al-Tahtaniyah]]", label_size= 0},
{lat= 36.4525, long= 36.713, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Jaqa Lillu al Jumi]]", label_size= 0},
{lat= 36.461, long= 36.7323, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Iskan Sharqi]]", label_size= 0},
{lat= 36.3822, long= 36.625, mark= m.opp, marksize=3, label= "[[Taladil]]", label_size= 0},
{lat= 36.3435, long= 36.721, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Diwan Al-Tahtaniyah]]", label_size= 0},
{lat= 36.349, long= 36.676, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Mahmudiyah Gharbi]]", label_size= 0},
{lat= 36.348, long= 36.683, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Mahmudiyah Sharqi]]", label_size= 0},
{lat= 36.3527, long= 36.7568, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Khirabe Elus]]", label_size= 0},
{lat= 36.3855, long= 36.717, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Hajilar]]", label_size= 0},
{lat= 36.3988, long= 36.7215, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Jamilak/Hamilek]]", label_size= 0},
{lat= 36.387, long= 36.739, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Ebu Q'ab]]", label_size= 0},
{lat= 36.3993, long= 36.7467, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Ramadiyah]]", label_size= 0},
{lat= 36.3496, long= 36.7968, mark= m.opp, marksize=3, label= "[[Qarsaq]]", label_size= 0},
{lat= 36.3926, long= 36.7958, mark= m.opp, marksize=3, label= "[[Zelqah Saghir]]", label_size= 0},
{lat= 36.3435, long= 36.903, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Burj Haydar]]", label_size= 0},
{lat= 36.3353, long= 36.8903, mark= m.opp, marksize=3, label= "[[Kfer Lab]]", label_size= 0},
{lat= 36.3996, long= 36.7706, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Qurayriyah]]", label_size= 0},
{lat= 36.4186, long= 36.74, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Khuraybah]]", label_size= 0},
{lat= 36.4374, long= 36.7419, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Qujaman]]", label_size= 0},
{lat= 36.4673, long= 36.8876, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Kirazlı]]", label_size= 0},
{lat= 36.5056, long= 36.9246, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Khalidiyah]]", label_size= 0},
{lat= 36.4614, long= 36.853, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Ain Dara (archaeological site)|A'en Darah]]", link= "Ain Dara (archaeological site)", label_size= 0},
{lat= 36.4916, long= 36.859, mark= m.opp, marksize=3, label= "[[Kersane]]", label_size= 0},
{lat= 36.486, long= 36.8607, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Judaydah]]", label_size= 0},
{lat= 36.461, long= 36.837, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Butaynah]]", label_size= 0},
{lat= 36.452, long= 36.8367, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Kawkabah]]", label_size= 0},
{lat= 36.4638, long= 36.8067, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Kafr Batrah]]", label_size= 0},
{lat= 36.4457, long= 36.828, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Gokoba]]", label_size= 0},
{lat= 36.4658, long= 36.787, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Andariyah]]", label_size= 0},
{lat= 36.435, long= 36.8026, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Tallaf]]", label_size= 0},
{lat= 36.4473, long= 36.7669, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Shaykh Abdul Rahman]]", label_size= 0},
{lat= 36.4311, long= 36.7636, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Ka'n Kurk]]", label_size= 0},
{lat= 36.4172, long= 36.7718, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Tall Hamu]]", label_size= 0},
{lat= 36.4128, long= 36.8112, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Kafr Zitah]]", label_size= 0},
{lat= 36.747, long= 36.627, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[#Qarah Baba|Qarah Baba]]", label_size= 0},
{lat= 36.4, long= 36.86, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Burj Abdullah]]", link = "Burj Abdullah", label_size= 0},
{lat= 36.413, long= 37.045, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Kiffin, Syria|Kiffin]]", link= "Northern Aleppo offensive (2016)#Kiffin", label_size= 0},
{lat= 36.488, long= 37.016, mark= m.stable_gov_SDF, marksize=5, label= "[[Kashtaar]]", label_size= 0},
{lat= 36.493, long= 37.033, mark= m.stable_gov_SDF, marksize=4, label= "[[Tall Ajar]]", link= "Northern Aleppo offensive (2016)#Tall Ajar", label_size= 0},
{lat= 36.5093, long= 37.0105, mark= m.stable_gov_SDF, marksize=4, label= "[[Tatumrash]]", label_size= 0},
{lat= 36.584, long= 37.344, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Kadrish]]", label_size= 0},
{lat= 36.609, long= 37.387, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Qantarah]]", label_size= 0},
{lat= 36.557, long= 37.364, mark= m.opp, marksize=6, label= "[[Ziadiyah]]", link = "Ziadiyah", label_size= 0},
{lat= 36.556, long= 37.38, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Ghurur]]", label_size= 0},
{lat= 35.865, long= 37.209, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Jafr Mansur]]", label_size= 0},
{lat= 36.5572, long= 37.3997, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Uwaylin]]", label_size= 0},
{lat= 36.677, long= 37.756, mark= m.opp, marksize=6, label= "[[Ghandoura]]", link= "Ghandoura", label_size= 0},
{lat= 36.5448, long= 37.337, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Hurdanah]]", label_size= 0},
{lat= 36.6795, long= 37.7, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[At Tafiliyah]]", label_size= 0},
{lat= 36.6892, long= 37.672, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Al Humayrah]]", label_size= 0},
{lat= 36.427, long= 37.623, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Arifiyah]]", label_size= 0},
{lat= 36.7, long= 37.681, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Mazra'at Haydar Basha]]", label_size= 0},
{lat= 36.3856, long= 37.3287, mark= m.stable_gov_SDF, marksize=4, label= "[[Tanah/Derbostan]]", label_size= 0},
{lat= 36.368, long= 37.339, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Jubah]]", label_size= 0},
{lat= 36.352, long= 37.363, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Umm al Amad at Talatin]]", label_size= 0},
{lat= 36.411, long= 37.341, mark= m.stable_gov_SDF, marksize=4, label= "[[Tal Jijan]]", label_size= 0},
{lat= 36.592, long= 36.962, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Qatma]]", link= "Qatma", label_size= 0},
{lat= 36.641, long= 36.883, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Meydankay]]", label_size= 0},
{lat= 36.623, long= 36.937, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Sharan, Syria|Sharan]]", link= "Sharran, Syria", label_size= 0},
{lat= 36.378, long= 36.8403, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Ghazawiyah]]", label_size= 0},
{lat= 36.3679, long= 36.8258, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Shadir]]", label_size= 0},
{lat= 36.622, long= 37.4908, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Haddabat]]", link= "Haddabat", label_size= 0},
{lat= 36.368, long= 36.61, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Hamam]]", label_size= 0},
{lat= 36.377, long= 36.639, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Hajj Iskandar]]", label_size= 0},
{lat= 35.947, long= 36.982, mark= m.stable_opp_JaN, marksize=4, label= "[[Tel-Bajer]]", label_size= 0},
{lat= 36.176, long= 36.927, mark= m.opp, marksize=5, label= "[['Awayjil]]", label_size= 0},
{lat= 36.1657, long= 36.938, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Jamiat Amin]]", label_size= 0},
{lat= 36.1323, long= 36.9427, mark= m.JaN, marksize=6, label= "[[Al Radwan]]", label_size= 0},
{lat= 36.019, long= 37.089, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Shugaydilah]]", label_size= 0},
{lat= 36.0, long= 37.102, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Al Jumaymah]]", label_size= 0},
{lat= 35.995, long= 36.943, mark= m.opp, marksize=6, label= "[[Tel Hadiya]]", label_size= 0},
{lat= 36.0248, long= 36.9158, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Kusaybiyah]]", label_size= 0},
{lat= 35.9825, long= 36.8726, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Jubb Kass]]", label_size= 0},
{lat= 36.0135, long= 36.891, mark= m.opp, marksize=6, label= "[[Bawabiyah]]", label_size= 0},
{lat= 35.9803, long= 36.902, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Umm Atbah]]", label_size= 0},
{lat= 35.978, long= 36.973, mark= m.stable_opp_JaN, marksize=5, label= "[[Banes, Syria|Banes]]", link= "Aleppo offensive (October 2015 – present)#Banes", label_size= 0},
{lat= 35.971, long= 36.946, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Rasm Sahrij]]", label_size= 0},
{lat= 35.8917, long= 36.954, mark= m.stable_opp_JaN, marksize=5, label= "[[Talafeh]]", label_size= 0},
{lat= 35.8922, long= 36.972, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Jadidah Talafeh]]", label_size= 0},
{lat= 35.8922, long= 36.986, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Zammar]]", label_size= 0},
{lat= 35.879, long= 36.973, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Othmaniyah Kabira]]", label_size= 0},
{lat= 35.86, long= 37.0295, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Tall Allush]]", label_size= 0},
{lat= 35.8829, long= 37.023, mark= m.gov, marksize=3, label= "[[Waridah]]", label_size= 0},
{lat= 35.658, long= 37.611, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Al Hammam, Aleppo Governorate|Al Hammam]]", link= "2016 Khanasir offensive#Al Hammam, Aleppo Governorate", label_size= 0},
{lat= 35.685, long= 37.588, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Al ‘Uwaynah]]", label_size= 0},
{lat= 35.641, long= 37.508, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Rujm as Sawwan]]", label_size= 0},
{lat= 35.604, long= 37.4844, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Rasm Al-Khila]]", label_size= 0},
{lat= 35.5907, long= 37.462, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Abisah]]", label_size= 0},
{lat= 35.6268, long= 37.4458, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[‘Aziziyah]]", label_size= 0},
{lat= 36.43, long= 37.165, mark= m.stable_gov_SDF, marksize=6, label= "[[Western al-Bab offensive (2016)#Herbel|Herbel]]", link= "Western al-Bab offensive (2016)#Herbel", label_size= 0},
{lat= 36.429, long= 37.178, mark= m.stable_gov_SDF, marksize=4, label= "[[Bir as Sabah]]", label_size= 0},
{lat= 36.058, long= 37.012, mark= m.stable_opp_JaN, marksize=6, label= "[[Zaytan]]", link= "Aleppo offensive (October 2015 – present)#Zaytan", label_size= 0},
{lat= 36.083, long= 37.031, mark= m.stable_opp_JaN, marksize=4, label= "[[Qal`ajiyah]]", link= "Aleppo offensive (October 2015 – present)#Qal`ajiyah", label_size= 0},
{lat= 36.0685, long= 36.9795, mark= m.stable_opp_JaN, marksize=6, label= "[[Aleppo offensive (October 2015 – present)#Zorba|Al-Zerbah]]", link= "Aleppo offensive (October 2015 – present)#Zorba", label_size= 0},
{lat= 36.032, long= 37.005, mark= m.stable_opp_JaN, marksize=5, label= "[[Birnah]]", link= "Aleppo offensive (October 2015 – present)#Birnah", label_size= 0},
{lat= 36.037, long= 36.968, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Al-Barqoum]]", link= "Aleppo offensive (October 2015 – present)#Al-Barqoum", label_size= 0},
{lat= 36.066, long= 37.05, mark= m.stable_opp_JaN, marksize=6, label= "[[Khalasah]]", link= "Aleppo offensive (October 2015 – present)#Khalasah", label_size= 0},
{lat= 36.183, long= 36.842, mark= m.JaN, marksize=6, label= "[[Al-Saharah]]", label_size= 0},
{lat= 36.808, long= 38.035, mark= m.opp, marksize=3, label= "[[Jarabulus island]]", label_size= 0},
{lat= 36.736, long= 37.692, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Arab Azzah]]", link = "Arab Azzah", label_size= 0},
{lat= 36.726, long= 37.705, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Fursan, Syria|Fursan]]", link= "Fursan, Syria", label_size= 0},
{lat= 36.698, long= 37.734, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Lilawa]]", link = "Lilawa", label_size= 0},
{lat= 36.689, long= 37.727, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Qubbet al-Turkmen]]", link = "Qebbet al-Turkmen", label_size= 0},
{lat= 36.556, long= 37.091, mark= m.opp, marksize=6, label= "[[Kafr Kalbin]]", link = "Kafr Kalbin", label_size= 0},
{lat= 36.607, long= 37.109, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Nayarah]]", link = "Nayarah", label_size= 0},
{lat= 36.612, long= 37.067, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[#Salameh|Salameh]]", label_size= 0},
{lat= 36.625, long= 37.061, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Salameh IDP camp]]", label_size= 0},
{lat= 36.584, long= 37.088, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Naddah]]", label_size= 0},
{lat= 36.5898, long= 37.1049, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Boohuth]]", label_size= 0},
{lat= 36.8, long= 38.027, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Jarabulus Tahtani/Southern Jarabulus]]", link= "Jarabulus Tahtani#Syrian Civil War", label_size= 0},
{lat= 36.536, long= 37.115, mark= m.opp, marksize=6, label= "[[Kaljibrin]]", link = "Kaljibrin", label_size= 0},
{lat= 36.611, long= 37.092, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Sajo]]", label_size= 0},
{lat= 36.35, long= 36.8, mark= m.opp, marksize=6, label= "[[Iskan]]", label_size= 0},
{lat= 36.782, long= 37.994, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Dhastan]]", label_size= 0},
{lat= 36.767, long= 38.011, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Al Shamel]]", label_size= 0},
{lat= 36.763, long= 37.929, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Haymar, Syria|Haymar]]", link = "Haymar, Syria", label_size= 0},
{lat= 36.645, long= 38.127, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Hammam Saghir/Al-Zour]]", label_size= 0},
{lat= 36.766, long= 37.878, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Al-Bir Fawqani/Bir al-Kurdi]]", link = "Al-Bir Fawqani", label_size= 0},
{lat= 36.764, long= 37.842, mark= m.opp , marksize=5, label= "[[Turaykham]]", label_size= 0},
{lat= 36.732, long= 37.848, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Thaheriyah/Balwiran]]", label_size= 0},
{lat= 36.71, long= 37.85, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Hafirah]]", label_size= 0},
{lat= 36.703, long= 37.891, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Al Hadirah/al-Bulduq]]", label_size= 0},
{lat= 36.721, long= 37.822, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Kulliyah]]", label_size= 0},
{lat= 36.701, long= 37.584, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Bab Laymun]]", label_size= 0},
{lat= 36.681, long= 37.546, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Al Khaliliyah]]", label_size= 0},
{lat= 36.713, long= 37.598, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Haji Wali]]", label_size= 0},
{lat= 36.687, long= 37.535, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Silsilah]]", label_size= 0},
{lat= 36.712, long= 37.639, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Tal Mizab]]", label_size= 0},
{lat= 36.73, long= 37.7795, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Tall al-Aghar]]", label_size= 0},
{lat= 36.739, long= 37.741, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Tal Jamal/Qundarah]]", label_size= 0},
{lat= 36.7334, long= 37.731, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Mazraat al-Fursan]]", label_size= 0},
{lat= 36.722, long= 37.794, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Shu'aynah]]", label_size= 0},
{lat= 36.74, long= 37.924, mark= m.opp, marksize=6, label= "[[Yusuf Bayk]]", link = "Yusuf Bayk", label_size= 0},
{lat= 36.805, long= 37.959, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Kaklijah]]", label_size= 0},
{lat= 36.81, long= 37.969, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Al Agwat]]", label_size= 0},
{lat= 36.732, long= 37.942, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Mazaalah]]", link = "Mazaalah", label_size= 0},
{lat= 36.725, long= 37.978, mark= m.opp, marksize=6, label= "[[Ayn al-Bayda, Jarabulus|Ayn al-Bayda]]", link= "Ayn al-Bayda, Jarabulus", label_size= 0},
{lat= 36.687, long= 37.957, mark= m.opp, marksize=6, label= "[[Balaban, Syria|Balaban]]", label_size= 0},
{lat= 36.835, long= 38.044, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Zawr Mughar]]", label_size= 0},
{lat= 36.858, long= 38.091, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Jariqli Fawqani]]", label_size= 0},
{lat= 36.857, long= 38.161, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Qarah Kuy Fawqanī]]", label_size= 0},
{lat= 36.767, long= 38.169, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Zikari]]", label_size= 0},
{lat= 36.783, long= 38.216, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Qawmi]]", label_size= 0},
{lat= 36.754, long= 38.154, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Shamak]]", label_size= 0},
{lat= 36.837, long= 38.069, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Bayadiyah]]", label_size= 0},
{lat= 36.841, long= 38.101, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Jibnah]]", label_size= 0},
{lat= 36.725, long= 38.126, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Qanaya]]", label_size= 0},
{lat= 36.744, long= 38.096, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Illajaq]]", label_size= 0},
{lat= 36.6075, long= 38.164, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Qaber Imu]]", label_size= 0},
{lat= 36.638, long= 38.176, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Zor Alaveh]]", label_size= 0},
{lat= 36.624, long= 38.142, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Jutah]]", label_size= 0},
{lat= 36.614, long= 38.121, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Dushan, Syria|Dushan]]", label_size= 0},
{lat= 36.601, long= 38.109, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Al Tuwal]]", label_size= 0},
{lat= 36.589, long= 38.079, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Umm ‘Idam]]", label_size= 0},
{lat= 36.617, long= 38.075, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Khirbat al Husan]]", label_size= 0},
{lat= 36.732, long= 38.159, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Dadeli]]", label_size= 0},
{lat= 36.752, long= 38.179, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Qosliya Jerin]]", label_size= 0},
{lat= 36.696, long= 38.241, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Quwaytaji]]", label_size= 0},
{lat= 36.803, long= 38.11, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Darbazin]]", label_size= 0},
{lat= 36.771, long= 38.116, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Zarik]]", label_size= 0},
{lat= 36.794, long= 38.088, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Jubb al Faraj]]", label_size= 0},
{lat= 36.55, long= 38.8, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Juran, Syria|Juran]]", label_size= 0},
{lat= 36.342, long= 36.639, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Dukan/Seferiye köyü]]", label_size= 0},
{lat= 36.6715, long= 38.6792, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Qartal]]", label_size= 0},
{lat= 36.646, long= 38.678, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Darb Hassan]]", label_size= 0},
{lat= 36.639, long= 38.331, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Qal'at Hadid]]", label_size= 0},
{lat= 36.646, long= 38.313, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Sabat Fawqani]]", label_size= 0},
{lat= 36.645, long= 38.354, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Kablak]]", label_size= 0},
{lat= 36.365, long= 36.722, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Tal Salur]]", label_size= 0},
{lat= 36.5508, long= 36.9614, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Shawarghat al-Juz]]", label_size= 0},
{lat= 36.558, long= 36.959, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Merasat al Khatib]]", label_size= 0},
{lat= 36.164, long= 36.791, mark= m.JaN, marksize=6, label= "[[Kafar Karmin]]", link= "Al-Nusra Front–Syria Revolutionaries Front conflict#Kafar Karmin", label_size= 0},
{lat= 36.061, long= 36.871, mark= m.JaN, marksize=6, label= "[[Kafr Halab]]", link= "Al-Nusra Front–SRF/Hazzm Movement conflict#Kafr Halab", label_size= 0},
{lat= 36.042, long= 36.868, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Khirbat Jazraya]]", label_size= 0},
{lat= 36.0567, long= 36.9038, mark= m.JaN, marksize=5, label= "[[Qanatir]]", label_size= 0},
{lat= 35.796, long= 37.517, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Mughayrat/Magharat Khanasir]]", link= "2016 Khanasir offensive#Mughayrāt", label_size= 0},
{lat= 35.8218, long= 37.4628, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Jubb al-A'maq]]", label_size= 0},
{lat= 35.8118, long= 37.4559, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Jubb Jasem]]", label_size= 0},
{lat= 35.8113, long= 37.631, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Aqil, Syria|Aqil]]", label_size= 0},
{lat= 35.834, long= 37.608, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Atshanah]]", label_size= 0},
{lat= 35.821, long= 37.58, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Rasm Askar]]", label_size= 0},
{lat= 35.832, long= 37.644, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Jubb al Ali]]", label_size= 0},
{lat= 35.758, long= 37.661, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Shabiba]]", label_size= 0},
{lat= 35.837, long= 37.693, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Khunaysir]]", label_size= 0},
{lat= 35.777, long= 37.678, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Toubah]]", label_size= 0},
{lat= 36.423, long= 36.897, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Kimar]]", label_size= 0},
{lat= 36.62, long= 38.445, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Khorkhori]]", label_size= 0},
{lat= 36.546, long= 37.968, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Mankubah]]", label_size= 0},
{lat= 36.549, long= 37.925, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Kharija]]", label_size= 0},
{lat= 36.503, long= 37.918, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Qanat ash Shaykh]]", label_size= 0},
{lat= 36.516, long= 37.917, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Shariat]]", label_size= 0},
{lat= 36.516, long= 38.001, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Najawa]]", label_size= 0},
{lat= 36.536, long= 38.024, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Umriyeh]]", label_size= 0},
{lat= 36.486, long= 38.01, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Rasm al-Akhdar]]", label_size= 0},
{lat= 36.485, long= 37.945, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Hatabat]]", label_size= 0},
{lat= 36.516, long= 37.891, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Umm Al-Safah]]", label_size= 0},
{lat= 36.4902, long= 37.8571, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Tahiya]]", label_size= 0},
{lat= 36.435, long= 38.093, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Abu Qilqil]]", link = "Abu Qilqil", label_size= 0},	
{lat= 36.452, long= 38.087, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Khafiyat Abu Qalqal]]", label_size= 0},
{lat= 36.439, long= 38.043, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Qibab Abu Qalqal]]", label_size= 0},
{lat= 36.456, long= 38.113, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Al Guennah]]", label_size= 0},
{lat= 36.485, long= 38.098, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Qirwali]]", label_size= 0},
{lat= 36.474, long= 38.072, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Shajif Dhahabiyah]]", label_size= 0},	
{lat= 36.496, long= 38.135, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Faras al-Kabir]]", label_size= 0},
{lat= 36.421, long= 38.076, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Al `Allush]]", label_size= 0},
{lat= 36.613, long= 38.289, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Khirbat al-Burj]]", label_size= 0},
{lat= 36.829, long= 38.116, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Mishku]]", label_size= 0},
{lat= 36.811, long= 38.154, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Bandir]]", label_size= 0},
{lat= 36.795, long= 38.174, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Kablik]]", link= "Kablik", label_size= 0},
{lat= 36.451, long= 38.039, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Jubb Hasan Agha]]", label_size= 0},
{lat= 36.442, long= 38.007, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Muqbilat Hasan Agha]]", label_size= 0},
{lat= 36.431, long= 37.983, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Qur'a Saghira]]", label_size= 0},
{lat= 36.429, long= 37.962, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Qur'a]]", label_size= 0},
{lat= 36.432, long= 37.939, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Qur'a Kabira]]", label_size= 0},
{lat= 36.416, long= 38.065, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Jubb al-Ashara]]", label_size= 0},
{lat= 36.401, long= 38.01, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Jubb al Katashli]]", label_size= 0},
{lat= 36.413, long= 37.933, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Sawda]]", label_size= 0},
{lat= 36.4646, long= 37.832, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Umm Mayyal]]", label_size= 0},
{lat= 36.456, long= 37.929, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Khafsha Umm Adasa]]", label_size= 0},
{lat= 36.4468, long= 37.9454, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Umm Adasat Firs]]", label_size= 0},
{lat= 36.4704, long= 37.9413, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Jubb al Kalb Kabir]]", label_size= 0},
{lat= 36.418, long= 37.868, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Kharufiya Saghira/Shabali]]", label_size= 0},
{lat= 36.439, long= 37.894, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Muhtaraq al Kabir]]", label_size= 0},
{lat= 36.464, long= 37.898, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Muhtaraq al Saghir]]", label_size= 0},
{lat= 36.3825, long= 38.004, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Allush]]", label_size= 0},
{lat= 36.406, long= 38.037, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Jubb Nashama]]", link= "Manbij offensive#Jib Nashama", label_size= 0},
{lat= 36.39, long= 37.943, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Jubb Hamzah]]", label_size= 0},
{lat= 36.472, long= 38.004, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Jubb Nahid]]", label_size= 0},
{lat= 36.464, long= 38.052, mark= m.SDF_hill, marksize=6, label= "[[Jabal dur Dada]]", label_size= 0},
{lat= 36.478, long= 38.035, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Jubb at Tawil]]", label_size= 0},
{lat= 36.496, long= 38.053, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Qukhar]]", label_size= 0},
{lat= 36.515, long= 37.172, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Sandaf]]", label_size= 0},
{lat= 36.871, long= 38.347, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Tirmik Bijan]]", label_size= 0},
{lat= 36.43, long= 37.2323, mark= m.stable_gov_SDF, marksize=3, label= "[[Hasiyah Farms]]", label_size= 0},
{lat= 36.429, long= 37.2417, mark= m.stable_gov_SDF, marksize=3, label= "[[Northern Houses]]", label_size= 0},
{lat= 36.417, long= 37.238, mark= m.stable_gov_SDF, marksize=4, label= "[[Hasiyah/Al-Hasia]]", label_size= 0},
{lat= 36.396, long= 37.247, mark= m.stable_gov_SDF, marksize=5, label= "[[Hosniyeh - Hsajek]]", label_size= 0},
{lat= 36.3917, long= 37.2699, mark= m.stable_gov_SDF, marksize=5, label= "[[Werdiyê]]", label_size= 0},
{lat= 36.445, long= 37.229, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Tall Malid]]", label_size= 0},
{lat= 36.439, long= 37.23, mark= m.stable_gov_SDF, marksize=4, label= "[[Alsaid Ali]]", label_size= 0},
{lat= 36.398, long= 37.356, mark= m.stable_gov_SDF, marksize=5, label= "[[Tall 'Unayb]]", label_size= 0},
{lat= 36.3993, long= 37.3764, mark= m.stable_gov_SDF, marksize=4, label= "[[Zewyan]]", label_size= 0},
{lat= 36.571, long= 38.385, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Bir Jaff]]", label_size= 0},
{lat= 36.484, long= 37.246, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Sunbul]]", link = "Sunbul", label_size= 0},
{lat= 36.386, long= 37.025, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Northern Aleppo offensive (2016)#Mayer|Mayer]]", link= "Northern Aleppo offensive (2016)#Mayer", label_size= 0},
{lat= 36.398, long= 37.113, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Misqan]]", link= "Northern Aleppo offensive (2016)#Misqan", label_size= 0},
{lat= 36.356, long= 37.143, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Tell Jibbin]]", link= "Northern Aleppo offensive (2016)#Tal Jibbin", label_size= 0},
{lat= 36.378, long= 37.129, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Mashrafah]]", label_size= 0},
{lat= 36.374, long= 37.178, mark= m.stable_gov_SDF, marksize=6, label= "[[Tell Qarah]]", link = "Tell Qarah", label_size= 0},
{lat= 36.412, long= 37.212, mark= m.stable_gov_SDF, marksize=6, label= "[[Maarat Umm Hawsh]]", link = "Maarat Umm Hawsh", label_size= 0},
{lat= 36.367, long= 37.103, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Hardatin]]", link= "Northern Aleppo offensive (2016)#Hardatin", label_size= 0},
{lat= 35.792, long= 37.469, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Abu Mousa/Ubaydah]]", label_size= 0},
{lat= 35.766, long= 37.466, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Hajarah Kabira]]", label_size= 0},
{lat= 35.917, long= 38.013, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Khirbat Madīnat al Fār]]", label_size= 0},
{lat= 35.969, long= 38.095, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Hiteen]]", label_size= 0},
{lat= 35.862, long= 37.977, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Fayssaliyah]]", label_size= 0},
{lat= 35.8895, long= 37.9515, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Jubb al Ḩammam]]", label_size= 0},
{lat= 35.9055, long= 38.0525, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Jidā‘ Kabirah]]", label_size= 0},
{lat= 35.919, long= 38.047, mark= m.gov, marksize=3, label= "[[Jidā‘ Saghirah]]", label_size= 0},
{lat= 35.989, long= 37.985, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Sakariyah]]", label_size= 0},
{lat= 35.8425, long= 37.876, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Ramadānīyah]]", label_size= 0},
{lat= 35.838, long= 37.8682, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Al Mas‘udīyah]]", label_size= 0},
{lat= 36.019, long= 37.989, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Ras al Ayn al Ahmar]]", label_size= 0},
{lat= 36.032, long= 38.025, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Wadihah al Judaydah]]", label_size= 0},
{lat= 36.0244, long= 38.037, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Wadihah al Hayt]]", label_size= 0},
{lat= 35.8788, long= 38.162, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Hanna Safar]]", label_size= 0},
{lat= 35.8783, long= 38.1795, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Al Sa'b]]", label_size= 0},
{lat= 35.8468, long= 38.198, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Al Ghamamiz]]", label_size= 0},
{lat= 35.8496, long= 38.3088, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Al Muhaddad]]", label_size= 0},
{lat= 35.8744, long= 38.2797, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Ghayt]]", label_size= 0},
{lat= 35.8685, long= 38.2595, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Ghazala Sharqi]]", label_size= 0},
{lat= 35.8707, long= 38.2454, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Ghazala Gharbi]]", label_size= 0},
{lat= 35.8715, long= 38.2075, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Mashrafat al-Sa'b]]", label_size= 0},
{lat= 35.806, long= 38.276, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Shatnah]]", label_size= 0},
{lat= 35.812, long= 38.295, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Al Qusur]]", label_size= 0},
{lat= 35.809, long= 38.3108, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Al Awajiz]]", label_size= 0},
{lat= 35.819, long= 38.18, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Mushreft Al Fajar]]", label_size= 0},
{lat= 35.8029, long= 38.2979, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Shi‘b ad Dakar]]", label_size= 0},
{lat= 35.768, long= 38.158, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Al Muwaylah]]", label_size= 0},
{lat= 35.808, long= 38.235, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Mutahayyir]]", label_size= 0},
{lat= 35.777, long= 38.2077, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Rumayhan]]", label_size= 0},
{lat= 35.775, long= 38.1263, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Husayn al Mukhallaf]]", label_size= 0},
{lat= 35.7745, long= 38.0894, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Al Qitat]]", label_size= 0},
{lat= 35.7858, long= 38.065, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Al Jurayyat]]", label_size= 0},
{lat= 35.7107, long= 38.0909, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Jubb Urman]]", label_size= 0},
{lat= 35.668, long= 38.0644, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Al-Mityaha]]", label_size= 0},
{lat= 35.733, long= 38.149, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Jubb al Khāfī]]", label_size= 0},
{lat= 35.699, long= 38.176, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Nas Punkt]]", label_size= 0},
{lat= 35.636, long= 38.263, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Jubb Abu Şuşah]]", label_size= 0},
{lat= 35.6585, long= 38.3242, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Jubb Ghanim]]", label_size= 0},
{lat= 35.6825, long= 38.386, mark= m.SDF, marksize=3, label= "[[Jubb Ghula]]", label_size= 0},
{lat= 35.695, long= 38.4066, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Al Ajrawi]]", label_size= 0},
{lat= 35.601, long= 38.283, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Jubb Sulayb]]", label_size= 0},
{lat= 35.5905, long= 38.2525, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Jubb al Abyaḑ]]", label_size= 0},
{lat= 35.7775, long= 38.3156, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Abu Asi]]", label_size= 0},
{lat= 35.7659, long= 38.3384, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Mushayrifah]]", label_size= 0},
{lat= 35.794, long= 38.344, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Wadi as Salmani/Hidaj]]", label_size= 0},
{lat= 36.008, long= 37.945, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Khirbat Hajj Abidan]]", label_size= 0},
{lat= 35.9677, long= 37.9537, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Tell al-Ghurab]]", label_size= 0},
{lat= 35.95, long= 37.931, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Khirbat al-Ghudraf]]", label_size= 0},
{lat= 36.365, long= 37.028, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Tell al-Zahra]]", label_size= 0},
{lat= 36.379, long= 37.074, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Muarrasat al Khan]]", link= "Northern Aleppo offensive (2016)#Muarrasat al Khan", label_size= 0},
{lat= 36.263, long= 36.949, mark= m.opp, marksize=6, label= "[[Qabtan al-Jabal]]", label_size= 0},
{lat= 36.642, long= 38.226, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Qarah Qawzaq]]", label_size= 0},
{lat= 36.666, long= 37.502, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Molla Yakup]]", label_size= 0},
{lat= 36.639, long= 37.502, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Buzlijah]]", label_size= 0},
{lat= 36.668, long= 37.521, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Ayyashah]]", label_size= 0},
{lat= 36.6017, long= 37.508, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Athariyah/Qabwiran]]", label_size= 0},
{lat= 36.5868, long= 37.453, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Tuwayran]]", label_size= 0},
{lat= 36.622, long= 37.548, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Al Muthminah]]", label_size= 0},
{lat= 36.612, long= 37.5603, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Nahda]]", label_size= 0},
{lat= 36.661, long= 37.5367, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Karsanli]]", label_size= 0},
{lat= 36.6552, long= 37.301, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Baghaydin]]", label_size= 0},
{lat= 36.658, long= 37.322, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Khalfatli]]", label_size= 0},
{lat= 36.595, long= 37.331, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Sandarah]]", label_size= 0},
{lat= 36.645, long= 37.342, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Tal Battal]]", label_size= 0},
{lat= 36.6325, long= 37.413, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Tall Ahmar]]", label_size= 0},
{lat= 36.636, long= 37.407, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Ar Raghibiyah]]", label_size= 0},
{lat= 36.638, long= 37.391, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Ash Sha`baniyah]]", label_size= 0},
{lat= 36.601, long= 37.358, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Qarah Kuz]]", label_size= 0},
{lat= 36.618, long= 37.377, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Tathumus]]", label_size= 0},
{lat= 36.58, long= 37.39, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Tal'ar Gharbi]]", link = "Tal'ar Gharbi", label_size= 0},
{lat= 36.5805, long= 37.404, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Tal'ar Sharqi]]", link = "Tal'ar Sharqi", label_size= 0},
{lat= 36.581, long= 37.571, mark= m.opp, marksize=6, label= "[[Sandi, Syria|Sandi]]", label_size= 0},
{lat= 36.564, long= 37.606, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Shedar]]", label_size= 0},
{lat= 36.559, long= 38.285, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Qasiq Qibli]]", label_size= 0},
{lat= 36.872, long= 38.395, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Dahayek]]", label_size= 0},
{lat= 36.849, long= 38.409, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Sheran]]", label_size= 0},
{lat= 36.866, long= 38.427, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Shiran Saghir]]", label_size= 0},
{lat= 36.417, long= 37.26, mark= m.stable_gov_SDF, marksize=6, label= "[[Sad Shahba/Qulsuruj]]", label_size= 0},
{lat= 36.559, long= 37.195, mark= m.opp, marksize=3, label= "[[Mazra'at Umm Salah]]", label_size= 0},
{lat= 36.5126, long= 37.2903, mark= m.opp, marksize=3, label= "[[Mazra al-Kuvaiti]]", label_size= 0},
{lat= 36.566, long= 37.183, mark= m.opp, marksize=3, label= "[[Mazra Talibiyah]]", label_size= 0},
{lat= 36.571, long= 37.149, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Jarez]]", link = "Jarez", label_size= 0},
{lat= 36.604, long= 37.1726, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Ash Shaykh Rih]]", label_size= 0},
{lat= 36.5108, long= 37.085, mark= m.stable_gov_SDF, marksize=4, label= "[[Tal Baluni]]", label_size= 0},
{lat= 36.525, long= 37.078, mark= m.stable_gov_SDF, marksize=5, label= "[[Ayn Daqnah]]", label_size= 0},
{lat= 36.5488, long= 37.065, mark= m.stable_gov_SDF, marksize=4, label= "[[Kafr Khashir]]", label_size= 0},
{lat= 36.6215, long= 37.116, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Tatiyah]]", label_size= 0},
{lat= 36.643, long= 37.124, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Shamarikh]]", label_size= 0},
{lat= 36.661, long= 37.1295, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Shamarin]]", label_size= 0},
{lat= 36.6286, long= 37.147, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Kafr Burayshah]]", label_size= 0},
{lat= 36.595, long= 37.189, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Al Ball]]", label_size= 0},
{lat= 36.616, long= 37.161, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Tilal al Husayn]]", label_size= 0},
{lat= 35.9457, long= 37.1526, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Tall al-Arba'in]]", label_size= 0},
{lat= 36.582, long= 37.132, mark= m.opp, marksize=6, label= "[[Yahmul]]", link = "Yahmul", label_size= 0},
{lat= 36.633, long= 37.213, mark= m.opp, marksize=6, label= "[[Baraghidah]]", link = "Baraghida", label_size= 0},
{lat= 36.458, long= 37.388, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[#Shidud|Shidud]]", label_size= 0},
{lat= 36.602, long= 37.2195, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Al Tughali]]", label_size= 0},
{lat= 36.099, long= 37.37, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Aziziyeh]]", label_size= 0},
{lat= 36.482, long= 37.478, mark= m.opp, marksize=6, label= "[[#Susanbat|Susanbat]]", label_size= 0},
{lat= 36.677, long= 38.156, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[West Qubbah]]", label_size= 0},
{lat= 36.68, long= 38.193, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[East Qubbah]]", label_size= 0},
{lat= 36.683, long= 38.2125, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Jadah]]", label_size= 0},
{lat= 36.613, long= 38.396, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Karak Mawla]]", label_size= 0},
{lat= 36.589, long= 38.383, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Arnah|Arne]]", label_size= 0},
{lat= 36.606, long= 38.365, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Qirat]]", label_size= 0},
{lat= 36.615, long= 38.257, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Huwayjat At Alawi]]", label_size= 0},
{lat= 36.5533, long= 38.2572, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Njam archaeological site]]", label_size= 0},
{lat= 36.5433, long= 38.2422, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Jurn Kabīr]]", label_size= 0},
{lat= 36.5294, long= 38.2258, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Jurn Saghīr]]", label_size= 0},
{lat= 36.5389, long= 38.2072, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Umm Jalal]]", label_size= 0},
{lat= 36.5783, long= 38.2058, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Mughayrāt]]", label_size= 0},
{lat= 36.595, long= 38.331, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Qirat Kurdan]]", label_size= 0},
{lat= 36.582, long= 38.36, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Ra’s al ‘Ayn]]", label_size= 0},
{lat= 36.522, long= 38.416, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Hiyali Kuyuk]]", label_size= 0},
{lat= 36.565, long= 38.37, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Ra’s al ‘Ayn al Qibli]]", label_size= 0},
{lat= 36.561, long= 38.414, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Jubb Mahli]]", label_size= 0},
{lat= 36.595, long= 38.405, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Kharab Burghul]]", label_size= 0},
{lat= 36.741, long= 38.124, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Bidayah]]", label_size= 0},
{lat= 36.586, long= 38.463, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Hamadun]]", label_size= 0},
{lat= 36.561, long= 38.488, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Khan Mamid]]", label_size= 0},
{lat= 36.491, long= 38.533, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Joqur/Shokhur]]", label_size= 0},
{lat= 36.522, long= 38.464, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Qantarah]]", label_size= 0},
{lat= 36.4903, long= 38.359, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Tuba]]", label_size= 0},
{lat= 36.473, long= 38.363, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Killiyah]]", label_size= 0},
{lat= 36.467, long= 38.334, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Al-Khatuniyah]]", label_size= 0},
{lat= 36.4665, long= 38.334, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Wadi Jay Kuy]]", label_size= 0},
{lat= 36.4535, long= 38.345, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Dar al Faraj]]", label_size= 0},
{lat= 36.333, long= 38.394, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Al-Ba'thiyah (Kerdoshan)]]", label_size= 0},
{lat= 36.572, long= 38.576, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Dayr Falit]]", label_size= 0},
{lat= 36.674, long= 38.238, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Khurus]]", label_size= 0},
{lat= 36.669, long= 38.374, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Belek]]", label_size= 0},
{lat= 36.663, long= 38.388, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Feyaz]]", label_size= 0},
{lat= 36.699, long= 38.222, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Turaman]]", label_size= 0},
{lat= 36.656, long= 38.259, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Dik Darah]]", label_size= 0},
{lat= 36.781, long= 38.106, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Talik]]", label_size= 0},
{lat= 36.517, long= 37.487, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Tall Jurji]]", label_size= 0},
{lat= 36.409, long= 37.2847, mark= m.stable_gov_SDF, marksize=4, label= "[[Tall Madiq]]", label_size= 0},
{lat= 36.416, long= 37.289, mark= m.stable_gov_SDF, marksize=4, label= "[[Jabal Nayaf]]", label_size= 0},
{lat= 36.405, long= 37.2978, mark= m.stable_gov_SDF, marksize=4, label= "[[Misrafah]]", label_size= 0},
{lat= 36.379, long= 37.2725, mark= m.stable_gov_SDF, marksize=4, label= "[[Qaramil]]", label_size= 0},
{lat= 36.3835, long= 37.258, mark= m.stable_gov_SDF, marksize=4, label= "[[Bayt Isa]]", label_size= 0},
{lat= 36.849, long= 38.439, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Tal Hajib]]", label_size= 0},
{lat= 36.862, long= 38.467, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Jumm Ali]]", label_size= 0},
{lat= 36.842, long= 38.469, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Tayri]]", label_size= 0},
{lat= 36.815, long= 38.448, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Kharab Kurd]]", label_size= 0},
{lat= 36.811, long= 38.468, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Jalik]]", label_size= 0},
{lat= 36.768, long= 38.489, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Tashli Huyuk al-Fawqani]]", label_size= 0},
{lat= 36.774, long= 38.323, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Tafshu]]", label_size= 0},
{lat= 36.705, long= 38.333, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Khilawmar]]", label_size= 0},
{lat= 36.8, long= 38.283, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Kawrak]]", label_size= 0},
{lat= 36.825, long= 38.264, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Qaruf]]", label_size= 0},
{lat= 36.813, long= 38.238, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Satiyah]]", label_size= 0},
{lat= 36.763, long= 38.413, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Dibrak]]", label_size= 0},
{lat= 36.781, long= 38.344, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Khazinah]]", label_size= 0},
{lat= 36.4439, long= 37.0831, mark= m.stable_gov_SDF, marksize=4, label= "[[Shaykh Hilal]]", label_size= 0},
{lat= 36.526, long= 37.199, mark= m.opp, marksize=6, label= "[[Til Alyan]]", label_size= 0},
{lat= 36.811, long= 38.077, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Xerab Eto]]", label_size= 0},
{lat= 36.7035, long= 38.123, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Qasimiyah]]", label_size= 0},
{lat= 36.854, long= 38.035, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Ziyarete]]", label_size= 0},
{lat= 36.877, long= 38.1074, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Ashma]]", label_size= 0},
{lat= 36.8512, long= 38.5145, mark= m.SDF, marksize=3, label= "[[Gharib, Syria|Gharib]]", label_size= 0},
{lat= 36.83, long= 38.552, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Kharab Nas]]", label_size= 0},
{lat= 36.824, long= 38.5275, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Ayn al-Batt]]", label_size= 0},
{lat= 36.78, long= 38.619, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Kawran]]", label_size= 0},
{lat= 36.7455, long= 38.571, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Bir 'Umar]]", label_size= 0},
{lat= 36.739, long= 38.605, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Solan]]", label_size= 0},
{lat= 36.6908, long= 38.5545, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Dibrak Sheykhan]]", label_size= 0},
{lat= 36.611, long= 38.549, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Milê]]", label_size= 0},
{lat= 36.7917, long= 38.583, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Itubiran Fawqani]]", label_size= 0},
{lat= 36.782, long= 38.5345, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Hulaqi]]", label_size= 0},
{lat= 36.73, long= 38.4883, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Hamamik]]", label_size= 0},
{lat= 36.7314, long= 38.448, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Sharabati]]", label_size= 0},
{lat= 36.673, long= 38.504, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Khanik Fawqani]]", label_size= 0},
{lat= 36.639, long= 38.52, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Khanik Tahtani]]", label_size= 0},
{lat= 36.727, long= 38.478, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Karus]]", label_size= 0},
{lat= 36.679, long= 38.44, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Ghajar Tahtani]]", label_size= 0},
{lat= 36.65, long= 38.418, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Zinari]]", label_size= 0},
{lat= 36.652, long= 38.4757, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Zeyrik]]", label_size= 0},
{lat= 36.6514, long= 37.0458, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Yazibagh]]", label_size= 0},
{lat= 36.6902, long= 38.1155, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Zarkawtak]]", label_size= 0},
{lat= 36.423, long= 37.0027, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Shatal az Ziyarah]]", link= "Northern Aleppo offensive (2016)#Shatal az Ziyarah", label_size= 0},
{lat= 36.43, long= 37.013, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Khuraybah]]", label_size= 0},
{lat= 36.543, long= 36.992, mark= m.stable_gov_SDF, marksize=4, label= "[[Malikiyah]]", label_size= 0},
{lat= 36.488, long= 37.0159, mark= m.stable_gov_SDF, marksize=5, label= "[[Al-Kishta'ar]]", label_size= 0},
{lat= 36.551, long= 37.0149, mark= m.stable_gov_SDF, marksize=5, label= "[[Maraanaz]]", link= "Northern Aleppo offensive (2016)#Maraanaz", label_size= 0},
{lat= 35.9105, long= 38.9262, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[al-Sahel]]", label_size= 0},
{lat= 35.9116, long= 38.9091, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Jirs Hajjiat]]", label_size= 0},
{lat= 35.9046, long= 38.9633, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Sheikh Juma]]", label_size= 0},
{lat= 35.9194, long= 38.9648, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Qasrat Sheikh Juma]]", label_size= 0},
{lat= 35.9225, long= 38.98041, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Fakhakiya/Al-Farikh]]", label_size= 0},
{lat= 35.9111, long= 39.0041, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Kasrat al Faraj]]", label_size= 0},
{lat= 35.905, long= 39.0201, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Kasrat Dahmush]]", label_size= 0},
{lat= 35.905, long= 39.0201, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Shaykh al Jimal]]", label_size= 0},
{lat= 35.9106, long= 39.0378, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Kasrat Affan]]", label_size= 0},
{lat= 35.884, long= 39.023, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Kasrat Mohamed Ali]]", label_size= 0},
{lat= 35.9275, long= 39.037, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Mustajid Naqib]]", label_size= 0},
{lat= 35.9246, long= 39.0054, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Al Kamb]]", label_size= 0},
{lat= 35.8999, long= 39.0405, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Husseiniyah]]", label_size= 0},
{lat= 35.125, long= 40.429, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[al-Zur]]", label_size= 0},
{lat= 35.4069, long= 39.257, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Hawiyat Abu Jir]]", label_size= 0},
{lat= 35.4255, long= 39.417, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Bi'r Shujayri]]", label_size= 0},
{lat= 35.409, long= 39.4938, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Sha'fah]]", label_size= 0},
{lat= 35.408, long= 39.464, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Ali ad-Dandal]]", label_size= 0},
{lat=35.4013, long= 39.444, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Muhammad ad-Dandal]]", label_size= 0},
{lat= 35.3968, long= 39.4148, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[az-Zalmawiyah]]", label_size= 0},
{lat= 35.3846, long= 39.3818, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Faqrat ad-Darbuliyah]]", label_size= 0},
{lat= 35.296, long= 39.2637, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Tash'ah]]", label_size= 0},
{lat= 35.231, long= 39.3619, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Bir ad-Dafayin]]", label_size= 0},
{lat= 35.2747, long= 39.409, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Dufaynat Jawifat]]", label_size= 0},
{lat= 35.219, long= 38.0803, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Khirbet Bir al-Qusayr]]", label_size= 0},
{lat= 35.241, long= 38.866, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Al Uthmaniyah]]", label_size= 0},
{lat= 35.219, long= 38.852, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[‘Ayn Bukhayrāt]]", label_size= 0},
{lat= 35.2014, long= 38.8238, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[‘Ayn Subaykhah]]", label_size= 0},
{lat= 35.1914, long= 38.834, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Umm Kubaybah]]", label_size= 0},
{lat= 35.207, long= 38.8827, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Jūrat al Ḩammāl]]", label_size= 0},
{lat= 35.202, long= 38.892, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Khirbat aş Şafrah]]", label_size= 0},
{lat= 35.1925, long= 38.843, mark= m.gov, marksize=3, label= "[[‘Ayn Banī Muḩaysin]]", label_size= 0},
{lat= 35.2227, long= 38.86, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Bakhiri]]", label_size= 0},
{lat= 35.2117, long= 38.8429, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Tall Aridah]]", label_size= 0},
{lat= 35.377, long= 39.007, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Bi'r Rahum]]", label_size= 0},
{lat= 35.268, long= 38.886, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Tel Alnduwih]]", label_size= 0},
{lat= 35.348, long= 40.581, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Adil]]", label_size= 0},
{lat= 35.917, long= 38.8919, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Abu Qube'i Sharqiyah]]", label_size= 0},
{lat= 35.916, long= 38.845, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Abu Qube'i Gharbiyah]]", label_size= 0},
{lat= 35.88, long= 38.778, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[#Al-Hamam, Raqqa Governorate|Al-Hamam]]", label_size= 0},
{lat= 35.8968, long= 38.7798, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[#Sura,_Syria|Ancient Sura]]", label_size= 0},
{lat= 36.435, long= 39.489, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Aywah]]", link= "Aywah", label_size= 0},
{lat= 36.451, long= 39.604, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Surab Sharqiya]]", label_size= 0},
{lat= 36.411, long= 39.388, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Faraj, Syria|Faraj]]", label_size= 0},
{lat= 36.528, long= 39.424, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Bir Jalab]]", label_size= 0},
{lat= 36.516, long= 39.387, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Al-Mazliqaniyah]]", label_size= 0},
{lat= 36.304, long= 38.8485, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[#Aljmijm|Aljmijm]]", label_size= 0},
{lat= 36.332, long= 38.88, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Al-Wahib]]", label_size= 0},
{lat= 36.078, long= 39.057, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[#Ar-Ruhayyat|Ar-Ruhayyat]]", label_size= 0},
{lat= 36.277, long= 39.249, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Laqtah]]", label_size= 0},
{lat= 36.1556, long= 39.1937, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Bin Fawaz/Mushayrifah]]", label_size= 0},
{lat= 36.31, long= 39.525, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Al-Haba]]", label_size= 0},
{lat= 36.046, long= 38.979, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Marmah Darwish]]", label_size= 0},
{lat= 35.9465, long= 38.891, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Mamlahat Khatuniyah]]", label_size= 0},
{lat= 36.0024, long= 38.887, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Bir al-Hashim]]", label_size= 0},
{lat= 35.9917, long= 38.8746, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Al Soqorah]]", label_size= 0},
{lat= 36.0039, long= 38.866, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Sakuriyah]]", label_size= 0},
{lat= 36.6, long= 38.816, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Hajjaziyah]]", label_size= 0},
{lat= 36.586, long= 38.808, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Shu‘bah]]", label_size= 0},
{lat= 36.527, long= 38.76, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Umm Huwaysh]]", label_size= 0},
{lat= 36.296, long= 38.661, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Khirbet Hadla]]", label_size= 0},
{lat= 36.392, long= 38.66, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Mughira]]", label_size= 0},
{lat= 36.417, long= 38.6287, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Azzamiyah]]", label_size= 0},
{lat= 36.4298, long= 38.587, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Bi'r Qarmadli]]", label_size= 0},
{lat= 36.398, long= 38.574, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Abu Shekinah]]", label_size= 0},
{lat= 36.381, long= 38.746, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[al-Sweidan]]", label_size= 0},
{lat= 36.3285, long= 38.7148, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Shali, Syria|Shali]]", label_size= 0},
{lat= 36.3263, long= 38.7002, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Nebiye]]", label_size= 0},
{lat= 36.3391, long= 38.686, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Mayan, Syria|Mayan]]", label_size= 0},
{lat= 36.36508, long= 38.7308, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Al-Horan]]", label_size= 0},
{lat= 36.2928, long= 38.759, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Nasriyeh]]", label_size= 0},
{lat= 36.2838, long= 38.7118, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Tellac/Dalaq Maghār]]", label_size= 0},		
{lat= 36.2989, long= 38.7705, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Ḩuraybishah]]", label_size= 0},
{lat= 36.2915, long= 38.7951, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Bayr Al-Dayr]]", label_size= 0},
{lat= 36.199, long= 39.209, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Bir Said]]", label_size= 0},
{lat= 36.208, long= 39.4107, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Hadi]]", label_size= 0},
{lat= 36.172, long= 39.2404, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Abu Kabra]]", label_size= 0},
{lat= 36.1434, long= 39.3935, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Abu Dallah]]", label_size= 0},
{lat= 36.1123, long= 39.315, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Abu Husayn]]", label_size= 0},
{lat= 36.177, long= 39.2836, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Badrani]]", label_size= 0},
{lat= 36.166, long= 39.331, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Bir al Hisyan]]", label_size= 0},
{lat= 36.1323, long= 39.3406, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Lubaydan]]", label_size= 0},
{lat= 36.1639, long= 39.311, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Hajj Aqab]]", label_size= 0},
{lat= 36.187, long= 39.424, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Abu Natuliyah]]", label_size= 0},
{lat= 36.228, long= 39.1305, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Dukhkhan]]", label_size= 0},
{lat= 36.363, long= 38.622, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Al-Habsawi]]", label_size= 0},
{lat= 36.069, long= 39.25, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Mulayhan]]", label_size= 0},
{lat= 35.829, long= 39.468, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Al Kulayb]]", label_size= 0},
{lat= 35.9768, long= 39.286, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Al-Kajla]]", label_size= 0},
{lat= 35.944, long= 39.227, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Muddar]]", label_size= 0},
{lat= 35.983, long= 39.2115, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[#Al-Qadisiyah|Al-Qadisiyah]]", label_size= 0},
{lat= 35.8458, long= 39.458, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Hamad Assaf]]", label_size= 0},
{lat= 35.8643, long= 39.344, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Al Ghassaniyah]]", label_size= 0},
{lat= 35.8578, long= 39.375, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Mashrafat ash Shahnat]]", label_size= 0},
{lat= 35.856, long= 39.324, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Fatisat Abd Ismail]]", label_size= 0},
{lat= 35.859, long= 39.309, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Fatisat Bayram]]", label_size= 0},
{lat= 35.967, long= 39.5219, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Tal Sha’er]]", label_size= 0},
{lat= 35.9968, long= 39.516, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Bir Qurat]]", label_size= 0},
{lat= 36.0207, long= 39.471, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Mukhkhah]]", label_size= 0},
{lat= 36.0107, long= 39.387, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Naflah]]", label_size= 0},
{lat= 36.049, long= 39.345, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Budayan]]", label_size= 0},
{lat= 35.9724, long= 39.6215, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Qaryat Sukkar]]", label_size= 0},
{lat= 36.0335, long= 39.285, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Abu Wahl/Shuwayhan]]", label_size= 0},
{lat= 36.0535, long= 39.241, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Khan Dal]]", label_size= 0},
{lat= 36.0393, long= 39.0954, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[East Jisr Shahin/Senîne]]", label_size= 0},
{lat= 36.017, long= 39.276, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Mahran]]", label_size= 0},
{lat= 36.391, long= 38.622, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Abu Shaham (Ebu Shehin)]]", label_size= 0},
{lat= 36.385, long= 38.4577, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Ali Shumary/Ali Shemarî]]", label_size= 0},
{lat= 36.347, long= 38.407, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Abu Majid/Ebu Majd]]", label_size= 0},
{lat= 36.2515, long= 38.4964, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Sykol]]", label_size= 0},
{lat= 36.2318, long= 38.4855, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Bir Umm Salīm]]", label_size= 0},
{lat= 36.2775, long= 38.5555, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Jalib Najjar]]", label_size= 0},
{lat= 36.3095, long= 38.5575, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Al-Shiyara]]", label_size= 0},
{lat= 36.3222, long= 38.532, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Bir Abu at Tinah]]", label_size= 0},
{lat= 36.3327, long= 38.5639, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Al-Daham]]", label_size= 0},
{lat= 36.3295, long= 38.5845, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Dabashiyah]]", label_size= 0},
{lat= 36.189, long= 38.532, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Bir Bughbugh]]", label_size= 0},
{lat= 36.2309, long= 39.6918, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Bīr Ḩamdānī]]", label_size= 0},
{lat= 36.0957, long= 39.642, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Abu Tutah]]", label_size= 0},
{lat= 36.21, long= 38.601, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Al-Bari, Syria|Al-Bari]]", label_size= 0},
{lat= 36.1836, long= 38.6497, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Sha`īb al Ghabīyah]]", label_size= 0},
{lat= 36.2308, long= 38.6082, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Al Aredah]]", label_size= 0},
{lat= 36.2545, long= 38.5858, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Al Ebesiah]]", label_size= 0},
{lat= 36.1796, long= 38.7064, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Umm Tlalil]]", label_size= 0},
{lat= 36.1479, long= 38.6492, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Kerman]]", label_size= 0},
{lat= 36.1638, long= 38.5835, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Kardoush]]", label_size= 0},
{lat= 36.1689, long= 38.5936, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Akoush]]", label_size= 0},
{lat= 36.1827, long= 38.5845, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Umm Alhawia/Smajleah]]", label_size= 0},
{lat= 36.1833, long= 38.5529, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Um Elhweyeh]]", label_size= 0},
{lat= 36.1999, long= 38.5777, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Bghilan]]", label_size= 0},
{lat= 36.3057, long= 38.4645, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Jubb al-Qidarah/Karrajah]]", label_size= 0},
{lat= 36.28, long= 38.5002, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Şellalê]]", label_size= 0},
{lat= 36.298, long= 38.5133, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Ghābīyah]]", label_size= 0},
{lat= 36.2432, long= 38.524, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Merdas]]", label_size= 0},
{lat= 36.1889, long= 38.407, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Bi'r Shallal Gharbi]]", label_size= 0},
{lat= 36.1849, long= 38.4311, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Bi'r Shallal Sharqi]]", label_size= 0},
{lat= 36.2245, long= 38.4418, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Tolkabdelika]]", label_size= 0},
{lat= 36.2007, long= 38.4865, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Abū Sha‘af]]", label_size= 0},
{lat= 35.899, long= 39.0402, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Hussainiya]]", label_size= 0},
{lat= 36.2385, long= 38.5739, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Shathah]]", label_size= 0},
{lat= 36.257, long= 38.5407, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Alajeyah]]", label_size= 0},
{lat= 36.2848, long= 38.5875, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Al Bayda, Raqqa Subdistrict|Al Bayda]]", label_size= 0},
{lat= 36.3325, long= 38.6505, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Al-Waqid/Swidden]]", label_size= 0},
{lat= 36.318, long= 38.686, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Jawazah]]", label_size= 0},
{lat= 36.197, long= 38.624, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Shker Kaower]]", label_size= 0},
{lat= 36.2042, long= 38.6475, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Al Hedy]]", label_size= 0},
{lat= 36.3345, long= 38.999, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[al-Araj]]", label_size= 0},
{lat= 36.3553, long= 38.9526, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Abdel Hadi]]", label_size= 0},
{lat= 36.2595, long= 38.864, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[al-Hurriya]]", label_size= 0},
{lat= 36.2044, long= 38.8045, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Al Dahlan]]", label_size= 0},
{lat= 36.2067, long= 38.7906, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Rahmaniya/'Arir]]", label_size= 0},
{lat= 36.2055, long= 38.8472, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Sweilam]]", label_size= 0},
{lat= 36.2061, long= 38.67, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Harmalah]]", label_size= 0},
{lat= 36.2011, long= 38.7091, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Mashrafa]]", label_size= 0},
{lat= 36.2194, long= 38.7001, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Abu Susah]]", label_size= 0},
{lat= 36.2511, long= 38.6794, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Dubriyah]]", label_size= 0},
{lat= 36.47, long= 38.566, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Tuzinj]]", label_size= 0},
{lat= 36.502, long= 38.511, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Derbatan]]", label_size= 0},
{lat= 36.684, long= 38.804, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Abdi]]", label_size= 0},
{lat= 36.65, long= 38.883, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Al-Sawwan]]", label_size= 0},
{lat= 36.67, long= 38.935, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Ain al-Arous]]", label_size= 0},
{lat= 36.7295, long= 38.6875, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Aqbash]]", label_size= 0},
{lat= 36.691, long= 38.732, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Ahmadiyah]]", label_size= 0},
{lat= 36.681, long= 38.707, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Shawti]]", label_size= 0},
{lat= 36.696, long= 38.718, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Zurzuri]]", label_size= 0},
{lat= 36.679, long= 38.739, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Hurriya, Raqqa|Hurriya]]", label_size= 0},
{lat= 36.708, long= 38.7148, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Dinnayah]]", label_size= 0},
{lat= 36.627, long= 39.369, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Bir Aflah]]", label_size= 0},
{lat= 36.656, long= 38.714, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Bir Arab]]", label_size= 0},
{lat= 36.663, long= 38.875, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Bir Atwan]]", label_size= 0},
{lat= 36.1101, long= 39.5703, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Bi’r Abū Tūtah]]", label_size= 0},
{lat= 36.099, long= 39.4604, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Al Qarah]]", label_size= 0},
{lat= 36.1247, long= 39.5258, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Hamidi]]", label_size= 0},
{lat= 35.998, long= 39.648, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Abū Hayyah]]", label_size= 0},
{lat= 36.024, long= 39.7389, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[As-Shamiyah]]", label_size= 0},
{lat= 36.7058, long= 38.7423, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Thamin al-Adhar]]", label_size= 0},
{lat= 36.642, long= 38.763, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Qiz 'Ali]]", label_size= 0},
{lat= 36.625, long= 38.795, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Khirbat al-Fares]]", label_size= 0},
{lat= 35.925, long= 38.987, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Talea Camping Site]]", label_size= 0},
{lat= 36.577, long= 38.823, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Shunaynah]]", label_size= 0},
{lat= 36.2837, long= 38.997, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[al-Shibil]]", label_size= 0},
{lat= 36.3112, long= 39.016, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Al Ghazili]]", label_size= 0},
{lat= 36.574, long= 38.845, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Dab'ah]]", label_size= 0},
{lat= 36.592, long= 38.728, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Mab'ujah]]", label_size= 0},
{lat= 36.576, long= 38.757, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Kur Hasan]]", label_size= 0},
{lat= 36.507, long= 38.784, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Abu Khurayzah]]", label_size= 0},
{lat= 36.497, long= 38.806, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Tarbikh]]", label_size= 0},
{lat= 36.455, long= 38.723, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Abu Naytulah]]", label_size= 0},
{lat= 36.468, long= 38.817, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Rahifiyah]]", label_size= 0},
{lat= 36.473, long= 38.855, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Umm Kabir]]", label_size= 0},
{lat= 36.386, long= 38.682, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Al-Mustarihah]]", label_size= 0},
{lat= 36.466, long= 38.876, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Mutamashrij]]", label_size= 0},
{lat= 36.339, long= 38.9707, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Mutqaltah]]", label_size= 0},
{lat= 36.449, long= 38.887, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Khafiyah]]", label_size= 0},
{lat= 36.398, long= 38.969, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Fatisah]]", label_size= 0},
{lat= 36.553, long= 38.958, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Zanbaq]]", label_size= 0},
{lat= 36.544, long= 38.982, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Ali Bajliyah]]", label_size= 0},
{lat= 36.533, long= 39.071, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Hammam at Turkuman]]", label_size= 0},
{lat= 35.992, long= 38.738, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Al Andalus]]", label_size= 0},
{lat= 35.925, long= 38.74, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Khatuniyah]]", label_size= 0},
{lat= 35.8775, long= 38.719, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Kudayran]]", label_size= 0},
{lat= 36.098, long= 39.4124, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Trifawi]]", label_size= 0},
{lat= 36.119, long= 39.182, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Mu'ayzilah]]", label_size= 0},
{lat= 36.0884, long= 39.3058, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Abu Susah]]", label_size= 0},
{lat= 36.401, long= 39.19, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[al Asaylem]]", label_size= 0},
{lat= 36.586, long= 39.305, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Bir 'Asi]]", label_size= 0},
{lat= 36.637, long= 39.176, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Mufrah]]", label_size= 0},
{lat= 36.606, long= 39.079, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[['Azzam]]", label_size= 0},
{lat= 36.595, long= 39.061, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Rustam Mustafa]]", label_size= 0},
{lat= 36.629, long= 38.973, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Huwayjat al 'Abd]]", label_size= 0},
{lat= 36.631, long= 38.913, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Farjah]]", label_size= 0},
{lat= 36.657, long= 38.947, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Jadla']]", label_size= 0},
{lat= 36.3589, long= 38.9069, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Jurah]]", label_size= 0},
{lat= 36.3845, long= 38.9042, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Jūrah]]", label_size= 0},
{lat= 36.352, long= 38.9155, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Haran]]", label_size= 0},
{lat= 36.3988, long= 38.9028, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Wasta]]", label_size= 0},
{lat= 36.353, long= 38.9105, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Umm Safa]]", label_size= 0},
{lat= 36.1612, long= 38.7273, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Job Shaeer]]", label_size= 0},
{lat= 36.1505, long= 38.7407, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Al Knu]]", label_size= 0},
{lat= 36.1428, long= 38.706, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Saryan]]", label_size= 0},
{lat= 36.105, long= 38.677, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[al Awaj]]", label_size= 0},
{lat= 36.1009, long= 38.629, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Aleumr Ali Atshanat]]", label_size= 0},
{lat= 36.179, long= 38.706, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Umm Talil]]", label_size= 0},
{lat= 36.661, long= 38.993, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Tell Breghi]]", label_size= 0},
{lat= 36.485, long= 38.411, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Khirbat Zarbah]]", label_size= 0},
{lat= 36.656, long= 38.695, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Bi'r Habash]]", label_size= 0},
{lat= 36.329, long= 39.073, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Ash Shaykh Hasan]]", label_size= 0},
{lat= 36.349, long= 39.095, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Sheikh Daham]]", label_size= 0},
{lat= 36.3666, long= 39.089, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Khalaf el Bek]]", label_size= 0},
{lat= 36.3405, long= 38.9535, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Al Qadiriyah]]", label_size= 0},
{lat= 36.3509, long= 38.976, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Mulayhan]]", label_size= 0},
{lat= 36.412, long= 39.116, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Mushirfah]]", label_size= 0},
{lat= 36.428, long= 39.073, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Tell Zkero]]", label_size= 0},
{lat= 36.419, long= 39.0656, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Sukayru]]", label_size= 0},
{lat= 36.397, long= 39.079, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Hawija]]", label_size= 0},
{lat= 36.1313, long= 38.6217, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Hewaj]]", label_size= 0},
{lat= 36.152, long= 38.5906, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Akarmnge]]", label_size= 0},
{lat= 36.3635, long= 38.969, mark= m.SDF, marksize=3, label= "[[Hadriyat]]", label_size= 0},
{lat= 36.629, long= 38.675, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Mutayn]]", label_size= 0},
{lat= 36.627, long= 38.715, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Manji Kuy]]", label_size= 0},
{lat= 36.596, long= 38.668, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Shash]]", label_size= 0},
{lat= 36.592, long= 38.703, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Abu Hayyah]]", label_size= 0},
{lat= 36.643, long= 38.723, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Qaranful Fawqani]]", label_size= 0},
{lat= 36.7094, long= 38.6964, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Bandar Khan]]", label_size= 0},
{lat= 36.695, long= 38.773, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Sharikh]]", label_size= 0},
{lat= 36.585, long= 38.863, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Mannkalli]]", label_size= 0},
{lat= 36.647, long= 38.806, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Qandariyah]]", label_size= 0},
{lat= 36.18, long= 39.015, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Qaltah]]", label_size= 0},
{lat= 36.7355, long= 38.6598, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Bexdîk]]", label_size= 0},
{lat= 36.7145, long= 38.6674, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Eidanye]]", label_size= 0},
{lat= 36.699, long= 38.8, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Gire Sor]]", label_size= 0},
{lat= 36.754, long= 38.659, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Kultib]]", label_size= 0},
{lat= 35.685, long= 38.6612, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Ja'din Saghirah]]", label_size= 0},
{lat= 35.7523, long= 38.7408, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Hunaydi]]", label_size= 0},
{lat= 35.8328, long= 38.6161, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Safsafah Janubiyah]]", label_size= 0},
{lat= 35.8488, long= 38.6246, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Safsafah Shamaliyah]]", label_size= 0},
{lat= 35.7309, long= 38.7659, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Abu Jadi/Bir al-Helou]]", label_size= 0},
{lat= 35.709, long= 38.768, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Bir Husayn Asmar]]", label_size= 0},
{lat= 35.6734, long= 38.761, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Shuwayhan]]", label_size= 0},
{lat= 35.6915, long= 38.8045, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Bir Dahl]]", label_size= 0},
{lat= 35.625, long= 38.76, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Resafa]]", link= "Resafa", label_size= 65, position= "right"},
{lat= 35.545, long= 38.4018, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Jubb Mushayrifat Nabāj]]", label_size= 0},
{lat= 35.5657, long= 38.5908, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Bir al Amalah]]", label_size= 0},
{lat= 35.598, long= 38.613, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Bir al Sadran]]", label_size= 0},
{lat= 35.65, long= 38.609, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Bir al Addad]]", label_size= 0},
{lat= 35.6009, long= 38.6749, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Al-Bukhmis]]", label_size= 0},
{lat= 35.6346, long= 38.3646, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Bir al Jayif]]", label_size= 0},
{lat= 35.6428, long= 38.375, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Bir Abu Hamat]]", label_size= 0},
{lat= 35.6578, long= 38.389, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Bir Hajj Musa al Hindi]]", label_size= 0},
{lat= 35.628, long= 38.555, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Abo Sanasel]]", label_size= 0},
{lat= 35.618, long= 38.6107, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Sheikh Hamdan]]", label_size= 0},
{lat= 35.6301, long= 38.6507, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Al-Karadi]]", label_size= 0},
{lat= 35.6338, long= 38.735, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Al-Issawi]]", label_size= 0},
{lat= 35.611, long= 38.805, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Bir Abu Qattash]]", label_size= 0},
{lat= 35.6039, long= 38.761, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Ajal al Humr]]", label_size= 0},
{lat= 35.535, long= 38.779, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Bir Abu al Qalat]]", label_size= 0},
{lat= 35.5914, long= 38.7268, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Kamba, Syria|Kamba]]", label_size= 0},
{lat= 35.566, long= 38.672, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Bir Abu Kubra]]", label_size= 0},
{lat= 35.5713, long= 38.752, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Abar al Qusayr]]", label_size= 0},
{lat= 35.4539, long= 38.877, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Bir Rumaylan]]", label_size= 0},
{lat= 35.48, long= 38.887, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Bir al-Zamlah]]", label_size= 0},
{lat= 35.502, long= 39.004, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Zamleh Sharqiyah]]", label_size= 0},
{lat= 35.7, long= 38.883, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Bir Shuwayhan]]", label_size= 0},
{lat= 35.723, long= 38.813, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Bir Sumayhan]]", label_size= 0},
{lat= 35.6948, long= 39.2372, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Sabkhāwī]]", label_size= 0},	
{lat= 35.3257, long= 38.8239, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Fahdeh]]", label_size= 0},
{lat= 35.734, long= 38.504, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[al-Ajil Nus Qirbi]]", label_size= 0},
{lat= 35.5202, long= 38.723, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Bīr al ‘Itāw]]", label_size= 0},
{lat= 35.732, long= 38.5595, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Bir al Bidah]]", label_size= 0},
{lat= 35.6034, long= 38.5012, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Bir as Safiyah]]", label_size= 0},
{lat= 35.6508, long= 38.4823, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Rujm al Ḩūrah]]", label_size= 0},
{lat= 35.452, long= 38.7916, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Khirbat al Halul]]", label_size= 0},
{lat= 35.5488, long= 39.0666, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Rajm al Ajuz]]", label_size= 0},
{lat= 35.558, long= 38.442, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Jubb al Avabus]]", label_size= 0},
{lat= 35.533, long= 38.4762, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Saharij al Wahhab]]", label_size= 0},
{lat= 35.482, long= 38.4895, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Bir al-Wahhab]]", label_size= 0},
{lat= 35.4532, long= 38.391, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Rujm ash-Shaykh]]", label_size= 0},
{lat= 35.5244, long= 38.6923, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Bir az-Zanati]]", label_size= 0},
{lat= 35.5047, long= 38.7856, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Bir Hiwaran]]", label_size= 0},
{lat= 35.496, long= 38.1713, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Abu Al-Allaj]]", label_size= 0},
{lat= 35.5613, long= 38.336, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Bir Inbaj]]", label_size= 0},
{lat= 35.5228, long= 38.3129, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Rajm Askar]]", label_size= 0},
{lat= 35.567, long= 38.274, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Jubb ‘Abd al ‘Azīz]]", label_size= 0},
{lat= 35.488, long= 38.265, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Khirbat-Zaydān]]", label_size= 0},
{lat= 35.692, long= 38.467, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Al Hawrah]]", label_size= 0},
{lat= 35.678, long= 38.42, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Jubb al Jahlan]]", label_size= 0},
{lat= 35.501, long= 38.334, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Madakhah]]", label_size= 0},
{lat= 35.7178, long= 39.2057, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Wadi Sawh al-Qadir]]", label_size= 0},
{lat= 35.682, long= 39.1916, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Wadi Hawiyat Qayyar]]", label_size= 0},
{lat= 35.6701, long= 39.331, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[as-Salam Alaykum]]", label_size= 0},
{lat= 36.582, long= 38.981, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Khirbat ar Ruzz]]", label_size= 0},
{lat= 36.563, long= 38.754, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Khirbat al Baqar]]", label_size= 0},
{lat= 35.771, long= 39.4595, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Al Atshana]]", label_size= 0},
{lat= 35.793, long= 39.449, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Salim al Hammad]]", label_size= 0},
{lat= 35.784, long= 39.478, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Muqla Saghir]]", label_size= 0},
{lat= 35.7925, long= 39.499, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Muqla Kabir]]", label_size= 0},
{lat= 35.7545, long= 39.5657, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Al Kumaysah]]", label_size= 0},
{lat= 35.7577, long= 39.5428, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Al Jaber]]", label_size= 0},
{lat= 35.786, long= 39.515, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Al Numaysah]]", label_size= 0},
{lat= 35.7995, long= 39.357, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Huwayjah]]", label_size= 0},
{lat= 35.8217, long= 39.239, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[ar-Rahbi]]", label_size= 0},
{lat= 35.744, long= 39.658, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Al Matha]]", label_size= 0},
{lat= 35.809, long= 39.627, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Khass Dakur]]", label_size= 0},
{lat= 35.7914, long= 39.6904, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[#al-Hajjaj|al-Hajjaj]]", label_size= 0},
{lat= 35.751, long= 39.745, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Al Khunayz]]", label_size= 0},
{lat= 35.759, long= 39.718, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Tall Hamid]]", label_size= 0},
{lat= 35.8213, long= 38.7677, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Ath-Thadyayn]]", label_size= 0},
{lat= 35.8462, long= 38.7999, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Hawra, Syria|Hawra]]", label_size= 0},		
{lat= 36.655, long= 38.782, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Khafiyah]]", label_size= 0},
{lat= 36, long= 38.695, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Mushayrifat al-Miftah]]", label_size= 0},
{lat= 36.69, long= 38.82, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Sawsak]]", label_size= 0},
{lat= 36.661, long= 38.844, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Sukkariyah]]", label_size= 0},
{lat= 36.548, long= 38.846, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Saada]]", label_size= 0},
{lat= 36.629, long= 38.992, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Shunaynah]]", label_size= 0},
{lat= 36.553, long= 38.776, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Zanubah]]", label_size= 0},
{lat= 36.67,long= 38.81, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Kandal, Syria|Kandal]]", label_size= 0},
{lat= 36.663, long= 38.816, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Baghajaq]]", label_size= 0},
{lat= 36.669, long= 40.369, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Tall Ahmar]]", label_size= 0},
{lat= 36.449, long= 38.983, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Marouda Tahtani]]", label_size= 0},
{lat= 36.2457, long= 39.027, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Khunayz]]", label_size= 0},
{lat= 36.297, long= 39.049, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Khunayz Fawqani]]", label_size= 0},
{lat= 36.204, long= 39.0107, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Thulth Khneiz]]", label_size= 0},
{lat= 36.349, long= 39.0689, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Al Kashish]]", label_size= 0},
{lat= 36.2817, long= 39.045, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Muhammad al-Khalaf]]", label_size= 0},
{lat= 36.271, long= 39.0339, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Al Khadr]]", label_size= 0},
{lat= 36.225, long= 39.021, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Khunayz Tahtani]]", label_size= 0},
{lat= 36.229, long= 39.281, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[#al-Khuwayshah|al-Khuwayshah]]", label_size= 0},
{lat= 36.2768, long= 38.3526, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Kur Udani]]", label_size= 0},
{lat= 36.2394, long= 38.421, mark= m.SDF, marksize=3, label= "[[#al-Haymar|al-Haymar]]", label_size= 0},
{lat= 36.257, long= 38.3915, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Khirbat ash Shatir]]", label_size= 0},
{lat= 36.2292, long= 38.3769, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Bash Dulki]]", label_size= 0},
{lat= 36.2563, long= 38.3912, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Al-Shatriyah]]", label_size= 0},
{lat= 36.2395, long= 38.421, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Aladwaa]]", label_size= 0},
{lat= 36.2318, long= 38.3544, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Ranhebas]]", label_size= 0},
{lat= 36.2139, long= 38.3935, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Arnh]]", label_size= 0},	
{lat= 36.681, long= 38.842, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Yarqu]]", label_size= 0},
{lat= 36.659, long= 39.431, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[El-Tifada]]", label_size= 0},
{lat= 36.569, long= 39.423, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Al-Buedr]]", label_size= 0},
{lat= 36.566, long= 39.505, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Al-Zaide]]", label_size= 0},
{lat= 36.676, long= 39.407, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Ghizlan]]", label_size= 0},
{lat= 36.597, long= 39.49, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Dixaliye]]", label_size= 0},
{lat= 36.586, long= 39.498, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Um Hayaya]]", label_size= 0},
{lat= 36.645, long= 39.366, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Eysha]]", label_size= 0},
{lat= 36.674, long= 39.342, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Al-Quwaylat]]", label_size= 0},
{lat= 36.628, long= 39.429, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Tiba, Syria|Tiba]]", label_size= 0},
{lat= 36.619, long= 39.438, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Hawasi]]", label_size= 0},
{lat= 36.599, long= 39.385, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Badei-Suluk]]", label_size= 0},
{lat= 36.656, long= 39.404, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Tell Ghajar al-Kebir]]", label_size= 0},
{lat= 36.622, long= 39.325, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Al-Khatum]]", label_size= 0},
{lat= 36.655, long= 39.281, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Al-Raqbah]]", label_size= 0},
{lat= 36.57,long= 39.155, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Arbed]]", label_size= 0},
{lat= 36.647, long= 39.257, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Muhaysiniyah]]", label_size= 0},
{lat= 36.644, long= 39.226, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Zazulah]]", label_size= 0},
{lat= 36.663, long= 39.223, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Qunaitrah]]", label_size= 0},
{lat= 36.621, long= 39.211, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Tell Abdalah]]", label_size= 0},
{lat= 36.63,long= 39.239, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Shabdagh]]", label_size= 0},
{lat= 36.593, long= 39.279, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Jamus]]", label_size= 0},
{lat= 36.602, long= 39.206, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Qattar]]", label_size= 0},
{lat= 36.5766, long= 39.011, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Dughaniyah]]", label_size= 0},
{lat= 36.49,long= 39.058, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Damishliyah]]", label_size= 0},
{lat= 36.46,long= 39.2854, mark= m.SDF, marksize=3, label= "[[Luwibdah]]", label_size= 0},
{lat= 36.6013, long= 39.1854, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Al-Rasm]]", label_size= 0},
{lat= 36.6715, long= 39.144, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Rafah]]", label_size= 0},
{lat= 36.6815, long= 39.1064, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Abu Qabr]]", label_size= 0},
{lat= 36.6896, long= 39.0757, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Jindawi]]", label_size= 0},
{lat= 36.6889, long= 39.0558, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Isawi]]", label_size= 0},
{lat= 36.7005, long= 39.0295, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Abu al-Ayash]]", label_size= 0},
{lat= 36.5713, long= 39.2126, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Al-Sukkariyah]]", label_size= 0},
{lat= 36.5792, long= 39.191, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Malha]]", label_size= 0},
{lat= 36.573, long= 39.172, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Al-Hoz]]", label_size= 0},
{lat= 36.585, long= 39.338, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Al-Hassani]]", label_size= 0},
{lat= 36.614, long= 39.233, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Aldahar]]", label_size= 0},
{lat= 36.612, long= 39.264, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Waesta garby]]", label_size= 0},
{lat= 36.631, long= 39.272, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Hasnah al-Gharbiyah]]", label_size= 0},
{lat= 36.631, long= 39.291, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Hasnah al-Sharqiyah]]", label_size= 0},
{lat= 36.651, long= 39.193, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Beer Almajlah]]", label_size= 0},
{lat= 36.7009, long= 38.9406, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Tal Monbtah]]", label_size= 0},
{lat= 36.687, long= 38.974, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Meshur Tahtani]]", label_size= 0},
{lat= 36.687, long= 38.939, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[New Tall Abyad]]", label_size= 0},
{lat= 36.68,long= 39.023, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Abu Kabr]]", label_size= 0},
{lat= 36.627, long= 38.95, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Laqtah]]", label_size= 0},
{lat= 35.882, long= 39.198, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Hamrat Balasim]]", label_size= 0},
{lat= 35.8895, long= 39.22, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Jarqah]]", label_size= 0},
{lat= 35.937, long= 39.125, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Buwaytiyah]]", label_size= 0},
{lat= 35.932, long= 39.092, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Raqqa Samra]]", label_size= 0},
{lat= 35.938, long= 39.0715, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Nazhah]]", label_size= 0},
{lat= 35.944, long= 39.05, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Al-Mashlab]]", label_size= 0},
{lat= 35.937, long= 39.1443, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Hamrat Ghanam]]", label_size= 0},
{lat= 35.878, long= 39.2459, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Fatsat al Kusun]]", label_size= 0},
{lat= 35.8728, long= 39.0758, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Kasrat Muhammad Agha]]", label_size= 0},
{lat= 35.8649, long= 39.0905, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Al Ajil]]", label_size= 0},
{lat= 35.8487, long= 39.1817, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Dalhah]]", label_size= 0},
{lat= 35.8324, long= 39.1924, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[al-Dakhelah/Dakhilah]]", label_size= 0},
{lat= 35.6957, long= 39.363, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Nuzayzah]]", label_size= 0},
{lat= 36.2196, long= 38.964, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Qaryah Armaniyah]]", label_size= 0},
{lat= 36.2579, long= 38.971, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Tawilah]]", label_size= 0},
{lat= 36.0042, long= 38.6423, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Al-Dalil/Baioud]]", label_size= 0},
{lat= 35.9889, long= 38.5684, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Hanahud]]", label_size= 0},
{lat= 35.988, long= 38.588, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Bir Sana/Ber Viyal]]", label_size= 0},
{lat= 35.9635, long= 38.6515, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Widyan]]", label_size= 0},
{lat= 35.9741, long= 38.625, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Hammarin]]", label_size= 0},
{lat= 36.0819, long= 38.6411, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Wajuma]]", label_size= 0},
{lat= 36.029, long= 38.601, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[West Tareq]]", label_size= 0},		
{lat= 36.033, long= 38.614, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[East Tareq]]", label_size= 0},
{lat= 35.914, long= 40.848, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Kashkash Jabbour]]", label_size= 0},
{lat= 36.0343, long= 38.2038, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Sharat Duwayrat Rabbah]]", label_size= 0},
{lat= 35.989, long= 38.276, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Bir Hammud al Yusuf]]", label_size= 0},
{lat= 35.9731, long= 38.4256, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[At Tuwayhinah]]", label_size= 0},
{lat= 35.9674, long= 38.4125, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Bir az Zabad/Dobend]]", label_size= 0},
{lat= 35.9851, long= 38.4468, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Abu as Sakhrah]]", label_size= 0},
{lat= 35.825, long= 38.656, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Ibad]]", label_size= 0},
{lat= 35.907, long= 38.673, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Al-Yamamah]]", label_size= 0},
{lat= 35.9242, long= 38.5282, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Jabar Sharqi]]", label_size= 0},
{lat= 35.9053, long= 38.4907, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Mazra‘at Ja‘bār]]", label_size= 0},
{lat= 35.9298, long= 38.4957, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Jabar Gharbi]]", label_size= 0},
{lat= 35.9219, long= 38.5694, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Suwaydiyat al-Saghirah]]", label_size= 0},
{lat= 35.8742, long= 38.64, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Sahl al Khashab]]", label_size= 0},
{lat= 35.9389, long= 38.6708, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Turkiyah]]", label_size= 0},
{lat= 35.9592, long= 38.7186, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Al-Mazlum]]", label_size= 0},
{lat= 35.9744, long= 38.4811, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Ghadban]]", label_size= 0},
{lat= 36.692, long= 38.904, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Al-Yabisah]]", label_size= 0},
{lat= 36.701, long= 38.885, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Tell Fendr]]", label_size= 0},
{lat= 35.695, long= 38.637, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Bir Hajj al Mufazi]]", label_size= 0},
{lat= 35.7021, long= 38.6487, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Bir al-David]]", label_size= 0},
{lat= 35.8293, long= 38.3904, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Abu Horaira]]", label_size= 0},	
{lat= 35.792, long= 38.374, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Hidaj]]", label_size= 0},
{lat= 35.7795, long= 38.4351, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Al-Krain]]", label_size= 0},
{lat= 35.7739, long= 38.4265, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Al-Jameen]]", label_size= 0},
{lat= 35.85,long= 38.48, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[#Jazirat al-'Ayd|Jazirat al-'Ayd]]", label_size= 0},
{lat= 35.787, long= 38.53, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[['Ayad Kabir]]", label_size= 0},
{lat= 35.714, long= 38.605, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Bir Akhu Hadlah]]", label_size= 0},
{lat= 36.374, long= 38.82, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Alyan, Syria|Alyan]]", label_size= 0},
{lat= 36.472, long= 38.984, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Wasita]]", label_size= 0},
{lat= 36.432, long= 38.911, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Abdo, Syria|Abdo]]", label_size= 0},
{lat= 36.353, long= 39.017, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Al Hishah]]", label_size= 0},
{lat= 36.339, long= 39.022, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Al Heisha]]", label_size= 0},
{lat= 36.18,long= 38.966, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Abu al-Hassan]]", label_size= 0},
{lat= 36.154, long= 39.022, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Abbara]]", label_size= 0},
{lat= 36.1354, long= 39.0288, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Khalwat Ubayd]]", label_size= 0},
{lat= 36.12,long= 39.0556, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Hafayr]]", label_size= 0},
{lat= 36.13,long= 38.996, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Hulw Abd]]", label_size= 0},
{lat= 36.112, long= 38.971, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Wihdeh/Mazraat al-Hukumia]]", label_size= 0},
{lat= 36.134, long= 38.869, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Tishrine]]", label_size= 0},
{lat= 36.129, long= 38.841, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Kabash Sharqi]]", label_size= 0},
{lat= 36.106, long= 38.815, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Royan]]", label_size= 0},
{lat= 36.132, long= 38.785, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Kabash Gharbi]]", label_size= 0},
{lat= 36.016, long= 38.885, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Adnaniyeh]]", label_size= 0},
{lat= 36.0147, long= 38.7759, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Sha'ib al-Awaj]]", label_size= 0},
{lat= 35.977, long= 38.873, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Yaarub]]", label_size= 0},
{lat= 36.482, long= 38.721, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Abu Serra]]", label_size= 0},
{lat= 36.5339, long= 38.729, mark= m.SDF, marksize=3, label= "[[Zinar]]", label_size= 0},
{lat= 35.956, long= 38.8, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Salhabiyat al-Gharbiyah]]", label_size= 0},
{lat= 36.048, long= 38.797, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Mazrat al-Ansar]]", label_size= 0},
{lat= 36.046, long= 38.725, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Mazraat al-Rasheed]]", label_size= 0},
{lat= 36.0335, long= 38.727, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Al Jaif / Hadba]]", label_size= 0},
{lat= 36.067, long= 38.693, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Abu Khabret al Rashid]]", label_size= 0},
{lat= 36.08, long= 38.7465, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Atshana]]", label_size= 0},
{lat= 36.108, long= 38.7775, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Al Rasheed, Syria|Al Rasheed]]", label_size= 0},
{lat= 36.051, long= 39.015, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Khirbat al-Khan]]", label_size= 0},
{lat= 36.0945, long= 39.014, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Bir Jarbu]]", label_size= 0},
{lat= 36.11,long= 39.0095, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Jarwah]]", label_size= 0},
{lat= 36.1159, long= 38.9937, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Hitash]]", label_size= 0},
-- END OF VILLAGES IN ALEPPO GOVERNORATE
-- START OF VILLAGES IN DAMASCUS & RIF DIMASHQ GOVERNORATES
{lat= 33.738, long= 36.447, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Akoubar]]", link= "Akoubar", label_size= 0},
{lat= 33.814, long= 36.558, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Ain al-Tinah]]", link = "Ain al-Tinah", label_size= 0},
{lat= 33.413, long= 35.9702, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Ayn al Burj]]", label_size= 0},
{lat= 33.248, long= 36.187, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Ayn Nahdayn]]", label_size= 0},
{lat= 33.311, long= 36.2167, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Ayn al-Bayda, Rif Dimashq|Ayn al-Bayda]]", label_size= 0},
{lat= 33.251, long= 36.222, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Bir al-Sabil]]", label_size= 0},
{lat= 33.778, long= 36.502, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Al-Tawani]]", link = "Al-Tawani", label_size= 0},
{lat= 33.804, long= 36.568, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Owaynat]]", label_size= 0},
{lat= 33.885, long= 36.564, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[al-Sarkha/Bakhah]]", link= "al-Sarkha (Bakhah)", label_size= 0},
{lat= 33.234, long= 35.972, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Ash Shawkatliyah]]", label_size= 0},
{lat= 33.295, long= 36.7745, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Bir Qassab]]", label_size= 0},
{lat= 33.288, long= 36.768, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Khirbet Qassab]]", label_size= 0},
{lat= 33.269, long= 36.7837, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Khirbet as Sa‘d]]", label_size= 0},
{lat= 33.701, long= 36.106, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Baqin]]", link = "Baqin", label_size= 0},
{lat= 33.479, long= 36.049, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Kafr Quq]]", label_size= 0},
{lat= 33.46,long= 36.0599, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Ridwan, Syria|Ridwan]]", label_size= 0},
{lat= 33.4601, long= 36.019, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Hardibah]]", label_size= 0},
{lat= 33.253, long= 35.968, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Durin]]", label_size= 0},
{lat= 35.657, long= 36.146, mark= m.gov_hill, marksize=6, label= "[[Tell Durin]]", label_size= 0},
{lat= 33.282, long= 36.3025, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Deir Ali]]", label_size= 0},
{lat= 33.2,long= 35.99, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Maas, Syria|Maas]]", link= "Maas, Syria", label_size= 0},
{lat= 33.173, long= 36.032, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Sabsaba]]", link= "2015 Southern Syria offensive#Sabsaba", label_size= 0},
{lat= 33.267, long= 36.326, mark= m.gov_ind, marksize=6, label= "[[Deir Ali Power Plant]]", link= "Deir Ali", label_size= 0},
{lat= 33.626, long= 36.1155, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Barhaliya]]", link= "Barhaliya", label_size= 0},
{lat= 33.66,long= 36.89, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Abu Al Shamat]]", label_size= 0},
{lat= 34.062, long= 36.605, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[al Khashi`ah]]", label_size= 0},
{lat= 33.711, long= 36.478, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Hafeir al-Fouqa]]", link= "Hafeir al-Fouqa", label_size= 0},
{lat= 33.814, long= 36.448, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Hosh Arab]]", link= "Hosh Arab", label_size= 0},
{lat= 34.138, long= 36.599, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Jaroud Jarajir area]]", label_size= 0},
{lat= 34.27575, long= 36.629, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Khirbet Hamaym]]", label_size= 0},
{lat= 34.27666, long= 36.6652, mark= m.gov, marksize=3, label= "[[Khirbet al-Agha]]", label_size= 0},
{lat= 33.827, long= 36.312, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Arana, Syria|Arana]]", label_size= 0},
{lat= 33.804, long= 36.368, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Ras al-Ayn]]", label_size= 0},
{lat= 33.655, long= 35.975, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Jdeidat Yabous]]", link= "Jdeidat Yabous#civilwar", label_size= 0},
{lat= 33.246, long= 36.238, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Kammunah]]", link= "Kammunah", label_size= 0},
{lat= 33.695, long= 36.007, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Kafr Yabous]]", link= "Kfeir Yabous", label_size= 0},
{lat= 33.266, long= 36.163, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Shaqhab]]", label_size= 0},
{lat= 33.738, long= 36.012, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Ma‘dar]]", link= "Ma‘dar", label_size= 0},
{lat= 33.447, long= 36.043, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Mabayya]]", label_size= 0},
{lat= 33.653, long= 36.061, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Al Haush]]", label_size= 0},
{lat= 33.631, long= 36.074, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Takiyah]]", label_size= 0},
{lat= 33.804, long= 36.282, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Sabnah]]", link= "Sabnah", label_size= 0},
{lat= 33.198, long= 36.015, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Sultaniyah]]", link= "2015 Southern Syria offensive#Sultaniyah", label_size= 0},
{lat= 33.771, long= 36.28, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Hawsh ‘Arana]]", label_size= 0},
{lat= 33.267, long= 35.912, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Harfa]]", link= "Quneitra offensive (June 2015)#Harfa", label_size= 0},
{lat= 33.245, long= 35.935, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Halas, Syria|Halas]]", label_size= 0},
{lat= 33.6735, long= 36.1225, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Hurayra]]", link= "Hurayra", label_size= 0},
{lat= 33.626, long= 36.104, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Souq Wadi Barada]]", link= "Souq Wadi Barada, Syria", label_size= 0},
{lat= 33.4318, long= 36.0125, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Aysam al Fawqa]]", label_size= 0},
{lat= 33.623, long= 36.26, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Durayj]]", label_size= 0},
{lat= 33.6546, long= 36.186, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Afrah]]", label_size= 0},
{lat= 33.389, long= 37.5636, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Al Juwayf]]", label_size= 0},
{lat= 33.2913, long= 35.9357, mark= m.gov, marksize=3, label= "[[Hanakir (Al-Hunkarat farms)]]", label_size= 0},
{lat= 33.3119, long= 35.947, mark= m.gov, marksize=3, label= "[[Manbij (Manbij Farms)]]", label_size= 0},
{lat= 33.3, long= 37.52, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Al Ghudaht]]", label_size= 0},
{lat= 33.2518, long= 37.5705, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Umm ar Rumum]]", label_size= 0},
{lat= 32.789,long= 37.1944, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Wadi as Sawt]]", label_size= 0},
{lat= 34.139, long= 36.6558, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Wadi al Dubb]]", label_size= 0},
{lat= 34.164, long= 36.6889, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Khirbat al ‘Aylah]]", label_size= 0},
{lat= 34.155, long= 36.6728, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Qabr al `Irsali]]", label_size= 0},
{lat= 34.1416, long= 36.6735, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Shu`bat Surur]]", label_size= 0},
{lat= 34.1106, long= 36.641, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Wadi Mas`ud]]", label_size= 0},
{lat= 32.886, long= 37.532, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Ruwdat Al-Salibiyah]]", label_size= 0},
{lat= 32.833, long= 37.568, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[kanjon Al-Darifah]]", label_size= 0},
{lat= 32.862, long= 37.531, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Ruwdat Al-Shekh]]", label_size= 0},
{lat= 33.111, long= 38.255, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Khabrat Radīfah]]", label_size= 0},
{lat= 33.067, long= 37.9607, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Khabrat Bakr]]", label_size= 0},
{lat= 32.747, long= 37.4902, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Wadi Umm Sharshuh]]", label_size= 0},
{lat= 32.869, long= 37.7677, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Rujm al Muţayţā]]", label_size= 0},
{lat= 33.262, long= 37.614, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Sabkhat aţ Ţayyār]]", label_size= 0},
{lat= 33.351, long= 35.9424, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Hinah]]", link= "Hinah", label_size= 0},
{lat= 33.3563, long= 35.9112, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Darbul]]", label_size= 0},
{lat= 33.386, long= 35.901, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Rimah]]", label_size= 0},
{lat= 33.406, long= 35.939, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Baqa`sim]]", label_size= 0},
{lat= 33.3758, long= 35.9326, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Ayn al-Shaara]]", label_size= 0},
{lat= 33.2865, long= 36.0555, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Al Qulay‘ah]]", label_size= 0},
{lat= 33.1702, long= 37.7747, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Khabrat al Ghurāb]]", label_size= 0},
{lat= 33.1367, long= 37.757, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Ghurāb]]", label_size= 0},
{lat= 33.005, long= 37.352, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Khırbet al-Kanise]]", label_size= 0},
{lat= 32.979, long= 37.319, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Bi'r Salaf]]", label_size= 0},
{lat= 32.924, long= 37.339, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Az Zalaf]]", label_size= 0},
{lat= 32.834, long= 37.226, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Dharat Umm Salasil]]", label_size= 0},
{lat= 33.309, long= 36.06, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Umm Sharatit]]", label_size= 0},
{lat= 33.309, long= 36.104, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Maara‘at an Nufur]]", label_size= 0},
{lat= 33.234, long= 36.371, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Murjanah]]", label_size= 0},
{lat= 33.297, long= 36.286, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Al Majidiyah]]", label_size= 0},
{lat= 34.154, long= 36.815, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Al-Buraynah]]", label_size= 0},
{lat= 33.422, long= 35.9623, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Qalat Jandal]]", label_size= 0},
{lat= 33.8, long= 36.4, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Al Ma`murah]]", label_size= 0},
{lat= 33.943, long= 36.619, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Ras al-Ayn, Rif Dimashq Governorate|Ras al-Ayn]]", link= "Ras al-Ayn, Rif Dimashq Governorate", label_size= 0},
{lat= 33.538, long= 36.058, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Ra’s al Ayn]]", label_size= 0},
{lat= 33.652, long= 36.022, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Al-Rawdah (al-Batrounah)]]", link= "Al-Rawdah (al-Batrounah)", label_size= 0},
{lat= 33.283, long= 36.183, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[al Mazniah]]", label_size= 0},
{lat= 33.2848, long= 35.9788, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Al-Maqrousa]]", link= "Al-Maqrousa", label_size= 0},
{lat= 33.266, long= 35.997, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Ayn Safsaf]]", label_size= 0},
{lat= 33.262, long= 36.039, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Choura]]", label_size= 0},
{lat= 33.293, long= 36.084, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Nufur]]", label_size= 0},
{lat= 33.232, long= 36.027, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Dayr Makir]]", link= "2015 Southern Syria offensive#Deir Makir", label_size= 0},
{lat= 33.215, long= 36.062, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[al-Danajah]]", link= "2015 Southern Syria offensive#Danaji", label_size= 0},
{lat= 33.635, long= 36.514, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Adra Omaliya]]", label_size= 0},
{lat= 33.624, long= 36.582, mark= m.gov_ind, marksize=6, label= "[[Adra Industrial Area]]", label_size= 0},
{lat= 33.658, long= 36.516, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Mahfarah]]", label_size= 0},
{lat= 33.57,long= 36.703, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Mukhayyam ar Ramadan]]", label_size= 0},
{lat= 33.859, long= 36.9528, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Bīr al-Afa'i]]", label_size= 0},
{lat= 34.038, long= 37.351, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Khan Aniba]]", label_size= 0},
{lat= 33.698, long= 36.738, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Hawash area]]", label_size= 0},
{lat= 33.739, long= 36.7436, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Ard al Musaylihah farms]]", label_size= 0},
{lat= 33.737, long= 36.528, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Hala, Syria|Hala]]", link= "Hala, Syria", label_size= 0},
{lat= 33.789, long= 37.281, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Khirbat Butamiyat]]", label_size= 0},
{lat= 33.65,long= 36.573, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Ard al Ma‘radah]]", label_size= 0},
{lat= 33.659, long= 36.597, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Ash Shajarah]]", label_size= 0},
{lat= 33.19,long= 36.737, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Al Haytalah]]", label_size= 0},
{lat= 33.653, long= 36.537, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Ash Shumays]]", label_size= 0},
{lat= 33.2688, long= 36.338, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Zaghbar]]", label_size= 0},
{lat= 33.308, long= 36.378, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Khirbat al-Shiyab]]", label_size= 0},
{lat= 33.2325, long= 36.201, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Zurayqiyah]]", label_size= 0},
{lat= 33.235, long= 36.173, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Arkis]]", label_size= 0},
{lat= 33.312, long= 36.543, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Al Baytariyah]]", label_size= 0},
{lat= 33.727, long= 36.084, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Jam'iyat]]", label_size= 0},
{lat= 34.0133, long= 36.9494, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Bir Mahrutha]]", label_size= 0},
{lat= 33.748, long= 36.9827, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Umm ar Rumman]]", label_size= 0},
{lat= 33.718, long= 36.9456, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Khirbat as Salman]]", label_size= 0},
{lat= 33.776, long= 37.0535, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Al-Safa Kaziya]]", label_size= 0},
{lat= 32.75,long= 36.241, mark= m.gov, marksize=6, label= "[['Alma]]", label_size= 0},
{lat= 33.147, long= 35.998, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[At Tayhah]]", link= "2015 Southern Syria offensive#Tayha", label_size= 0},
{lat= 32.429, long= 36.396, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Al Samafyat]]", label_size= 0},
{lat= 33.1105, long= 36.4234, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Taf, Syria|Taf]]", label_size= 0},
{lat= 33.1855, long= 36.007, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Himrit]]", link= "2015 Southern Syria offensive#Hamrit", label_size= 0},
{lat= 32.585, long= 36.445, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Kharaba]]", label_size= 0},
{lat= 33.021, long= 36.495, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[al-Madura]]", label_size= 0},
{lat= 33.051, long= 36.491, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Hawsh Hamad]]", label_size= 0},
{lat= 33.05,long= 36.501, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Mandal]]", label_size= 0},
{lat= 33.079,long= 36.468, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Hamman]]", label_size= 0},
{lat= 33.135, long= 36.01, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Al Mal]]", label_size= 0},
{lat= 32.626, long= 36.427, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Jbab]]", label_size= 0},
{lat= 32.983, long= 36.402, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Siyah Al-Sharqi/Shayahat]]", label_size= 0},
{lat= 32.9836, long= 36.427, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[al-Shomarah]]", label_size= 0},
{lat= 32.994, long= 36.438, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Barghasha]]", label_size= 0},
{lat= 33.0045, long= 36.455, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[al-Alali]]", label_size= 0},
{lat= 33.028, long= 36.434, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[ar-Rabishi]]", label_size= 0},
{lat= 33.024, long= 36.353, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Jamrah]]", label_size= 0},
{lat= 33.019, long= 36.368, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Sinamien]]", label_size= 0},
{lat= 32.978, long= 36.389, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Al-Qadan]]", label_size= 0},
{lat= 32.972, long= 36.364, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Jaddel]]", label_size= 0},
{lat= 32.546, long= 36.495, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Jamrin]]", label_size= 0},
{lat= 32.922, long= 36.313, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Miskiya al-Gharbiya]]", link= "Daraa offensive (June–July 2018)#Lajat5", label_size= 0},
{lat= 32.911, long= 36.318, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Miskiya al-Sharqiya]]", link= "Daraa offensive (June–July 2018)#Lajat5", label_size= 0},
{lat= 32.901, long= 36.331, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Rassum Al-Khawaabi]]", link= "Daraa offensive (June–July 2018)#Lajat5", label_size= 0},
{lat= 32.9, long= 36.3503, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Ashnan]]", label_size= 0},
{lat= 32.915, long= 36.355, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[al-Dallafa]]", label_size= 0},
{lat= 32.971, long= 36.451, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Bustan]]", label_size= 0},
{lat= 32.946, long= 36.292, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Hamar]]", label_size= 0},
{lat= 32.948, long= 36.324, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[#Asim|Asim]]", label_size= 0},
{lat= 32.959, long= 36.304, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[#Sur|Sur]]", label_size= 0},
{lat= 33.183, long= 35.964, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Ayyubah]]", label_size= 0},
{lat= 32.476, long= 36.520, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Samad, Syria|Samad]]", label_size= 0},
{lat= 32.9294, long= 35.988, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Al Sukaryeh]]", label_size= 0},
{lat= 32.478, long= 36.486, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Khirbet al-Goutha]]", label_size= 0},
{lat= 32.824, long= 36.294, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Mleihat al-Atash]]", label_size= 0},
{lat= 33.186, long= 36.067, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[al-Habbariyah]]", link= "2015 Southern Syria offensive#Habariyah", label_size= 0},
{lat= 33.161, long= 36.125, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Deir al-Adas]]", link= "2015 Southern Syria offensive#Deir al-Adas", label_size= 0},
{lat= 33.1936, long= 36.119, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Khirbat `Ayn al `Afa]]", label_size= 0},
{lat= 32.415, long= 36.455, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Tisiya]]", label_size= 0},
{lat= 32.412, long= 36.369, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Amman]]", label_size= 0},
{lat= 32.469, long= 36.377, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Al Maqtalah Farms]]", label_size= 0},
{lat= 32.449, long= 36.335, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Nada]]", label_size= 0},
{lat= 33.234, long= 36.313, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Jubb al-Safa]]", label_size= 0},
{lat= 32.849, long= 36.227, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Dunaybah]]", label_size= 0},
{lat= 32.907, long= 36.2383, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Shaqrah]]", label_size= 0},
{lat= 32.932, long= 36.2515, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[An Najih]]", label_size= 0},
{lat= 32.979, long= 36.2438, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Al Wardat]]", label_size= 0},
{lat= 32.963, long= 36.2553, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Mujaydil]]", label_size= 0},
{lat= 32.931, long= 36.286, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Khirbet Buweirit]]", label_size= 0},
{lat= 32.9473, long= 36.2673, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Qiratah]]", label_size= 0},
{lat= 32.96,long= 36.273, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Khan ar Rumman]]", label_size= 0},
{lat= 32.9804, long= 36.2698, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Jenin]]", label_size= 0},
{lat= 32.982, long= 36.2988, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Zubayr]]", label_size= 0},
{lat= 33.198, long= 36.428, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Buwayḑan]]", link= "Buwayḑan", label_size= 0},
{lat= 33.224, long= 36.462, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Billi]]", link= "Billi", label_size= 0},
{lat= 33.172, long= 36.451, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Sakreh]]", label_size= 0},
{lat= 33.186, long= 36.333, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Umm al-Qusur]]", label_size= 0},
{lat= 33.204, long= 36.365, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Jisr al-Sa'dah]]", label_size= 0},
{lat= 33.21,long= 36.297, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Mannkat al Hatab]]", label_size= 0},
{lat= 33.093, long= 36.32, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Kawm al-Kharubah]]", label_size= 0},
{lat= 33.218, long= 36.528, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Matih]]", label_size= 0},
{lat= 33.0688, long= 36.321, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Kuraym ash Shamali]]", label_size= 0},
{lat= 33.0609, long= 36.314, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Kuraym al Janubi]]", label_size= 0},
{lat= 33.0096, long= 36.369, mark= m.gov, marksize=3, label= "[[Umm al Kharaz]]", label_size= 0},
{lat= 33.009, long= 36.355, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Jesri (Hiyya)]]", label_size= 0},
{lat= 32.696, long= 36.187, mark= m.gov_ind, marksize=5, label= "[[Electrical sub-station]]", label_size= 0},
{lat= 33.224, long= 36.266, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Aqleen]]", label_size= 0},
{lat= 33.211, long= 36.333, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Qarfa#History|Qarfa]]", link= "Qarfa#History", label_size= 0},
{lat= 33.08, long= 36.469, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[At Taff]]", label_size= 0},
{lat= 33.1109, long= 36.338, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Sha'arah]]", label_size= 0},
{lat= 33.117, long= 36.4002, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Al Tabbah]]", label_size= 0},
{lat= 32.758, long= 36.366, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Mleihat Sharqiyyeh]]", label_size= 0},
{lat= 33.0368, long= 36.3118, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Eib]]", link= "2018 Southern Syria offensive#eib", label_size= 0},
{lat= 33.065, long= 36.109, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Judayyah]]", link= "Judayyah", label_size= 0},
{lat= 32.719, long= 36.344, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Rakham]]", label_size= 0},
{lat= 32.751, long= 36.344, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Mleihat Gharbiyyeh]]", label_size= 0},
{lat= 32.619, long= 36.266, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Kahil]]", label_size= 0},
{lat= 32.791, long= 36.047, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[at Tayr]]", label_size= 0},
{lat= 32.737, long= 35.985, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Al `Ajami]]", label_size= 0},
{lat= 33.013, long= 36.274, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Cities and towns during the Syrian Civil War#Khabab|Khabab]]", link= "Cities and towns during the Syrian Civil War#Khabab", label_size= 0},
{lat= 32.696, long= 36.602, mark= m.gov, marksize=6 , label= "[[Msad]] ", label_size= 0},
{lat= 32.7467, long= 36.526, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Walgha]] ", label_size= 0},
{lat= 32.688, long= 36.348, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[al-Karak]]", label_size= 0},
-- END OF VILLAGES IN DAMASCUS & RIF DIMASHQ GOVERNORATE
-- START OF VILLAGES IN DARAA GOVERNORATE
{lat= 32.481, long= 36.472, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Khirbat al Mahara]]", label_size= 0},
{lat= 32.745, long= 36.195, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Al-Kutaybah]]", label_size= 0},
{lat= 35.498, long= 37.3, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Janian]]", label_size=0},
{lat= 32.836, long= 36.035, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Al-Shaykh Saad|Shaykh Saad]]", link= "Al-Shaykh Saad", label_size=0},
{lat= 33.132, long= 36.377, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Al-Masmiyah|   Al‑Masmiyah]]", link= "Al-Masmiyah", label_size= 0},
{lat= 33.143, long= 36.246, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Muthabin]]", link= "Muthabin", label_size= 0},
{lat= 35.849, long= 36.283, mark= m.JaN, marksize=6, label= "[[al-Shougr]]", link= "al-Shougr", label_size= 0},
{lat= 32.773, long= 36.216, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Namer]]", link= "Namer", label_size= 0},
{lat= 32.93, long= 36.136, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[#Barqah|Barqah]]", label_size= 0},
{lat= 32.904, long= 36.156, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[#Dilli|Dilli]]", link= "Daraa offensive (January 2015)#Dilli", label_size= 0},
{lat= 32.888, long= 36.152, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Al-Suhayliyah]]", link= "Daraa offensive (January 2015)#Al-Suhayliyyeh", label_size= 0},
{lat= 32.946, long= 36.167, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[al-Faqi']]", label_size= 0},
{lat= 32.814, long= 36.201, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Qarfa]]", link= "Qarfa", label_size= 0},
{lat= 33.072, long= 36.137, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Qayta]]", label_size= 0},
{lat= 33.012, long= 36.185, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Al-Qnayyah Janoobi]]", label_size= 0},
{lat= 33.022, long= 36.1853, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Al-Qnayyah Shamali]]", label_size= 0},
{lat= 32.703, long= 35.989, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Kherbit Qias/Nahj]]", label_size= 0},
{lat= 33.108, long= 36.0657, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Khirbat Mulayah]]", label_size= 0},
{lat= 33.0869, long= 36.0578, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Umm al-'Awsaj]]", label_size= 0},
{lat= 32.6803, long= 35.9602, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Al-Tabriyat]]", label_size= 0},
{lat= 32.442, long= 36.491, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Samj]]", label_size= 0},
{lat= 32.597, long= 36.366, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Al-Sahwah]]", link= "Al-Sahwah", label_size= 0},
{lat= 33.247, long= 36.487, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Ash Shuqraniyah]]", label_size= 0},
{lat= 32.8, long= 36.089, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Khirbet Jhaele]]", label_size= 0},
{lat= 32.669, long= 36.026, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Kharab Al-Shahm]]", label_size= 0},
{lat= 32.814, long= 36.101, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Al-Ju'eleh]]", label_size= 0},
{lat= 32.472, long= 36.308, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Khirbat al Mushrif]]", label_size= 0},
{lat= 32.484, long= 36.272, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Khirbat Junf]]", label_size= 0},
{lat= 33.039, long= 36.099, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Cities and towns during the Syrian Civil War#Simlin|Simlin]]", link= "Cities and towns during the Syrian Civil War#Simlin", label_size= 0},
{lat= 32.947, long= 36.128, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Al-Surayeh]]", link= "Al-Surayeh", label_size= 0},
{lat= 32.993, long= 36.032, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Al`Alamiyah]]", label_size= 0},
{lat= 32.992, long= 36.218, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Tubna|Tubna]]", link= "Tubna", label_size= 0},
{lat= 32.988, long= 36.325, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Matallah]]", label_size= 0}, -- INTENTIONALLY OUT OF ORDER
{lat= 32.495, long= 36.292, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Muta‘iyah]]", label_size= 0},
{lat= 32.788, long= 36.349, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Nahetah]]", label_size= 0},
{lat= 32.749, long= 36.26, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[As Surah]]", label_size= 0},
{lat= 32.405, long= 36.3819, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Abu Ras]]", label_size= 0},
{lat= 32.4049, long= 36.417, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Abu Qatunah]]", label_size= 0},
{lat= 32.397, long= 36.401, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Al-Mashafi]]", label_size= 0},
{lat= 32.4049, long= 36.417, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Abu Qatunah]]", label_size= 0},
{lat= 32.7624, long= 36.028, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Jisr al Ash`ari]]", label_size= 0},
{lat= 32.723, long= 35.9425, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Zayzun, Daraa|Zayzun]]", link= "Zayzun, Daraa", label_size= 0},
{lat= 33.062, long= 36.076, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[2018 Southern Syria offensive#zimrin|Zimrin]]", link= "2018 Southern Syria offensive#zimrin", label_size= 0},
{lat= 32.512, long= 36.223, mark= m.gov_ind, marksize=6, label= "[[Jordanian-Syrian Joint Industrial Free Zone]]", label_size= 0},
{lat= 33.231, long= 35.9235, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Nabi' al-Fawwar]]", link= "Quneitra offensive (June 2015)#Nabi' al-Fawwar", label_size= 0},
{lat= 33.227, long= 35.879, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Mazrat al Amal]]", label_size= 0},
-- END OF VILLAGES IN DARAA GOVERNORATE
-- START OF VILLAGES IN DEIR EZ ZOR GOVERNORATE

{lat= 35.25, long= 40.296, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Al-Tabiyah Shamyyah]]", link= "Al-Tabiyah Shamyyah", label_size= 0},
{lat= 35.471, long= 39.936, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Al-Shumaytiyah]]", link= "Al-Shumaytiyah", label_size= 0},
{lat= 35.509, long= 39.959, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Bustan Ali Ubaid]]", link= "Bustan Ali Ubaid", label_size= 0},
{lat= 35.5016, long= 39.969, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Bustan Ali Hafqar]]", link= "Bustan Ali Hafqar", label_size= 0},
{lat= 35.497, long= 39.977, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Rusafah]]", link= "Rusafah", label_size= 0},
{lat= 35.492, long= 39.922, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Al-Ghadir]]", label_size= 0},
{lat= 35.485, long= 39.957, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Al Hawi]]", label_size= 0},
{lat= 35.481, long= 39.971, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Al Hamad]]", label_size= 0},
{lat= 35.217, long= 40.399, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Ad Dahlab]]", link= "Ad Dahlab", label_size= 0},
{lat= 35.2456, long= 40.368, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Jadid Baqarah]]", label_size= 0},
{lat= 35.846, long= 40.937, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Nammurah]]", label_size= 0},
{lat= 35.2336, long= 40.379, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Jadid Bu Khayr]]", link= "Jadid Bu Khayr", label_size= 0},
{lat= 35.633, long= 40.745, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Gharbiya]]", label_size= 0},
{lat= 35.438, long= 40.634, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Ar Rukn]]", label_size= 0},
{lat= 35.427, long= 40.624, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Al Namliyah]]", link= "Al Namliyah", label_size= 0},
{lat= 35.4349, long= 40.589, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Ḩarījīyah]]", label_size= 0},
{lat= 34.5837, long= 40.687, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[al Hasyan]]", label_size= 0},
{lat= 34.595, long= 40.674, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Wadi al Hasyan]]", label_size= 0},
{lat= 35.394, long= 40.614, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Al Kharijiyah]]", link= "Al Kharijiyah", label_size= 0},
{lat= 35.3623, long= 40.5905, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[At Tallabah]]", link= "At Tallabah", label_size= 0},
{lat= 35.3717, long= 40.602, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Al Ghawārī]]", label_size= 0},
{lat= 35.4847, long= 40.806, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Turaykhim/Bir al-Lisam]]", label_size= 0},
{lat= 35.431, long= 40.7139, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Bi'r Abu Furaywah]]", label_size= 0},
{lat= 34.7925, long= 40.679, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Arḑ az Zirr]]", label_size= 0},
{lat= 34.796, long= 40.669, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Majid]]", label_size= 0},
{lat= 34.806, long= 40.6534, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Al Mahaima]]", label_size= 0},
{lat= 35.5298, long= 40.6607, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Wasi'ah]]", label_size= 0},
{lat= 35.3026, long= 40.5315, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Aţā Allāh]]", label_size= 0},
{lat= 35.3325, long= 40.5406, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[al-Hereji/al-Kharijiyah]]", label_size= 0},
{lat= 35.6632, long= 40.7211, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Sa'dah]]", link= "Sa'dah", label_size= 0},
{lat= 35.3, long= 40.233, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Sabhah]]", link= "Sabhah", label_size= 0},
{lat= 35.318, long= 40.237, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[#Marat, Syria|Marat]]", label_size= 0},
{lat= 35.3314, long= 40.226, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Marat al-Fawqani]]", label_size= 0},
{lat= 34.8614, long= 40.403, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Fajjarat ash Shuwayl]]", label_size= 0},
{lat= 35.6018, long= 39.8835, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Harmushiyah]]", label_size= 0},
{lat= 35.6053, long= 39.8621, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Harmushiyah farms]]", label_size= 0},
{lat= 35.2548, long= 40.352, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Jadid Uqaydat]]", link= "Jadid Uqaydat", label_size= 0},
{lat= 35.25, long= 40.316, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Al Bu Muayt]]", label_size= 0},
{lat= 34.6089, long= 40.866, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Al Bq'an]]", label_size= 0},
{lat= 34.646, long= 40.867, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Al Burhan]]", label_size= 0},
{lat= 34.6336, long= 40.856, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Al Salam]]", label_size= 0},
{lat= 34.643, long= 40.8524, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Al Musallakhah]]", label_size= 0},
{lat= 34.729, long= 40.748, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Ajarjah]]", label_size= 0},
{lat= 34.7417, long= 40.745, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Safsafah]]", label_size= 0},
{lat= 34.705, long= 40.7206, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Wadi Ward]]", label_size= 0},
{lat= 34.897, long= 40.507, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Faydat Ahmad al Hayfan]]", label_size= 0},
{lat= 34.7328, long= 40.3126, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Fayḑat al-Jubb salt pan(Sabkhah)]]", label_size= 0},
{lat= 34.693, long= 39.9857, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Faydat Bin Muwaynah]]", label_size= 0},
{lat= 35.254, long= 40.608, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Sukkar]]", label_size= 0},
{lat= 35.2359, long= 40.5768, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Daman]]", label_size= 0},
{lat= 35.6498, long= 40.7193, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Husayn/Al-Huseen]]", link= "Husayn", label_size= 0},
{lat= 35.6299, long= 40.7162, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Muwaylih/Mawaleh]]", link= "Muwaylih", label_size= 0},
{lat= 35.6154, long= 40.7098, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Ata Allah]]", link= "Ata Allah", label_size= 0},
{lat= 35.601, long= 40.698, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Khutaybilah]]", link= "Khutaybilah", label_size= 0},
{lat= 35.675, long= 40.7179, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Al Mafrudah]]", label_size= 0},
{lat= 35.584, long= 40.685, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Hilalah]]", link= "Hilalah", label_size= 0},
{lat= 35.5778, long= 40.682, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Tabarayya]]", link= "Tabarayya", label_size= 0},
{lat= 35.566, long= 40.674, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Ghayran]]", label_size= 0},
{lat= 35.552, long= 40.669, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Hasf Tall]]", label_size= 0},
{lat= 35.5417, long= 40.6628, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Jarbus]]", label_size= 0},
{lat= 33.8105, long= 39.233, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Eastern Homs offensive (2017)#Khabrat az-Zaqf|Khabrat az-Zaqf]]", link= "Eastern Homs offensive (2017)#Khabrat az-Zaqf", label_size= 65, position= "top"},
{lat= 34.444, long= 39.5638, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Bi'r ad Dulay'iyat]]", label_size= 0},
{lat= 35.042, long= 39.6908, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Wadi Ghabaghib]]", label_size= 0},
{lat= 34.3748, long= 40.178, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Baktal]]", label_size= 0},
{lat= 34.3726, long= 40.169, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Al-Shammas]]", label_size= 0},
{lat= 34.3617, long= 40.3006, mark= m.gov, marksize=3, label= "[[Al-Sawab]]", label_size= 0},
{lat= 34.2913, long= 40.4969, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Al-Baajat]]", label_size= 0},
{lat= 35.005, long= 40.109, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Bir Abu Habaya]]", label_size= 0},
{lat= 34.9056, long= 39.7815, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Al-Dukhul]]", label_size= 0},
{lat= 34.9019, long= 39.9034, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Bir Al-Dukhul]]", label_size= 0},
{lat= 34.845, long= 39.749, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Bir-Akhdarmay]]", label_size= 0},
{lat= 35.1325, long= 39.9287, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Bir Haba]]", label_size= 0},
{lat= 34.7605, long= 40.5746, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Bi'r Daham]]", label_size= 0},
{lat= 34.0601, long= 40.0105, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Ruţaymah]]", label_size= 0},
{lat= 34.175, long= 40.244, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Wadi al-Ratimi]]", label_size= 0},
{lat= 34.615, long= 40.456, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Maizeleh]]", label_size= 0},
{lat= 34.355, long= 40.124, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Al-Artiwaziyah]]", label_size= 0},
{lat= 35.1233, long= 40.394, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Az Zabārī]]", label_size= 0},
{lat= 34.497, long= 40.88, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[As Sukkariya]]", label_size= 0},
{lat= 34.7848, long= 40.6919, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[al Jadlah]]", label_size= 0},
{lat= 34.593, long= 40.817, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Matarida]]", label_size= 0},
{lat= 34.529, long= 40.8526, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Al Hurriyah]]", label_size= 0},
{lat= 34.5504, long= 40.887, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Mari, Syria|Mari <small>(Tell Hariri)</small>]]", link= "Mari, Syria", label_size= 0},
{lat= 34.5124, long= 40.903, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Ta‘s ash Shayir]]", label_size= 0},
{lat= 34.9822, long= 40.5399, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Tayyaneh]]", label_size= 0},
{lat= 34.9681, long= 40.5611, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Ash-Shinan]]", label_size= 0},
{lat= 34.8803, long= 40.5504, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Quraybi/Ghuraybah]]", label_size= 0},
{lat= 34.6349, long= 40.8713, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Al-Ramadi, Deir ez-Zor Governorate|Al-Ramadi]]", link= "Al-Ramadi, Deir ez-Zor Governorate", label_size= 0},
{lat= 34.9037, long= 40.6077, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Al Karamah]]", label_size= 0},
{lat= 35.142, long= 40.4335, mark= m.SDF, marksize=3, label= "[[Ruwayḩah]]", label_size= 0},
{lat= 35.621, long= 40.768, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Ghuraybah ash-Sharqiyah]]", label_size= 0},
{lat= 35.0554, long= 40.4865, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Al Ḩawāyij]]", label_size= 0},
{lat= 35.0374, long= 40.4583, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Ruqayb/Rourheïb]]", label_size= 0},
{lat= 35.0401, long= 40.5024, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Hawi Dhibyan]]", label_size= 0},
{lat= 35.048, long= 40.5553, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Green village]]", label_size= 0},
{lat= 34.687, long= 40.8034, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Al-Abbas, Syria|al-Abbas]]", link= "Al-Abbas, Syria", label_size= 0},
{lat= 34.703, long= 40.788, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Al Khuraytah]]", label_size= 0},
{lat= 34.676, long= 40.7735, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Mazra‘at Shammu]]", label_size= 0},
{lat= 34.924, long= 40.5828, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Darnaj]]", label_size= 0},
{lat= 34.4379, long= 40.969, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Al Hiri]]", label_size= 0},
{lat= 34.429, long= 40.978, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Al-Maltuyen]]", label_size= 0},
{lat= 34.4077, long= 40.9529, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Huwayjat Baghuz]]", label_size= 0},
{lat= 35.195, long= 40.4928, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[al-Ma'ashiq]]", label_size= 0},
{lat= 35.2938, long= 40.5641, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Tayyib al-Fal]]", label_size= 0},
{lat= 35.246, long= 40.2546, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Abu Amr]]", link= "Abu Amr", label_size= 0},
{lat= 34.938, long= 40.471, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Dahr an Nasrani]]", label_size= 0},
{lat= 34.9257, long= 40.4629, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Wadi al Khawr]]", label_size= 0},
{lat= 34.8951, long= 40.5889, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Suwaydan Jazirah]]", link= "Suwaydan Jazirah", label_size= 0},
{lat= 35.1986, long= 40.4259, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[As Sabkhah]]", link= "As Sabkhah", label_size= 0},
{lat= 36.028, long= 39.837, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Jarwan]]", label_size= 0},
{lat= 36.04, long= 39.787, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Kuwaytār]]", label_size= 0},
{lat= 36.063, long= 39.8024, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Kassār]]", label_size= 0},
{lat= 36.098, long= 39.7804, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Azīz]]", label_size= 0},
{lat= 36.098, long= 39.8257, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Nufayl]]", label_size= 0},
{lat= 35.988, long= 39.739, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Julayb Khalīl]]", label_size= 0},
{lat= 35.899, long= 39.835, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Bir Hussein al-Amo]]", label_size= 0},
{lat= 35.909, long= 39.8237, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Bīr Turkī Safr/Al-Safr]]", label_size= 0},
{lat= 35.899, long= 39.805, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Rawdah]]", label_size= 0},
{lat= 35.965, long= 39.739, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Abdul Mutanabi/‘Abd al Matnī]]", label_size= 0},
{lat= 35.946, long= 39.7505, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Muhammad al-Ayyash]]", label_size= 0},
{lat= 36.136, long= 39.801, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Bir Alandah]]", label_size= 0},
{lat= 36.2013, long= 39.748, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Butayman]]", label_size= 0},
{lat= 36.124, long= 39.7838, mark= m.SDF, marksize=3, label= "[[Bir Hawsa]]", label_size= 0},
{lat= 36.0846, long= 39.822, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Fetatish]]", label_size= 0},
{lat= 36.0653, long= 39.8373, mark= m.SDF, marksize=3, label= "[[Bir Shammarī]]", label_size= 0},
{lat= 36.0345, long= 39.8842, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Bīr Admān]]", label_size= 0},
{lat= 35.9616, long= 40.083, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Bardan Gharbi]]", label_size= 0},
{lat= 36.0538, long= 39.7905, mark= m.SDF, marksize=3, label= "[[Mustawwar]]", label_size= 0},
{lat= 36.0736, long= 39.807, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Şabāḩ al Khayr]]", label_size= 0},
{lat= 35.887, long= 39.9215, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Fanajin al-Sharqi]]", label_size= 0},
{lat= 35.9104, long= 39.8929, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Fanajin al-Gharbi]]", label_size= 0},
{lat= 35.976, long= 40.167, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Fanan Sharqi]]", label_size= 0},
{lat= 36.015, long= 40.0819, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Fanan Gharbi]]", label_size= 0},
{lat= 35.907, long= 39.955, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Thius]]", label_size= 0},
{lat= 35.879, long= 40.252, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Maliha Al-Sar/Malihat Al-Tharu]]", label_size= 0},
{lat= 35.879, long= 40.252, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Qamar, Syria|Qamar]]", label_size= 0},
{lat= 35.876, long= 40.059, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Hilo]]", label_size= 0},
{lat= 35.602, long= 40.208, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Bir Dumayni]]", label_size= 0},
{lat= 35.4167, long= 40.219, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Bi'r Badikh]]", label_size= 0},
{lat= 35.406, long= 40.168, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Wasil al-Huwayj]]", label_size= 0},
{lat= 35.6241, long= 40.2841, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Bi'r Hammar Tawil]]", label_size= 0},
{lat= 35.6312, long= 40.3818, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[al-Qintari]]", label_size= 0},
{lat= 35.558, long= 40.3806, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Bir al-Khalawi]]", label_size= 0},
{lat= 35.692, long= 40.474, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Bir Madyun Uqaydat]]", label_size= 0},
{lat= 35.192, long= 40.47, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Ali ash Shahl]]", label_size= 0},
{lat= 35.209, long= 40.47, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Harizah/Al Khurayzah]]", label_size= 0},
{lat= 35.2156, long= 40.475, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Al Khan]]", label_size= 0},
{lat= 35.1803, long= 40.4648, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[At Tawil]]", label_size= 0},
{lat= 35.175, long= 40.4375, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Al Baghdadi]]", label_size= 0},
{lat= 35.168, long= 40.4204, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Al Burayqah]]", label_size= 0},
{lat= 35.1819, long= 40.429, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Al Fulayt]]", label_size= 0},
{lat= 35.147, long= 40.428, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Rumayḩīn]]", label_size= 0},
{lat= 35.1547, long= 40.458, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Al Qusayr]]", label_size= 0},
{lat= 35.1985, long= 40.4524, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Al Zuwaymiyah]]", label_size= 0},
{lat= 35.192, long= 40.4505, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Al Tuwaymiyah]]", label_size= 0},
{lat= 35.5939, long= 40.3239, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Wādī Nahr Ḩammār Ţawīl]]", label_size= 0},
{lat= 35.679, long= 40.188, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Khirbat Bi'r al-Filastin]]", label_size= 0},
{lat= 35.362, long= 40.1513, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[al-Husayniyah]]", label_size= 0},
{lat= 35.586, long= 39.927, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Tall Abu Fahd]]", label_size= 0},
{lat= 35.2825, long= 40.225, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Central Syria campaign (July 2017–present)#Al-Mari'iyah|Al-Mari'iyah]]", link= "Central Syria campaign (July 2017–present)#Al-Mari'iyah", label_size= 0},
{lat= 35.079, long= 39.68, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Central Syria campaign (July 2017–present)#Kabajeb|Kabajeb]]", link= "Central Syria campaign (July 2017–present)#Kabajeb", label_size= 70, position= "right"},
{lat= 34.927, long= 39.463, mark= m.gov, marksize=3, label= "[[Bir-er-Rabdje]]", label_size= 0},
{lat= 35.0113, long= 39.559, mark= m.gov, marksize=3, label= "[[Bir Lina]]", label_size= 0},
{lat= 35.0345, long= 39.515, mark= m.gov, marksize=3, label= "[[Amahan]]", label_size= 0},
{lat= 35.2806, long= 39.746, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Bir at-Turayfawi]]", label_size= 0},
{lat= 34.999, long= 40.397, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Shibli Farms]]", label_size= 0},
{lat= 35.009, long= 40.466, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Taybah farms]]", label_size= 0},
{lat= 35.2658, long= 39.7659, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Qasr at Turayfawi]]", label_size= 0},
{lat= 35.348, long= 39.7427, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Bir Qusaybah]]", label_size= 0},
{lat= 35.375, long= 39.8329, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Sawḩ al Khurayj]]", label_size= 0},
{lat= 35.271, long=40.003, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Wadi al Malihah]]", label_size= 0},
{lat= 35.2417, long=39.982, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Al Malihah]]", label_size= 0},
{lat= 35.3009, long= 40.197, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Jafrah]]", link= "Battle of Deir ez-Zor (September 2017–present)#Jafrah", label_size= 0},
{lat= 35.3815, long=40.1017, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Salahiyah]]", label_size= 0},
{lat= 35.508, long=39.8918, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Qarih al-Kharaf]]", label_size= 0},
{lat= 35.4979, long=39.937, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Zila]]", label_size= 0},
{lat= 35.508, long=39.9405, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Winsah]]", label_size= 0},
{lat= 35.5189, long=39.9406, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Mashrafah]]", label_size= 0},
{lat= 35.649, long= 39.84, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[al-Lajah, Deir ez-Zor Governorate|al-Lajah]]", label_size= 0},
{lat= 35.641, long= 39.828, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[al-'Ali]]", label_size= 0},
{lat= 35.6246, long= 39.844, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Kubār]]", label_size= 0},
{lat= 35.629, long= 39.8656, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Al Falw/Al Falū Kibār)]]", label_size= 0},
{lat= 35.545, long= 39.937, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Ali]]", label_size= 0},
{lat= 35.5308, long= 39.9844, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[As Sawa]]", label_size= 0},
{lat= 35.5129, long= 40.0067, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Zaghir Jazeera]]", label_size= 0},
{lat= 34.798, long= 40.614, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Şurrat al Kashmah]]", label_size= 0},
{lat= 34.779, long= 40.6457, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Wadi Abu Jasim]]", label_size= 0},
{lat= 34.7706, long= 40.6912, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Al Jadlah]]", label_size= 0},
{lat= 34.7508, long= 40.7189, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Qusur Umm Saba]]", label_size= 0},
{lat= 35.3428, long= 40.2405, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Khasham Fawqani]]", label_size= 0},
{lat= 35.3333, long= 40.1958, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Hatlah Tahtani]]", label_size= 0},
{lat= 35.3436, long= 40.212, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Hatlah Fokaani]]", label_size= 0},
{lat= 35.3429, long= 40.179, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Hatlah Al-Sharqiyah]]", label_size= 0},
{lat= 35.2916, long= 40.283, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Khasham Farms]]", label_size= 0},
{lat= 35.148, long= 40.3325, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Al-Nakhil Farms]]", label_size= 0},
{lat= 35.3183, long= 40.3021, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[al-Asbah farms]]", label_size= 0},
{lat= 35.278, long= 40.3167, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[at-Tabiyah]]", label_size= 0},
{lat= 35.257, long= 40.211, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Al-Mari'iyah Farms]]", label_size= 0},
{lat= 34.9948, long= 40.445, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Al-Kharafi farms]]", label_size= 0},
{lat= 35.2, long= 40.483, mark= m.SDF, marksize=3, label= "[[Abreeha/Al-Burayḩah]]", link= "Abreeha", label_size= 0},
{lat= 35.143, long= 40.359, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Sillu]]", label_size= 0},
{lat= 35.1548, long= 40.3859, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Aş Şa‘lū/Al-Aliyat]]", label_size= 0},
{lat= 35.185, long= 40.454, mark= m.SDF, marksize=3, label= "[[az-Zib]]", link= "al-Zir", label_size= 0},
{lat= 35.458, long= 40.031, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Hawayij Abu `Arab]]", label_size= 0},
{lat= 35.302, long= 40.146, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Jiraiya]]", link= "Jiraiya", label_size= 0},
{lat= 35.458, long= 40.091, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Abu Ghanimah]]", label_size= 0},
{lat= 35.443, long= 40.086, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Muhaymidah]]", label_size= 0},
{lat= 35.4224, long= 40.0871, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Safirah Tahtani]]", label_size= 0},
{lat= 35.4084, long= 40.1056, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Safirah Fawqani]]", label_size= 0},
{lat= 35.3987, long= 40.118, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Al-Hissan]]", label_size= 0},
{lat= 35.4226, long= 40.5914, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[al-Jad'an]]", label_size= 0},
{lat= 35.3778, long= 40.5656, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Al-Wandiyah]]", label_size= 0},
{lat= 35.5407, long= 39.871, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Al Masram]]", label_size= 0},
{lat= 35.388, long= 40.1236, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Shaqrah]]", label_size= 0},
{lat= 35.416, long= 40.1306, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Jubaylah]]", label_size= 0},
{lat= 35.3837, long= 40.1361, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Jiya'ah]]", label_size= 0},
{lat= 35.3738, long=40.1238, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Ma‘īshīyah]]", label_size= 0},
{lat= 35.3681, long= 40.1174, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Junaynah]]", label_size= 0},
{lat= 35.2728, long= 40.2809, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[#Al-Jubailah|Al-Jubailah]]", label_size= 0},
{lat= 35.731, long= 39.761, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Qasabi]]", label_size= 0},
{lat= 35.037, long= 40.426, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Al Bul‘um]]", label_size= 0},
{lat= 35.175, long= 40.374, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[At Tub]]", label_size= 0},
{lat= 35.059, long= 40.4338, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Buqrus Tahtani]]", label_size= 0},
{lat= 35.0915, long= 40.397, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Buqrus Fawqani]]", label_size= 0},
{lat= 35.469, long= 40.0124, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Hawi Khuraytah]]", label_size= 0},
{lat= 35.446, long= 39.994, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Al-Khuraytah]]", label_size= 0},
{lat= 34.8858, long= 40.6842, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Al-Jaza]]", label_size= 0},
{lat= 34.8487, long= 40.7279, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Kushkiyeh residential development]]", label_size= 0},
{lat= 34.8063, long= 40.7306, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Hasiyat ar-Rifan]]", label_size= 0},
{lat= 34.8271, long= 40.7158, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Ḩāsīyat ‘Abīd]]", label_size= 0},
{lat= 34.8102, long= 40.7565, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Hasiyat Jidu]]", label_size= 0},
{lat= 34.8291, long= 40.6724, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Al Marsam Gharbi]]", label_size= 0},
{lat= 34.8211, long= 40.7005, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Sunaydah]]", label_size= 0},
{lat= 34.7444, long= 40.8357, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Al-Qahawi]]", label_size= 0},
{lat= 34.7332, long= 40.8167, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Jubb al-Bahrah]]", label_size= 0},
{lat= 34.8759, long= 40.643, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Al Jurdi ash Sharqi]]", label_size= 0},
{lat= 34.884, long= 40.6012, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Al Jurdi al Gharbi]]", label_size= 0},
{lat= 34.6991, long= 41.0524, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Bi'r al-'Alluni]]", label_size= 0},
{lat= 35.2515, long= 40.275, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Al 'Abd]]", link= "Al 'Abd", label_size= 0},
{lat= 35.201, long= 40.371, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Abu Layl]]", link= "Abu Layl", label_size= 0},
{lat= 35.52, long= 39.886, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Al-Masrab]]", link= "Al-Masrab", label_size= 0},
{lat= 35.525, long= 39.902, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Turayf]]", label_size= 0},
{lat= 35.5134, long= 39.927, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[`Annabah]]", label_size= 0},
{lat= 35.4879, long= 40.0529, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Hawayij BuMusah]]", label_size= 0},
{lat= 35.487, long= 40.053, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Hawayij Dhiyab]]", label_size= 0},
{lat= 35.319, long= 40.1766, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Saqr Island]]", label_size= 0},
{lat= 35.353, long= 40.136, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Hawijat Kati` Island]]", label_size= 0},
{lat= 35.319, long= 40.2617, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Nashad]]", label_size= 0},
{lat= 35.446, long= 40.0467, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Hawayij Abu Masaah]]", label_size= 0},
{lat= 35.4957, long= 40.024, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Zughayr Kabira]]", label_size= 0},
{lat= 35.629, long= 39.792, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Shayma]]", label_size= 0},
{lat= 35.6741, long= 39.8257, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Halabiyah]]", label_size= 0},
{lat= 35.1362, long= 40.4605, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[An Nab‘ah]]", label_size= 0},
{lat= 35.309, long= 40.258, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Mazlum]]", label_size= 0},
{lat= 34.6016, long= 40.411, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Wadi Sawab]]", label_size= 0},
{lat= 34.975, long= 40.4849, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Mahkan]]", label_size= 0},
{lat= 35.191, long= 39.851, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Central Syria campaign (July 2017–present)#Al-Shulah|Al-Shulah]]", link= "Central Syria campaign (July 2017–present)#Al-Shulah", label_size= 70, position= "left"},
{lat= 35.733, long= 40.451, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Ruweyshad]]", label_size= 0},
{lat= 35.845, long= 40.6229, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Bir Naffakh]]", label_size= 0},
{lat= 35.4418, long= 40.2424, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Bi'r Hisyan]]", label_size= 0},
{lat= 35.4488, long= 40.3848, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Bi'r Masqarat Qalsh]]", label_size= 0},
{lat= 35.4968, long= 40.3524, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Bi'r Khunayzir]]", label_size= 0},
{lat= 35.451, long= 40.4562, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Bi'r al-Hukumah]]", label_size= 0},
{lat= 35.478, long= 40.4831, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Bi'r Fuwayji]]", label_size= 0},
{lat= 35.511, long= 40.4775, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Bi'r al-Banjah]]", label_size= 0},
{lat= 35.5205, long= 40.5656, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Bi'r Fadil ad-Dawud]]", label_size= 0},
{lat= 35.5229, long= 40.6044, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Bi'r Abd Allah Ismail]]", label_size= 0},
{lat= 35.6241, long= 40.2841, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Bi'r Hammar Tawil]]", label_size= 0},
{lat= 35.619, long= 40.3658, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Khalaf ash-Shawhah]]", label_size= 0},
{lat= 35.606, long= 40.358, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Shuwayhan]]", label_size= 0},
{lat= 35.5378, long= 40.327, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Bi'r Fath Allah]]", label_size= 0},
{lat= 35.519, long= 40.3019, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Bi'r Hashwi Abbud]]", label_size= 0},
{lat= 35.675, long= 40.385, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Bi'r Hammar]]", label_size= 0},
{lat= 35.706, long= 40.4304, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Bi'r al-Hidab]]", label_size= 0},
{lat= 35.647, long= 40.3778, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Muhammad ash-Shaqhah]]", label_size= 0},
{lat= 35.7604, long= 40.439, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Bi'r Dirbal]]", label_size= 0},
{lat= 35.7328, long= 40.477, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Ghuzayl]]", label_size= 0},
{lat= 35.755, long= 40.6757, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Bi'r Khuwaylid]]", label_size= 0},
{lat= 35.7275, long= 40.613, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Bi'r Basbas]]", label_size= 0},
{lat= 35.6999, long= 40.5883, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Sufuqiyat]]", label_size= 0},
{lat= 35.6662, long= 40.6154, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Bi'r Samhi]]", label_size= 0},
{lat= 35.6415, long= 40.5615, mark= m.SDF_hill, marksize=6, label= "[[Hammat Abu Rujum]]", label_size= 0},	
{lat= 35.56, long= 40.6305, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Bi'r Abu Jaysah]]", label_size= 0},
{lat= 35.799, long= 40.559, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Al Marāzīj]]", label_size= 0},
{lat= 35.768, long= 40.564, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Bi'r Juwayf]]", label_size= 0},
{lat= 35.5811, long= 40.5271, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Bi'r Suwaylim]]", label_size= 0},
{lat= 35.5755, long= 40.4049, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[an-Najarisah]]", label_size= 0},
{lat= 35.6436, long= 40.5024, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Bi'r al-Muwar]]", label_size= 0},
{lat= 35.6729, long= 40.4983, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Bi'r al-Khudayr]]", label_size= 0},
{lat= 35.6592, long= 40.451, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Bi'r Bishri]]", label_size= 0},
{lat= 35.676, long= 40.3569, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Al-Uraybidi/Khirbat ‘Urbīdī]]", label_size= 0},
{lat= 35.3554, long= 40.1621, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Mahattah al-Qitar (Train station district]]", label_size= 0},
{lat= 35.3747, long= 40.2011, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Juhayf ash-Sharqi]]", label_size= 0},
{lat= 35.1713, long= 40.4719, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Al Lawziyah]]", label_size= 0},
{lat= 35.164, long= 40.465, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Al Misri]]", label_size= 0},
{lat= 35.2108, long= 40.5138, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Al Quşayrīyah]]", label_size= 0},
{lat= 35.3737, long= 40.183, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Al-Shahabat]]", label_size= 0},
{lat= 35.3632, long= 40.189, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[ar-Rawdah]]", label_size= 0},
{lat= 35.353, long= 40.172, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[as-Salihiyah]]", label_size= 0},
{lat= 34.649, long= 40.7134, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Ḩawījat al Mujawwadah]]", label_size= 0},
{lat= 35.3509, long= 40.2691, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Tabiyeh farms]]", label_size= 0},
{lat= 34.8819, long= 39.659, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Faydat]]", label_size= 0},
{lat= 34.8524, long= 39.4206, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Al Barabij]]", label_size= 0},
-- END OF VILLAGES IN DEIR EZ ZOR GOVERNORATE
-- START OF VILLAGES IN HAMA GOVERNORATE
{lat= 35.071, long= 37.327, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Central Syria campaign (July 2017–present)#Abu Hanaya|Abu Hanaya]]", link= "Central Syria campaign (July 2017–present)#Abu Hanaya", label_size= 0},
{lat= 35.075, long= 37.591, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Alīyat al Qasţal/Qastal al-Ghazi]]", label_size= 0},
{lat= 35.087, long= 37.5959, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Al Qasţal/Al-Wastani)]]", label_size= 0},
{lat= 35.1058, long= 37.6048, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Qastal ash-Shamali]]", label_size= 0},
{lat= 35.0982, long= 37.6811, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Al Haddaj]]", label_size= 0},
{lat= 35.1195, long= 37.762, mark= m.gov_hill, marksize=6, label= "[[Tal Sanimah]]", label_size= 0},
{lat= 35.074, long= 37.547, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Fakhr]]", label_size= 0},
{lat= 35.391, long= 37.0116, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Hardanat]]", label_size= 0},
{lat= 35.3816, long= 37.001, mark= m.gov, marksize=3, label= "[[Harran]]", label_size= 0},
{lat= 35.065, long= 37.521, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[As Salaliyah]]", label_size= 0},
{lat= 35.059, long= 37.509, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Jubb al Aswad]]", label_size= 0},
{lat= 35.047, long= 37.492, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Jubb ar Rumman]]", label_size= 0},
{lat= 34.986, long= 37.28, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Tall Adimah]]", label_size= 0},
{lat= 34.9996, long= 37.272, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Al Hardanah]]", label_size= 0},
{lat= 35.4307, long= 36.9905, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Al-Hawiyah]]", label_size= 0},
{lat= 34.965, long= 37.297, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Arshunah]]", label_size= 0},
{lat= 34.954, long= 37.319, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Salam al Gharbi]]", label_size= 0},
{lat= 35.112, long= 37.561, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Ruwayda]]", label_size= 0},
{lat= 35.175, long= 36.698, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Arzah]]", link= "2017 Hama offensive#Arzah", label_size= 0},
{lat= 35.182, long= 36.7077, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Zawr al Qusayyah]]", link= "2017 Hama offensive#Zawr al Qusayyah", label_size= 0},
{lat= 35.178, long= 36.7123, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Eastern Arzeh]]", link= "2017 Hama offensive#Eastern Arzeh", label_size= 0},
{lat= 35.241, long= 36.6565, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Zawr Abu Zayd]]", link= "2017 Hama offensive#Zawr Abu Zayd", label_size= 0},
{lat= 35.1902, long= 36.6954, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Zawr Bel Hsein]]", link= "2017 Hama offensive#Zawr Bel Hsein", label_size= 0},
{lat= 35.1906, long= 36.695, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Bilhusayn]]", link= "2017 Hama offensive#Bilhusayn", label_size= 0},
{lat= 35.2084, long= 36.692, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Khirbet al-Hijama]]", label_size= 0},
{lat= 34.959, long= 36.7856, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Qubaybat al Asi]]", label_size= 0},
{lat= 34.9588, long= 36.7978, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Zawr Qubaybāt]]", label_size= 0},
{lat= 35.084, long= 36.842, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Jinan]]", link= "Jinan, Hama", label_size= 0},
{lat= 35.639, long= 36.266, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Ayn an Nur]]", label_size= 0},
{lat= 35.3447, long= 36.5336, mark= m.opp, marksize=3, label= "[[Hasariyah]]", label_size= 0},
{lat= 35.335, long= 36.5535, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Abu Raidh]]", label_size= 0},
{lat= 35.031, long= 37.312, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Abu Hubaylat]]", label_size= 0},
{lat= 35.033, long= 37.39, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Abu Dali, Hama|Abu Dali]]", label_size= 0},
{lat= 35.0462, long= 37.365, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Abu Dali Sharqiyah (Al Kharijah)]]", label_size= 0},
{lat= 35.054, long= 37.3995, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Abu Ramal]]", label_size= 0},
{lat= 35.004, long= 37.347, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Akash]]", label_size= 0},
{lat= 35.1138, long= 37.4414, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Mukaymin al-Janoubi (Mukaymin al-Qibli)]]", label_size= 0},
{lat= 35.0884, long= 37.4162, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Rasm al-Dabah]]", label_size= 0},
{lat= 35.1949, long= 37.5828, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Maksar al Janūbī]]", label_size= 0},
{lat= 35.0864, long= 37.437, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Al-Tawbiyah]]", label_size= 0},
{lat= 35.073, long= 37.453, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Qambar]]", label_size= 0},
{lat= 35.314, long= 36.967, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Al Birah]]", label_size= 0},
{lat= 34.982, long= 36.910, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Burayghith]]", label_size= 0},
{lat= 34.956, long= 37.271, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Barghutiyah]]", label_size= 0},
{lat= 34.9169, long= 37.2126, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Tall al Qata]]", label_size= 0},
{lat= 34.9, long= 36.408, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Kafr Kamra]]", link= "Kafr-Kamra", label_size= 0},
{lat= 35.604, long= 36.324, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Talk:Cities and towns during the Syrian Civil War/Archive 52#Hakoura|Hakoura]]", link= "Talk:Cities and towns during the Syrian Civil War/Archive 52#Hakoura", label_size= 0},
{lat= 34.883, long= 36.38, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Kafr Ram]]", link= "Kafr Ram", label_size= 0},
{lat= 34.951, long= 37.244, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Furaytan]]", link= "Furaytan", label_size= 0},
{lat= 34.91, long= 36.41, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Awj]]", link= "Awj", label_size= 0},
{lat= 34.89, long= 36.39, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Akakir]]", link= "Akakir", label_size= 0},
{lat= 34.936, long= 36.384, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Nisaf]]", link= "Nisaf", label_size= 0},
{lat= 35.021, long= 36.371, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Al-Suwaydah]]", link= "Al-Suwaydah, Masyaf", label_size= 0},
{lat= 35.008, long= 36.333, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Al-Findara]]", link= "Al-Findara", label_size= 0},
{lat= 34.993, long= 37.244, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Al Taybeh]]", label_size= 0},
{lat= 35.024, long= 36.336, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Al-Bustan, Syria|Al-Bustan]]", link= "Al-Bustan, Syria", label_size= 0},
{lat= 35.318, long= 36.434, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Al ‘Uwayn]]", label_size= 0},
{lat= 34.997, long= 36.403, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Qurtuman]]", link= "Qurtuman", label_size= 0},
{lat= 35.003, long= 36.415, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Al-Zamaliyah]]", link= "Al-Zamaliyah", label_size= 0},
{lat= 35.025, long= 36.445, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Sighata]]", link= "Sighata", label_size= 65, position= "top"},
{lat= 34.99, long= 36.447, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Dajr Huwayt]]", label_size= 0},
{lat= 35.001, long= 36.504, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Bisin]]", link= "Bisin, Syria", label_size= 0},
{lat= 35.129, long= 36.534, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Umm al-Tuyour, Hama Governorate|Umm al-Tuyour]]", link= "Umm al-Tuyour, Hama Governorate",  label_size= 0},
{lat= 35.134, long= 36.562, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Jarjara]]", link= "Jarjara", label_size= 0},
{lat= 35.619, long= 36.268, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Al-Ghab offensive (July–August 2015)#Jurin|Jurin]]", link= "Al-Ghab offensive (July–August 2015)#Jurin", label_size= 60, position= "right"},
{lat= 35.064, long= 36.582, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Bahra, Hama|Bahra]]", link= "Bahra, Hama", label_size= 0},
{lat= 35.048, long= 36.516, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Tallin]]", label_size= 0},
{lat= 35.056, long= 36.542, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Hawir al-Salib]]", link= "Hawir al-Salib", label_size= 0},
{lat= 34.949, long= 36.699, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Tumin]]", link= "Tumin", label_size= 0},
{lat= 34.958, long= 36.764, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Ghawr al-Assi]]", link= "Ghawr al-Assi", label_size= 0},
{lat= 34.988, long= 37.1825, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Barri al-Gharbi]]", link= "Barri al-Gharbi", label_size= 0},
{lat= 35.387, long= 36.461, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Buraydij]]", label_size= 0},
{lat= 34.981, long= 37.201, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Barri Sharqi]]", link= "Barri Sharqi", label_size= 0},
{lat= 34.9102, long= 36.4547, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Qarmas]]", link= "Qarmas", label_size= 0},
{lat= 35.01, long= 37.225, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Mafkar ash Sharqi]]", label_size= 0},
{lat= 34.885, long= 36.432, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Maryamin, Hama|Maryamin]]", link= "Maryamin, Hama", label_size= 0},
{lat= 35.02, long= 36.744, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Besirin]]", link= "Besirin", label_size= 0},
{lat= 35.214, long= 36.347, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Deir Shamil]]", link= "Deir Shamil", label_size= 0},
{lat= 35.289, long= 36.914, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Fan Wastani]]", link= "Fan Wastani", label_size= 0},
{lat= 35.445, long= 36.352, mark= m.opp, marksize=6, label= "[[Ash Shari‘ah]]", label_size= 0},
{lat= 35.421, long= 36.3586, mark= m.opp, marksize=6, label= "[[Al-Tuwayni]]", label_size= 0},
{lat= 35.2777, long= 37.142, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Abu al-Khair]]", label_size= 0},
{lat= 35.485, long= 37.154, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Tall Halawah]]", label_size= 0},
{lat= 35.489, long= 37.2035, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Malūlah]]", label_size= 0},
{lat= 35.505, long= 37.2028, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Hawa]]", label_size= 0},
{lat= 35.496, long= 37.2237, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Luwaydah]]", label_size= 0},
{lat= 35.353, long= 36.264, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[`Ayn al Kurum]]", label_size= 0},
{lat= 35.25, long= 37.023, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Halban, Hama|Halban]]", link= "Halban, Hama", label_size= 0},
{lat= 35.314, long= 37.085, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Al-Hamraa]]", link= "Al-Hamraa", label_size= 0},
{lat= 35.285, long= 36.606, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Zilaqiat]]", label_size= 0},
{lat= 35.376, long= 36.538, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Hamamiyat]]", label_size= 0},
{lat= 35.352, long= 36.449, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Hayalin#civilwar|Hayalin]]", link= "Hayalin#civilwar", label_size= 0},
{lat= 35.1, long= 36.82, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Surayhin]]", link= "Surayhin", label_size= 0},
{lat= 35.2907, long= 36.8702, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Samrah]]", label_size= 0},
{lat= 35.098, long= 36.825, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Rabun]]", label_size= 0},
{lat= 35.086, long= 36.826, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Muradiyah]]", label_size= 0},
{lat= 35.3607, long= 37.516, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Jundya]]", label_size= 0},
{lat= 35.3405, long= 36.5775, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Az Zakah]]", label_size= 0},
{lat= 35.723, long= 36.278, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Sirmaniyah#civilwar|Sirmaniyah]]", link= "Sirmaniyah#civilwar", label_size= 0},
{lat= 35.4295, long= 36.7707, mark= m.stable_opp_JaN, marksize=6, label= "[[Sukayk]]", label_size= 0},
{lat= 35.407, long= 36.823, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Atshan]]", link= "Northwestern Syria campaign (October 2017–February 2018)#Atshan", label_size= 0},
{lat= 35.458, long= 36.867, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Saloumiyah]]", label_size= 0},
{lat= 35.4656, long= 36.867, mark= m.stable_opp_JaN, marksize=4, label= "[[Jadu`iyah]]", label_size= 0},
{lat= 35.664, long= 36.343, mark= m.opp, marksize=6, label= "[[Tal Wassit]]", link= "Al-Ghab offensive (July–August 2015)#Tal Wassit", label_size= 0},
{lat= 35.645, long= 36.351, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Mansura, Hama|Mansura]]", link= "Al-Ghab offensive (July–August 2015)#Mansura", label_size= 0},
{lat= 35.612, long= 36.363, mark= m.opp, marksize=6, label= "[[Al-Qahira, Syria|Al-Qahira]]", link= "Al-Qahira, Syria", label_size= 0},
{lat= 34.908, long= 37.071, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Tall Hasan Basha]]", label_size= 0},
{lat= 34.923, long= 37.091, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Qablahat]]", link= "Qablahat", label_size= 0},
{lat= 34.932, long= 37.056, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Umm al-Amad, Salamiyah|Umm al-Amad]]", link= "Umm al-Amad, Salamiyah", label_size= 0},
{lat= 34.943, long= 37.109, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Marj Mattar]]", link= "Marj Mattar", label_size= 0},
{lat= 34.959, long= 37.121, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Al-Ghawi]]", link= "Al-Ghawi", label_size= 0},
{lat= 35.276, long= 37.331, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Al `Awja/Kabbasin]]", label_size= 0},
{lat= 34.9415, long= 37.003, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Shakara, Hama|Shakara]]", link= "Shakara, Hama", label_size= 0},
{lat= 34.951, long= 36.999, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Khunayfis]]", link= "Khunayfis", label_size= 0},
{lat= 34.967, long= 36.941, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Dallak]]", label_size= 0},
{lat= 34.9575, long= 36.96, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Tulul al-Humur]]", label_size= 0},
{lat= 34.957, long= 36.9423, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Az Zatuynah]]", label_size= 0},
{lat= 34.957, long= 36.9758, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Aydun]]", label_size= 0},
{lat= 35.31, long= 37.933, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Bi'r Qutnah]]", label_size= 0},
{lat= 35.1356, long= 38.106, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Bir al-Fasidah]]", label_size= 0},
{lat= 35.1979, long= 38.152, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Bir Sakkar]]", label_size= 0},
{lat= 35.1555, long= 37.9605, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Bi'r Hissayah]]", label_size= 0},
{lat= 34.953, long= 37.9, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Khirbat ad Dablāt]]", label_size= 0},
{lat= 34.928, long= 37.894, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Khirbat Şāliḩ Ḩamīd]]", label_size= 0},
{lat= 35.131, long= 37.954, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Jubb al ‘Awār]]", label_size= 0},
{lat= 35.0508, long= 38.326, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Bi'r Tuwaynan]]", label_size= 0},
{lat= 35.0418, long= 38.4226, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Bir Qadim]]", label_size= 0},
{lat= 35.265, long= 38.117, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Bir 'Amshat Raddah]]", label_size= 0},
{lat= 35.356, long= 38.6613, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Bi’r al Aâoueje]]", label_size= 0},
{lat= 35.3725, long= 38.505, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Sawh ad Dayla`]]", label_size= 0},
{lat= 35.3278, long= 37.8806, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Qutnah Khara'eb]]", label_size= 0},
{lat= 35.269, long= 37.914, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Wadi Tanahi]]", label_size= 0},
{lat= 35.2545, long= 37.933, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Khirbat Harekba]]", label_size= 0},
{lat= 35.234, long= 37.9668, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Harekba]]", label_size= 0},
{lat= 35.317, long= 37.9605, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Wadi Husayyah]]", label_size= 0},
{lat= 35.273, long= 37.8357, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Al Lahm]]", label_size= 0},
{lat= 35.0097, long= 36.932, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Qubbat al-Kurdi]]", link= "Qubbat al-Kurdi", label_size= 0},
{lat= 35.055, long= 36.861, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Zawr as Sus]]", link = "Northwestern Syria campaign (October 2017–February 2018)#Zawr as Sus", label_size= 0},
{lat= 35.044, long= 36.8611, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Jarniyah]]", label_size= 0},
{lat= 34.984, long= 36.822, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Abu Dardah]]", link= "Abu Dardah", label_size= 0},
{lat= 35.0, long= 36.867, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Al ‘Imarah]]", label_size= 0},
{lat= 34.985, long= 36.8603, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Al Mishyah]]", label_size= 0},
{lat= 34.977, long= 36.8428, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Al Humaydah]]", label_size= 0},
{lat= 34.973, long= 36.857, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Jumaqliyah]]", link= "Jumaqliyah", label_size= 0},
{lat= 34.9575, long= 36.848, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Asiliyah]]", link= "Asiliyah", label_size= 0},
{lat= 34.983, long= 36.894, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Ad Dumaynah]]", label_size= 0},
{lat= 35.04, long= 36.8777, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Ramliyah]]", label_size= 0},
{lat= 35.0155, long= 36.897, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Qantarah, Syria|Qantara]]", label_size= 0},
{lat= 34.962, long= 36.733, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Al-Alamein, Syria|Al-Alamein]]", link= "Al-Alamein, Syria", label_size= 0},
{lat= 34.936, long= 36.623, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Hirbnafsah]]", link= "Hirbnafsah", label_size= 0},
{lat= 34.962, long= 36.559, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Musa al Hulah]]", label_size= 0},
{lat= 34.957, long= 36.453, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Khirbet al-Jem'ah]]", label_size= 0},
{lat= 34.9695, long= 36.4795, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Qufaylun]]", label_size= 0},
{lat= 35.1813, long= 37.5724, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Ḩarmalā]]", label_size= 0},
{lat= 35.173, long= 37.577, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Jubb ‘Īd]]", label_size= 0},
{lat= 35.189, long= 37.6001, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[‘Abd al Amīr]]", label_size= 0},
{lat= 35.208, long= 37.7336, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Wadi al Azeeb]]", label_size= 0},
{lat= 35.1957, long= 37.647, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Wadi Mazlūf]]", label_size= 0},
{lat= 35.188, long= 37.667, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Wadi Hasw ar Rumayl]]", label_size= 0},
{lat= 35.033, long= 36.736, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Ayyubiyah]]", label_size= 0},
{lat= 35.0484, long= 36.765, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Ma‘arrin al Jabal]]", label_size= 0},
{lat= 35.076, long= 36.734, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Kulayriyah, Syria|Kulayriyah]]", label_size= 0},
{lat= 35.129, long= 36.976, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Ar Rubbah]]", label_size= 0},
{lat= 35.099, long= 37.014, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Zighrin]]", link = "Zighrin", label_size= 0},
{lat= 35.087, long= 36.991, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Kaytalun]]", label_size= 0},
{lat= 35.077, long= 36.775, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Zahrat Al Madaen]]", label_size= 0},
{lat= 35.122, long= 36.862, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Al Mubarakat]]", label_size= 0},
{lat= 35.093, long= 36.897, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Al-Samaqiyah al-Qibliyah|Samakh]]", link= "Al-Samaqiyah al-Qibliyah", label_size= 0},
{lat= 35.367, long= 36.9138, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Al-Tulaysiyah#civilwar|Al-Tulaysiyah]]", link= "Al-Tulaysiyah#civilwar", label_size= 0},
{lat= 35.3803, long= 36.8938, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Ras Al-Ayn]]", link= "2016 Hama offensive#Ras Al-Ayn", label_size= 0},
{lat= 35.3809, long= 36.885, mark= m.gov, marksize=3, label= "[[Mazrat Al Qahirah]]", label_size= 0},
{lat= 34.974, long= 36.5024, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Humayri]]", link = "Humayri", label_size= 0},
{lat= 35.334, long= 36.442, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Salba, Hama|Salba]]", link= "Salba, Hama", label_size= 0},
{lat= 35.55, long= 36.379, mark= m.opp, marksize=6, label= "[[Al-Huwash, Hama|al-Huwash]]", link= "Al-Huwash, Hama", label_size= 0},
{lat= 35.519, long= 36.3665, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Huwayjah al-Sallah|Huwayjah]]", link= "Huwayjah al-Sallah", label_size= 0},
{lat= 35.44, long= 36.328, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Karim, Hama|Karim]]", link= "Karim, Hama", label_size= 0},
{lat= 35.369, long= 37.733, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Rasm Hater]]", label_size= 0},
{lat= 35.2455, long= 37.424, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Al ‘Amīyah]]", label_size= 0},
{lat= 35.254, long= 37.4285, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[`Aliyah]]", label_size= 0},
{lat= 35.221, long= 37.371, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Khirbat Al-Junaynah]]", label_size= 0},
{lat= 35.3009, long= 37.4505, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Mushayrifat Awdan]]", label_size= 0},
{lat= 35.268, long= 37.469, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Mushayrifat Muwaylih]]", label_size= 0},
{lat= 35.2789, long= 37.465, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Shādūf]]", label_size= 0},
{lat= 35.2226, long= 37.469, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Rasm Amun]]", label_size= 0},
{lat= 35.235, long= 37.4479, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Al Ḩunaytā]]", label_size= 0},
{lat= 35.216, long= 37.495, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Jubb as Sa'ad]]", label_size= 0},
{lat= 35.2217, long= 37.427, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Hasw al Albawi]]", label_size= 0},
{lat= 35.1092, long= 37.419, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Rasm al Ahmar]]", label_size= 0},
{lat= 35.265, long= 37.3183, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Dahash/Al Zinkahiye]]", label_size= 0},
{lat= 35.3043, long= 37.012, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Summaqiyat ash Shamaliyah]]", label_size= 0},
{lat= 35.298, long= 37.2602, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Abul Kusour]]", link= "Abul Kusour", label_size= 0},
{lat= 35.291, long= 37.2855, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Aniq Bajrah]]", label_size= 0},
{lat= 35.2629, long= 37.2823, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Hajilah]]", label_size= 0},
{lat= 35.2785, long= 37.259, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Abu Hariq/Abu Hurayj]]", label_size= 0},
{lat= 35.348, long= 37.0877, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Muwaylih ash Shamali]]", label_size= 0},
{lat= 35.318, long= 37.166, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Tuwal Dabaghin]]", link = "Tuwal Dabaghin", label_size= 0},
{lat= 35.305, long= 37.108, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Abu Hilal]]", label_size= 0},
{lat= 35.28, long= 37.165, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Al-Judaydah, Salamiyah|Judaydah]]", link= "Al-Judaydah, Salamiyah", label_size= 0},
{lat= 35.2818, long= 37.1304, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Būyād aş Şaffāf]]", label_size= 0},
{lat= 35.306, long= 37.136, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Rasm Altawil al Sharkiyah]]", label_size= 0},
{lat= 35.3206, long= 37.119, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Rasm Altawil]]", label_size= 0},
{lat= 35.209, long= 37.318, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Jubb Khasarah]]", label_size= 0},
{lat= 34.951, long= 36.582, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Jidrin]]", link= "Jidrin", label_size= 0},
{lat= 35.337, long= 36.513, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Jubbayn, Hama Governorate|Jubbayn]]", label_size= 0},
{lat= 35.282, long= 36.536, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Al Jedideh]]", label_size= 0},
{lat= 35.348, long= 36.9175, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[2016 Hama offensive#Al-Junaynah|Al-Junaynah]]", link= "2016 Hama offensive#Al-Junaynah", label_size= 0},
{lat= 35.069, long= 36.858, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Qaramish]]", label_size= 0},
{lat= 35.743, long= 36.32, mark= m.opp, marksize=6, label= "[[Qarqur]]", link= "Al-Ghab offensive (July–August 2015)#Qarqur", label_size= 0},
{lat= 35.348, long= 36.8556, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Khafsin]]", link= "2016 Hama offensive#Khafsin", label_size= 0},
{lat= 35.466, long= 36.496, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Qasabiyeh]]", link= "Qasabiyeh", label_size= 0},
{lat= 35.25, long= 36.672, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Kfair al-Taiba]]", label_size= 0},
{lat= 35.353, long= 36.559, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Al Arbaeen]]", label_size= 0},
{lat= 35.3, long= 36.803, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[2017 Hama offensive#Kawkab|Kawkab]]", link= "2017 Hama offensive#Kawkab", label_size= 65, position= "right"},
{lat= 35.279, long= 36.815, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Al-Mubattan]]", link = "Al-Mubattan", label_size= 0},
{lat= 35.259, long= 36.815, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Muraywid]]", link = "Muraywid", label_size= 0},
{lat= 35.265, long= 36.84, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Abu Mansaf]]", link = "Abu Mansaf", label_size= 0},
{lat= 35.323, long= 36.488, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[#Jalma|Jalma]]", label_size= 0},
{lat= 35.336, long= 36.614, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Al Mantar]]", link= "Al Mantar", label_size= 0},
{lat= 35.24, long= 36.7618, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Iskandarīyah]]", link= "2017 Hama offensive#Iskandarīyah", label_size= 0},
{lat= 35.37, long= 36.829, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Mantana]]", link= "Mantana", label_size= 0},
{lat= 35.358, long= 36.795, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Cities and towns during the Syrian Civil War#Ma'an|Ma'an]]", link= "Cities and towns during the Syrian Civil War#Ma'an", label_size= 0},
{lat= 35.207, long= 36.853, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Cities and towns during the Syrian Civil War#Maar Shahour|Maar Shahour]]", link= "Cities and towns during the Syrian Civil War#Maar Shahour", label_size= 0},
{lat= 35.1368, long= 37.464, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Jeb Abyad|Jub Abyad]]", link= "Jeb Abyad", label_size= 0},
{lat= 35.455, long= 37.5846, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Jubb Al Abyad]]", label_size= 0},
{lat= 35.1313, long= 37.4457, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Ţayyibah]]", label_size= 0},
{lat= 35.1055, long= 37.494, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Jruh]]", link= "Jruh", label_size= 65, position= "top"},
{lat= 35.0568, long= 37.487, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Naamiyah]]", link= "Jruh", label_size= 0},
{lat= 35.0213, long= 37.5039, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Wadi al-Azam]]", label_size= 0},
{lat= 35.1147, long= 37.636, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Tal al Zubayb]]", label_size= 0},
{lat= 35.134, long= 37.6516, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Mustarihat Tahmaz]]", label_size= 0},
{lat= 35.137, long= 37.629, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Mubattan Tahmaz]]", label_size= 0},
{lat= 35.1238, long= 37.665, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Bir al Ghazalah]]", label_size= 0},
{lat= 35.1455, long= 37.5955, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Abu Kahf]]", label_size= 0},
{lat= 35.1306, long= 37.5866, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Judaydah]]", label_size= 0},
{lat= 35.385, long= 37.638, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Wadi al Azib]]", label_size= 0},
{lat= 35.087, long= 37.594, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Al-Qastal, Syria|Al Qastal]]", label_size= 0},
{lat= 35.169, long= 37.454, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Jinn al Albawi]]", label_size= 0},
{lat= 35.3363, long= 36.7946, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[2016 Hama offensive#Kubbariyah|Kubbariyah]]", link= "2016 Hama offensive#Kubbariyah", label_size= 0},
{lat= 35.289, long= 36.509, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Kafr Hud]]", link = "Kafr Hud", label_size= 0},
{lat= 35.089, long= 37.013, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Kaytalun]]", label_size= 0},
{lat= 35.685, long= 36.338, mark= m.stable_opp_JaN, marksize=6, label= "[[Al-Ziyarah#civilwar|Al-Ziyarah]]", link= "Al-Ziyarah#civilwar", label_size= 0},
{lat= 35.648, long= 36.325, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Khirbat al-Naqus]]", link= "Al-Ghab offensive (July–August 2015)#Khirbat Al-Naqus", label_size= 0},
{lat= 35.11, long= 37.379, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Masa'ada]]", label_size= 0},
{lat= 35.091, long= 37.367, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Masud, Hama|&nbsp;&nbsp;&nbsp;Masud]]", link= "Masud, Hama", label_size= 0},
{lat= 34.966, long= 36.826, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Zor Abu Dardah]]", link= "Zor Abu Dardah", label_size= 0},
{lat= 35.195, long= 36.503, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Jarjis]]", label_size= 0},
{lat= 34.944, long= 36.685, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Jarjisa]]", link= "Jarjisa", label_size= 0},
{lat= 35.334, long= 36.6834, mark= m.JaN, marksize=5, label= "[[Lahaya]]", link= "Lahaya", label_size= 0},
{lat= 35.2756, long= 36.578, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Abu Obeida]]", link= "2017 Hama offensive#Abu Obeida", label_size= 0},
{lat= 35.408, long= 36.487, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Al-Mughayr]]", link= "Al-Mughayr", label_size= 0},
{lat= 35.3875, long= 36.8608, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Umm Haratayn, Hama|Umm Haratayn]]", link= "Umm Haratayn, Hama", label_size= 0},
{lat= 35.34, long= 36.834, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[2016 Hama offensive#Qarah|Qarah]]", link= "2016 Hama offensive#Qarah", label_size= 0},
{lat= 35.411, long= 36.458, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[al-Banah]]", link= "Al-Banah", label_size= 0},
{lat= 35.442, long= 36.399, mark= m.opp, marksize=6, label= "[[Jub Suleiman]]", label_size= 0},
{lat= 35.449, long= 36.3828, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Ayn al-Taqa]]", label_size= 0},
{lat= 35.13, long= 37.415, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Mukayman al-Shamali]]", label_size= 0},
{lat= 35.095, long= 37.302, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Qulayb ath Thawr]]", label_size= 0},
{lat= 35.1766, long= 37.3853, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Dukaylah]]", label_size= 0},
{lat= 35.159, long= 37.381, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Jubb Dukaylah al Janubi]]", label_size= 0},
{lat= 35.144, long= 37.3957, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Sulaytiyah]]", label_size= 0},
{lat= 35.146, long= 37.4388, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Tal Al Albawi]]", label_size= 0},
{lat= 34.985, long= 36.988, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Tall al Muzayri‘ah]]", label_size= 0},
{lat= 35.194, long= 37.364, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[al-Qatshyeh]]", label_size= 0},
{lat= 35.473, long= 36.319, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Qabr Fidda]]", link= "Qabr Fidda", label_size= 0},
{lat= 35.373, long= 36.856, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Qubaybat Abu al-Huda]]", link= "Qubaybat Abu al-Huda", label_size= 0},
{lat= 35.4936, long= 37.1715, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Dalala]]", label_size= 0},
{lat= 35.514, long= 37.1846, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Aziziyah]]", label_size= 0},
{lat= 35.535, long= 37.2045, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Tarfawi]]", label_size= 0},
{lat= 35.536, long= 37.225, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Al-Marami]]", label_size= 0},
{lat= 35.5434, long= 37.2323, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Jadwaiyah Qibliyah]]", label_size= 0},
{lat= 35.5548, long= 37.1839, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Thalījah]]", label_size= 0},
{lat= 35.568, long= 37.189, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Al Maşlaḩah]]", label_size= 0},
{lat= 35.5677, long= 37.1466, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Azilah/Ghuzaylah]]", label_size= 0},
{lat= 35.5788, long= 37.248, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Um 'Aij/Umm Eija]]", label_size= 0},
{lat= 35.607, long= 37.1742, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Sawwanat al Hamrah]]", label_size= 0},
{lat= 35.5487, long= 37.159, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Murayjib Talijat]]", label_size= 0},
{lat= 35.53, long= 37.1767, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Rasm al Barjis]]", label_size= 0},
{lat= 35.601, long= 37.218, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Rasm al Mafkar]]", label_size= 0},
{lat= 35.594, long= 37.236, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Abu Khanadiq]]", label_size= 0},
{lat= 35.6216, long= 37.209, mark= m.gov, marksize=3, label= "[[Malihah Kabirah]]", label_size= 0},
{lat= 35.601, long= 37.1885, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Tall al Shur]]", label_size= 0},
{lat= 35.5714, long= 37.2357, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Khirbet Umm Rujūm]]", label_size= 0},
{lat= 35.5868, long= 37.1776, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Abū Darīkhah]]", label_size= 0},
{lat= 35.6144, long= 37.1755, mark= m.gov, marksize=3, label= "[[Uwayjat Jinah]]", label_size= 0},
{lat= 35.5249, long= 37.224, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Bārūdīyah]]", label_size= 0},
{lat= 35.508, long= 37.2323, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Jubb al ‘Uthmān]]", label_size= 0},
{lat= 35.516, long= 37.204, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Jubb ar Rumān]]", label_size= 0},
{lat= 35.5529, long= 37.2025, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Al-Harsh]]", label_size= 0},
{lat= 35.4948, long= 37.159, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Khayriyah Kabirah]]", label_size= 0},
{lat= 35.5283, long= 37.274, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Najm az Zuhur]]", label_size= 0},
{lat= 35.552, long= 37.2877, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Salihiyah]]", label_size= 0},
{lat= 35.5236, long= 37.3389, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Summaqiyah]]", label_size= 0},
{lat= 35.5397, long= 37.3166, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Maslukhiyah]]", label_size= 0},
{lat= 35.5535, long= 37.3244, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Umm Qurun]]", label_size= 0},
{lat= 35.5104, long= 37.343, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[At Tuffahah]]", label_size= 0},
{lat= 35.419, long= 37.5019, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Khafya]]", label_size= 0},
{lat= 35.347, long= 37.539, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Rasm al-Sawi]]", label_size= 0},
{lat= 35.158, long= 37.527, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Abu Hakfa]]", label_size= 0},
{lat= 35.152, long= 37.579, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Rasm Abu al Fashafish]]", label_size= 0},
{lat= 35.178, long= 37.6306, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Rawdah]]", label_size= 0},
{lat= 35.18, long= 36.559, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Al-Qubeir]]", link = "Al-Qubeir", label_size= 0},
{lat= 35.1758, long= 36.5899, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Kafr Amim]]", link = "Kafr Amim", label_size= 0},
{lat= 35.154, long= 36.5825, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Tell Sikkim]]", label_size= 0},
{lat= 35.737, long= 37.508, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Al-Qurbatiya]]", label_size= 0},
{lat= 35.713, long= 36.332, mark= m.stable_opp_JaN, marksize=5, label= "[[Mashik]]", link= "Al-Ghab offensive (July–August 2015)#al-Msheek", label_size= 0},
{lat= 35.329, long= 36.948, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Qasr al-Mukharam]]", link= "Qasr al-Mukharram", label_size= 0},
{lat= 35.354, long= 36.971, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Qasr Abu Samrah]]", link= "Qasr Abu Samrah", label_size= 0},
{lat= 35.382, long= 37.024, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Arfah]]", label_size= 0},
{lat= 35.371, long= 37.025, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Al Hazim]]", link = "Al Hazim", label_size= 0},
{lat= 35.3518, long= 37.0148, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Al Kikiyah]]", label_size= 0},
{lat= 35.386, long= 37.053, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Rabdah]]", label_size= 0},
{lat= 35.402, long= 37.026, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Qasr Ali]]", link= "Northwestern Syria campaign (October 2017–February 2018)#Qasr Ali", label_size= 0},
{lat= 35.376, long= 37.103, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Ad Dab'ah (Dabbāyah)]]", label_size= 0},
{lat= 35.359, long= 37.1089, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Abu Hayyah]]", label_size= 0},
{lat= 35.364, long= 37.059, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Qasr ash Shawi]]", label_size= 0},
{lat= 35.3435, long= 37.097, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Tall al Muhasir]]", label_size= 0},
{lat= 35.596, long= 36.386, mark= m.opp, marksize=6, label= "[[Ankawi]]", label_size= 0},
{lat= 35.587, long= 36.3567, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Tanjarah]]", label_size= 0},
{lat= 35.405, long= 37.5434, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Sham al-Hawa]]", label_size= 0},
{lat= 35.225, long= 37.187, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Umm Khurayzah]]", link= "Umm Khurayzah", label_size= 0},
{lat= 35.15, long= 36.9036, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Safinah]]", link= "Safinah", label_size= 0},
{lat= 35.1218, long= 36.893, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Hawayiz Umm Jurn]]", link= "Hawayiz Umm Jurn", label_size= 0},
{lat= 35.205, long= 37.1597, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[al-Qubaybat]]", link= "al-Qubaybat", label_size= 0},
{lat= 35.657, long= 36.27, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Qal'at Mirza]]", label_size= 0},
{lat= 35.603, long= 36.268, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Ayn Sulaymu]]", label_size= 0},
{lat= 35.589, long= 36.263, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Ayn Rayhaniyah]]", label_size= 0},
{lat= 35.574, long= 36.27, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Farikah]]", link= "Farikah", label_size= 0},
{lat= 35.56, long= 36.267, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Qatrat al Rayhan]]", label_size= 0},
{lat= 35.5692, long= 36.3097, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[al Shairah]]", label_size= 0},
{lat= 35.552, long= 36.311, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[#Judaydah|Al Judaydah]]", label_size= 0},
{lat= 35.8, long= 36.471, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[An Nahl]]", label_size= 0},
{lat= 35.692, long= 36.273, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[al-Safafah]]", label_size= 0},
{lat= 35.699, long= 36.263, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Barisha, Latakia|Barisha]]", label_size= 0},
{lat= 35.68, long= 36.276, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[al-Bahsa]]", link= "Al-Ghab offensive (July–August 2015)#Al-Bahsa", label_size= 0},
{lat= 35.712, long= 36.2808, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Fawru]]", link= "Al-Ghab offensive (July–August 2015)#Fawru", label_size= 0},
{lat= 35.675, long= 36.235, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Jubb al Ahmar]]", label_size= 0},
{lat= 35.685, long= 36.256, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Jubb az-Zu'rur]]", label_size= 0},
{lat= 35.099, long= 36.6135, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[al-Rabiaa]]", link= "al-Rabiaa", label_size= 0},
{lat= 35.159, long= 36.6318, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Kafr al-Tun]]", link= "Kafr al-Tun", label_size= 0},
{lat= 34.9482, long= 37.1779, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Khafiyah]]", label_size= 0},
{lat= 35.153, long= 36.686, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Shihat Hama]]", link= "Shihat Hama", label_size= 0},
{lat= 35.1393, long= 36.7008, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Marj al Hawr]]", label_size= 0},
{lat= 35.111, long= 36.6513, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Matnin]]", link= "Matnin", label_size= 0},
{lat= 35.177, long= 36.788, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Jibrin]]", link= "Jibrin", label_size= 0},
{lat= 35.1707, long= 36.869, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Rasm al Baghl]]", label_size= 0},
{lat= 35.197, long= 36.779, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Al Hashimiyah]]", label_size= 0},
{lat= 35.126, long= 36.802, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Zawr Qassarin]]", label_size= 0},
{lat= 35.021, long= 36.696, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Nisrin]]", label_size= 0},
{lat= 34.921, long= 36.66, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Zara'a, Hama|Zara'a]]", link= "Zara'a, Hama", label_size= 0},
{lat= 35.337, long= 37.396, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Abu Al-Ghar]]", label_size= 0},
{lat= 35.321, long= 37.3426, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Umm Sahrij]]", label_size= 0},
{lat= 35.3326, long= 37.351, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Tufāḩah]]", label_size= 0},
{lat= 35.3155, long= 37.2814, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Talhan]]", label_size= 0},
{lat= 34.9766, long= 36.6436, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Deir al-Fardis]]", link= "Deir al-Fardis", label_size= 0},
{lat= 34.9844, long= 36.6896, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Al-Biyah]]", link= "Al-Biyah", label_size= 0},
{lat= 34.9712, long= 36.539, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Kafr Qadah]]", link= "Kafr Qadah", label_size= 0},
{lat= 34.985, long= 36.537, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Buwaydah]]", label_size= 0},
{lat= 35.011, long= 36.6686, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Birin]]", link= "Birin", label_size= 0},
{lat= 35.011, long= 36.596, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Jafaa]]", link= "Jafaa", label_size= 0},
{lat= 35.026, long= 36.577, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Al-Muah]]", link= "Al-Muah", label_size= 0},
{lat= 35.1544, long= 36.799, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Ayn al Bad]]", label_size= 0},
{lat= 35.118, long= 36.798, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Al-Jaliyah]]", label_size= 0},
{lat= 35.244, long= 37.107, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Ruhayyah]]", link = "Ruhayyah", label_size= 0},
{lat= 35.139, long= 37.184, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Jadduah]]", link= "Jadduah", label_size= 0},
{lat= 35.068, long= 36.889, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Al-Kafat]]", link = "Al-Kafat", label_size= 0},
{lat= 35.0195, long= 37.002, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Mazra`at `Abd al Karim]]", label_size= 0},
{lat= 35.403, long= 36.982, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Balil, Syria|Balil]]", label_size= 0},
{lat= 35.4255, long= 36.9988, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Zafaria]]", label_size= 0},
{lat= 35.417, long= 37.001, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Zabawi]]", label_size= 0},
{lat= 35.226, long= 37.274, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Khunayfis al-Dawsa]]", link= "Khunayfis al-Dawsa", label_size= 0},
{lat= 35.196, long= 36.591, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Majdal, Syria|Al-Majdal]]", link= "2017 Hama offensive#Majdal, Syria", label_size= 0},
{lat= 35.193, long= 36.622, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Shir, Syria|Shir]]", link= "2017 Hama offensive#Shir, Syria", label_size= 0},
{lat= 35.184, long= 36.6316, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Soubein/Khirbat as Sabilah]]", link= "2017 Hama offensive#Soubein", label_size= 0},
{lat= 35.302, long= 37.23, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Ma'saran]]", label_size= 0},
{lat= 35.292, long= 36.343, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Nahr al Barid]]", label_size= 0},
{lat= 35.118, long= 37.344, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Salba, Salamiyah|Salba]]", link= "Salba, Salamiyah", label_size= 0},
{lat= 35.1493, long= 37.3353, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Jubb al Mazarib]]", label_size= 0},
{lat= 35.3528, long= 36.8942, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[2016 Hama offensive#Ash Sha'tah|Ash Sha'tah]]", link= "2016 Hama offensive#Ash Sha'tah", label_size= 0},
{lat= 35.384, long= 36.9058, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[2016 Hama offensive#Qahira|Qahira]]", link= "2016 Hama offensive#Qahira", label_size= 0},
{lat= 35.1932, long= 37.0876, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Shahba, Hama Governorate|Shahba]]", label_size= 0},
{lat= 35.1555, long= 36.973, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Tirad]]", label_size= 0},
{lat= 35.1545, long= 37.01, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Sibaa]]", link= "Sibaa", label_size= 0},
{lat= 35.152, long= 36.949, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Lahunah]]", label_size= 0},
{lat= 35.1744, long= 37.036, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Tamak]]", label_size= 0},
{lat= 35.143, long= 37.045, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Al-Buwaydah]]", link= "Al-Buwaydah", label_size= 0},
{lat= 35.134, long= 37.072, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Sumnah]]", label_size= 0},
{lat= 35.134, long= 37.084, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Qadiriyah]]", label_size= 0},
{lat= 35.12, long= 37.0808, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Sumnah al Qibliyah]]", label_size= 0},
{lat= 35.198, long= 37.0585, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Nawa, Salamiyah|Nawa]]", link= "Nawa, Salamiyah", label_size= 0},
{lat= 35.163, long= 37.053, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Umm Twaynah]]", label_size= 0},
{lat= 35.166, long= 37.098, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Ad-Dusah]]", label_size= 0},
{lat= 35.1908, long= 37.118, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Khunayfis ad Dusah]]", label_size= 0},
{lat= 35.206, long= 37.114, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Shuhayb]]", link = "Shuhayb", label_size= 0},
{lat= 35.1535, long= 37.139, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Jasin, Syria|Jasin]]", label_size= 0},
{lat= 35.2285, long= 37.0978, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Ash Shuwayhah]]", label_size= 0},
{lat= 35.212, long= 37.019, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Tall ad Dhahab]]", label_size= 0},
{lat= 35.236, long= 37.023, mark= m.gov, marksize=3, label= "[[Mushayrifah]]", label_size= 0},
{lat= 35.211, long= 36.9222, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Danin]]", label_size= 0},
{lat= 35.2262, long= 36.9005, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Junas]]", label_size= 0},
{lat= 35.165, long= 36.911, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Al-Uwayr|Oyur]]", link= "Al-Uwayr", label_size= 0},
{lat= 35.179, long= 36.896, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Al Khulla]]", label_size= 0},
{lat= 35.201, long= 36.9747, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Khaybah]]", label_size= 0},
{lat= 35.2605, long= 37.0207, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Al‘Anz]]", label_size= 0},
{lat= 35.279, long= 37.023, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Abu al Qudur]]", label_size= 0},
{lat= 35.219, long= 36.966, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Khirbet Um Harti]]", label_size= 0},
{lat= 35.179, long= 37.003, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Al-Sheikh Ali Kasun]]", label_size= 0},
{lat= 35.353, long= 36.483, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Al-Sheikh Hadeid]]", label_size= 0},
{lat= 35.002, long= 37.399, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Soha]]", label_size= 0},
{lat= 35.0169, long= 37.417, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Kawkab as Suwayd]]", label_size= 0},
{lat= 35.025, long= 37.424, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Hamada al-Omar]]", link = "Hamada al-Omar", label_size= 0},
{lat= 35.325, long= 37.369, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Hasnawi]]", label_size= 0},
{lat= 35.405, long= 37.429, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Rahjan]]", link = "Northwestern Syria campaign (October 2017–February 2018)#Rahjan", label_size= 0},
{lat= 35.419, long= 37.456, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Al-Jakusiyah/Al-Shakusiyah]]", link = "Northwestern Syria campaign (October 2017–February 2018)#Jakusiyah", label_size= 0},
{lat= 35.353, long= 37.505, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Hasrat]]", label_size= 0},
{lat= 35.334, long= 37.585, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Raraha]]", label_size= 0},
{lat= 35.274, long= 37.282, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Tutah]]", label_size= 0},
{lat= 35.2638, long= 37.219, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Jeb Zreiq]]", link= "Jeb Zreiq", label_size= 0},
{lat= 35.2804, long= 37.232, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Abyan]]", label_size= 0},
{lat= 35.2879, long= 37.1815, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Samiriyah]]", label_size= 0},
{lat= 35.269, long= 37.199, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Abu Khanadiq|Abu Khanadiq Janoubi]]", link = "Abu Khanadiq", label_size= 0},
{lat= 35.288, long= 37.427, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[At Tinah]]", label_size= 0},
{lat= 35.3403, long= 37.4936, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Mushayrifa]]", label_size= 0},
{lat= 35.4012, long= 37.509, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Abu Laffah]]", label_size= 0},
{lat= 35.4267, long= 37.5405, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Jubb Al-Ahmar]]", label_size= 0},
{lat= 35.372, long= 37.543, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Wadi az Zarub]]", label_size= 0},
{lat= 35.4223, long= 37.518, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Jubb at Tablaqiyah]]", label_size= 0},
{lat= 35.443, long= 37.5189, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Murayjeb al-Jumalan/Jubb al Jalān]]", label_size= 0},
{lat= 35.498, long= 37.324, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Nafahah]]", label_size= 0},
{lat= 35.482, long= 37.265, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Luwaybidah]]", label_size= 0},
{lat= 35.4478, long= 37.418, mark= m.gov, marksize=3, label= "[[al Muwaylih]]", label_size= 0},
{lat= 35.444, long= 37.6038, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Ash Shuhatiyah]]", label_size= 0},
{lat= 35.467, long= 37.5324, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Rasm Abu Miyal]]", label_size= 0},
{lat= 35.366, long= 37.4484, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Rashjan]]", label_size= 0},
{lat= 35.361, long= 37.435, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Sarha ash Shamali]]", label_size= 0},
{lat= 35.3418, long= 37.427, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Sarha]]", link= "Northwestern Syria campaign (October 2017–February 2018)#Sarha", label_size= 0},
{lat= 35.319, long= 37.204, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Suruj]]", link= "Northwestern Syria campaign (October 2017–February 2018)#Suruj", label_size=0},
{lat= 35.3097, long= 37.2145, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Aliyah]]", label_size=0},
{lat= 35.366, long= 37.199, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Abu Ajwa]]", link= "Abu Ajwa", label_size=0},
{lat= 35.468, long= 37.157, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Aqlah]]", label_size=0},
{lat= 35.458, long= 37.1235, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Abb al Qanat]]", label_size=0},
{lat= 35.466, long= 37.1406, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Mushayrifah]]", label_size=0},
{lat= 35.477, long= 37.2007, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Al Bayḑā]]", label_size=0},
{lat= 35.4139, long= 37.2549, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Rasm Al-Tinah]]", label_size=0},
{lat= 35.396, long= 37.2869, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Rasm Al 'Anz]]", label_size=0},
{lat= 35.3801, long= 37.295, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Rasm Madahi]]", label_size=0},
{lat= 35.386, long= 37.267, mark= m.gov, marksize=3, label= "[[Tulul al-Humur]]", label_size=0},
{lat= 35.4134, long= 37.3124, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Turut]]", label_size=0},
{lat= 35.534, long= 37.3617, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Androna]]", link= "Androna", label_size=65, position= "top"},
{lat= 35.361, long= 37.143, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Muylah Ben Hadib]]", label_size= 0},
{lat= 35.3397, long= 37.1435, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Muwaylah al-Sirwana]]", link = "Muwaylah al-Sirwana", label_size= 0},
{lat= 35.384, long= 37.185, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Anbaz]]", label_size= 0},
{lat= 35.416, long= 37.3405, mark= m.gov, marksize=3, label= "[[Rasm Al-Bassl]]", label_size= 0},
{lat= 35.3724, long= 37.159, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Rasm Al-Ahmar]]", label_size= 0},
{lat= 35.404, long= 37.203, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Abu Khanadiq]]", label_size= 0},
{lat= 35.4129, long= 37.156, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Rasm Hammam]]", label_size= 0},
{lat= 35.345, long= 37.164, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Qanat al-Sawarnah]]", link = "Janat al-Sawarnah", label_size= 0},
{lat= 35.292, long= 37.2074, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Abu Marw]]", label_size= 0},
{lat= 35.303, long= 37.1833, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Wasitah]]", label_size= 0},
{lat= 35.3815, long= 37.248, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Qasr Ibn Wardan]]", link= "Qasr Ibn Wardan", label_size= 0},
{lat= 35.442, long= 37.168, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Jubb as Safa]]", label_size= 0},
{lat= 35.457, long= 37.188, mark= m.gov, marksize=4, label= "[['Ablah]]", label_size= 0},
{lat= 35.474, long= 37.3078, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Abū Maḩlā]]", label_size= 0},
{lat= 35.463, long= 37.2426, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Abū Ḩayāyā]]", label_size= 0},
{lat= 35.4612, long= 37.2247, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Marāmī Banī Hilāl]]", label_size= 0},
{lat= 35.4539, long= 37.237, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Umm Zuḩaymik]]", label_size= 0},
{lat= 35.4922, long= 37.3593, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Bayud]]", link= "Bayud", label_size= 0},
{lat= 35.3636, long= 37.3945, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Kasmur ash Shakhtir]]", label_size= 0},
{lat= 35.3825, long= 37.1255, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Tall Abwiyah]]", label_size= 0},
{lat= 35.403, long= 37.1267, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Huways Ibn Hadib]]", link= "Huways Ibn Hadib", label_size= 0},
{lat= 35.427, long= 37.125, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Huways Umm Jarn(Ḩuways ash Shamālī)]]", label_size= 0},
{lat= 35.445, long= 37.1478, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Qal'at al-Huways]]", label_size= 0},
{lat= 35.339, long= 37.314, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Abu Kahf]]", label_size= 0},
{lat= 35.3128, long= 37.246, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Mu'siwan/Ma‘şarān]]", label_size= 0},
{lat= 35.338, long= 37.198, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Rasm Sakkaf]]", label_size= 0},
{lat= 35.3424, long= 37.219, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Shihat al-Hamra]]", label_size= 0},
{lat= 35.321, long= 37.489, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Rasm al Ahmar]]", label_size= 0},
{lat= 35.314, long= 37.5228, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Rasm Sawan]]", label_size= 0},
{lat= 35.357, long= 37.5517, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Khirbat Jawiad]]", label_size= 0},
{lat= 35.528, long= 37.594, mark= m.gov, marksize=4, label= "[['Ayn al-Zarkah]]", label_size= 0},
{lat= 35.347, long= 37.257, mark= m.gov, marksize=3, label= "[[Shamtānah]]", label_size= 0},
{lat= 35.329, long= 37.246, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Atshanah]]", label_size= 0},
{lat= 35.377, long= 37.3315, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Ma‘qar al Qiblī]]", label_size= 0},
{lat= 35.4816, long= 37.2825, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Khatabiyah]]", label_size= 0},
{lat= 35.4838, long= 37.2984, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Hanin]]", label_size= 0},
{lat= 35.459, long= 37.346, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Mukhaybis]]", label_size= 0},
{lat= 35.448, long= 37.357, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Mushayrifah]]", label_size= 0},
{lat= 35.4313, long= 37.407, mark= m.gov, marksize=3, label= "[[Abu Awjah]]", label_size= 0},
{lat= 35.642, long= 37.3366, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Sabakh]]", label_size= 0},
{lat= 35.6377, long= 37.3993, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Tall Fa]]", label_size= 0},
{lat= 35.639, long= 37.3737, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Ulus]]", label_size= 0},
{lat= 35.628, long= 37.376, mark= m.gov, marksize=3, label= "[[Hazayah/Kharā‘īyah]]", label_size= 0},
{lat= 35.6171, long= 37.366, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Akhu Hasan]]", label_size= 0},
{lat= 35.6087, long= 37.3264, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Rasm al-Suf]]", label_size= 0},
{lat= 35.4707, long= 37.2334, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Al Qanāţir]]", label_size= 0},
{lat= 35.4996, long= 37.496, mark= m.gov, marksize=3, label= "[[Rasm Jubb al Hamlan]]", label_size= 0},
{lat= 35.4727, long= 37.4023, mark= m.gov, marksize=3, label= "[[Rasm Arira]]", label_size= 0},
{lat= 35.528, long= 37.4705, mark= m.gov, marksize=3, label= "[[Makhlaf]]", label_size= 0},
{lat= 35.446, long= 37.482, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Rasm aḑ Ḑab‘]]", label_size= 0},
{lat= 35.4517, long= 37.3213, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Qarat Rabū‘]]", label_size= 0},
{lat= 35.482, long= 37.344, mark= m.gov, marksize=3, label= "[[Thanīyat aş Şafwānī]]", label_size= 0},
{lat= 35.366, long= 37.293, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Musaytibah]]", label_size= 0},
{lat= 35.3367, long= 37.288, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Rasm Tabash]]", label_size= 0},
{lat= 35.403, long= 37.363, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Ma'qar ash Shamali]]", label_size= 0},
{lat= 35.428, long= 37.279, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Aḑ Ḑahīrīyah]]", label_size= 0},
{lat= 35.488, long= 37.286, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Jubb as Sukkar]]", label_size= 0},
{lat= 35.449, long= 37.291, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Zu‘aywir/Zughayr]]", label_size= 0},
{lat= 35.4189, long= 37.1046, mark= m.gov, marksize=4, label= "[['Abb al Khaznah]]", label_size= 0},
{lat= 35.629, long= 37.582, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Judaydah]]", label_size= 0},
{lat= 35.615, long= 37.599, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Abu-Hamad]]", label_size= 0},
{lat= 35.4435, long= 37.2527, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Īzah]]", label_size= 0},
{lat= 35.389, long= 37.493, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Nufaylah]]", label_size= 0},
{lat= 35.3367, long= 37.455, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Alqanah]]", label_size= 0},
{lat= 35.3717, long= 37.418, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Al Mustarihah]]", label_size= 0},
{lat= 35.518, long= 37.3068, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Ḩūmah]]", label_size= 0},
{lat= 35.5128, long= 37.156, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Ḩawā’ ash Sharqīyah]]", label_size= 0},
{lat= 35.395, long= 37.4, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Um Myal]]", link = "Northwestern Syria campaign (October 2017–February 2018)#Um Myal", label_size= 0},
{lat= 35.226, long= 37.576, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Rasm al-Tineh]]", label_size= 0},
{lat= 35.218, long= 37.568, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Muntar al Hijanah]]", label_size= 0},
{lat= 35.209, long= 37.581, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Maksar Al-Shamali]]", label_size= 0},
{lat= 35.2107, long= 36.678, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Zawr Al Jadid]]", link= "2017 Hama offensive#Zawr Al Jadid", label_size= 0},
{lat= 35.2201, long= 36.669, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Zawr Al Masalaq]]", link= "2017 Hama offensive#Zawr Al Masalaq", label_size= 0},
{lat= 35.2916, long= 36.664, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Masasneh]]", link= "Masasneh", label_size= 0},
{lat= 35.292, long= 36.634, mark= m.gov, marksize=3, label= "[[Mahruqah]]", link= "Mahruqah", label_size= 0},
{lat= 35.2777, long= 36.642, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Zor al Heisa]]", label_size= 0},
{lat= 35.376, long= 36.424, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Jurniyat al-Tar]]", label_size= 0},
{lat= 35.411, long= 36.33, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Al Hurra]]", label_size= 0},
{lat= 35.233, long= 37.149, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Tell Abd al-Aziz]]", link= "Tell Abd al-Aziz", label_size= 0},
{lat= 35.099, long= 37.093, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Tell Ada]]", link= "Tell Ada", label_size= 0},
{lat= 35.088, long= 37.094, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Rasm Tall Ada]]", label_size= 0},
{lat= 35.239, long= 36.908, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Duwaybah]]", label_size= 0},
{lat= 35.239, long= 36.935, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Tayyibat at Turki]]", label_size= 0},
{lat= 35.238, long= 36.975, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Al Bardunah]]", label_size= 0},
{lat= 35.318, long= 37.454, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Qanat ad Dush]]", label_size= 0},
{lat= 35.235, long= 37.212, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Tell al-Ghir]]", link = "Tell al-Ghir", label_size= 0},
{lat= 34.993, long= 37.159, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Tell al-Tut]]", link = "Tell al-Tut", label_size= 0},
{lat= 35.011, long= 36.781, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Tell Qartal]]", link = "Tell Qartal", label_size= 0},
{lat= 35.13, long= 37.12, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Tell Sinan]]", link = "Tell Sinan", label_size= 0},
{lat= 34.928, long= 37.247, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Tell Jadid]]", link = "Tell Jadid", label_size= 0},
{lat= 35.539, long= 36.316, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Tamana al-Ghab]]", link = "Tamana al-Ghab", label_size= 0},
{lat= 35.318, long= 36.863, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Taybat al-Ism]]", link = "Taybat al-Ism", label_size= 0},
{lat= 35.305, long= 36.519, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[#Tall Mallah|Tall Mallah]]", label_size= 0},
{lat= 35.287, long= 37.464, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Bughaydid]]", label_size= 0},
{lat= 35.006, long= 37.215, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Mafkar al Gharbi]]", link = "Mafkar al-Gharbi", label_size= 0},
{lat= 35.264, long= 36.478, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[#al-Safsafiyah|al-Safsafiyah]]", label_size= 0},
{lat= 34.9115, long= 36.5595, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Talaf]]", link= "Talaf", label_size= 0},
{lat= 35.311, long= 36.9177, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Fan Shamali#civilwar|Fan Shamali]]", link= "Fan Shamali#civilwar", label_size= 0},
{lat= 35.157, long= 36.538, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Tuwaym]]", link = "Tuwaym", label_size= 0},
{lat= 34.995, long= 37.303, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Umm Mil]]", link= "Umm Mil", label_size= 60, position= "top"},
{lat= 35.055, long= 37.4404, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Al Marami]]", label_size= 0},
{lat= 34.964, long= 36.272, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Wadi al-Uyun#civilwar|Wadi al-Uyun]]", link= "Wadi al-Uyun#civilwar", label_size= 0},
{lat= 34.959, long= 36.662, mark= m.gov_ind, marksize=6, label= "[[al-Zara Thermal Power Plant]]", label_size= 0},
{lat= 35.38, long= 36.96, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Al-Zughbah]]", link = "Al-Zughbah", label_size= 0},
{lat= 35.4213, long= 36.937, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Al Mushayrifah]]", label_size= 0},
{lat= 35.4168, long= 36.9129, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Rujm al-Ahmar]]", label_size= 0},
{lat= 35.3905, long= 36.937, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Al Maqarrayn]]", label_size= 0},
{lat= 35.248, long= 36.53, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Khunayzir]]", link= "Khunayzir", label_size= 0},
{lat= 35.243, long= 36.471, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Tell Sikkin]]", link= "Tell Sikkin", label_size= 0},
{lat= 35.176, long= 37.315, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Zanuba]]", link= "Zanuba", label_size= 0},
{lat= 35.158, long= 37.311, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Umm Tuwaynah]]", link= "Umm Tuwaynah", label_size= 0},
{lat= 35.159, long= 37.293, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[#Mabujah|Al-Hardaneh]]", label_size= 0},
{lat= 35.376, long= 36.6565, mark= m.JaN_base, marksize=4, label= "[[Abu Shafiq Checkpoint]]", link= "Kafr Zita#abu shafiq", label_size= 0},
{lat= 35.398, long= 36.617, mark= m.JaN, marksize=4, label= "[[Tall al-Sayyad]]", label_size= 0},
{lat= 35.399, long= 36.521, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Al Musharifa]]", label_size= 0},
{lat= 35.315, long= 36.695, mark= m.JaN, marksize=5, label= "[[Buwaydah]]", link= "Buwaydah", label_size= 0},
{lat= 35.232, long= 36.6268, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Btaysh]]", link= "2017 Hama offensive#Btaysh", label_size= 0},
{lat= 35.357, long= 36.654, mark= m.JaN, marksize=6, label= "[[Latmin, Hama|Latmin]]", link= "Latmin, Hama", label_size= 0},
{lat= 35.3577, long= 36.6293, mark= m.opp_hill, marksize=6, label= "[[Tell al-Fas]]", label_size= 0},
{lat= 35.318, long= 36.668, mark= m.JaN, marksize=5, label= "[[Maarkaba]]", label_size= 0},
{lat= 35.419, long= 36.514, mark= m.opp, marksize=3, label= "[[#Sakhr|Sakhr]]", label_size= 0},
{lat= 35.228, long= 36.657, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Zawr an Nasiriyah]]", label_size= 0},
{lat= 35.2184, long= 36.8075, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Kafraa]]", link= "Kafraa", label_size= 0},
-- END OF VILLAGES IN HAMA GOVERNORATE
-- START OF VILLAGES IN HASAKA GOVERNORATE
{lat= 36.584, long= 40.765, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Al Dhiyabiyah]]", link= "Al Dhiyabiyah", label_size= 0},
{lat= 36.699, long= 39.653, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Adwaniyah]]", link= "Adwaniyah", label_size= 0},
{lat= 36.66, long= 39.613, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Rajan]]", link= "Rajan", label_size= 0},
{lat= 36.67, long= 39.496, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Um Jaran]]", link= "Um Jaran", label_size= 0},
{lat= 36.691, long= 39.492, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Nustel]]", link= "Nustel", label_size= 0},
{lat= 36.683, long= 39.465, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Rujm 'Anwah]]", link= "Rujm 'Anwah", label_size= 0},
{lat= 36.63, long= 39.521, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Xirbet El-Naqa]]", link= "Xirbet El-Naqa", label_size= 0},
{lat= 36.593, long= 39.519, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Xalidiye]]", link= "Xalidiye", label_size= 0},
{lat= 36.395, long= 40.695, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Tall Baroud]]", link= "Al-Hawl offensive#Tall Baroud", label_size= 0},
{lat= 36.386, long= 40.631, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Khiriat ab Alshuk]]", label_size= 0},
{lat= 36.383, long= 40.607, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Khiriat ayn Alxharan]]", label_size= 0},
{lat= 36.363, long= 40.675, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Al-Hufayir]]", link= "Al-Hawl offensive#Al-Hufayir", label_size= 0},
{lat= 36.353, long= 40.622, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Makhroum]]", link= "Al-Hawl offensive#Makhroum", label_size= 0},
{lat= 36.336, long= 40.676, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Al-Masatur]]", link= "Al-Hawl offensive#Al-Masatur", label_size= 0},
{lat= 36.3775, long= 40.646, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Mā’ al Faydat]]", link= "Al-Hawl offensive#Mā’ al Faydat", label_size= 0},
{lat= 36.3635, long= 40.622, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Uwaynat al Bazzun]]", link= "Al-Hawl offensive#Uwaynat al Bazzun", label_size= 0},
{lat= 36.319, long= 40.4925, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Nasrat, Syria|Nasrat]]", link= "Al-Hawl offensive#Nasrat", label_size= 0},
{lat= 36.723, long= 41.094, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Tel Azana]]", label_size= 0},
{lat= 36.76, long= 41.155, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Qishlah]]", label_size= 0},
{lat= 36.772, long= 41.144, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Hamis]]", label_size= 0},
{lat= 36.7546, long= 41.1675, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Khirbat Suwayfat]]", label_size= 0},
{lat= 36.784, long= 41.137, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Tall Kahf]]", label_size= 0},
{lat= 36.861, long= 41.136, mark= m.gov_ind, marksize=4, label= "[[Tall Kahf Grain silos]]", label_size= 0},
{lat= 36.805, long= 41.1235, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Siha]]", label_size= 0},
{lat= 36.841, long= 41.131, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Rujm]]", label_size= 0},
{lat= 36.7717, long= 41.1352, mark= m.gov, marksize=3, label= "[[Tel Sheikh Lamis]]", label_size= 0},
{lat= 36.35, long= 40.549, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Abyad]]", label_size= 0},
{lat= 36.645, long= 40.821, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Seyd Eli]]", label_size= 0},
{lat= 36.907, long= 41.17, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[#Akula|Akula]]", label_size= 0},
{lat= 37.056, long= 41.783, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[#Ali Kuz|Ali Kuz]]", label_size= 0},
{lat= 36.63, long= 39.705, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Abu Julud]]", label_size= 0},
{lat= 36.791, long= 41.705, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Abu Manasib]]", label_size= 0},
{lat= 36.807, long= 41.777, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[El-Koz]]", label_size= 0},
{lat= 36.751, long= 41.918, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[#Tall Na'ur|Tall Na'ur]]", label_size= 0},
{lat= 36.8463, long= 41.9965, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Mustariha]]", label_size= 0},
{lat= 37.28, long= 42.19, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[#Ain Diwar|Ain Diwar]]", label_size= 0},
{lat= 36.85, long= 40.933, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Dawudiye]]", label_size= 0},
{lat= 37.092, long= 40.821, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Jabriyah]]", label_size= 0},
{lat= 36.82, long= 40.046, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Keshto]]", label_size= 0},
{lat= 36.82, long= 40.06, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Kaniya Hesp]]", label_size= 0},
{lat= 36.871, long= 41.313, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Khaznah Jadid]]", label_size= 0},
{lat= 36.922, long= 41.295, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Ibn Qalaw]]", label_size= 0},
{lat= 36.8997, long= 41.3757, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Sharmukh]]", label_size= 0},
{lat= 36.887, long= 41.383, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Tall Sharmukh]]", label_size= 0},
{lat= 36.915, long= 41.382, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Tall Kubaybah]]", label_size= 0},
{lat= 37.058, long= 41.355, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Tall Ziwan]]", label_size= 0},
{lat= 36.702, long= 41.168, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Khirbat ‘Atshsn]]", label_size= 0},
{lat= 36.699, long= 41.133, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Sumayahan Sharqi]]", label_size= 0},
{lat= 36.677, long= 41.271, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Judaymah]]", label_size= 0},
{lat= 36.936, long= 41.359, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Hayyah Saghirah]]", label_size= 0},
{lat= 36.83, long= 41.38, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Tall Abu Tuwaynah]]", label_size= 0},
{lat= 36.8471, long= 41.3829, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Khirbet al-Hatem]]", label_size= 0},
{lat= 36.8678, long= 41.45, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Khirbet al-Naj]]", label_size= 0},
{lat= 36.89, long= 41.706, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Khirbat al-Bir]]", label_size= 0},
{lat= 36.8155, long= 41.7132, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Al-Hiramah]]", label_size= 0},
{lat= 37.0, long= 40.542, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Qeremani]]", label_size= 0},
{lat= 36.95, long= 40.552, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Berkefri]]", label_size= 0},
{lat= 36.834, long= 40.171, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Derdare]]", label_size= 0},
{lat= 37.0906, long= 41.0904, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Dudan, Syria|Dudan]]", label_size= 0},
{lat= 36.839, long= 40.151, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Chafa]]", label_size= 0},
{lat= 36.84, long= 40.201, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Hamid]]", label_size= 0},
{lat= 36.796, long= 40.193, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Mujeybere]]", label_size= 0},
{lat= 36.776, long= 40.19, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Til Camus]]", label_size= 0},
{lat= 36.796, long= 40.154, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Chachan]]", label_size= 0},
{lat= 36.665, long= 40.342, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Tall Jum'ah]]", label_size= 0},
{lat= 36.675, long= 40.32, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Umm al-Kayf]]", label_size= 0},
{lat= 36.681, long= 40.329, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Umm al-Kayf al-'Arab]]", label_size= 0},
{lat= 36.635, long= 40.386, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Tall Sharqi]]", label_size= 0},
{lat= 36.608, long= 40.399, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Tall Masas]]", label_size= 0},
{lat= 36.487, long= 40.554, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Tall Za'tar]]", label_size= 0},
{lat= 36.548, long= 40.535, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Al-Juwaysh]]", label_size= 0},
{lat= 36.74, long= 40.28, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Edule, Syria|Edule]]", label_size= 0},
{lat= 36.68, long= 40.246, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Tall `Arishah]]", label_size= 0},
{lat= 36.735, long= 40.156, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[#Safih|Safih]]", label_size= 0},
{lat= 36.725, long= 40.122, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Tall Barqa]]", label_size= 0},
{lat= 36.717, long= 40.167, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Tall Jimah]]", label_size= 0},
{lat= 36.695, long= 40.185, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Tall Atishashah]]", label_size= 0},
{lat= 36.683, long= 40.033, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Adwan]]", label_size= 0},
{lat= 36.658, long= 40.005, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Umm Harmala]]", label_size= 0},
{lat= 36.659, long= 40.019, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Kabsh]]", label_size= 0},
{lat= 36.763, long= 40.147, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Tall Diyab]]", label_size= 0},
{lat= 36.588, long= 39.64, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Ajla]]", label_size= 0},
{lat= 36.242, long= 40.425, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Ghuzaylan ash Sharqi]]", label_size= 0},
{lat= 36.157, long= 40.613, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Al Hulw]]", label_size= 0},
{lat= 36.091, long= 40.497, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Tarbamat Al-Rafeea]]", label_size= 0},
{lat= 36.159, long= 40.277, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Umm Madfaa]]", label_size= 0},
{lat= 36.123, long= 40.235, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Qasibah]]", label_size= 0},
{lat= 36.065, long= 40.313, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Umm Gharba]]", label_size= 0},
{lat= 36.0038, long= 40.3523, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Ra'jan]]", label_size= 0},
{lat= 35.933, long= 40.359, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Khirbat al Malhah]]", label_size= 0},
{lat= 35.964, long= 40.458, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Fas, Syria|Fas]]", label_size= 0},
{lat= 35.996, long= 41.183, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Houweija]]", label_size= 0},
{lat= 35.9625, long= 41.2045, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Kalka]]", label_size= 0},
{lat= 36.0158, long= 41.206, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Suwayyan]]", label_size= 0},
{lat= 35.9805, long= 41.246, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[ar-Rashidiyah]]", label_size= 0},
{lat= 35.9743, long= 40.7735, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Aolouw]]", label_size= 0},
{lat= 35.9845, long= 40.77, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Jirmaz Shamali]]", label_size= 0},
{lat= 35.966, long= 40.802, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Jirmaz Janoobi]]", label_size= 0},
{lat= 35.893, long= 40.845, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Ziyanat]]", label_size= 0},
{lat= 35.877, long= 40.8806, mark= m.SDF, marksize=3, label= "[[al-Wardiyah]]", label_size= 0},
{lat= 35.757, long= 40.838, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Qutbah]]", label_size= 0},
{lat= 35.797, long= 40.891, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Sarjin]]", label_size= 0},
{lat= 35.846, long= 40.8868, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Ath Thaljah]]", label_size= 0},
{lat= 35.8234, long= 40.9211, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[al Habah/Al-Hebaa]]", label_size= 0},
{lat= 35.8131, long= 40.8943, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Zarifah]]", label_size= 0},
{lat= 35.7513, long= 40.823, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Ţabshīyah]]", label_size= 0},
{lat= 35.757, long= 40.836, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Anād]]", label_size= 0},
{lat= 35.738, long= 40.769, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[As-Sabi]]", label_size= 0},
{lat= 35.779, long= 40.796, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Maqlúb]]", label_size= 0},
{lat= 35.8258, long= 40.7428, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[ad-Dalkhah]]", label_size= 0},
{lat= 35.772, long= 40.778, mark= m.SDF, marksize=3, label= "[[Madhī Khālid]]", label_size= 0},
{lat= 35.7969, long= 40.863, mark= m.SDF, marksize=3, label= "[[Khāshī]]", label_size= 0},
{lat= 35.837, long= 40.877, mark= m.SDF, marksize=3, label= "[[Harir]]", label_size= 0},
{lat= 35.7847, long= 40.8834, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Subayh]]", label_size= 0},
{lat= 35.768, long= 40.8645, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Tall Akuturi]]", label_size= 0},
{lat= 36.175, long= 40.401, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Dibshiyah]]", label_size= 0},
{lat= 35.91, long= 40.545, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Anad]]", label_size= 0},
{lat= 35.951, long= 40.0135, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Dhahibah]]", label_size= 0},
{lat= 35.989, long= 40.003, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Bir Sahbu]]", label_size= 0},
{lat= 36.0365, long= 40.024, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Mihbash]]", label_size= 0},
{lat= 36.037, long= 39.978, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Qanadil Sharqi]]", label_size= 0},
{lat= 36.054, long= 39.965, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Abu Qanadil]]", label_size= 0},
{lat= 36.189, long= 40.458, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Metiaha]]", label_size= 0},
{lat= 36.17, long= 40.348, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Zayn al Mabraj]]", label_size= 0},
{lat= 36.189, long= 40.458, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Metiaha]]", label_size= 0},
{lat= 36.232, long= 40.393, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Manajid Fawqani]]", label_size= 0},
{lat= 36.263, long= 40.392, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Manajid]]", label_size= 0},
{lat= 36.646, long= 39.739, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Abu Shaykhat]]", label_size= 0},
{lat= 37.0, long= 42.23, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Kofeh]]", label_size= 0},
{lat= 36.646, long= 40.331, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Ghabshah]]", label_size= 0},
{lat= 35.863, long= 40.758, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Ţīyah]]", label_size= 0},
{lat= 36.644, long= 40.213, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Al-Amiriyah]]", label_size= 0},
{lat= 36.616, long= 40.164, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Muqeren]]", label_size= 0},
{lat= 36.631, long= 40.164, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Al-Nawfaliyah]]", label_size= 0},
{lat= 36.623, long= 40.182, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Al-Bashbaliyah]]", label_size= 0},
{lat= 36.623, long= 40.222, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Al-Kuzliyah]]", label_size= 0},
{lat= 36.614, long= 40.199, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Tall al-Lubn]]", label_size= 0},
{lat= 37.0738, long= 41.0545, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Tall Kayf]]", label_size= 0},
{lat= 36.632, long= 40.257, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Umm al-Khayr]]", label_size= 0},
{lat= 36.599, long= 40.349, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Mesamir Kurd]]", label_size= 0},
{lat= 36.609, long= 40.327, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Mesamir]]", label_size= 0},
{lat= 36.583, long= 40.336, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Haji Qadri]]", label_size= 0},
{lat= 36.57, long= 40.325, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Tall Hamam Gharbi]]", label_size= 0},
{lat= 36.55, long= 40.36, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Tall Hamam Sharqi]]", label_size= 0},
{lat= 36.602, long= 40.093, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Al-Salihiyah]]", label_size= 0},
{lat= 36.588, long= 40.122, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Bi'r Qadim]]", label_size= 0},
{lat= 36.558, long= 39.89, mark= m.SDF_ind, marksize=6, label= "[[Mabroukah Electrical substation]]", label_size= 0},
{lat= 36.594, long= 40.136, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Al-Farhiyah]]", label_size= 0},
{lat= 36.641, long= 40.293, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Al-Silmasah]]", label_size= 0},
{lat= 36.639, long= 40.227, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Al-Arba'in]]", label_size= 0},
{lat= 36.64, long= 40.241, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Ghranatah]]", label_size= 0},
{lat= 36.615, long= 39.878, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Gire Ebubekir]]", label_size= 0},
{lat= 36.41, long= 41.103, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Umm Hujayrat Khawatinah]]", link= "Al-Hawl offensive#Umm Hujayrat Khawatinah", label_size= 0},
{lat= 36.423, long= 41.224, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Khatuniyah, al-Hasakah#History|Al-Khatuniyah]]", link= "Khatuniyah, al-Hasakah#History", label_size= 0},
{lat= 36.725, long= 39.738, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Bir Shemo]]", label_size= 0},
{lat= 36.796, long= 39.957, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Tell Dibah]]", label_size= 0},
{lat= 36.751, long= 39.835, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Tell Xenzîr]]", label_size= 0},
{lat= 36.674, long= 39.839, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Dishu, Syria|Dishu]]", label_size= 0},
{lat= 36.725, long= 39.818, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Al-Rawiyah]]", link= "Al-Rawiyah", label_size= 0},
{lat= 36.691, long= 39.798, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Dehma]]", label_size= 0},
{lat= 36.638, long= 40.356, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Tell Shamiram]]", label_size= 0},
{lat= 36.664, long= 40.294, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Umm Waghfah]]", label_size= 0},
{lat= 36.892, long= 41.401, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Harki]]", label_size= 0},
{lat= 36.892, long= 41.475, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Hammarah]]", label_size= 0},
{lat= 36.872, long= 41.469, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Jalak]]", label_size= 0},
{lat= 36.852, long= 41.542, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Xirbet Cihash]]", label_size= 0},
{lat= 37.025, long= 41.723, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Tall Khalil]]", label_size= 0},
{lat= 36.454, long= 40.781, mark= m.SDF_base, marksize=6, label= "[[Al Ahdath prison]]", label_size= 0},
{lat= 35.863, long= 40.8848, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[#al-Shamsani|al-Shamsani]]", label_size= 0},
{lat= 35.932, long= 40.752, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Hamra, Al-Hasakah Governorate|Hamra]]", label_size= 0},
{lat= 35.7118, long= 40.7234, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[al-Janna]]", label_size= 0},
{lat= 35.7049, long= 40.7237, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Al ‘Ushaytah]]", label_size= 0},
{lat= 35.914, long= 40.848, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Kashkash Jabbour]]", label_size= 0},
{lat= 36.406, long= 40.795, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[al-Melabiya]]", link= "Al-Hawl offensive#al-Melabiya", label_size= 0},
{lat= 35.726, long= 40.778, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Ar Rughay]]", label_size= 0},
{lat= 35.716, long= 40.768, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Al Kawāshīr]]", label_size= 0},
{lat= 35.7405, long= 40.7862, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Sadah]]", label_size= 0},
{lat= 35.7045, long= 40.756, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[As Safa]]", link= "As Safa", label_size= 0},
{lat= 35.697, long= 40.748, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Mazra'at al 'Ushaytah]]", label_size= 0},
{lat= 35.6853, long= 40.7456, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Quwaylah]]", label_size= 0},
{lat= 35.673, long= 40.7473, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Mazra'at Binad]]", label_size= 0},
{lat= 35.643, long= 40.749, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Sheikh Hamad]]", label_size= 0},
{lat= 35.5515, long= 40.701, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Busaytin]]", label_size= 0},
{lat= 35.5294, long= 40.7028, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Jasim]]", label_size= 0},
{lat= 35.5189, long= 40.6896, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Al Jiriyah]]", label_size= 0},
{lat= 35.5122, long= 40.6952, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Badawi al Jasir]]", label_size= 0},
{lat= 35.496, long= 40.646, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Safiyah]]", label_size= 0},
{lat= 35.4802, long= 40.6334, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Hawwat]]", label_size= 0},
{lat= 35.4867, long= 40.647, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Taht]]", label_size= 0},
{lat= 35.465, long= 40.619, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Khudayr]]", label_size= 0},
{lat= 35.4535, long= 40.607, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Rubaydah]]", label_size= 0},
{lat= 35.3966, long= 40.5845, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Al Haydan]]", label_size= 0},
{lat= 35.4735, long= 40.6703, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Hasan Jum'ah]]", label_size= 0},
{lat= 35.4628, long= 40.6638, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Farraj]]", label_size= 0},
{lat= 35.365, long= 40.5512, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[al-Fudayn]]", label_size= 0},
{lat= 35.877, long= 40.8896, mark= m.SDF, marksize=3, label= "[[Al Ara]]", label_size= 0},
{lat= 35.8465, long= 40.846, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Umm al Uways]]", label_size= 0},
{lat= 35.825, long= 40.8387, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Al Taminah]]", label_size= 0},
{lat= 35.796, long= 40.819, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[#Dashishah|Dashishah]]", label_size= 0},
{lat= 35.724, long= 40.733, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Buluki]]", label_size= 0},
{lat= 35.7412, long= 40.7435, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Murayqib]]", label_size= 0},
{lat= 35.7459, long= 40.8049, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Hurayshiyah]]", label_size= 0},
{lat= 35.6895, long= 40.7197, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Kabbar]]", label_size= 0},
{lat= 35.9343, long= 40.8815, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Zawiyat Abu Hamda]]", label_size= 0},
{lat= 36.0005, long= 40.795, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Tall Saguirah]]", label_size= 0},
{lat= 35.9539, long= 40.87, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Jalifah]]", label_size= 0},
{lat= 35.9245, long= 40.881, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Sabkah]]", label_size= 0},
{lat= 35.911, long= 40.8865, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Al-Fadghami]]", link= "Al-Fadghami", label_size= 70, position= "right"},
{lat= 35.901, long= 40.889, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Al Badi ash Sharqi]]", label_size= 0},
{lat= 35.8917, long= 40.8866, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Shadid]]", label_size= 0},
{lat= 35.3437, long= 40.7764, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Bi'r al-Addad]]", label_size= 0},
{lat= 36.9084, long= 41.1444, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[A'qulah/Agulê]]", label_size= 0},
{lat= 36.832, long= 41.231, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Shamasa]]", label_size= 0},
{lat= 36.861, long= 41.301, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Tawarij]]", label_size= 0},
{lat= 36.889, long= 41.2985, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Tuwayyil]]", label_size= 0},
{lat= 36.923, long= 41.3715, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Jiha Kabirah]]", label_size= 0},
{lat= 36.891, long= 41.241, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Tall at Tibn]]", label_size= 0},
{lat= 36.9025, long= 41.171, mark= m.gov, marksize=3, label= "[[Halabiyah]]", label_size= 0},
{lat= 36.845, long= 41.188, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Khirbat Hassan]]", label_size= 0},
{lat= 36.8542, long= 41.1955, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Khirbat Taqit]]", label_size= 0},
{lat= 36.888, long= 41.317, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Khirbat As‘ad]]", label_size= 0},
{lat= 36.846, long= 41.256, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Salihiyat Harb]]", label_size= 0},
{lat= 36.827, long= 41.297, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Ruhayyah as Sawda]]", label_size= 0},
{lat= 36.867, long= 41.252, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Tall Sutayh]]", label_size= 0},
{lat= 36.906, long= 41.3503, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Jiha Saghirah]]", label_size= 0},
{lat= 36.843, long= 41.2798, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Haddadiyah]]", label_size= 0},
{lat= 36.8516, long= 41.3242, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Tall Anbar]]", label_size= 0},
{lat= 36.8514, long= 41.351, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Dibat Tall Ahmad]]", label_size= 0},
{lat= 36.8654, long= 41.3234, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Khirbat Noura]]", label_size= 0},
{lat= 36.8782, long= 41.267, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Hammar Tawil]]", label_size= 0},
{lat= 36.8484, long= 41.1426, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Amar Kabir]]", label_size= 0},
{lat= 36.738, long= 39.938, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Tleïlîyé]]", label_size= 0},
{lat= 36.861, long= 41.053, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Khirbat ‘Urtī]]", label_size= 0},
{lat= 36.844, long= 41.048, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Girke Kere]]", label_size= 0},
{lat= 36.818, long= 41.681, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Chulbarat]]", label_size= 0},
{lat= 36.867, long= 41.681, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[al Hamer]]", label_size= 0},
{lat= 36.8039, long= 41.3262, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Madinat Ruhayyah Kabīrah]]", label_size= 0},
{lat= 36.8768, long= 41.1456, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Tall Tayr]]", label_size= 0},
{lat= 36.898, long= 41.1194, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Barku Fawqani]]", label_size= 0},
{lat= 36.8862, long= 41.117, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Barku Tahtani]]", label_size= 0},
{lat= 36.897, long= 41.0947, mark= m.SDF, marksize=3, label= "[[Haram Hasani]]", label_size= 0},
{lat= 36.9308, long= 41.1105, mark= m.SDF, marksize=3, label= "[[Hasnuk]]", label_size= 0},
{lat= 36.9178, long= 41.0934, mark= m.SDF, marksize=3, label= "[[Khirbat Nura]]", label_size= 0},
{lat= 36.9127, long= 41.099, mark= m.SDF, marksize=3, label= "[[Khajukah]]", label_size= 0},
{lat= 36.851, long= 41.115, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Khirbat Qadi]]", label_size= 0},
{lat= 36.8392, long= 41.1141, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Dalaliyah]]", label_size= 0},
{lat= 36.776, long= 41.314, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Fakhkhariyah]]", label_size= 0},
{lat= 36.8028, long= 41.2648, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Khuwaytilah Jawwala]]", label_size= 0},
{lat= 36.767, long= 40.777, mark= m.SDF, marksize=3, label= "[[Shaykh Fatimi]]", label_size= 0},
{lat= 36.7966, long= 40.851, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Sikhur]]", label_size= 0},
{lat= 36.8, long= 40.024, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Tell Arqam]]", label_size= 0},
{lat= 36.79, long= 39.979, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Al-'Aziziyah]]", label_size= 0},
{lat= 36.77, long= 39.929, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Baluja]]", label_size= 0},
{lat= 36.75, long= 39.949, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Muqtalla]]", label_size= 0},
{lat= 36.75, long= 39.969, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Abu Jarada]]", label_size= 0},
{lat= 36.728, long= 39.99, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Thamad]]", label_size= 0},
{lat= 36.753, long= 40.005, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Arnan Janubi]]", label_size= 0},
{lat= 36.74, long= 39.9, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Xirbet Benat]]", label_size= 0},
{lat= 36.691, long= 39.895, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Boxa]]", label_size= 0},
{lat= 36.596, long= 38.595, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Sheykh Qamaz]]", label_size= 0},
{lat= 36.746, long= 39.866, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Khirbat Ghazal]]", label_size= 0},
{lat= 36.669, long= 40.199, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Al-Ahras]]", label_size= 0},
{lat= 36.716, long= 39.766, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Dughim 'Ajaj]]", label_size= 0},
{lat= 36.693, long= 39.733, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Shira, Syria|Shira]]", label_size= 0},
{lat= 36.704, long= 39.694, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Samu, Syria|Samu]]", label_size= 0},
{lat= 36.677, long= 39.666, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Tall al-Qulay'ah]]", label_size= 0},
{lat= 35.9825, long= 39.9346, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Azman]]", label_size= 0},
{lat= 35.994, long= 39.9056, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Balash]]", label_size= 0},
{lat= 36.692, long= 40.215, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Tell Asafir]]", label_size= 0},
{lat= 36.95, long= 41.553, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Ghardughan]]", label_size= 0},
{lat= 36.957, long= 41.504, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Laylan]]", label_size= 0},
{lat= 36.92, long= 41.555, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Sufiyah]]", label_size= 0},
{lat= 36.902, long= 41.538, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Tayya]]", label_size= 0},
{lat= 36.91, long= 41.905, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Junaydiya]]", label_size= 0},
{lat= 36.935, long= 41.94, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Yusufiye]]", label_size= 0},
{lat= 36.855, long= 41.72, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Haddad]]", label_size= 0},
{lat= 36.916, long= 41.6966, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Qesrok]]", label_size= 0},
{lat= 36.106, long= 40.692, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Hanna, Syria|Hanna]]", label_size= 0},
{lat= 36.067, long= 40.715, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Umm Ahzar]]", label_size= 0},
{lat= 36.085, long= 40.792, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[al-Tawsaiya]]", label_size= 0},
{lat= 36.4077, long= 40.7644, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[al-Sihah]]", label_size= 0},
{lat= 36.531, long= 40.073, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Mebruka]]", label_size= 0},
{lat= 36.538, long= 40.109, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Biweda]]", label_size= 0},
{lat= 36.792, long= 40.085, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Mishrafa]]", link= "#Mishrafa", label_size= 0},
{lat= 36.761, long= 40.109, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Al-Asadiya]]", label_size= 0},
{lat= 36.749, long= 40.067, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Tal Baram]]", label_size= 0},
{lat= 36.934, long= 42.036, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Tall Ghazal]]", label_size= 0},
{lat= 36.874, long= 41.913, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Tall Mashhan]]", label_size= 0},
{lat= 36.878, long= 41.986, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Al Buthah]]", label_size= 0},
{lat= 36.7822, long= 40.1767, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Jakima/Çikêma]]", label_size= 0},
{lat= 36.7966, long= 40.139, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Kaniyê Nû]]", label_size= 0},
{lat= 36.764, long= 40.148, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Tall Dhiyab]]", label_size= 0},
{lat= 36.7844, long= 40.1011, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Bir Raza]]", label_size= 0},
{lat= 36.8593, long= 40.38, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Judayda/Mirzo]]", label_size= 0},
{lat= 36.8133, long= 40.27, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Dawudiya]]", label_size= 0},
{lat= 37.009, long= 42.083, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Tall Adas/Gir Ziro]]", label_size= 0},
{lat= 36.959, long= 42.068, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Subhiyah/Sê Girî]]", label_size= 0},
{lat= 36.9592, long= 41.7999, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Xerab Bajar]]", label_size= 0},
{lat= 36.938, long= 41.788, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Tall 'Alo]]", label_size= 0},
{lat= 36.812, long= 41.956, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Hurriyah]]", label_size= 0},
{lat= 36.684, long= 41.696, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[#Jazaah|Jazaah]]", label_size= 0},
{lat= 36.567, long= 41.542, mark= m.SDF, marksize=6, label= "Wael", label_size= 0},
{lat= 36.617, long= 41.682, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Filistin Sharqi|al-Sharah]]", label_size= 0},
{lat= 36.716, long= 41.813, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Rumaylah]]", label_size= 0},
{lat= 36.703, long= 41.68, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Bekare]]", label_size= 0},
{lat= 36.685, long= 41.716, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Qadisiye]]", label_size= 0},
{lat= 36.6945, long= 41.785, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Sfane]]", label_size= 0},
{lat= 36.59, long= 41.721, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Hamdan]]", label_size= 0},
{lat= 36.584, long= 41.65, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Selim, Syria|Selim]]", label_size= 0},
{lat= 36.578, long= 41.623, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Temim]]", label_size= 0},
{lat= 36.604, long= 41.584, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[West Qurtubah]]", label_size= 0},
{lat= 36.597, long= 41.6074, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[East Qurtubah]]", label_size= 0},
{lat= 36.581, long= 41.674, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Khaza]]", label_size= 0},
{lat= 36.5513, long= 41.476, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Rabia, Syria|Rabia]]", label_size= 0},
{lat= 36.549, long= 41.421, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Ghassan]]", label_size= 0},
{lat= 36.583, long= 41.434, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Zahra, Syria|Zahra]]", label_size= 0},
{lat= 36.64, long= 41.5796, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Zahran, Syria|Zahran]]", label_size= 0},
{lat= 36.5964, long= 41.474, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Homs|Hums]]", label_size= 0},
{lat= 36.804, long= 41.5887, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Hulwiya]]", label_size= 0},
{lat= 36.8, long= 41.546, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Hubis]]", label_size= 0},
{lat= 36.7406, long= 41.4654, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Khirbet al-Dib]]", label_size= 0},
{lat= 36.7754, long= 41.4706, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Naem el-Heyar]]", label_size= 0},
{lat= 36.724, long= 41.439, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Til Xidir]]", label_size= 0},
{lat= 36.8125, long= 41.6, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Tal Tahin]]", label_size= 0},
{lat= 36.765, long= 41.699, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Arjah]]", label_size= 0},
{lat= 36.6223, long= 41.614, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Tell Abu Khadhraf]]", label_size= 0},
{lat= 36.638, long= 41.527, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Yathrib]]", label_size= 0},
{lat= 36.6094, long= 41.547, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Tell Maskar al-Tor]]", label_size= 0},
{lat= 36.64, long= 41.5795, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Dhahran]]", label_size= 0},
{lat= 36.644, long= 41.602, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Tehama Western]]", label_size= 0},
{lat= 36.644, long= 41.629, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Tehama Eastren]]", label_size= 0},
{lat= 36.7018, long= 41.65, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Zubaydah]]", label_size= 0},
{lat= 36.6307, long= 41.475, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Hudaybiyah]]", label_size= 0},
{lat= 36.631, long= 41.7305, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Mestriha]]", label_size= 0},
{lat= 36.94, long= 41.841, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[#Safa|Safa]]", label_size= 0},
{lat= 36.9, long= 41.855, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Kurayfat]]", label_size= 0},
{lat= 36.924, long= 41.234, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Khirbat Jammu]]", label_size= 0},
{lat= 36.923, long= 41.266, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Umm Ja‘far]]", label_size= 0},
{lat= 36.927, long= 41.191, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Khaznah al Jadidah]]", label_size= 0},
{lat= 36.9073, long= 41.325, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Khirbat ‘Askar]]", label_size= 0},
{lat= 36.9191, long= 41.3095, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Suwaydiyah al Kabirah]]", label_size= 0},
{lat= 36.906, long= 41.215, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Hubarah Saghirah]]", label_size= 0},
{lat= 36.902, long= 41.196, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Al Hayzah]]", label_size= 0},
{lat= 36.914, long= 41.18, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Tulul Muhammad]]", label_size= 0},
{lat= 36.864, long= 41.367, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Abu Qasayib]]", label_size= 0},
{lat= 36.933, long= 41.287, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Khirbet Khaznah]]", label_size= 0},
{lat= 36.8383, long= 41.198, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Bawi‘ah]]", label_size= 0},
{lat= 36.813, long= 41.2236, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[As Sadah]]", label_size= 0},
{lat= 36.829, long= 41.241, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Mushayrifah Kabirah]]", label_size= 0},
{lat= 36.839, long= 41.359, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Khirbat as Samra]]", label_size= 0},
{lat= 36.8092, long= 41.323, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Barziyat]]", label_size= 0},
{lat= 36.825, long= 41.176, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Hmidi]]", label_size= 0},
{lat= 36.8768, long= 41.1456, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Mazra‘at Tuwaym]]", label_size= 0},
{lat= 36.902, long= 41.196, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Dallawiyah Saghirah]]", label_size= 0},
{lat= 36.814, long= 41.427, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Amari, Syria|Amari]]", label_size= 0},
{lat= 36.851, long= 41.4, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Tulul Matlutah]]", label_size= 0},
{lat= 36.872, long= 41.871, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Qala Hadi]]", label_size= 0},
{lat= 36.9255, long= 41.882, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Kirhuk]]", label_size= 0},
{lat= 36.904, long= 41.889, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Eli Axa]]", label_size= 0},
{lat= 36.905, long= 41.957, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Abu Hajar]]", label_size= 0},
{lat= 36.806, long= 41.166, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Tal Hamidiya]]", label_size= 0},
{lat= 36.7045, long= 41.018, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Werdiye]]", label_size= 0},
{lat= 36.742, long= 41.062, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Tal Faras]]", label_size= 0},
{lat= 36.7064, long= 41.007, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[#Kulu|Kulu]]", label_size= 0},
{lat= 36.739, long= 41.025, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Um Hajara]]", label_size= 0},
{lat= 36.684, long= 41.174, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Bir Hulu]]", label_size= 0},
{lat= 36.23, long= 40.789, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Burj Sharqiyah]]", label_size= 0},
{lat= 36.774, long= 41.029, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Sheikh Ahmad]]", label_size= 0},
{lat= 36.631, long= 41.666, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Filistin Gharbi|Abu Jari]]", label_size= 0},
{lat= 36.734, long= 40.943, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Gir Bajnik]]", label_size= 0},
{lat= 36.23, long= 40.729, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Hamadaniyah]]", label_size= 0},
{lat= 36.193, long= 40.7539, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Hardanah]]", label_size= 0},
{lat= 36.702, long= 40.984, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Kurdis]]", label_size= 0},
{lat= 36.752, long= 41.045, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Tall Akar]]", label_size= 0},
{lat= 36.757, long= 41.052, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Dafa]]", label_size= 0},
{lat= 36.72, long= 41.181, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Xirbet Shex]]", label_size= 0},
{lat= 36.645, long= 41.162, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[#Emurus|Emurus]]", label_size= 0},
{lat= 36.799, long= 41.45, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Hasawiyah]]", label_size= 0},
{lat= 36.773, long= 41.357, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Husayniyah]]", label_size= 0},
{lat= 36.784, long= 41.433, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Hannawiyah]]", label_size= 0},
{lat= 36.792, long= 41.523, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Tall Abtakh Tahtani]]", label_size= 0},
{lat= 36.814, long= 41.528, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Tall Abtakh Fawqani]]", label_size= 0},
{lat= 36.869, long= 41.425, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Matlutah al Kabirah]]", label_size= 0},
{lat= 36.867, long= 41.45, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Matlutah as Saghirah]]", label_size= 0},
{lat= 36.648, long= 41.417, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Zaki al Kabir/Khansa]]", label_size= 0},
{lat= 36.661, long= 41.467, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Khola]]", label_size= 0},
{lat= 36.626, long= 41.426, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Ukaz]]", label_size= 0},
{lat= 36.595, long= 41.33, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Um ul-Qura]]", label_size= 0},
{lat= 36.833, long= 41.436, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Tel Qarsa]]", label_size= 0},
{lat= 36.811, long= 41.436, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Shura]]", label_size= 0},
{lat= 36.781, long= 41.41, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[#Ghanamiya|Ghanamiya]]", label_size= 0},
{lat= 36.83, long= 41.461, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Tel Gharaza]]", label_size= 0},
{lat= 36.827, long= 41.4734, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Damerji]]", label_size= 0},
{lat= 36.737, long= 40.5835, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Tell Beydar]]", link= "Tell Beydar", label_size= 75, position= "top"},
{lat= 36.2355, long= 40.728, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Sabburiyah]]", label_size= 0},
{lat= 36.7885, long= 40.505, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Girê Qozel Bakur]]", label_size= 0},
{lat= 36.993, long= 42.218, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Gerê Bereze]]", label_size= 0},
{lat= 36.9545, long= 42.158, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Sweydiye]]", label_size= 0},
{lat= 36.9062, long= 42.126, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Khuwaytalah]]", label_size= 0},
{lat= 36.887, long= 42.128, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Mushayrafah]]", label_size= 0},
{lat= 36.898, long= 42.165, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[al-Khaddaan]]", label_size= 0},
{lat= 36.3695, long= 40.7665, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Al-Khama'il]]", label_size= 0},
{lat= 36.15, long= 40.71, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Rashidiyah]]", label_size= 0},
{lat= 36.12, long= 40.7136, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Bashidiyah]]", label_size= 0},
{lat= 36.099, long= 40.7183, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Hanna Sharqiyah]]", label_size= 0},
{lat= 36.089, long= 40.72, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Ar Rayidi]]", label_size= 0},
{lat= 36.0247, long= 40.7857, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Samuma]]", label_size= 0},
{lat= 36.02, long= 40.789, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Majlub]]", label_size= 0},
{lat= 36.002, long= 40.7605, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Aadleh]]", label_size= 0},
{lat= 35.949, long= 40.827, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Aazawi]]", label_size= 0},
{lat= 36.056, long= 40.9456, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Mamerh]]", label_size= 0},
{lat= 36.069, long= 40.607, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Ba'jah Sharqiyah]]", label_size= 0},
{lat= 36.177, long= 40.6919, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Siha]]", label_size= 0},
{lat= 36.082, long= 40.7, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Al Basnah]]", label_size= 0},
{lat= 36.2028, long= 40.7414, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Hadadiyah]]", label_size= 0},
{lat= 36.095, long= 40.669, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Karaja, Syria|Karaja]]", label_size= 0},
{lat= 36.095, long= 40.626, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Ramlan Sharqi]]", label_size= 0},
{lat= 36.09, long= 40.498, mark= m.SDF, marksize=3, label= "[[Taramiyah El Sharqiyah]]", label_size= 0},
{lat= 36.16, long= 40.688, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Kharab]]", label_size= 0},
{lat= 36.1265, long= 40.666, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Khirbat as Sanam]]", label_size= 0},
{lat= 36.136, long= 40.643, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Khirbat at Tamr]]", label_size= 0},
{lat= 36.121, long= 40.632, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Khirbat as Samm]]", label_size= 0},
{lat= 36.167, long= 40.739, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Umm Ruqaybah Sharqiyah]]", label_size= 0},
{lat= 36.1809, long= 40.7167, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Tall Ahmar, Hasakah|Tall Ahmar]]", label_size= 0},
{lat= 36.1978, long= 40.706, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Qarat al Hajjiyah]]", label_size= 0},
{lat= 36.153, long= 40.645, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Kahfat Saghir]]", label_size= 0},
{lat= 36.152, long= 40.63, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Khirbat ash Shawk]]", label_size= 0},
{lat= 36.139, long= 40.613, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Salimiyah]]", label_size= 0},
{lat= 36.17, long= 40.629, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Al Fakka]]", label_size= 0},
{lat= 36.157, long= 40.613, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Al Hulw]]", label_size= 0},
{lat= 36.165, long= 40.604, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Khirbet El Sawdae]]", label_size= 0},
{lat= 36.181, long= 40.639, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Al-Salihiyah, Hasakah|Al-Salihiyah]]", label_size= 0},
{lat= 36.191, long= 40.611, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Oum Hafour]]", label_size= 0},
{lat= 36.527, long= 38.847, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Khirbat Tayyibay]]", label_size= 0},
{lat= 36.188, long= 40.589, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Finlah]]", label_size= 0},
{lat= 36.201, long= 40.584, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Khirbet El Souwaydiyah]]", label_size= 0},
{lat= 36.174, long= 40.569, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Umm Ma´shiyah]]", label_size= 0},
{lat= 36.154, long= 40.577, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Rajr]]", label_size= 0},
{lat= 36.148, long= 40.561, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Hadaj]]", label_size= 0},
{lat= 36.126, long= 40.574, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Rumaylan]]", label_size= 0},
{lat= 36.05, long= 41.212, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[As Sayibah]]", label_size= 0},
{lat= 36.058, long= 41.136, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Abu Sakhrah Janoubi]]", label_size= 0},
{lat= 36.069, long= 41.134, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Abu Sakhrah Shimali]]", label_size= 0},
{lat= 36.071, long= 41.159, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Ruhaniyah]]", label_size= 0},
{lat= 36.063, long= 41.0654, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Mashur]]", label_size= 0},
{lat= 35.9388, long= 40.8708, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Wādī Abū Ḩamdā]]", label_size= 0},
{lat= 35.9416, long= 40.714, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Rumaylān]]", label_size= 0},
{lat= 35.9304, long= 40.7347, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Nafnūfah]]", label_size= 0},
{lat= 35.939, long= 40.74, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Tashtash]]", label_size= 0},
{lat= 36.196, long= 41.074, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Oum Hajra]]", label_size= 0},
{lat= 36.178, long= 41.043, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Ghunah]]", label_size= 0},
{lat= 36.215, long= 41.016, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Turaykimiyah]]", label_size= 0},
{lat= 36.993, long= 41.401, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Khaznah(Xezna)]]", label_size= 0},
{lat= 36.164, long= 41.006, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Hveziya]]", label_size= 0},
{lat= 36.296, long= 40.971, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Al-Hawl offensive#Ayn Qattarah|Ayn Qattarah]]", link= "Al-Hawl offensive#Ayn Qattarah", label_size= 0},
{lat= 36.292, long= 41.095, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Khuytlh Khan]]", link= "Al-Hawl offensive#Khuytlh Khan", label_size= 0},
{lat= 36.294, long= 41.047, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Sawi, Syria|Sawi]]", link= "Al-Hawl offensive#Sawi", label_size= 0},
{lat= 36.278, long= 41.15, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Janabeh, Syria|Janabeh]]", link= "Al-Hawl offensive#Janabeh", label_size= 0},
{lat= 36.309, long= 41.225, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Kusaybah, Syria|Kusaybah]]", link= "Al-Hawl offensive#Kusaybah", label_size= 0},
{lat= 36.416, long= 40.978, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Nazilah, Syria|Nazilah]]", link= "Al-Hawl offensive#Nazilah", label_size= 0},
{lat= 36.377, long= 40.98, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Shulalah, Syria|Shulalah]]", link= "Al-Hawl offensive#Shulalah", label_size= 0},
{lat= 36.386, long= 41.055, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Khuwaytilah]]", label_size= 0},
{lat= 36.2081, long= 40.7206, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Tall Ajajah]]", label_size= 0},
{lat= 36.376, long= 41.146, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Al-Hawl#Syrian Civil War|Al-Hawl Refugee Camp]]", link= "Al-Hawl#Syrian Civil War", label_size= 0},
{lat= 36.692, long= 41.261, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Hadima]]", label_size= 0},
{lat= 36.68, long= 41.23, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Marzougah]]", label_size= 0},
{lat= 36.172, long= 40.109, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Khunayzir]]", label_size= 0},
{lat= 36.2663, long= 40.032, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Barakah]]", label_size= 0},
{lat= 36.706, long= 41.103, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Smeihan Gharbi]]", label_size= 0},
{lat= 36.713, long= 41.127, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Hulwat Smeihan]]", label_size= 0},
{lat= 36.677, long= 41.104, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Umm Kufayf]]", label_size= 0},
{lat= 36.639, long= 41.104, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Al Shukur]]", label_size= 0},
{lat= 36.639, long= 41.095, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Al Sakman]]", label_size= 0},
{lat= 36.6365, long= 41.052, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Abū Azalah]]", label_size= 0},
{lat= 36.631, long= 41.031, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Kaka Said]]", label_size= 0},
{lat= 36.652, long= 41.03, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Mas’udiye]]", label_size= 0},
{lat= 36.633, long= 40.968, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Kubaybat]]", label_size= 0},
{lat= 36.6, long= 40.933, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Al Buwab]]", label_size= 0},
{lat= 36.605, long= 41.038, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Kharita]]", label_size= 0},
{lat= 36.594, long= 41.0315, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Matalit]]", label_size= 0},
{lat= 36.621, long= 41.113, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Nejmah]]", label_size= 0},
{lat= 36.594, long= 41.191, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Tell Marshudi]]", label_size= 0},
{lat= 36.592, long= 41.241, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Tell al Shayr]]", label_size= 0},
{lat= 36.593, long= 41.262, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Abu Jurnayn]]", label_size= 0},
{lat= 36.596, long= 41.286, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Tell Eisa]]", label_size= 0},
{lat= 36.587, long= 41.072, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Rajm Tufayhi]]", label_size= 0},
{lat= 36.593, long= 41.152, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Qobur Fadil]]", label_size= 0},
{lat= 36.536, long= 40.986, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Busariyah]]", label_size= 0},
{lat= 36.55, long= 41.074, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Tell al Saman]]", label_size= 0},
{lat= 36.628, long= 40.988, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Al Sabat]]", label_size= 0},
{lat= 36.569, long= 41.337, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[el Festad]]", label_size= 0},
{lat= 36.547, long= 41.347, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Thabet Shammar]]", label_size= 0},
{lat= 36.63, long= 41.273, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Abu Kashat]]", label_size= 0},
{lat= 36.623, long= 41.287, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[al 'Haswa]]", label_size= 0},
{lat= 36.514, long= 41.283, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Bi'r Ja`far]]", label_size= 0},
{lat= 36.551, long= 41.221, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Wansa]]", link= "#Wansa", label_size= 0},
{lat= 36.521, long= 41.174, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Masudiyah]]", link= "#Masudiyah", label_size= 0},
{lat= 36.553, long= 41.132, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Kaznah]]", link= "#Kaznah", label_size= 0},
{lat= 36.523, long= 41.091, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Mahmoudiyah, Syria|Mahmoudiyah]]", link= "#Mahmoudiyah, Syria", label_size= 0},
{lat= 36.549, long= 41.048, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Mushifat Al Wardi]]", link= "#Mushifat Al Wardi", label_size= 0},
{lat= 36.542, long= 41.174, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Umm Hujrah]]", link= "#Umm Hujrah", label_size= 0},
{lat= 36.534, long= 40.96, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Hassoun]]", link= "#Hassoun", label_size= 0},
{lat= 36.527, long= 41.245, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Mushirifah]]", link= "#Mushirifah", label_size= 0},
{lat= 36.436, long= 40.92, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Shawilah]]", link= "#Shawilah", label_size= 0},
{lat= 36.548, long= 41.303, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Ghazalah]]", label_size= 0},
{lat= 36.687, long= 41.145, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Qajqam Kebir]]", label_size= 0},
{lat= 36.678, long= 41.193, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Alabakth]]", label_size= 0},
{lat= 36.641, long= 41.147, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Kharab an-Nawaf]]", label_size= 0},
{lat= 36.655, long= 41.317, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Balqees Kabirah]]", label_size= 0},
{lat= 36.302, long= 40.741, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Taban, Syria|Taban]]", link= "Al-Hawl offensive#Taban", label_size= 0},
{lat= 36.292, long= 40.532, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Umm Madfah]]", link= "Umm Madfah", label_size= 0},
{lat= 36.265, long= 40.773, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Qana]]", link= "Qana", label_size= 0},
{lat= 36.307, long= 40.725, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Al-Karamah]]", link= "Al-Hawl offensive#Al-Karamah", label_size= 0},
{lat= 36.868, long= 41.152, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Tell Dahab]]", link= "Tell Dahab", label_size= 0},
{lat= 36.868, long= 41.1804, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Amar Saghir]]", label_size= 0},
{lat= 36.8995, long= 42.101, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Sihrij]]", label_size= 0},
{lat= 36.857, long= 42.01, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Ramazaniya]]", label_size= 0},
{lat= 36.849, long= 42.076, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Sadaydiya]]", label_size= 0},
{lat= 36.828, long= 42.0775, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Mahmudiya, Syria|Mahmudiya]]", label_size= 0},
{lat= 36.908, long= 41.419, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[#Tell Maarouf|Tell Maarouf]]", label_size= 0},
{lat= 36.87, long= 41.425, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Abu Khazaf]]", label_size= 0},
{lat= 36.952, long= 41.375, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Tell Nasr]]", label_size= 0},
{lat= 36.945, long= 41.419, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Suhel]]", label_size= 0},
{lat= 37.01, long= 40.911, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[#Markab|Markab]]", label_size= 0},
{lat= 37.0, long= 40.928, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Sanjaq Sadun]]", label_size= 0},
{lat= 37.057, long= 40.997, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Urkesh|Tell Mozan]]", link= "Urkesh", label_size= 0},
{lat= 36.653, long= 40.453, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Al-Kafrah]]", label_size= 0},
{lat= 36.583, long= 40.486, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Al Hanqazah]]", label_size= 0},
{lat= 36.64, long= 40.367, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Tell Nasri]]", label_size= 0},
{lat= 36.615, long= 40.387, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Tell Maghas]]", label_size= 0},
{lat= 36.561, long= 41.526, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Teghlib]]", label_size= 0},
{lat= 36.622, long= 40.399, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Al-Rakbah]]", label_size= 0},
{lat= 36.616, long= 40.368, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Tell Tal'a]]", label_size= 0},
{lat= 36.664, long= 40.284, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Tell Taweel]]", label_size= 0},
{lat= 36.571, long= 40.471, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Tell Bal'uah]]", label_size= 0},
{lat= 36.713, long= 40.186, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Tell ‘Umran]]", label_size= 0},
{lat= 36.567, long= 40.49, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[#Khuraytah|Khuraytah]]", label_size= 0},
{lat= 36.555, long= 40.485, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Aqrabah]]", link= "#Aqrabah", label_size= 0},
{lat= 36.574, long= 40.508, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Tell Shameh]]", label_size= 0},
{lat= 36.567, long= 40.527, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Tell Tal]]", label_size= 0},
{lat= 36.565, long= 40.555, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Tell Hermez]]", label_size= 0},
{lat= 36.57, long= 40.543, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Tell Birij]]", label_size= 0},
{lat= 36.436, long= 40.187, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Al-Jafr, Syria|Al-Jafr]]", label_size= 0},
{lat= 36.451, long= 40.298, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Al-Gharah]]", label_size= 0},
{lat= 36.453, long= 40.104, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Al-Badi'a]]", label_size= 0},
{lat= 36.516, long= 40.102, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[El-Gana]]", label_size= 0},
{lat= 36.46, long= 40.055, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Safiyan]]", label_size= 0},
{lat= 36.458, long= 40.088, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Al-Mushirfah]]", label_size= 0},
{lat= 36.419, long= 39.161, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Al-Masaudiya]]", label_size= 0},
{lat= 36.452, long= 40.336, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Khazanah]]", label_size= 0},
{lat= 36.451, long= 40.431, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Maghlujah]]", label_size= 0},
{lat= 36.541, long= 40.331, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Al-Harmalah]]", label_size= 0},
{lat= 36.483, long= 40.294, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Khirbat al-Zar'a]]", label_size= 0},
{lat= 36.463, long= 40.251, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Al-Khazumiyah]]", label_size= 0},
{lat= 34.533, long= 37.993, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Al Qalbiyah]]", label_size= 0},
{lat= 34.521, long= 37.963, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Ar Raml]]", label_size= 0},
{lat= 34.519, long= 38.153, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Al Muqassam]]", label_size= 0},
{lat= 34.586, long= 38.167, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Al Qaddahat]]", label_size= 0},
{lat= 36.478, long= 40.245, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Tell al-Mughr]]", label_size= 0},
{lat= 36.477, long= 40.367, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Al-Baydda]]", label_size= 0},
{lat= 36.48, long= 40.379, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Al-Wasittah]]", label_size= 0},
{lat= 36.436, long= 40.208, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Umm al-Tulayl]]", label_size= 0},
{lat= 36.484, long= 40.501, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Al-Tufahiyah]]", label_size= 0},
{lat= 36.506, long= 40.393, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Al-Salihiyah]]", label_size= 0},
{lat= 36.5173, long= 40.3753, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Al-Muddab'ah]]", label_size= 0},
{lat= 36.517, long= 40.411, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Al-Sirhaniyah]]", label_size= 0},
{lat= 36.551, long= 40.375, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Al-Madinah]]", label_size= 0},
{lat= 36.806, long= 41.166, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Hamidi]]", label_size= 0},
{lat= 36.8, long= 41.187, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Umm Tawarikh]]", label_size= 0},
{lat= 36.7866, long= 41.191, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Tell Abu Najur]]", label_size= 0},
{lat= 36.795, long= 41.206, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Tell Mastti]]", label_size= 0},
{lat= 36.7763, long= 41.162, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Khrab al-Suwayfat]]", label_size= 0},
{lat= 36.8215, long= 41.331, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Farfarah]]", label_size= 0},
{lat= 36.824, long= 41.343, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Tell Maha]]", label_size= 0},
{lat= 36.794, long= 41.338, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Duwaij]]", label_size= 0},
{lat= 36.781, long= 41.344, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Hulwah]]", label_size= 0},
{lat= 36.779, long= 41.27, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Al-Kharijah]]", label_size= 0},
{lat= 36.762, long= 41.268, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Qadimiyah]]", label_size= 0},
{lat= 36.749, long= 41.326, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Rashidiyah]]", label_size= 0},
{lat= 36.761, long= 41.247, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Bardah]]", label_size= 0},
{lat= 36.747, long= 41.227, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Tell Lahem]]", label_size= 0},
{lat= 36.745, long= 41.278, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Kadimiyat]]", label_size= 0},
{lat= 36.731, long= 41.275, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Al Hamaniyat]]", label_size= 0},
{lat= 36.7194, long= 41.2995, mark= m.SDF, marksize=3, label= "[[Banadurah]]", label_size= 0},
{lat= 36.717, long= 41.234, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Rasm al Duru']]", label_size= 0},
{lat= 36.7115, long= 41.212, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Al Maha (Syria)|al Maha]]", label_size= 0},
{lat= 36.551, long= 40.4, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Al-Husayniyah]]", label_size= 0},
{lat= 36.5057, long= 40.4854, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Shaire]]", label_size= 0},
{lat= 36.585, long= 40.416, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Tell Fuwayddat Shamiyah]]", label_size= 0},
{lat= 36.597, long= 40.422, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Tell Fuwayddat al-arabiyah]]", label_size= 0},
{lat= 36.617, long= 40.458, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Abu Tinah]]", label_size= 0},
{lat= 36.595, long= 40.507, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Ashuriyin]]", label_size= 0},
{lat= 36.613, long= 40.561, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Safiyah]]", label_size= 0},
{lat= 36.646, long= 40.587, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Al Hilaliyah]]", label_size= 0},
{lat= 36.672, long= 40.386, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Kildanin]]", label_size= 0},
{lat= 36.612, long= 40.522, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Kawn ‘Atar]]", label_size= 0},
{lat= 36.579, long= 40.443, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Qabr Shamiyah]]", label_size= 0},
{lat= 36.567, long= 40.507, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Tell Makhadah]]", label_size= 0},
{lat= 36.59, long= 40.449, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Tell Najmah]]", label_size= 0},
{lat= 36.691, long= 40.011, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Modan]]", label_size= 0},
{lat= 36.612, long= 40.105, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Aliya, Syria|Aliya]]", label_size= 0},
{lat= 36.618, long= 40.082, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Ahoiesh]]", label_size= 0},
{lat= 36.631, long= 40.024, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Gashgha]]", label_size= 0},
{lat= 36.621, long= 39.997, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Haylah]]", label_size= 0},
{lat= 36.637, long= 40.086, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Al Hassan]]", label_size= 0},
{lat= 36.654, long= 39.983, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Al Malihah]]", label_size= 0},
{lat= 36.672, long= 39.999, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Bahimah]]", label_size= 0},
{lat= 36.617, long= 41.372, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Al-Taif]]", label_size= 0},
{lat= 36.855, long= 40.158, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Uluk]]", label_size= 0},
{lat= 36.975, long= 41.359, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Uwayna]]", label_size= 0},
{lat= 36.8405, long= 42.0463, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Werdiya]]", link= "#Werdiya", label_size= 0},
{lat= 36.0205, long= 40.8825, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Al Atshanah]]", label_size= 0},
{lat= 36.019, long= 41.116, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Showeykhan]]", label_size= 0},
{lat= 36.097, long= 41.0348, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Fakkah]]", label_size= 0},
{lat= 36.036, long= 41.0559, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Haddaj]]", label_size= 0},
{lat= 36.033, long= 41.098, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Tall al-Jayer]]", label_size= 0},
{lat= 35.994, long= 40.994, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Abu Hamdah]]", label_size= 0},
{lat= 36.0025, long= 40.979, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Khuwaybira Fawqani]]", label_size= 0},
{lat= 36.0228, long= 41.0346, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Hajj al Hamad]]", label_size= 0},
{lat= 36.0439, long= 41.0328, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Hasan al-Ali]]", label_size= 0},
{lat= 35.9436, long= 40.899, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Wadi Tulayl al Manakh]]", label_size= 0},
{lat= 36.1015, long= 41.178, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Al Laheb]]", label_size= 0},
{lat= 36.109, long= 41.1545, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Al-Mazar]]", label_size= 0},
{lat= 36.0723, long= 41.088, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Hamdanyiah]]", label_size= 0},
{lat= 36.0224, long= 40.908, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Marjan]]", label_size= 0},
{lat= 36.015, long= 40.998, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Khuwayrab]]", label_size= 0},
{lat= 35.986, long= 40.9537, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Khuwaybirah]]", label_size= 0},
{lat= 35.8116, long= 40.987, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Afrah]]", label_size= 0},
{lat= 35.784, long= 40.943, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Umm Khabrah]]", label_size= 0},
{lat= 35.746, long= 40.999, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Bir Dahamad]]", label_size= 0},
{lat= 35.8124, long= 41.0257, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Anad]]", label_size= 0},
{lat= 35.767, long= 41.012, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[al-Jarjari]]", label_size= 0},
{lat= 35.819, long= 41.025, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Habbat 'Afrah]]", label_size= 0},
{lat= 35.773, long= 41.1238, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[al-Bujari]]", label_size= 0},
{lat= 35.679, long= 40.908, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Bi'r Maz'al]]", label_size= 0},
{lat= 35.714, long= 40.937, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Aqraa'/Ukruk]]", label_size= 0},
{lat= 36.0267, long= 41.1725, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Nasirah]]", label_size= 0},
{lat= 36.037, long= 41.192, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Bi'r al-Butah]]", label_size= 0},
{lat= 36.034, long= 40.9492, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Al Hasw (Al-Hassu)]]", label_size= 0},
{lat= 36.0157, long= 40.967, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Dahayim]]", label_size= 0},
{lat= 36.149, long= 41.2225, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Matarah]]", label_size= 0},
{lat= 36.117, long= 41.2269, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Rujm Al-Hajar]]", label_size= 0},
{lat= 36.158, long= 41.236, mark= m.SDF_hill, marksize=4, label= "[[Tell Manakh]]", label_size= 0},
{lat= 36.0605, long= 41.1219, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Abu Azran]]", label_size= 0},
{lat= 36.028, long= 41.117, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Dar al Khattab]]", label_size= 0},
{lat= 36.019, long= 41.1349, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Al-Hulwah]]", label_size= 0},
{lat= 36.008, long= 41.053, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Rijlat al Hamzah]]", label_size= 0},
{lat= 35.922, long= 41.269, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Tuwaymin]]", label_size= 0},
{lat= 35.999, long= 41.255, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Zarqa]]", label_size= 0},
{lat= 36.0478, long= 41.189, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Ash Shayb/Zibah]]", label_size= 0},
{lat= 35.978, long= 41.087, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Madinah]]", label_size= 0},
{lat= 35.879, long= 41.2629, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Al-Sarajiyah]]", label_size= 0},
{lat= 35.8707, long= 41.234, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Mutlaq]]", label_size= 0},
{lat= 35.972, long= 41.1536, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Ghadir Abdallah]]", label_size= 0},
{lat= 35.9716, long= 41.196, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Rayhaniyah]]", label_size= 0},
{lat= 35.9515, long= 41.163, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Bir Tall adh-Dhahab]]", label_size= 0},
{lat= 35.9415, long= 41.186, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Al-Siha]]", label_size= 0},
{lat= 35.937, long= 41.218, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Bir al-Abid]]", label_size= 0},
{lat= 36.043, long= 41.164, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[Ad Dashishah]]", label_size= 0},
{lat= 35.9858, long= 41.2145, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Bir Mohammed Al-Saraj]]", label_size=0},
{lat= 34.4339, long= 40.9934, mark= m.SDF, marksize=5, label= "[[al-Baghuz at-Tahtani]]", label_size=0},
{lat= 36.0359, long= 41.0128, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Rujm Darwish]]", label_size=0},
{lat= 35.978, long= 41.0689, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Bir al-Badi]]", label_size=0},
{lat= 35.956, long= 41.248, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Al-Aziziyah]]", label_size=0},
{lat= 35.965, long= 41.277, mark= m.SDF, marksize=4, label= "[[Ajrash]]", label_size=0},
{lat= 36.798, long= 42.025, mark= m.SDF, marksize=6, label= "[[Mas‘adah]]", link= "#Mas‘adah", label_size= 0},
{lat= 36.552, long= 40.886, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Al-Aziziyah]]", link= "Al-Aziziyah", label_size= 0},
-- END OF HASAKA GOVERNORATE
-- START OF HOMS GOVERNORATE
{lat= 34.637, long= 36.677, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Cities and towns during the Syrian Civil War#Abil|Abil]]", link= "Cities and towns during the Syrian Civil War#Abil", label_size= 0},
{lat= 34.397, long= 37.059, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Khirbat al Bayda]]", label_size= 0},
{lat= 34.466, long= 37.05, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Jubb ash Shami]]", label_size= 0},
{lat= 34.487, long= 37.037, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Qunayyah]]", label_size= 0},
{lat= 34.528, long= 36.993, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Al-Aziziyah]]", label_size= 0},
{lat= 34.572, long= 37.02, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[As Sabuniyah]]", label_size= 0},
{lat= 34.594, long= 37.187, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Umm Tīnah]]", label_size= 0},
{lat= 34.565, long= 37.17, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Rujm Tuqqu]]", label_size= 0},
{lat= 34.396, long= 37.151, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Ghunthur]]", label_size= 0},
{lat= 34.427, long= 37.199, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Abu Rabah Baths]]", label_size= 0},
{lat= 34.483, long= 37.267, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Khirbat al Araminah]]", label_size= 0},
{lat= 34.511, long= 37.349, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Zaghrutiyah]]", label_size= 0},
{lat= 34.954, long= 36.878, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Abu Hamamah]]", link= "Abu Hamamah", label_size= 0},
{lat= 34.876, long= 36.466, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[At Tayyibah al Gharbiyah]]", link= "At Tayyibah al Gharbiyah", label_size= 0},
{lat= 34.062, long= 37.2115, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[al-Muhassah]]", label_size= 0},
{lat= 34.227, long= 37.212, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Al-Qaryatayn farms]]", label_size= 0},
{lat= 34.811, long= 36.717, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Al-Kamm]]", label_size= 0},
{lat= 34.73, long= 36.637, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Az Zurzuriyah]]", label_size= 0},
{lat= 34.759, long= 37.37, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Abu at Tababir]]", link= "Abu at Tababir", label_size= 0},
{lat= 34.582, long= 37.279, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[at Tababir]]", link= "at Tababir", label_size= 0},
{lat= 34.634, long= 37.2826, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Tadmuriyah]]", label_size= 0},
{lat= 34.661, long= 37.2354, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Al-Khaliliyah]]", label_size= 0},
{lat= 34.5906, long= 39.5337, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[As Sarayim]]", label_size=0},
{lat= 34.7334, long= 40.249, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Bir Ghannam]]", label_size=0},
{lat= 34.782, long= 37.316, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Abu Hawadid]]", link="Abu Hawadid", label_size= 0},
{lat= 34.7665, long= 37.312, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Faw Shawish]]", link="Faw Shawish", label_size= 0},
{lat= 34.519, long= 36.37, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Akum]]", label_size= 0},
{lat= 34.5577, long= 36.537, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Arjoun]]", link= "Arjoun", label_size= 0},
{lat= 34.644, long= 38.569, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Arak, Syria#civilwar|Arak]]", link= "Arak, Syria#civilwar", label_size= 70, position= "bottom"},
{lat= 34.82, long= 36.757, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Ashrafiyah]]", link= "Ashrafiyah", label_size= 0},
{lat= 34.813, long= 36.743, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Al-Najmah]]", link= "Al-Najmah", label_size= 0},
{lat= 34.842, long= 36.929, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Ayn al-Niser]]", link= "Ayn al-Niser", label_size= 0},
{lat= 34.523, long= 36.514, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Ayn al-Tannur]]", label_size= 0},
{lat= 34.601, long= 36.594, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Daminah al-Gharbiyah]]", link= "Daminah al-Gharbiyah", label_size= 0},
{lat= 34.783, long= 36.623, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Khirbet al-Sawd, Homs|Khirbet al-Sawda]]", link= "Khirbet al-Sawda, Homs", label_size= 0},
{lat= 34.914, long= 37.3439, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[As Salihiyah]]", label_size= 0},
{lat= 34.948, long= 37.3803, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Umm Tuwaynah ash Shamaliyah]]", label_size= 0},
{lat= 34.9515, long= 37.357, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Salam al-Sharqiyah]]", label_size= 0},
{lat= 34.9793, long= 37.306, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Khirbat Qasim]]", label_size= 0},
{lat= 34.9023, long= 37.3579, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Ad Duwaybah/Zubeyah]]", label_size= 0},
{lat= 34.86, long= 37.459, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Rasm al ‘Ukaydāt/Rasm al ‘Akbadāt]]", label_size= 0},
{lat= 34.98, long= 37.315, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Al Khurayjah]]", label_size= 0},
{lat= 34.877, long= 37.3734, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Mas'adah]]", label_size= 0},
{lat= 34.8637, long= 37.334, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Musay‘id]]", label_size= 0},
{lat= 34.7207, long= 37.317, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Rujm at Tawil]]", label_size= 0},
{lat= 34.799, long= 37.4456, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Shalishat]]", label_size= 0},
{lat= 34.807, long= 37.433, mark= m.gov, marksize=3, label= "[[Rasm al Tavil]]", label_size= 0},
{lat= 34.706, long= 37.338, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Abu Liyah]]", label_size= 0},
{lat= 34.868, long= 37.356, mark= m.gov, marksize=3, label= "[[Kurayzu]]", label_size= 0},
{lat= 34.8925, long= 37.4108, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Shayha]]", label_size= 0},
{lat= 34.947, long= 37.401, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Al Wudayhi]]", label_size= 0},
{lat= 34.937, long= 37.429, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Al Jabiriyah]]", label_size= 0},
{lat= 34.929, long= 37.408, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[An Nashmi]]", label_size= 0},
{lat= 34.849, long= 37.3658, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Mazbal Al-Baqar]]", label_size= 0},
{lat= 34.835, long= 37.369, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Mazin Al-Baqar]]", label_size= 0},
{lat= 34.845, long= 37.397, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Al Jafi`ah(Safiyah)]]", label_size= 0},
{lat= 34.8625, long= 37.4047, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Rasm al Arnab]]", label_size= 0},
{lat= 34.8606, long= 37.382, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Rasm at Tahta/Rasm Naqa]]", label_size= 0},
{lat= 34.829, long= 37.409, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Rasm as Suwayd]]", label_size= 0},
{lat= 34.847, long= 37.427, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Rasm ar Riq]]", label_size= 0},
{lat= 34.825, long= 37.451, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Al Haba(al-Kharafesh)]]", label_size= 0},
{lat= 34.799, long= 37.466, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Safwani]]", label_size= 0},
{lat= 34.812, long= 37.477, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Al Mukarram]]", link= "Al Mukarram", label_size= 0},
{lat= 34.808, long= 37.4836, mark= m.gov_base, marksize=5, label= "[[Qaşr al Mukarram]]", label_size= 0},
{lat= 34.814, long= 37.447, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Jurat Nazzal]]", label_size= 0},
{lat= 34.9023, long= 37.4457, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Mughayzil]]", label_size= 0},
{lat= 34.885, long= 37.488, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Ar Rab`ah]]", label_size= 0},
{lat= 34.8437, long= 37.467, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Ghuzayliyah]]", label_size= 0},
{lat= 34.825, long= 37.4808, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Umm Ḩuwaysh]]", label_size= 0},
{lat= 34.8315, long= 37.486, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Umm Fusūs (Um al-Sos)]]", label_size= 0},
{lat= 34.7969, long= 37.4986, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Umm Tin al Mu`allaq]]", label_size= 0},
{lat= 34.818, long= 37.5212, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Al-Nabatiyah]]", label_size= 0},
{lat= 34.741, long= 37.17, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Umm Jami’(Umm Hamah)]]", label_size= 0},
{lat= 34.708, long= 37.171, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Muhashsham]]", label_size= 0},
{lat= 34.715, long= 37.126, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Khirbat Marbat]]", label_size= 0},
{lat= 34.741, long= 37.052, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Hammudiyah]]", label_size= 0},
{lat= 34.691, long= 37.111, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Umm Samuq]]", label_size= 0},
{lat= 34.64, long= 37.107, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Labdah]]", label_size= 0},
{lat= 34.703, long= 37.05, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Razzuqiyah]]", label_size= 0},
{lat= 34.899, long= 37.497, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Al Jurf al Janubi]]", label_size= 0},
{lat= 34.907, long= 37.5, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Al Jurf ash Shamali]]", label_size= 0},
{lat= 34.907, long= 37.529, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Umm Qubaybah]]", label_size= 0},
{lat= 34.935, long= 37.513, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Al Lujj]]", label_size= 0},
{lat= 34.917, long= 37.503, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Tall Shihab]]", label_size= 0},
{lat= 34.94, long= 37.466, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Jubb al Bashir]]", label_size= 0},
{lat= 34.978, long= 37.384, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Rasm al-Abaykah]]", label_size= 0},
{lat= 34.9189, long= 37.355, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Sultaniyah]]", label_size= 0},
{lat= 34.96, long= 37.563, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Bustan Sabih]]", label_size= 0},
{lat= 34.964, long= 37.528, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Al Makhbutah]]", label_size= 0},
{lat= 34.98, long= 37.502, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Jubb ar Rayyan]]", label_size= 0},
{lat= 34.997, long= 37.517, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Mu`addamiyah]]", label_size= 0},
{lat= 35.006, long= 37.491, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Al Huraysha]]", label_size= 0},
{lat= 35.002, long= 37.46, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Khalid Hilal]]", label_size= 0},
{lat= 35.0213, long= 37.5248, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[h, Syria|Al Mushayrifah]]", label_size= 0},
{lat= 34.8603, long= 37.6525, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Al-Mushayrifah (Mushayrifah Huwaysas)]]", label_size= 0},
{lat= 34.9309, long= 37.679, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Khirbat abo Tows]]", label_size= 0},
{lat= 35.0479, long= 37.7545, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Rasm as Suwwānah]]", label_size= 0},
{lat= 35.0705, long= 37.716, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Rasm Zanubia (Rasm Kaddūsh]]", label_size= 0},
{lat= 34.987, long= 37.55, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Luwaybidah]]", label_size= 0},
{lat= 34.973, long= 37.568, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Hammamat]]", label_size= 0},
{lat= 34.989, long= 37.586, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Abu Hawarid]]", label_size= 0},
{lat= 34.997, long= 37.5756, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Jawwasiyah ash Shamaliyah]]", label_size= 0},
{lat= 35.016, long= 37.545, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Al Khafiyah]]", label_size= 0},
{lat= 35.034, long= 37.544, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Rasm ash Shaykh]]", label_size= 0},
{lat= 35.031, long= 37.569, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Ad Dahriyah]]", label_size= 0},
{lat= 35.012, long= 37.614, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Tibarat al Hamra]]", label_size= 0},
{lat= 35.043, long= 37.563, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Al Waytira]]", label_size= 0},
{lat= 35.046, long= 37.588, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Rasm al ‘Ali]]", label_size= 0},
{lat= 35.062, long= 37.572, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Jubb az Za`tar]]", label_size= 0},
{lat= 34.657, long= 37.284, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Jabab Hamad]]", label_size= 0},
{lat= 34.6812, long= 37.3079, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Baghiliyah]]", label_size= 0},
{lat= 34.725, long= 37.365, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Abu Qatour]]", label_size= 0},
{lat= 34.7232, long= 37.2755, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Saba'a]]", label_size= 0},
{lat= 34.705, long= 37.2815, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Rasm Humaydah]]", label_size= 0},
{lat= 34.6785, long= 37.27, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Dab`at al Milli]]", label_size= 0},
{lat= 34.731, long= 37.392, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Jubb Habal]]", label_size= 0},
{lat= 34.773, long= 37.2779, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Umm Suhreej]]", label_size= 0},
{lat= 34.667, long= 36.632, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Tall Shur]]", label_size= 0},
{lat= 34.826, long= 36.792, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Hawsh Haju]]", label_size= 0},
{lat= 34.8187, long= 36.789, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Aradi as Suba'i]]", label_size= 0},
{lat= 34.8072, long= 36.777, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Kafr Abed]]", label_size= 0},
{lat= 34.794, long= 36.798, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Al-Riyadh]]", label_size= 0},
{lat= 34.782, long= 36.698, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Al-Khalidiyah Al-Dar]]", label_size= 0},
{lat= 34.8746, long= 36.861, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Ayn Husayn al Janubi]]", label_size= 0},
{lat= 34.886, long= 36.8756, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Al ‘Amiriyah]]", label_size= 0},
{lat= 34.924, long= 37.329, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Tarfawi]]", label_size= 0},
{lat= 34.761, long= 37.196, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Al-Masheerfa]]", label_size= 0},
{lat= 34.897, long= 37.334, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Mushayrifah ash Shamaliyah]]", label_size= 0},
{lat= 34.906, long= 37.322, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Khitab]]", label_size= 0},
{lat= 34.7667, long= 36.6912, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Ad Duwayr]]", link= "Ad Duwayr", label_size= 0},
{lat= 34.229, long= 37.791, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Khunayfis]]", label_size= 0},
{lat= 34.478, long= 38.5105, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Al Talila reserve]]", label_size= 0},
{lat= 34.265, long= 38.483, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Bi’r al Badi‘ah]]", label_size= 0},
{lat= 34.085, long= 39.4608, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Bir-at-Tayyar]]", label_size= 0},
{lat= 34.0247, long= 39.3327, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Bir Umm as Salabikh]]", label_size= 0},
{lat= 34.1908, long= 39.5446, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Bir al ‘Atshan]]", label_size= 0},
{lat= 34.636, long= 38.268, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Abar al Umi]]", label_size= 0},
{lat= 34.57, long= 38.342, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Biyarat Muhammad Butman]]", label_size= 0},
{lat= 34.472, long= 37.619, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Al-Ba'ir Al-Mar]]", label_size= 0},
{lat= 34.675, long= 37.816, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Jihar]]", label_size= 0},
{lat= 34.696, long= 38.012, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[al Jazal]]", label_size= 0},
{lat= 34.891, long= 37.391, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Umm ar Rish]]", label_size= 0},
{lat= 34.923, long= 36.841, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Deir Ful]]", link= "Deir Ful", label_size= 0},
{lat= 34.861, long= 36.881, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Ayn ad Dananir]]", link= "Ayn ad Dananir", label_size= 0},
{lat= 34.938, long= 36.946, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Qunaytirat]]", label_size= 0},
{lat= 34.92, long= 36.9445, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Sulaym]]", label_size= 0},
{lat= 34.907, long= 36.9319, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Humrat]]", label_size= 0},
{lat= 34.949, long= 36.815, mark= m.gov, marksize=3, label= "[[Khirbat Barbarah]]", label_size= 0},
{lat= 34.997, long= 36.9203, mark= m.gov, marksize=3, label= "[[Wadi Ard Jaysiyah]]", label_size= 0},
{lat= 35.003, long= 36.9258, mark= m.gov, marksize=3, label= "[[Ard Qabr ash Shaykhah]]", label_size= 0},
{lat= 34.9819, long= 36.865, mark= m.gov, marksize=3, label= "[[Wadi al Qarbat]]", label_size= 0},
{lat= 34.866, long= 36.779, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Al Mukarramiyah]]", label_size= 0},
{lat= 34.608, long= 36.483, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Dibbeen]]", label_size= 0},
{lat= 34.481, long= 36.6315, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Al-Diyabiyah]]", label_size= 0},
{lat= 34.612, long= 36.606, mark= m.gov, marksize=4, label= "[['Esh al-Warwar]]", label_size= 0},
{lat= 34.5245, long= 36.4695, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Fadhliyah]]", label_size= 0},
{lat= 34.728, long= 36.52, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Ram al-Anz]]", link= "Ram al-Anz", label_size= 0},
{lat= 34.754, long= 36.568, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Tanoula]]", label_size= 0},
{lat= 34.653, long= 36.854, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Al Rayyan]]", label_size= 0},
{lat= 34.721, long= 36.541, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Ram-Jabal]]", label_size= 0},
{lat= 34.71, long= 36.522, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Umm al-'Adam]]", link= "Umm al-'Adam", label_size= 0},
{lat= 35.2033, long= 36.447, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Dimo, Syria|Dimo]]", label_size= 0},
{lat= 34.931, long= 37.005, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Dunaybah]]", link= "Dunaybah", label_size= 0},
{lat= 35.076, long= 36.4, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Rabu]]", link= "Rabu", label_size= 0},
{lat= 34.812, long= 36.609, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Al-Mhenaya]]", label_size= 0},
{lat= 34.774, long= 36.567, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Khirbet Tin Mahmoud]]", link= "Khirbet Tin Mahmoud", label_size= 0},
{lat= 34.7945, long= 36.5645, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Al-Hishmah]]", label_size= 0},
{lat= 34.747, long= 36.461, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Suwayri]]", link= "Suwayri", label_size= 0},
{lat= 34.808, long= 36.55, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Al Zaybuk]]", label_size= 0},
{lat= 34.806, long= 36.531, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Hamimah, Syria|Hamimah]]", label_size= 0},
{lat= 34.782, long= 36.53, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Sindyanah]]", label_size= 0},
{lat= 34.814, long= 36.591, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Al Dasniyah]]", label_size= 0},
{lat= 34.839, long= 36.62, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Karad Dayasinah]]", link= "Karad Dayasinah", label_size= 0},
{lat= 34.673, long= 36.52, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Khirbet Ghazi]]", link= "Khirbet Ghazi", label_size= 0},
{lat= 34.698, long= 36.481, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Dhahabiyah]]", link= "Dhahabiyah", label_size= 0},
{lat= 35.14, long= 36.3307, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Deir Mama]]", link= "Deir Mama", label_size= 0},
{lat= 34.269, long= 37.078, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Homs offensive (November–December 2015)#Huwwarin|Huwwarin]]", link= "Homs offensive (November–December 2015)#Huwwarin", label_size= 70, position= "right"},
{lat= 34.813, long= 36.475, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Irqaya]]", label_size= 0},
{lat= 34.811, long= 36.504, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Hirqel]]", label_size= 0},
{lat= 34.814, long= 36.453, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Al-Mahfurah]]", link= "Al-Mahfurah", label_size= 0},
{lat= 34.819, long= 36.422, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Autan]]", link= "Autan", label_size= 0},
{lat= 34.797, long= 36.442, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Al-Mutaarred]]", label_size= 0},
{lat= 34.802, long= 36.479, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Hadasa]]", label_size= 0},
{lat= 34.771, long= 36.511, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Tareen, Syria|Tareen]]", label_size= 0},
{lat= 34.802, long= 36.389, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Ayn al-Kett]]", label_size= 0},
{lat= 34.814, long= 36.374, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Bahhur]]", link= "Bahhur", label_size= 0},
{lat= 34.737, long= 36.554, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Al-Rabwah, Homs|Al-Rabwa]]", link= "Al-Rabwah, Homs", label_size= 0},
{lat= 34.558, long= 37.21, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Farhah]]", label_size= 0},
{lat= 34.854, long= 36.505, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Fallah]]", label_size= 0},
{lat= 34.596, long= 37.009, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Abbasiyah]]", label_size= 0},
{lat= 34.707, long= 36.853, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Sakra, Syria|Sakra]]", label_size= 0},
{lat= 34.619, long= 36.947, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Al Hazzah]]", link= "Al Hazzah", label_size= 0},
{lat= 34.614, long= 36.88, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Al Fuhaylah]]", link= "Al Fuhaylah", label_size= 0},
{lat= 34.656, long= 36.761, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Al Ghazalah]]", link= "Al Ghazalah", label_size= 0},
{lat= 34.684, long= 36.892, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Abu Dali, Homs|Abu Dali]]", label_size= 0},
{lat= 34.648, long= 36.929, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[An Nasiriyah]]", label_size= 0},
{lat= 34.545, long= 37.145, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Ghalwa]]", label_size= 0},
{lat= 34.541, long= 37.048, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Hulayah]]", label_size= 0},
{lat= 34.546, long= 37.31, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Tuwayjiyah]]", label_size= 0},
{lat= 34.51, long= 37.258, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Khirbat Daghash]]", label_size= 0},
{lat= 34.599, long= 36.5524, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Al-Ghassaniyah|Ghassaniyah]]", link= "Al-Ghassaniyah", label_size= 0},
{lat= 34.8389, long= 36.572, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[al-Sam`alil]]", link= "al-Sam`alil", label_size= 0},
{lat= 34.963, long= 37.355, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Khatamlu]]", label_size= 0},
{lat= 34.776, long= 37.348, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[al Tawil]]", label_size= 0},
{lat= 34.769, long= 37.558, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Aş Şawwānah]]", label_size= 0},
{lat= 34.7778, long= 37.529, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Al ‘Amūdīyah]]", label_size= 0},
{lat= 34.7369, long= 37.348, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Umm Şāj]]", label_size= 0},
{lat= 34.745, long= 37.3729, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Khirbat Habl]]", label_size= 0},
{lat= 34.751, long= 37.407, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Khirbat Al Harash]]", label_size= 0},
{lat= 34.6824, long= 37.337, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Tal`at ash Sharqiyah]]", label_size= 0},
{lat= 34.6817, long= 37.325, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Tal`at al Gharbiyah]]", label_size= 0},
{lat= 34.252, long= 36.904, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Hafar]]", label_size= 0},
{lat= 34.688, long= 36.232, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Hajar al-Abyad]]", label_size= 0},
{lat= 34.548, long= 36.422, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Hawik]]", label_size= 0},
{lat= 34.46, long= 36.499, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Hawsh al-Sayyid]]", label_size= 0},
{lat= 34.465, long= 36.483, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[al-Ma'ariyah]]", label_size= 0},
{lat= 34.578, long= 36.4185, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[#Hit|Hit]]", label_size= 0},
{lat= 34.574, long= 36.521, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Al-Houz]]", link= "Al-Houz", label_size= 0},
{lat= 34.5925, long= 36.572, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Haydariyah]]", label_size= 0},
{lat= 34.322, long= 38.635, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Bi'r al Bayyud]]", label_size= 0},
{lat= 34.3845, long= 38.785, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Bir Al Jafeef]]", label_size= 0},
{lat= 34.079, long= 38.432, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Al Halbah]]", label_size= 0},
{lat= 34.1601, long= 38.527, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Bi’r al ‘Uwayḑah]]", label_size= 0},
{lat= 34.643, long= 38.137, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Wadi Al-Dhakara/Wadi az Zakkara]]", label_size= 0},
{lat= 34.629, long= 38.179, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Wadi al Abyad]]", label_size= 0},
{lat= 34.1627, long= 37.227, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Wadi Muzaybilah]]", label_size= 0},
{lat= 34.138, long= 37.229, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Wadi Mahassah]]", label_size= 0},
{lat= 34.6306, long= 38.4614, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Wadi al Ahmar/Wadi Al-Kharrar]]", label_size= 0},
{lat= 34.663, long= 38.374, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Qal’at Al-Hari]]", label_size= 0},
{lat= 34.183, long= 37.25, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Wadi Al-Tabah]]", label_size= 0},
{lat= 34.29, long= 37.619, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Al Bardah]]", label_size= 0},
{lat= 34.3995, long= 36.839, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Al-Kashaf]]", link= "Al-Kashaf", label_size= 0},
{lat= 34.41, long= 36.8735, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Jabab al-Zayt]]", link= "Jabab al-Zayt", label_size= 0},
{lat= 34.455, long= 36.889, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Al Hamrat]]", link= "Al Hamrat", label_size= 0},
{lat= 34.456, long= 36.945, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Al Wazi`iyah]]", link= "Al Wazi`iyah", label_size= 0},
{lat= 34.759, long= 36.5974, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Qizhil]]", label_size= 0},
{lat= 34.753, long= 36.626, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Umm al Qasab]]", label_size= 0},
{lat= 34.824, long= 36.67, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Al Halamuz]]", label_size= 0},
{lat= 34.858, long= 36.686, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Al Hilaliya]]", label_size= 0},
{lat= 34.86, long= 36.4525, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Al-Shiniyah]]", label_size= 0},
{lat= 34.759, long= 36.267, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Amar al-Hosn]]", link= "Amar al-Hosn", label_size= 0},
{lat= 34.812, long= 37.306, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Maksar al-Hesan]]", label_size= 0},
{lat= 34.812, long= 36.61, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Mazraat Rafqin]]", label_size= 0},
{lat= 34.826, long= 36.4, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Rabah, Syria|Rabah]]", link= "Rabah, Syria", label_size= 0},
{lat= 34.848, long= 36.674, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Jaburin]]", label_size= 0},
{lat= 34.508, long= 36.512, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Al Khalidiyah]]", label_size= 0},
{lat= 34.701, long= 36.557, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Khirbat Tin Nur]]", label_size= 0},
{lat= 34.666, long= 36.584, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Khirbat al-Sawdah]]", label_size= 0},
{lat= 34.539, long= 36.919, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Al-Riqama]]", link= "Al-Riqama", label_size= 70, position= "top"},
{lat= 34.782, long= 36.263, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Marmarita]]", label_size= 0},
{lat= 34.482, long= 36.491, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Matrabah]]", label_size= 0},
{lat= 34.852, long= 36.8692, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Al-Hurayriyah]]", label_size= 0},
{lat= 34.948, long= 36.917, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Izz al-Din, Syria|Izz al-Din]]", link= "Izz al-Din, Syria", label_size= 0},
{lat= 34.956, long= 36.9, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Al-Ghasibiyah]]", label_size= 0},
{lat= 34.777, long= 36.682, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Al Ghasibiyah, Homs|Al Ghasibiyah]]", label_size= 0},
{lat= 34.6446, long= 36.6488, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Al-Mubarakiyah]]", label_size= 0},
{lat= 34.587, long= 36.523, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[#Mudan|Mudan]]", label_size= 0},
{lat= 34.8035, long= 36.741, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Al-Mukhtariyah]]", label_size= 0},
{lat= 34.917, long= 37.296, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Usmud]]", label_size= 0},
{lat= 35.018, long= 38.892, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Al-Latum]]", label_size= 0},
{lat= 35.038, long= 38.9716, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Al Quwayr]]", label_size= 0},
{lat= 34.935, long= 38.6104, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Bir Qutqut]]", label_size= 0},
{lat= 35.045, long= 38.839, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Bir Muḩammad Dāghir]]", label_size= 0},
{lat= 34.9257, long= 37.713, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Abar Al-Mushayrifah]]", label_size= 0},
{lat= 34.984, long= 37.788, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Khirbat Umm al Mikbas]]", label_size= 0},
{lat= 34.9724, long= 39.079, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Wadi al Buwayb]]", label_size= 0},
{lat= 34.956, long= 39.475, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Harbisha]]", label_size= 0},
{lat= 34.859, long= 39.0928, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Nujayb]]", label_size= 0},
{lat= 34.894, long= 39.1805, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Wadi Nujayb]]", label_size= 0},
{lat= 34.854, long= 39.228, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Wadi al Walij]]", label_size= 0},
{lat= 34.7149, long= 37.628, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Wadi al Awābid]]", label_size= 0},
{lat= 34.7149, long= 37.628, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Wadi Jubb ash Shuyūkh]]", label_size= 0},
{lat= 34.7508, long= 37.667, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Wadi al Ḩuwaysīs]]", label_size= 0},
{lat= 34.7324, long= 37.706, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Wadi ash Shafā]]", label_size= 0},
{lat= 34.717, long= 37.617, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Wadi al Awābid]]", label_size= 0},
{lat= 35.1418, long= 38.643, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Al Harit]]", label_size= 0},
{lat= 34.989, long= 39.4038, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Wadi Didi]]", label_size= 0},
{lat= 34.9414, long= 39.4059, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Wadi Ghadban]]", label_size= 0},
{lat= 35.0117, long= 39.324, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Wadi Adīmā Sharqi]]", label_size= 0},
{lat= 35.0047, long= 39.246, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Wadi Adima Garbi]]", label_size= 0},
{lat= 35.054, long= 39.1604, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Wadi Khurubah]]", label_size= 0},
{lat= 34.994, long= 39.1714, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Wadi al Lāţūm]]", label_size= 0},
{lat= 34.995, long= 39.146, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Al Khuwayliyah]]", label_size= 0},
{lat= 35.008, long= 39.168, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Khan al-Baghala]]", label_size= 0},
{lat= 34.981, long= 37.5855, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Jawwasiyah al Janubiyah]]", label_size= 0},
{lat= 34.7526, long= 37.464, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Zakhrutiyah]]", label_size= 0},
{lat= 34.7626, long= 37.454, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Al Nusayr]]", label_size= 0},
{lat= 34.746, long= 37.526, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Khirbat al Haywaniyah]]", label_size= 0},
{lat= 34.891, long= 37.297, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Umm Haratayn ash Sharqiyah]]", label_size= 0},
{lat= 34.898, long= 37.265, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Umm Haratayn al Gharbiyah]]", label_size= 0},
{lat= 34.884, long= 37.086, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Uthmanīyah]]", label_size= 0},
{lat= 34.886, long= 37.141, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Abu Hakfa al Janubi]]", label_size= 0},
{lat= 34.903, long= 37.1315, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Abu Hakfa ash Shamali]]", label_size= 0},
{lat= 34.861, long= 37.143, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Buwayḑat ar Rayhaniyah]]", label_size= 0},
{lat= 34.852, long= 37.135, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[As Sa‘diyah]]", label_size= 0},
{lat= 34.885, long= 37.199, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Khilfah]]", label_size= 0},
{lat= 34.934, long= 37.313, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Abu al Alaya]]", label_size= 0},
{lat= 34.915, long= 37.194, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Tall Udayy]]", label_size= 0},
{lat= 34.829, long= 37.275, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Duwayir ash Sharqi]]", label_size= 0},
{lat= 34.821, long= 37.211, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Bab al Hawa]]", label_size= 0},
{lat= 34.805, long= 37.199, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Abu Khashabah]]", label_size= 0},
{lat= 34.925, long= 37.166, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Shaykh Rih]]", label_size= 0},
{lat= 34.899, long= 37.099, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Rayyaniyah]]", label_size= 0},
{lat= 34.901, long= 37.079, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Umm Jurn]]", label_size= 0},
{lat= 34.81, long= 37.136, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Sankari al Shamali]]", label_size= 0},
{lat= 34.805, long= 37.141, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Sankari al Qibli]]", label_size= 0},
{lat= 34.847, long= 37.189, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Khirbat Ayyash]]", label_size= 0},
{lat= 34.803, long= 37.343, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Unq al-Hawa]]", label_size= 0},
{lat= 34.591, long= 36.481, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Al-Naim]]", label_size= 0},
{lat= 34.788, long= 36.286, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Al-Nasirah, Syria|Al-Nasirah]]", link= "Al-Nasirah, Syria", label_size= 0},
{lat= 34.432, long= 36.545, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Al-Nizariyah]]", label_size= 0},
{lat= 34.425, long= 36.5555, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[#Jawsiyah|Jawsiyah]]", label_size= 0},
{lat= 34.446, long= 36.626, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Hasbiyah]]", label_size= 0},
{lat= 34.858, long= 38.865, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Pomona Orchards]]", label_size= 0},
{lat= 34.856, long= 38.886, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Umm Tuwaer]]", label_size= 0},
{lat= 34.231, long= 37.616, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Ayn Al Baridah]]", label_size= 0},
{lat= 34.4013, long= 40.032, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Ad Duwaykhilah]]", label_size= 0},
{lat= 34.561, long= 38.217, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Al Dawah]]", link= "Homs offensive (November–December 2015)#Al Dawah", label_size= 0},
{lat= 34.015, long= 38.098, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Al Ulayyaniyah]]", label_size= 0},
{lat= 34.583, long= 38.673, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Zahr Abah]]", label_size= 0},
{lat= 34.526, long= 38.198, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Al-Qadri Farms]]", link= "Homs offensive (November 2015)#Al-Qadri Farms", label_size= 0},
{lat= 34.4415, long= 39.755, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Syrian Desert campaign (May 2017–present)#Al-Humaymah|Al-Humaymah]]", link= "Syrian Desert campaign (May 2017–present)#Al-Humaymah", label_size= 65, position= "top"},
{lat= 34.811, long= 36.879, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Badou]]", label_size= 0},
{lat= 34.793, long= 36.856, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Al Jabiriyah]]", label_size= 0},
{lat= 34.883, long= 36.999, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Tall Khaznah]]", label_size= 0},
{lat= 34.842, long= 36.984, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Nawa, Homs|Nawa]]", label_size= 0},
{lat= 34.839, long= 37.014, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Buwaydat al Salamiyah]]", label_size= 0},
{lat= 34.852, long= 37.049, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Mukharram at Tahtani]]", label_size= 0},
{lat= 34.778, long= 36.968, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Wuraydah]]", label_size= 0},
{lat= 34.752, long= 37.005, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Jubb Abbas]]", label_size= 0},
{lat= 34.791, long= 37.067, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Umm Tuwaynah]]", label_size= 0},
{lat= 34.775, long= 37.081, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Umm Jibab]]", label_size= 0},
{lat= 34.753, long= 37.11, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Umm Dali]]", label_size= 0},
{lat= 34.749, long= 37.084, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Junaynat]]", label_size= 0},
{lat= 34.823, long= 37.226, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Tall al Ward]]", label_size= 0},
{lat= 34.825, long= 37.246, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Duway‘ir al Gharbi]]", label_size= 0},
{lat= 34.779, long= 37.208, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Umm as Sarj ash Shamali]]", label_size= 0},
{lat= 34.758, long= 37.2457, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[al-Mushirfah al-Janoubiyah/Mushayrifah Qibliyah]]", label_size= 0},
{lat= 34.741, long= 37.268, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Habr ash Sharqiyah]]", label_size= 0},
{lat= 34.724, long= 37.249, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Habr al Gharbiyah]]", label_size= 0},
{lat= 34.845, long= 37.25, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Muntar al Abl]]", label_size= 0},
{lat= 34.836, long= 36.512, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[As-Shariqliyah]]", label_size= 0},
{lat= 34.724, long= 37.047, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Al-Haraki]]", label_size= 0},
{lat= 34.835, long= 36.491, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Al-Qanaqiyah]]", label_size= 0},
{lat= 34.848, long= 36.659, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Qannayah]]", label_size= 0},
{lat= 34.8308, long= 36.658, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Maksam al-Dahr]]", label_size= 0},
{lat= 34.794, long= 36.599, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Qahtayah]]", label_size= 0},
{lat= 34.722, long= 36.281, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Qamayra]]", label_size= 0},
{lat= 34.139, long= 37.144, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Taniet Rashid]]", label_size= 0},
{lat= 34.287, long= 37.072, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Abu Faraj, Syria|Abu Faraj]]", label_size= 0},
{lat= 34.312, long= 37.091, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Hadath]]", link= "Homs offensive (November–December 2015)#Hadath", label_size= 0},
{lat= 34.416, long= 36.985, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Naaamiyah]]", label_size= 0},
{lat= 34.419, long= 37.022, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[al-Bayda, Homs|al-Bayda]]", label_size= 0},
{lat= 34.324, long= 36.912, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Qambrisah]]", label_size= 0},
{lat= 34.449, long= 37.013, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Ar Rudayfah]]", label_size= 0},
{lat= 34.493, long= 36.947, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Shayrat|Shayrat&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;]]", link= "Shayrat", label_size= 65, position= "top"},
{lat= 34.522, long= 36.973, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Al Balha]]", label_size= 0},
{lat= 34.35, long= 37.104, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Mazraat Habl at Tin]]", label_size= 0},
{lat= 34.386, long= 37.281, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Al-Jubbat]]", label_size= 0},
{lat= 34.397, long= 37.303, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Ayn al-Qumqum]]", label_size= 0},
{lat= 34.798, long= 36.625, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Sanasil]]", label_size= 0},
{lat= 34.8053, long= 36.64, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Jawalik]]", label_size= 0},
{lat= 34.785, long= 36.634, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Jaludiyah]]", label_size= 0},
{lat= 34.979, long= 37.425, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Rasm al Abd]]", label_size= 0},
{lat= 34.792, long= 37.326, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Rahhoum]]", label_size= 0},
{lat= 34.746, long= 37.337, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Luwaybidah]]", label_size= 0},
{lat= 34.768, long= 37.349, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Al Khan]]", label_size= 0},
{lat= 34.707, long= 37.446, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Manoukh]]", label_size= 0},
{lat= 34.868, long= 36.732, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[East al-Farahaniah]]", label_size= 0},
{lat= 34.863, long= 36.703, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[West al-Farahaniah]]", label_size= 0},
{lat= 34.886, long= 36.593, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Burj Qa`i]]", label_size= 0},
{lat= 34.474, long= 36.528, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Safsafah]]", label_size= 0},
{lat= 34.579, long= 36.63, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[#Salihiyah|Salihiyah]]", label_size= 0},
{lat= 34.572, long= 36.454, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Samaqiat]]", label_size= 0},
{lat= 34.517, long= 36.505, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Saqirjah]]", label_size= 0},
{lat= 33.779, long= 37.688, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Al-Saba Biyar]]", label_size= 0},
{lat= 34.541, long= 36.742, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Shamsin]]", link= "Shamsin", label_size= 70, position= "top"},
{lat= 34.521, long= 37.507, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Sharifah]]", label_size= 0},
{lat= 34.624, long= 37.056, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Al Bassah]]", label_size= 0},
{lat= 34.478, long= 36.754, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Al-Ma'murah]]", label_size= 0},
{lat= 34.604, long= 36.721, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Shinshar]]", link= "Shinshar", label_size= 0},
{lat= 34.626, long= 36.577, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Shumariyah]]", label_size= 0},
{lat= 34.759, long= 38.719, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Hulayhilah]]", label_size= 0},
{lat= 34.7669, long= 38.748, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Qubbat Arak]]", label_size= 0},
{lat= 34.8513, long= 38.819, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Bir Abbud al Mashi]]", label_size= 0},
{lat= 34.659, long= 37.083, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Umm Jurayn]]", label_size= 0},
{lat= 34.5235, long= 38.5304, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Al Talila]]", label_size= 0},
{lat= 34.721, long= 36.591, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Umm Haratayn, Homs|Umm Haratayn]]", label_size= 0},
{lat= 34.713, long= 36.486, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Khirbat at Tahun]]", label_size= 0},
{lat= 34.722, long= 36.488, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Ghuzaylah]]", label_size= 0},
{lat= 34.757, long= 36.53, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Marj al Qata]]", label_size= 0},
{lat= 34.647, long= 37.135, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Hamrat aa Sawwanah]]", label_size= 0},
{lat= 34.626, long= 37.172, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Murran al Fuwairah]]", label_size= 0},
{lat= 34.99, long= 38.899, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Dahr al Matla]]", label_size= 0},
{lat= 34.591, long= 38.282, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Ameriya]]", link= "Palmyra offensive (2017)#Amiriya etc", label_size= 0},
{lat= 34.886, long= 36.648, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Kafr Nan]]", link= "Kafr Nan", label_size= 0},
{lat= 34.901, long= 36.621, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[#Kissin|Kissin]]", label_size= 0},
{lat= 34.857, long= 36.813, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[As Saan al Aswad]]", label_size= 0},
{lat= 34.85, long= 36.785, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Hashemiyah]]", label_size= 0},
{lat= 34.86, long= 36.645, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Tasnin]]", link= "Tasnin", label_size= 0},
{lat= 33.662, long= 38.109, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Khabrat ash Shuḩaymī]]", label_size= 0},
{lat= 33.634, long= 38.1719, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Khabrat ash Shuḩaymī ash Sharqīyah]]", label_size= 0},
{lat= 33.507, long= 38.619, mark= m.opp, marksize=6, label= "[[At Tanf]]", label_size= 0},
{lat= 34.008, long= 39.295, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Syrian Desert campaign (May 2017–present)#Al-Bawdah|Al-Bawdah]]", link= "Syrian Desert campaign (May 2017–present)#Al-Bawdah", label_size= 65, position= "top"},
{lat= 34.2447, long= 38.698, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Bir al Asi]]", label_size= 0},
{lat= 34.126, long= 39.834, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Wadi al Luwayziyah]]", label_size= 0},
{lat= 34.2436, long= 40.102, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Wadi al-Waer]]", label_size= 0},
{lat= 34.085, long= 39.886, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Bi’r Makr al Wa‘r]]", label_size= 0},
{lat= 34.0509, long= 40.073, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Al-Washash]]", label_size= 0},
{lat= 35.328, long= 38.8909, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Khirbat al-Muqman]]", label_size= 0},
{lat= 34.765, long= 36.772, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Tall Moramad]]", label_size= 0},
{lat= 34.8743, long= 36.9197, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Tell Amri]]", label_size= 0},
{lat= 34.553, long= 36.5185, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Tell al-Nabi Mando|Tall Nabi Mindo]]", label_size= 0},
{lat= 34.545, long= 37.65, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Palmyra offensive (2017)#Tayyas|Tiyas]]", link= "Palmyra offensive (2017)#Tayyas", label_size= 70, position= "top"},
{lat= 34.5265, long= 36.42, mark= m.gov, marksize=3, label= "[[Wadi Hanna]]", label_size= 0},
{lat= 34.535, long= 36.4252, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Bluzah]]", label_size= 0},
{lat= 34.876, long= 36.6883, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Umm Sharshuh]]", label_size= 0},
{lat= 34.778, long= 37.208, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Umm as Sarj]]", label_size= 0},
{lat= 34.459, long= 36.576, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Zira'a]]", label_size= 0},
{lat= 34.4505, long= 36.5775, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Khirbah]]", label_size= 0},
{lat= 34.436, long= 36.569, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Al-Farkuhiye]]", label_size= 0},
{lat= 34.432, long= 36.535, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Nizariyah]]", label_size= 0},
{lat= 34.508, long= 36.486, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Zita al-Gharbiyah|Zita]]", label_size= 0},
{lat= 34.641, long= 36.089, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Aziziyah]]", label_size= 0},
{lat= 34.8, long= 36.259, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Habnimrah]]", label_size= 0},
{lat= 34.75, long= 36.2, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Bahzinah]]", label_size= 0},
{lat= 34.73, long= 36.225, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Shalluh]]", label_size= 0},
{lat= 34.589, long= 38.191, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Al-Bayarat]]", link= "Homs offensive (November–December 2015)#Al-Bayarat", label_size= 0},
{lat= 34.587, long= 38.207, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Marhatten]]", link= "Palmyra offensive (2017)#al-Marhatan", label_size= 0},
{lat= 34.548, long= 38.832, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[At Tuwaymat]]", label_size= 0},
{lat= 34.55, long= 38.816, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Abar al-Mawahib]]", label_size= 0},
{lat= 34.541, long= 38.826, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Al-Hanak]]", label_size= 0},
{lat= 34.8105, long= 37.397, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Abu Jurays]]", label_size= 0},
{lat= 34.786, long= 37.3792, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Abu Tarrahah]]", label_size= 0},
{lat= 34.7703, long= 37.3923, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[al-Shandakhiyah Janubiyah]]", label_size= 0},
{lat= 34.778, long= 37.385, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Duhur Al-Khanazir]]", label_size= 0},
{lat= 34.784, long= 37.41, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[al-Shandakhiyah Shamaliyah]]", label_size= 0},
{lat= 34.7658, long= 37.4395, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Shayman/Ghaniman]]", label_size= 0},
{lat= 34.7716, long= 37.469, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Darwishiyah]]", label_size= 0},
{lat= 35.786, long= 39.437, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Abu Hammad]]", label_size= 0},
{lat= 35.7668, long= 39.429, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Qubbat Abu Ahmad]]", label_size= 0},
{lat= 35.764, long= 39.447, mark= m.gov, marksize=3, label= "[[Al Rabiyah]]", label_size= 0},
{lat= 35.7602, long= 39.477, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Al Jabiliyah]]", label_size= 0},
{lat= 35.632, long= 39.444, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Wadī Tarib]]", label_size= 0},
{lat= 35.7102, long= 39.589, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Wadi al Kharayij]]", label_size= 0},
{lat= 35.6538, long= 39.333, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Qulb Abu Matar]]", label_size= 0},
{lat= 34.8926, long= 36.9178, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Maqsam al Humrat farms]]", label_size= 0},
{lat= 35.598, long= 39.575, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Humaymah]]", label_size= 0},
{lat= 35.7724, long= 39.6359, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[al-Suwaydah]]", label_size= 0},
{lat= 35.578, long= 39.3569, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Mushayrifah]]", label_size= 0},
{lat= 34.716, long= 36.255, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[al-Zarah]]", label_size= 0},
{lat= 34.531, long= 38.246, mark= m.gov, marksize=3, label= "[[Tombs Valley (Palmyra)]]", label_size= 0},
{lat= 34.494, long= 38.367, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[List of endorheic basins#Sabkhat al Muh|Sabkhat al Muh]]", link= "List of endorheic basins#Sabkhat al Muh", label_size= 0},
{lat= 34.23, long= 38.024, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[As Sawwanah Ash Sharqiyah]]", label_size= 0},
{lat= 35.7543, long= 36.409, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Jannat Qura]]", label_size= 0},
{lat= 35.936, long= 36.558, mark= m.JaN, marksize=6, label= "[[Al-Laqbah]]", label_size= 0},
{lat= 35.929, long= 36.579, mark= m.JaN, marksize=6, label= "[[Martin, Syria|Martin]]", label_size= 0},
{lat= 35.781, long= 36.591, mark= m.opp, marksize=6, label= "[[Nahleh]]", label_size= 0},
{lat= 35.788, long= 36.652, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Ma`arrzaf]]", label_size= 0},
{lat= 35.789, long= 36.693, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Kdoura]]", label_size= 0},
{lat= 35.699, long= 36.606, mark= m.opp, marksize=6, label= "[[Deir Sunbul]]", label_size= 0},
-- END OF HOMS GOVERNORATE
-- START OF IDLIB GOVERNORATE
{lat= 36.159, long= 36.389, mark= m.JaN, marksize=5, link= "Idlib Governorate clashes (June 2012–April 2013)#tlulalani", label= "[[Idlib Governorate clashes (June 2012–April 2013)#tlulalani|al-Alani&nbsp;&nbsp;]]", label_size= 65, position= "left"},
{lat= 35.553, long= 36.666, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Al-Amudiyah]]", label_size= 0},
{lat= 35.776, long= 36.6517, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Mantaf]]", label_size= 0},
{lat= 35.615, long= 36.696, mark= m.JaN, marksize=4, label= "[[Ayn Al-Dayr]]", label_size= 0},
{lat= 35.962, long= 36.559, mark= m.JaN, marksize=5, label= "[['ArabSa'eed]]", label_size= 0},
{lat= 36.134, long= 36.738, mark= m.JaN, marksize=5, label= "[[Batbo]]", label_size= 0},
{lat= 36.1416, long= 36.7539, mark= m.JaN, marksize=4, label= "[[Babikah]]", label_size= 0},
{lat= 36.194, long= 36.808, mark= m.JaN, marksize=5, label= "[[Tawwamah]]", label_size= 0},
{lat= 36.096, long= 36.679, mark= m.JaN, marksize=5, label= "[[Kaftin#Syrian civil war|Kaftin]]", link= "Kaftin#Syrian civil war", label_size= 0},
{lat= 36.086, long= 36.656, mark= m.JaN, marksize=5, label= "[[Biret Keftin]]", label_size= 0},
{lat= 36.2949, long= 36.8803, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Mashad]]", label_size= 0},
{lat= 36.302, long= 36.884, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Kafr Tin]]", label_size= 0},
{lat= 35.8094, long= 36.9257, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Suha]]", label_size= 0},
{lat= 35.7945, long= 36.9326, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Tawil ash Shaykh]]", label_size= 0},
{lat= 35.7848, long= 36.9738, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Mas'adah]]", label_size= 0},
{lat= 35.7844, long= 36.9496, mark= m.stable_opp_JaN, marksize=5, label= "[[Baris]]", label_size= 0},
{lat= 35.7734, long= 36.9663, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Al Mushayrifah]]", label_size= 0},
{lat= 35.7666, long= 36.9744, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Tuwayl al Halib]]", label_size= 0},
{lat= 35.804, long= 37.0408, mark= m.gov, marksize=3, label= "[[Al-Tuwaym]]", label_size= 0},
{lat= 35.769, long= 36.993, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Salihiya]]", label_size= 0},
{lat= 35.7737, long= 36.9879, mark= m.gov, marksize=3, label= "[[Sukariye]]", label_size= 0},
{lat= 35.745, long= 36.9727, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Dhahabiya]]", label_size= 0},
{lat= 35.7255, long= 36.9727, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Magharat Marzah]]", label_size= 0},
{lat= 35.7135, long= 36.9484, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Halban]]", label_size= 0},
{lat= 35.7414, long= 36.939, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Tall Khatrah]]", label_size= 0},
{lat= 35.7327, long= 36.926, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Abu Jurayf]]", label_size= 0},
{lat= 35.792, long= 37.048, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Al-Wasitah al-Gharbiyah]]", label_size= 0},
{lat= 35.793, long= 37.0614, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Al-Wasitah al-Sharqiyah]]", label_size= 0},
{lat= 35.763, long= 36.923, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Tall Aghar]]", label_size= 0},
{lat= 35.7678, long= 36.9126, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Bulaysa]]", label_size= 0},
{lat= 35.7678, long= 36.9126, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Bayati]]", label_size= 0},
{lat= 36.2704, long= 36.708, mark= m.JaN, marksize=5, label= "[[Aqrabat, Idlib|Aqrabat]]", link= "Aqrabat, Idlib", label_size= 0},
{lat= 36.2568, long= 36.716, mark= m.JaN, marksize=4, label= "[[Kafr Lusin]]", label_size= 0},
{lat= 36.238, long= 36.718, mark= m.JaN, marksize=5, label= "[[Sarjableh]]", label_size= 0},
{lat= 35.573, long= 36.517, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Marrat al-Seen]]", label_size= 0},
{lat= 36.1885, long= 36.767, mark= m.JaN, marksize=5, label= "[[Tall al-Karamah]]", label_size= 0},
{lat= 35.488, long= 36.445, mark= m.stable_opp_JaN, marksize=5, label= "[[Qa`urah]]", label_size= 0},
{lat= 35.491, long= 36.4706, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Ba`rabu]]", label_size= 0},
{lat= 36.3428, long= 36.699, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Diwan Al-Fawqaniyah/Dêwê Jorîn]]", label_size= 0},
{lat= 35.71, long= 36.406, mark= m.opp, marksize=6, label= "[[Al-Sahan]]", label_size= 0},
{lat= 35.701, long= 36.377, mark= m.opp_base, marksize=6, label= "[[New Zeyzoun]]", label_size= 0},
{lat= 35.697, long= 36.427, mark= m.opp, marksize=6, label= "[[Lajj]]", label_size= 0},
{lat= 35.645, long= 36.388, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Dukmak]]", label_size= 0},
{lat= 35.6553, long= 36.3887, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Al Hamidiya]]", label_size= 0},
{lat= 35.6138, long= 36.3855, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Qulaydin]]", label_size= 0},
{lat= 35.636, long= 36.428, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Quqfin]]", label_size= 0},
{lat= 35.6575, long= 36.4385, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Mawzarah]]", label_size= 0},
{lat= 35.687, long= 36.4445, mark= m.opp, marksize=6, label= "[[Ayn al-Arus]]", label_size= 0},
{lat= 35.724, long= 36.7135, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Al Jaradah]]", label_size= 0},
{lat= 35.436, long= 36.447, mark= m.JaN, marksize=4, label= "[[Jabriya]]", label_size= 0},
{lat= 35.547, long= 36.8005, mark= m.opp, marksize=6, label= "[[Ar Ruffah]]", label_size= 0},
{lat= 35.817, long= 36.3385, mark= m.JaN, marksize=5, label= "[[Ayn Suda]]", label_size= 0},
{lat= 35.464, long= 36.886, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Abu Umar]]", label_size= 0},
{lat= 35.451, long= 36.903, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Northwestern Syria campaign (October 2017–February 2018)#Mushayrifa Shamaliya|Abu Dali]]", link= "Northwestern Syria campaign (October 2017–February 2018)#Mushayrifa Shamaliya", label_size= 0},
{lat= 35.531, long= 36.7758, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Abu Habbah]]", label_size= 0},
{lat= 36.056, long= 36.402, mark= m.JaN, marksize=6, label= "[[Cities and towns during the Syrian Civil War#Azmarin|Azmarin&nbsp;&nbsp;]]", link= "Cities and towns during the Syrian Civil War#Azmarin", label_size= 65, position= "left"},
{lat= 36.241, long= 36.692, mark= m.stable_opp_JaN, marksize=5, label= "[[Cities and towns during the Syrian Civil War#Bab al-Hawa|Bab al-Hawa]]", link= "Cities and towns during the Syrian Civil War#Bab al-Hawa", label_size= 0},
{lat= 36.216, long= 36.689, mark= m.JaN, marksize=4, label= "[[Babisqa]]", label_size= 0},
{lat= 36.196, long= 36.644, mark= m.JaN, marksize=5, label= "[[Ras al-Husn/Bash Mishli]]", label_size= 0},
{lat= 36.2135, long= 36.587, mark= m.JaN, marksize=4, label= "[[Tur Lahah]]", label_size= 0},
{lat= 36.2063, long= 36.5976, mark= m.JaN, marksize=4, label= "[[Ma'arat Manaya]]", label_size= 0},
{lat= 36.197, long= 36.4784, mark= m.JaN, marksize=5, label= "[[Kafr Hum]]", label_size= 0},
{lat= 36.189, long= 36.421, mark= m.JaN, marksize=4, label= "[[Hayr Jamus Kabir]]", label_size= 0},
{lat= 36.149, long= 36.3882, mark= m.JaN, marksize=4, label= "[[Jakarah]]", label_size= 0},
{lat= 35.54, long= 36.678, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[#Babulin|Babulin]]", label_size= 0},
{lat= 35.884, long= 36.536, mark= m.JaN, marksize=5, label= "[[Burjahab]]", label_size= 0},
{lat= 35.974, long= 36.563, mark= m.JaN, marksize=5, label= "[[Kafruhin]]", link= "Kafruhin", label_size= 0},
{lat= 35.925, long= 36.526, mark= m.JaN, marksize=5, label= "[['Aray al-Shamali]]", label_size= 0},
{lat= 36.1438, long= 36.719, mark= m.JaN, marksize=4, link= "[[Halazun]]", label_size= 0},
{lat= 35.699, long= 36.689, mark= m.JaN, marksize=6, label= "[[Ad Dana]]", label_size= 0},
{lat= 35.735, long= 36.501, mark= m.opp, marksize=6, label= "[[Basamis]]", label_size= 0},
{lat= 35.897, long= 36.656, mark= m.JaN, marksize=6, label= "[[Danit]]", label_size= 0},
{lat= 35.821, long= 36.495, mark= m.opp, marksize=6, label= "[[Mutlah]]", label_size= 0},
{lat= 35.741, long= 36.218, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Barza at Tahtani]]", label_size= 0},
{lat= 35.723, long= 36.235, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Latakia offensive (2015-present)#Kabani|Kabani]]", link= "Latakia offensive (2015-present)#Kabani", label_size= 0},
{lat= 35.685, long= 36.23, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Katf Al Sa'oor]]", link= "Latakia offensive (2015-present)#Katf Al Sa'oor", label_size= 0},
{lat= 35.679, long= 36.233, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Beit Abu Al Reesh]]", label_size= 0},
{lat= 35.7646, long= 36.17, mark= m.gov, marksize=3, label= "[[Mazghulah]]", label_size= 0},
{lat= 35.71, long= 36.218, mark= m.gov, marksize=3, label= "[[Ikko, Syria|Ikko]]", link= "Latakia offensive (2015-present)#Ikko", label_size= 0},
{lat= 35.714, long= 36.2305, mark= m.stable_opp_JaN, marksize=3, label= "[[Zuwayqat]]", link= "Latakia offensive (2015-present)#Zuwayqat", label_size= 0},
{lat= 35.685, long= 36.213, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Arafit]]", link= "Latakia offensive (2015-present)#Arafit", label_size= 0},
{lat= 35.7, long= 36.182, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Binjazi]]", link= "Latakia offensive (2015-present)#Binjazi", label_size= 0},
{lat= 35.689, long= 36.178, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Latakia offensive (2015-present)#Kadin|Kadin]]", link= "Latakia offensive (2015-present)#Kadin", label_size= 0},
{lat= 35.677, long= 36.178, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Mughayriyah]]", link= "Latakia offensive (2015-present)#Mughayriyah", label_size= 0},
{lat= 35.732, long= 36.255, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Marran, Hama|Marran]]", label_size= 0},
{lat= 35.7217, long= 36.261, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Duweir al Akrad]]", label_size= 0},
{lat= 35.7976, long= 36.2643, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Kafr Witar]]", label_size= 0},
{lat= 35.806, long= 36.278, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Batibat]]", label_size= 0},
{lat= 35.807, long= 36.497, mark= m.opp, marksize=6, label= "[[Bsanqul]]", link= "Bsanqul", label_size= 0},
{lat= 35.728, long= 36.537, mark= m.opp, marksize=6, label= "[[Mashun]]", label_size= 0},
{lat= 35.813, long= 36.199, mark= m.opp, marksize=6, label= "[[Bdama]]", link= "Bdama", label_size= 0},
{lat= 35.98, long= 36.5835, mark= m.JaN, marksize=5, label= "[[Baebaa]]", label_size= 0},
{lat= 35.783, long= 36.538, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[al-Qiyasat]]", link= "Ariha, Syria#Qiyasat", label_size= 0},
{lat= 36.232, long= 36.763, mark= m.JaN, marksize=5, label= "[[Deir Hassan]]", link= "Deir Hassan", label_size= 0},
{lat= 36.233, long= 36.7899, mark= m.JaN, marksize=4, label= "[[Harzah]]", label_size= 0},
{lat= 35.9933, long= 36.31, mark= m.JaN, marksize=5, label= "[[Dirriyah]]", label_size= 0},
{lat= 35.854, long= 36.406, mark= m.JaN, marksize=6, label= "[[Al-Bashiriyah]]", label_size= 0},
{lat= 35.863, long= 36.436, mark= m.opp, marksize=6, label= "[[Kanisat Nabi 'Izz]]", label_size= 0},
{lat= 35.833, long= 36.435, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Beftamun]]", link= "Beftamun", label_size= 0},
{lat= 35.845, long= 36.492, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Hila, Syria|Hila]]", label_size= 0},
{lat= 35.8328, long= 36.343, mark= m.JaN, marksize=5, label= "[[Arzaghan Tahtani]]", label_size= 0},
{lat= 35.859, long= 36.367, mark= m.JaN, marksize=5, label= "[[Mishmishan]]", label_size= 0},
{lat= 35.591, long= 36.685, mark= m.JaN, marksize=5, label= "[[Deir al-Gharbi]]", link= "Deir al-Gharbi", label_size= 0},
{lat= 35.605, long= 36.711, mark= m.JaN, marksize=6, label= "[[Deir Sharqi]]", link= "Deir Sharqi", label_size= 0},
{lat= 35.59, long= 36.653, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Basidah]]", label_size= 0},
{lat= 35.568, long= 36.6266, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Armanayya]]", label_size= 0},
{lat= 35.801, long= 36.733, mark= m.JaN, marksize=6, label= "[[Dadikh]]", label_size= 0},
{lat= 35.3404, long= 37.003, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Duma]]", label_size= 0},
{lat= 35.336, long= 37.0778, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Ar Rabī‘ah]]", label_size= 0},
{lat= 35.3305, long= 37.076, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Al Jaylīyah]]", label_size= 0},
{lat= 36.008, long= 36.73, mark= m.JaN, marksize=4, label= "[[Tal Al-Khirbat]]", link= "Siege of Al-Fu'ah-Kafriya (2015)#Tal Al-Khirbat", label_size= 0},
{lat= 36.008, long= 36.7506, mark= m.JaN, marksize=4, label= "[[al-Suwaghiyah]]", link= "Siege of Al-Fu'ah-Kafriya (2015)#al-Suwaghiyah", label_size= 0},
{lat= 35.7248, long= 36.5978, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Farkiya]]", label_size= 0},
{lat= 35.736, long= 36.692, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Ruwayha]]", label_size= 0},
{lat= 35.933, long= 36.455, mark= m.JaN, marksize=6, label= "[[Al-Ghafer]]", label_size= 0},
{lat= 35.9606, long= 36.679, mark= m.JaN, marksize=4, label= "[[Deir al-Zaghb]]", link= "Siege of Al-Fu'ah-Kafriya (2015)#Deir Al-Zughab", label_size= 0},
{lat= 35.815, long= 36.262, mark= m.JaN, marksize=6, label= "[[Ghassaniyah/Inkizik]]", label_size= 0},
{lat= 35.4679, long= 36.538, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Khirbat `Abidin]]", label_size= 0},
{lat= 36.018, long= 36.528, mark= m.JaN, marksize=6, label= "[[Hafsarjah]]", label_size= 0},
{lat= 36.0342, long= 36.4875, mark= m.JaN, marksize=5, label= "[[Birat Armanaz]]", label_size= 0},
{lat= 35.4248, long= 36.8528, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Hamdaniyah]]", label_size= 0},
{lat= 35.4341, long= 36.8811, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Nasiriyah]]", label_size= 0},
{lat= 35.478, long= 36.836, mark= m.stable_opp_JaN, marksize=6, label= "[[Khuwayn al Kabir]]", label_size= 0},
{lat= 35.4979, long= 36.8549, mark= m.stable_opp_JaN, marksize=5, label= "[[Ard az Zurzur]]", label_size= 0},
{lat= 35.4859, long= 36.8804, mark= m.stable_opp_JaN, marksize=4, label= "[[Sham al Hawa]]", label_size= 0},
{lat= 35.483, long= 36.8637, mark= m.stable_opp_JaN, marksize=4, label= "[[Wadi an Naqah]]", label_size= 0},
{lat= 35.5003, long= 36.956, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Umm Sehrij]]",  link= "Northwestern Syria campaign (October 2017–February 2018)#Niha etc", label_size= 0},
{lat= 35.433, long= 36.743, mark= m.stable_opp_JaN, marksize=4, label= "[[Tell Al-Ter'i]]", label_size= 0},
{lat= 35.485, long= 37.2508, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Al-Hamdaniyah]]", label_size= 0},
{lat= 35.5428, long= 37.176, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Alhmadanea]]", label_size= 0},
{lat= 35.4878, long= 37.2356, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Jubb al Ḩinţah]]", label_size= 0},
{lat= 35.4934, long= 37.2536, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Haymaniyah]]", label_size= 0},
{lat= 35.441, long= 36.844, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Tell Maraq]]", link= "Northwestern Syria campaign (October 2017–February 2018)#Tell Maraq", label_size= 0},
{lat= 35.445, long= 36.834, mark= m.gov_ind, marksize=5, label= "[[Tall Maraq Silos]]", label_size= 0},
{lat= 35.569, long= 36.7817, mark= m.stable_opp_JaN, marksize=5, label= "[[Haluba]]", label_size= 0},
{lat= 35.97, long= 36.496, mark= m.JaN, marksize=5, label= "[[Bura, Syria|Bura]]", label_size= 0},
{lat= 35.9725, long= 36.516, mark= m.JaN, marksize=5, label= "[[Sheikh Youssef]]", label_size= 0},
{lat= 36.009, long= 36.376, mark= m.JaN, marksize=5, label= "[[al-Zanbaqi]]", link= "al-Zanbaqi", label_size= 0},
{lat= 35.568, long= 36.8022, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Harran]]", label_size= 0},
{lat= 35.716, long= 36.52, mark= m.opp, marksize=6, label= "[[Iblin, Syria|Iblin]]", label_size= 0},
{lat= 35.719, long= 36.542, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Ibdita]]", label_size= 0},
{lat= 36.1225, long= 36.5928, mark= m.JaN, marksize=6, label= "[[Ma'rrata (Ma'rrata al-Shalif)]]", label_size= 0},
{lat= 35.792, long= 36.295, mark= m.JaN, marksize=6, label= "[[Ishtabraq]]", label_size= 0},
{lat= 35.764, long= 36.294, mark= m.opp, marksize=6, label= "[[Ghaniyah]]", label_size= 0},
{lat= 35.774, long= 36.361, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Frikka Al-Abeed]]", label_size= 0},
{lat= 35.795, long= 36.335, mark= m.opp_ind, marksize=5, label= "[[Sugar Factory]]", label_size= 0},
{lat= 35.824, long= 36.291, mark= m.JaN_base, marksize=4, label= "[[Mafraq Shugour Checkpoint]]", label_size= 0},
{lat= 35.707, long= 36.803, mark= m.stable_opp_JaN, marksize=5, label= "[[Ma'saran]]", label_size= 0},
{lat= 35.9429, long= 36.2339, mark= m.JaN, marksize=5, label= "[[Az Zawf]]", label_size= 0},
{lat= 36.059, long= 36.698, mark= m.JaN, marksize=5, label= "[[Kafrehmul|Kafr Yahmul]]", link= "Kafrehmul", label_size= 0},
{lat= 35.841, long= 36.224, mark= m.JaN, marksize=5, label= "[[Al-Za'iniyah]]", label_size= 0},
{lat= 35.93, long= 36.302, mark= m.JaN, marksize=5, label= "[[Judaydat al-Jisr]]", label_size= 0},
{lat= 35.99, long= 36.6774, mark= m.JaN, marksize=6, label= "[[Kafriya]]", link= "Kafriya", label_size= 0},
{lat= 35.789, long= 36.628, mark= m.opp, marksize=6, label= "[[Kafr Latah#Syrian civil war|Kafr Latah]]", link= "Kafr Latah#Syrian civil war", label_size= 0},
{lat= 35.607, long= 36.464, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Sfuhun]]", label_size= 0},
{lat= 35.527, long= 36.589, mark= m.opp, marksize=6, label= "[[Kafr Sajnah]]", label_size= 0},
{lat= 35.782, long= 36.723, mark= m.JaN, marksize=5, label= "[[Kafr Battikh]]", link= "Kafr Battikh", label_size= 0},
{lat= 35.902, long= 36.539, mark= m.JaN, marksize=5, label= "[[Ein Shib]]", link= "Ein Shib", label_size= 0},
{lat= 36.1525, long= 36.476, mark= m.JaN, marksize=6, label= "[[Isqat]]",link= "Isqat", label_size= 65, position= "left"},
{lat= 36.174, long= 36.666, mark= m.JaN, marksize=6, label= "[[Kafr Dariyan]]", link= "Kafr Dariyan", label_size= 0},
{lat= 35.559, long= 36.684, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Kafr Bissin]]", label_size= 0},
{lat= 35.612, long= 36.824, mark= m.stable_opp_JaN, marksize=6, label= "[[Abu Makki]]", link = "Abu Makki", label_size= 0},
{lat= 35.649, long= 36.853, mark= m.stable_opp_JaN, marksize=5, label= "[[Al Haraki]]", label_size= 0},
{lat= 35.566, long= 36.439, mark= m.opp, marksize=6, label= "[[Kawkabah]]", label_size= 0},
{lat= 35.556, long= 36.4124, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Shulin]]", label_size= 0},
{lat= 35.5405, long= 36.422, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Rasha]]", label_size= 0},
{lat= 35.517, long= 36.4028, mark= m.opp, marksize=6, label= "[[Shahranaz]]", link= "Shahranaz", label_size= 0},
{lat= 35.828, long= 36.583, mark= m.opp, marksize=6, label= "[[Kafr Najd]]", label_size= 0},
{lat= 35.997, long= 36.604, mark= m.JaN, marksize=6, label= "[[Huriyah]]", label_size= 0},
{lat= 36.007, long= 36.629, mark= m.JaN, marksize=6, label= "[[Batitiyah]]", label_size= 0},
{lat= 35.973, long= 36.749, mark= m.opp, marksize=6, label= "[[Tu`um]]", label_size= 0},
{lat= 35.859, long= 36.768, mark= m.JaN, marksize=6, label= "[[Turumbah]]", label_size= 0},
{lat= 35.835, long= 36.679, mark= m.opp, marksize=6, label= "[[Majdaliya]]", label_size= 0},
{lat= 35.976, long= 36.613, mark= m.JaN, marksize=6, label= "[[Kafr Jalis]]", label_size= 0},
{lat= 35.795, long= 36.595, mark= m.opp, marksize=6, label= "[[Kafr Ziba]]", label_size= 0},
{lat= 35.48, long= 36.776, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Sukayyat]]", label_size= 0},
{lat= 35.726, long= 36.647, mark= m.JaN, marksize=5, label= "[[Sighata]]", label_size= 0},
{lat= 35.738, long= 36.399, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Sararif]]", label_size= 0},
{lat= 35.737, long= 36.3828, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Tall Awar]]", link= "Al-Ghab offensive (July–August 2015)#Tal Awar", label_size= 0},
{lat= 35.766, long= 36.391, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Al Mushayrifah, Idlib|Al-Mushayrifah]]", link= "Al-Ghab offensive (July–August 2015)#Mushayrafah", label_size= 0},
{lat= 35.768, long= 36.429, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Ain Hamra]]", label_size= 0},
{lat= 35.823, long= 36.483, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Aynata]]", label_size= 0},
{lat= 35.801, long= 36.372, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Bishlaymun]]", label_size= 0},
{lat= 35.789, long= 36.399, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Buzayt]]", label_size= 0},
{lat= 35.821, long= 36.399, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Qimaz]]", label_size= 0},
{lat= 35.734, long= 36.6139, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Shinan, Syria|Shinan]]", label_size= 0},
{lat= 35.589, long= 36.455, mark= m.JaN, marksize=4, label= "[[Fulayfil]]", label_size= 0},
{lat= 35.7585, long= 36.3595, mark= m.stable_opp_JaN, marksize=5, label= "[[Furaykah]]", link= "Al-Ghab offensive (July–August 2015)#Frikkah", label_size= 0},
{lat= 35.61, long= 36.486, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Al Fatirah]]", label_size= 0},
{lat= 35.6015, long= 36.5257, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Hazarin]]", link= "Hazarin", label_size= 0},
{lat= 35.558, long= 36.572, mark= m.JaN, marksize=5, label= "[[Maarzita]]", link= "Maarzita", label_size= 0},
{lat= 35.429, long= 36.577, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Khirbat Murshid]]", label_size= 0},
{lat= 35.769, long= 36.537, mark= m.JaN, marksize=6, label= "[[Kafr Shalaya]]", link= "Kafr Shalaya", label_size= 0},
{lat= 36.1435, long= 36.5729, mark= m.JaN, marksize=5, label= "[[Kafr Kila, Syria|Kafr Kila]]", link= "Kafr Kila, Syria", label_size= 0},
{lat= 36.1171, long= 36.5653, mark= m.JaN, marksize=4, label= "[[Kafr Mars]]", link= "Kafr Mars", label_size= 0},
{lat= 35.574, long= 36.466, mark= m.JaN, marksize=4, label= "[[Kafr Mus]]", label_size= 0},
{lat= 36.0793, long= 36.5555, mark= m.JaN, marksize=5, label= "[[Kuku - Ein Eljaj|Kuku]]", link= "Kuku - Ein Eljaj", label_size= 0},
{lat= 36.112, long= 36.5532, mark= m.JaN, marksize=5, label= "[[Taltitah]]", label_size= 0},
{lat= 36.2005, long= 36.562, mark= m.JaN, marksize=5, label= "[[Banabil]]", link= "Banabil", label_size= 0},
{lat= 35.806, long= 36.441, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Kafr Mid]]", label_size= 0},
{lat= 35.805, long= 36.396, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Kasr ‘Ada]]", label_size= 0},
{lat= 35.823, long= 36.377, mark= m.opp, marksize=6, label= "[[Kanisat Nakhlah]]", label_size= 0},
{lat= 35.499, long= 36.446, mark= m.opp, marksize=6, label= "[[Dayr Sunbul]]", label_size= 0},
{lat= 35.4988, long= 36.5405, mark= m.JaN, marksize=5, label= "[[Nqeir]]", link= "Nqeir", label_size= 0},
{lat= 35.71, long= 36.478, mark= m.opp, marksize=6, label= "[[Maratah]]", label_size= 0},
{lat= 35.447, long= 36.457, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Tall Hawash]]", label_size= 0},
{lat= 35.782, long= 36.316, mark= m.opp, marksize=6, label= "[[Kufayr]]", label_size= 0},
{lat= 35.8545, long= 36.552, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Khirbat al-Asadiyah]]", label_size= 0},
{lat= 35.904, long= 36.1906, mark= m.JaN, marksize=5, label= "[[Battle of Khirbet Al-Joz|Khirbat al-Jawz]]", link= "Battle of Khirbet Al-Joz", label_size= 0},
{lat= 35.899, long= 36.219, mark= m.JaN, marksize=5, label= "[[Armala]]", label_size= 0},
{lat= 35.872, long= 36.214, mark= m.JaN, marksize=5, label= "[[Biksarya]]", label_size= 0},
{lat= 36.0902, long= 36.7134, mark= m.JaN, marksize=5, label= "[[Hizano]]", link = "Hizano", label_size= 0},
{lat= 36.064, long= 36.672, mark= m.opp, marksize=6, label= "[[Maarrat al-Ikhwan|Maarat Ikhwan]]", link = "Maarrat al-Ikhwan", label_size= 0},
{lat= 36.0265, long= 36.714, mark= m.JaN, marksize=6, label= "[[Ram Hamdan]]", label_size= 0},
{lat= 35.674, long= 36.791, mark= m.JaN, marksize=5, label= "[[Al Ghadfa]]", label_size= 0},
{lat= 35.632, long= 36.713, mark= m.JaN, marksize=6, label= "[[Maar Shamshah]]", link= "Maar Shamshah", label_size= 0}, -- INTENTIONALLY OUT OF ORDER
{lat= 35.5255, long= 36.6622, mark= m.JaN, marksize=4, label= "[[Sahyan]]", label_size= 0},
{lat= 35.616, long= 36.72, mark= m.JaN, marksize=6, label= "[[Maar Shamarin]]", link= "Maar Shamarin", label_size= 0},
{lat= 35.573, long= 36.657, mark= m.JaN, marksize=6, label= "[[Maar Hitat]]", label_size= 0},
{lat= 35.808, long= 36.563, mark= m.opp, marksize=6, label= "[[Ma'taram]]", label_size= 0},
{lat= 35.71, long= 36.357, mark= m.opp, marksize=6, label= "[[Zeyzoun]]", link= "Al-Ghab offensive (July–August 2015)#Zayzun", label_size= 0},
{lat= 36.0888, long= 36.761, mark= m.JaN, marksize=6, label= "[[Ibbin]]", label_size= 0},
{lat= 35.549, long= 36.4725, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Al-Fuqay']]", label_size= 0},
{lat= 36.0538, long= 36.81, mark= m.JaN, marksize=5, label= "[[Ketyan]]", label_size= 0},
{lat= 36.035, long= 36.837, mark= m.JaN, marksize=6, label= "[[Ma'arat al-Na'asan]]", label_size= 0},
{lat= 36.018, long= 36.794, mark= m.JaN, marksize=5, label= "[[Shallakh]]", label_size= 0},
{lat= 36.116, long= 36.8, mark= m.JaN, marksize=6, label= "[[Al-Jinah]]", label_size= 0},
{lat= 35.472, long= 36.576, mark= m.JaN, marksize=5, label= "[[Madayah]]", label_size= 0},
{lat= 35.785, long= 36.47, mark= m.opp, marksize=6, label= "[[Mahmbel]]", link= "Mahmbel", label_size= 0},
{lat= 35.7606, long= 36.4688, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Baydar Shams]]", label_size= 0},
{lat= 35.7423, long= 36.4575, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Qursaya]]", label_size= 0},
{lat= 35.773, long= 36.469, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Alya, Syria|Alya]]", label_size= 0},
{lat= 35.808, long= 36.6611, mark= m.opp, marksize=6, label= "[[Marbelt]]", label_size= 0},
{lat= 35.74, long= 36.5633, mark= m.opp, marksize=6, label= "[[Mariyan, Syria|Mariyan]]", link= "#Mariyan", label_size= 0},
{lat= 35.847, long= 36.601, mark= m.opp, marksize=6, label= "[[Nahlaya]]", label_size= 0},
{lat= 35.5615, long= 36.745, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Mu‘aysirunah]]", label_size= 0},
{lat= 35.685, long= 36.421, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Shaghurayt]]", label_size= 0},
{lat= 36.075, long= 36.638, mark= m.JaN, marksize=6, label= "[[Haranabush]]", link= "Haranabush", label_size= 0},
{lat= 36.0575, long= 36.6084, mark= m.JaN, marksize=5, label= "[[Kafr Nabi]]", link= "Kafr Nabi", label_size= 0},
{lat= 36.0699, long= 36.6137, mark= m.JaN, marksize=4, label= "[[Arshin, Syria|Arshin]]", label_size= 0},
{lat= 35.8363, long= 36.1908, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Hambushiyah]]", label_size= 0},
{lat= 35.724, long= 36.428, mark= m.opp, marksize=6, label= "[[Jadraya]]", label_size= 0},
{lat= 35.732, long= 36.4444, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Eneb]]", label_size= 0},
{lat= 35.7014, long= 36.462, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Arnabah]]", label_size= 0},
{lat= 35.903, long= 36.6097, mark= m.JaN, marksize=4, label= "[[Bikfalun]]", label_size= 0},
{lat= 35.859, long= 36.601, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Al Muqbilah]]", label_size= 0},
{lat= 35.8805, long= 36.612, mark= m.opp, marksize=6, label= "[[Faylun]]", label_size= 0},
{lat= 35.8503, long= 36.5215, mark= m.opp, marksize=6, label= "[[Bab Allah]]", label_size= 0},
{lat= 35.914, long= 36.549, mark= m.JaN, marksize=5, label= "[[Tabb ‘Isa]]", label_size= 0},
{lat= 35.737, long= 36.58, mark= m.opp, marksize=6, label= "[[Mughara]]", label_size= 0},
{lat= 35.87, long= 36.718, mark= m.JaN, marksize=6, label= "[[Nairab]]", label_size= 0},
{lat= 36.17, long= 36.58, mark= m.JaN, marksize=5, label= "[[Qalb Loze]]", label_size= 0},
{lat= 36.058, long= 36.417, mark= m.JaN, marksize=6, label= "[[Tall `Ammar]]", label_size= 0},
{lat= 35.921, long= 36.3199, mark= m.stable_opp_JaN, marksize=5, label= "[[al-Qunaya]]", link= "al-Qunaya", label_size= 0},
{lat= 35.885, long= 36.68, mark= m.JaN, marksize=6, label= "[[Idlib Governorate clashes (2014)#Qmenas|Qmenas]]", link= "Idlib Governorate clashes (2014)#Qmenas", label_size= 0},
{lat= 36.136, long= 36.615, mark= m.JaN, marksize=6, label= "[[Qurqanya]]", link= "Qurqania", label_size= 0},
{lat= 35.906, long= 36.804, mark= m.JaN, marksize=6, label= "[[Afes]]", link= "Afes", label_size= 0},
{lat= 35.757, long= 36.63, mark= m.opp, marksize=6, label= "[[Sarjah]]", label_size= 0},
{lat= 35.6804, long= 36.6496, mark= m.opp, marksize=6, label= "[[Hantutin]]", label_size= 0},
{lat= 35.5999, long= 36.925, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Kafrayya]]", label_size= 0},
{lat= 35.493, long= 36.91, mark= m.stable_opp_JaN, marksize=5, label= "[[Niha]]", link= "Niha, Idlib", label_size = 0},
{lat= 35.4656, long= 36.9725, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Qulay'at at Tuwaybah]]", label_size= 0},
{lat= 35.481, long= 36.949, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Mashrafat al Khanazir]]", label_size= 0},
{lat= 35.496, long= 36.936, mark= m.gov, marksize=3, label= "[[Dreibiyeh]]", link= "Northwestern Syria campaign (October 2017–February 2018)#Niha etc", label_size= 0},
{lat= 35.54, long= 36.84, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Al Buraysah]]", label_size= 0},
{lat= 35.5202, long= 36.8467, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Furayji]]", label_size= 0},
{lat= 35.5125, long= 36.8819, mark= m.stable_opp_JaN, marksize=5, label= "[[Umm Elkhalayel]]", link= "Northwestern Syria campaign (October 2017–February 2018)#Umm Elkhalayel", label_size= 0},
{lat= 35.539, long= 36.905, mark= m.JaN, marksize=5, label= "[[Mushayrifa Shamaliya]]", link= "Northwestern Syria campaign (October 2017–February 2018)#Mushayrifa Shamaliya", label_size= 0},
{lat= 35.505, long= 36.939, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[As Suwayrāt]]", label_size= 0},
{lat= 35.5118, long= 36.9459, mark= m.gov, marksize=3, label= "[[Ash Shaqfah]]", label_size= 0},
{lat= 35.5169, long= 36.9637, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Umm ar Rujam]]", label_size= 0},
{lat= 35.5179, long= 36.9759, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Umm Rafful]]", label_size= 0},
{lat= 35.509, long= 37.061, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Tall Amara]]", label_size= 0},
{lat= 35.532, long= 36.928, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Luwaybidah Shamaliyah]]", link= "Northwestern Syria campaign (October 2017–February 2018)#Lweibdeh", label_size= 0},
{lat= 35.56, long= 36.979, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Sheikh Barakeh]]", link= "Northwestern Syria campaign (October 2017–February 2018)#Sheikh Barakeh", label_size= 0},
{lat= 35.552, long= 36.9474, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Umm ar Rajim]]", label_size= 0},
{lat= 35.5484, long= 36.9188, mark= m.stable_opp_JaN, marksize=4, label= "[[Tall al Khaznah]]", label_size= 0},
{lat= 35.5708, long= 37.05, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Seraa]]", link= "Seraa", label_size= 0},
{lat= 35.5838, long= 37.0788, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Saree, Idlib|Saree]]", link= "Saree, Idlib", label_size= 0},
{lat= 35.625, long= 36.981, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Abū Ţuḩayjah]]", label_size= 0},
{lat= 35.505, long= 37.012, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Qasr Elabyad]]", link= "Qasr Elabyad", label_size= 0},
{lat= 35.533, long= 36.989, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Rasm al 'Abd]]", label_size= 0},
{lat= 35.4894, long= 37.0535, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Nasiriyah]]", link= "Northwestern Syria campaign (October 2017–February 2018)#Nasiriyah", label_size= 0},
{lat= 35.478, long= 37.035, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Mreiheb]]", link= "Mreiheb", label_size= 0},
{lat= 35.473, long= 37.056, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Luwaybidah Gharbiyah]]", link= "Northwestern Syria campaign (October 2017–February 2018)#Lweibdeh", label_size= 0},
{lat= 35.48, long= 37.0636, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Lweibdeh Sharki]]", link= "Northwestern Syria campaign (October 2017–February 2018)#Lweibdeh", label_size= 0},
{lat= 35.493, long= 36.982, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Rabeeah Musa]]", link= "Rabeeah Musa", label_size= 0},
{lat= 35.474, long= 37.007, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Al Huqiyah]]", label_size= 0},
{lat= 35.811, long= 36.7906, mark= m.opp, marksize=6, label= "[[Tall Mardikh]]", label_size= 0},
{lat= 35.408, long= 36.889, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Tumat al Khalifah]]", label_size= 0},
{lat= 35.422, long= 36.895, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Ad Dajāj]]", label_size= 0},
{lat= 35.403, long= 36.94, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Umm Turaykiyah]]", label_size= 0},
{lat= 35.4365, long= 36.9675, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Tall Khinzir]]", label_size= 0},
{lat= 35.436, long= 37.0627, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Ar Ruwaydah]]", link= "Northwestern Syria campaign (October 2017–February 2018)#Ruwaydah", label_size= 0},
{lat= 35.433, long= 37.0843, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Tal Aghar]]", label_size= 0},
{lat= 35.4482, long= 37.0894, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Bashkun]]", link= "Bashkun", label_size= 0},
{lat= 35.629, long= 37.1238, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Al-Jahman]]", label_size= 0},
{lat= 35.4338, long= 37.0129, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Shutayb]]", label_size= 0},
{lat= 35.5116, long= 36.7136, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Tahtaya]]", label_size= 0},
{lat= 36.208, long= 36.398, mark= m.JaN, marksize=5, label= "[[Idlib Governorate clashes (June 2012–April 2013)#tlulalani|at-Tulul&nbsp;]]", link= "Idlib Governorate clashes (June 2012–April 2013)#tlulalani", label_size= 65, position= "left"},
{lat= 35.792, long= 36.567, mark= m.JaN, marksize=6, label= "[[Urum al-Jawz]]", link= "Urum al-Jawz", label_size= 0},
{lat= 35.823, long= 36.657, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Ash Shaykh Sa`ad]]", label_size= 0},
{lat= 35.7587, long= 36.378, mark= m.opp, marksize=6, label= "[[Sallah al-Zuhur]]", label_size= 0},
{lat= 35.7543, long= 36.283, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Shaykh Sindiyan]]", label_size= 0},
{lat= 35.922, long= 36.314, mark= m.JaN, marksize=5, label= "[[Yakubiyah#Syrian civil war|Yakubiyah]]", link= "Yakubiyah#Syrian civil war", label_size= 0},
{lat= 35.983, long= 36.38, mark= m.JaN, marksize=5, label= "[[al-Zahraa, Idlib Governorate|al-Zahraa]]", link= "al-Zahraa, Idlib Governorate", label_size= 0},
{lat= 35.98, long= 36.337, mark= m.JaN, marksize=4, label= "[[Jamilieh]]", label_size= 0},
{lat= 35.954, long= 36.342, mark= m.JaN, marksize=5, label= "[[Cities and towns during the Syrian Civil War#Zarzur|Zarzur]]", link= "Cities and towns during the Syrian Civil War#Zarzur", label_size= 0},
{lat= 35.503, long= 36.786, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Umm Jalal]]", link= "Umm Jalal", label_size= 0},
{lat= 35.7668, long= 37.025, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Judaydah]]", label_size= 0},
{lat= 35.762, long= 37.041, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Buraghayti]]", label_size= 0},
{lat= 35.714, long= 37.075, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Tell Silmo]]", link= "Northwestern Syria campaign (October 2017–February 2018)#Tell Silmo", label_size= 0},
{lat= 35.7075, long= 37.06, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Ad Dabshiyah]]", label_size= 0},
{lat= 35.709, long= 37.101, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Rasm Abed]]", link= "Northwestern Syria campaign (October 2017–February 2018)#Zafar", label_size= 0},
{lat= 35.708, long= 37.086, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[al-Buwaytiyah (Rameem Abed)]]", label_size= 0},
{lat= 35.7805, long= 37.0265, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Tawahineh]]", link= "Tawahineh", label_size= 0},
{lat= 35.788, long= 37.015, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Hseiniyeh - Tell Kalba|Tell Kalba]]", link= "Hseiniyeh - Tell Kalba", label_size= 0},
{lat= 35.799, long= 36.992, mark= m.stable_opp_JaN, marksize=5, label= "[[Tell Sultan]]", link= "Tell Sultan", label_size= 0},
{lat= 35.8302, long= 37.039, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Tell Fukhar]]", link= "Tell Fukhar", label_size= 0},
{lat= 35.83, long= 37.019, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Al Wasitah]]", label_size= 0},
{lat= 35.8, long= 36.961, mark= m.stable_opp_JaN, marksize=6, label= "[[Ra's al Ayn]]", label_size= 0},
{lat= 35.7802, long= 36.8647, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Rayan, Idlib|Rayan]]", link= "Rayan, Idlib", label_size= 0},
{lat= 35.816, long= 36.87, mark= m.opp, marksize=6, label= "[[Kafr Amim, Idlib|Kafr Amim]]", link= "Kafr Amim, Idlib", label_size= 0},
{lat= 35.837, long= 36.902, mark= m.stable_opp_JaN, marksize=6, label= "[[Abul Khos]]", label_size= 0},
{lat= 35.8612, long= 36.9319, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Dhahabiya]]", label_size= 0},
{lat= 35.8573, long= 36.9034, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Salamin, Idlib|Salamin]]", link= "Salamin, Idlib", label_size= 0},
{lat= 35.8735, long= 36.939, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Jallas, Idlib|Jallas]]", link= "Jallas, Idlib", label_size= 0},
{lat= 35.8744, long= 36.8983, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Rasafa, Idlib|Rasafa]]", link= "Rasafa, Idlib", label_size= 0},
{lat= 35.902, long= 36.913, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Maharem, Idlib|Maharem]]", link= "Maharem, Idlib", label_size= 0},
{lat= 35.9089, long= 36.924, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Khuwara, Idlib|Khuwara]]", link= "Khuwara, Idlib", label_size= 0},
{lat= 35.9177, long= 36.8924, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Tall al-Nabariz]]", label_size= 0},
{lat= 35.923, long= 36.9232, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Abad]]", label_size= 0},
{lat= 35.9463, long= 36.9255, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Kousniya]]", label_size= 0},
{lat= 35.612, long= 36.8947, mark= m.stable_opp_JaN, marksize=5, label= "[[Sayadi, Idlib|Sayadi]]", link= "Sayadi, Idlib", label_size= 0},
{lat= 35.633, long= 36.882, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Rujm al Qitt]]", label_size= 0},
{lat= 35.6438, long= 36.911, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Ash Sha'rah]]", label_size= 0},
{lat= 35.6491, long= 36.8861, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Qatrah]]", label_size= 0},
{lat= 35.6536, long= 36.8565, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Haraki Shamali]]", label_size= 0},
{lat= 35.646, long= 36.8544, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Haraki Janubi]]", label_size= 0},
{lat= 35.616, long= 36.8696, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Suqay'ah]]", label_size= 0},
{lat= 35.607, long= 36.8528, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Surman]]", label_size= 0},
{lat= 35.605, long= 36.959, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Al Khiyarah]]", label_size= 0},
{lat= 35.5914, long= 36.9814, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Mutawaseta]]", link= "Mutawaseta", label_size= 0},
{lat= 35.6234, long= 36.931, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[A'jaz]]", label_size= 0},
{lat= 35.649, long= 36.959, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Karatin al-Kabir]]", link= "Karatin al-Kabir", label_size= 0},
{lat= 35.656, long= 36.9804, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Karatin Saghir]]", link= "Karatin Saghir", label_size= 0},
{lat= 35.527, long= 37.07, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Nibaz|Nabaz al Qibli]]", link= "Nibaz", label_size= 0},
{lat= 35.537, long= 37.0739, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Nabaz ash Shamali]]", label_size= 0},
{lat= 35.5609, long= 37.0718, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Ramlah]]", label_size= 0},
{lat= 35.6, long= 37.1, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Jahman, Idlib|Jahman]]", link= "Jahman, Idlib", label_size= 0},
{lat= 35.475, long= 37.088, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Maksar at Taḩtānī]]", label_size= 0},
{lat= 35.4959, long= 37.0957, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Maksar al Fawqanī]]", label_size= 0},
{lat= 35.527, long= 37.1556, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Khayriyeh]]", link= "Khayriyeh", label_size= 0},
{lat= 35.5719, long= 37.1169, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Duwadiyah]]", link= "Dwadiyah", label_size= 0},
{lat= 35.617, long= 37.0136, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Farijah]]", label_size= 0},
{lat= 35.617, long= 37.0535, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Mardagana Burtuqala]]", link= "Mardagana Burtuqala", label_size= 0},
{lat= 35.634, long= 37.0823, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Harmala]]", label_size= 0},
{lat= 35.635, long= 37.021, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Al Uwayja]]", label_size= 0},
{lat= 35.651, long= 37.056, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Tall `Uwayja]]", label_size= 0},
{lat= 35.67, long= 36.997, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Miraya]]", label_size= 0},
{lat= 35.6931, long= 37.0619, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Rasm Elabed, Idlib|Rasm Elabed]]", link= "Rasm Elabed, Idlib", label_size= 0},
{lat= 35.689, long= 36.978, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Istabalat]]", label_size= 0},
{lat= 35.672, long= 36.966, mark= m.gov, marksize=3, label= "[[Surouj]]", label_size= 0},
{lat= 35.6788, long= 36.9692, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Rasm al-Ward]]", label_size= 0},
{lat= 35.6756, long= 37.0175, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Umm Miyal]]", label_size= 0},
{lat= 35.6846, long= 37.0055, mark= m.gov, marksize=3, label= "[[Al-Jabiriyah]]", label_size= 0},
{lat= 35.6822, long= 36.9825, mark= m.gov, marksize=3, label= "[[Al Haysah]]", label_size= 0},
{lat= 35.702, long= 36.9932, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Zafar al-Kabir]]", link= "Northwestern Syria campaign (October 2017–February 2018)#Zafar", label_size= 0},
{lat= 35.7044, long= 37.0138, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Busra - Zafar Saghir]]", link= "Northwestern Syria campaign (October 2017–February 2018)#Zafar", label_size= 0},
{lat= 35.7195, long= 37.0235, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Jafr]]", label_size= 0},
{lat= 35.6624, long= 37.084, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Wuraydah]]", label_size= 0},
{lat= 35.664, long= 36.936, mark= m.stable_opp_JaN, marksize=5, label= "[[Rubay`ah]]", label_size= 0},
{lat= 35.678, long= 36.9217, mark= m.stable_opp_JaN, marksize=4, label= "[[Burnan]]", label_size= 0},
{lat= 35.683, long= 36.9469, mark= m.stable_opp_JaN, marksize=5, label= "[[Al Khuraybah]]", label_size= 0},
{lat= 35.6525, long= 37.097, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Rasm Hamidah]]", label_size= 0},
{lat= 35.6659, long= 37.1036, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[‘Adiliyah]]", label_size= 0},
{lat= 35.6068, long= 37.1327, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Umm Tamakh]]", label_size= 0},
{lat= 35.6257, long= 37.1609, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Rasm al Kibar]]", label_size= 0},
{lat= 35.6325, long= 37.1859, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[‘Uwayjat al Qa‘nā]]", label_size= 0},
{lat= 35.618, long= 37.0927, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Harjalah]]", label_size= 0},
{lat= 35.548, long= 37.1059, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Ray‘ al Hawā]]", label_size= 0},
{lat= 35.5309, long= 37.1113, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Abul Eleij]]", link= "Abul Eleij", label_size= 0},
{lat= 35.515, long= 37.1025, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Jeb Elqasab]]", link= "Jeb Elqasab", label_size= 0},
{lat= 36.169, long= 36.5946, mark= m.JaN, marksize=5, label= "[[Hattan]]", label_size= 0},
{lat= 35.4467, long= 37.016, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Mreijeb Elmashad]]", link= "Mreijeb Elmashad", label_size= 0},
{lat= 35.462, long= 37.026, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Umm ar Rajim(Rasm Barjas)]]", label_size= 0},
{lat= 35.499, long= 37.0624, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Ar-Rasm]]", label_size= 0},
{lat= 35.5758, long= 36.9626, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Umm al Halahil]]", label_size= 0},
{lat= 35.5812, long= 36.9259, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Sarja Sharkiya]]", link= "Sarja Sharkiya", label_size= 0},
{lat= 35.624, long= 36.9526, mark= m.gov, marksize=3, label= "[[Khirbat Bāshūt]]", label_size= 0},
{lat= 35.616, long= 36.9458, mark= m.gov, marksize=3, label= "[[Khirbat Abū ‘Anīyaht]]", label_size= 0},
{lat= 35.5314, long= 37.088, mark= m.gov, marksize=3, label= "[[Hwa farms(Mazraat Hwa)]]", label_size= 0},
{lat= 36.178, long= 36.4917, mark= m.JaN, marksize=5, label= "[[Basina, Syria|Basina]]", label_size= 0},
{lat= 35.748, long= 37.1338, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Tabarat al Khashir]]", link= "Northwestern Syria campaign (October 2017–February 2018)#Tabarat al Khashir", label_size= 0},
{lat= 35.746, long= 37.1078, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Rasm al Jana]]", label_size= 0},
{lat= 35.727, long= 37.148, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Hamidiyat ash-Shadad]]", link= "Northwestern Syria offensive (October 2017–present)#Hamidiyat ash-Shadad", label_size= 0},
{lat= 35.7356, long= 37.1389, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Hamidiyat]]", link= "Northwestern Syria offensive (October 2017–present)#Hamidiyat", label_size= 0},
{lat= 35.7302, long= 37.1326, mark= m.gov, marksize=3, label= "[[Aljakia]]", label_size= 0},
{lat= 35.792, long= 37.102, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Haymaimat ad Dayir]]", link= "Northwestern Syria campaign (October 2017–February 2018)#Haymat ad Dayir", label_size= 0},
{lat= 35.7967, long= 37.126, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Mustarihah]]", link= "Northwestern Syria campaign (October 2017–February 2018)#Mustarihah", label_size= 0},
{lat= 35.7339, long= 36.9938, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Al Khafiyah/Al-Khifa]]", label_size= 0},
{lat= 35.7368, long= 37.019, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Tal Abu Azzu]]", label_size= 0},
{lat= 35.7368, long= 37.019, mark= m.gov, marksize=3, label= "[[Mazra’at Abu Azzu(farm)]]", label_size= 0},
{lat= 35.772, long= 37.134, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Majas]]", label_size= 0},
{lat= 35.7809, long= 37.1446, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Abu Murayr]]", label_size= 0},
{lat= 35.783, long= 37.116, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Rede al-Gharbiyah]]", label_size= 0},
{lat= 35.5728, long= 36.894, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Tell Dam]]",  link= "Tell Dam", label_size= 0},
{lat= 35.7256, long= 36.8513, mark= m.stable_opp_JaN, marksize=5, label= "[[Tell Dibis]]", link= "Tell Dibis", label_size= 0},
{lat= 35.7139, long= 36.893, mark= m.stable_opp_JaN, marksize=5, label= "[[Tell Kersyan]]", link= "Tell Kersyan", label_size= 0},
{lat= 35.709, long= 37.131, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Umm Jurayn]]", label_size= 0},
{lat= 35.629, long= 36.683, mark= m.JaN, marksize=4, label= "[[Ayn Qari Checkpoint]]", label_size= 0},
{lat= 35.701, long= 37.1159, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Bayya`iyah Saghirah]]", label_size= 0},
{lat= 35.696, long= 37.143, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Bayya`iyah Kabirah]]", label_size= 0},
{lat= 35.6709, long= 37.159, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Qawlat al Buwaydir]]", label_size= 0},
{lat= 35.5928, long= 37.132, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Rasm al Khashuf]]", label_size= 0},
{lat= 35.647, long= 37.177, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Rasm al-Jahash]]", label_size= 0},
{lat= 35.687, long= 37.062, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Rasm an Niyas]]", label_size= 0},
{lat= 35.683, long= 37.077, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Rasm al Ayn]]", label_size= 0},
{lat= 35.677, long= 37.093, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Aziziyah]]", label_size= 0},
{lat= 35.677, long= 37.11, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Jubb Abyad]]", label_size= 0},
{lat= 35.688, long= 37.109, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Rifiyah]]", label_size= 0},
{lat= 35.618, long= 36.676, mark= m.JaN_hill, marksize=6, label= "[[Tell Banasrah]]", label_size= 0},
{lat= 35.84, long= 36.643, mark= m.JaN, marksize=5, label= "[[Musaybeen]]", label_size= 0},
-- END OF IDLIB GOVERNORATE
-- START OF LATAKIA GOVERNORATE
{lat= 35.6305, long= 36.1354, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Aramo]]", label_size= 0},
{lat= 35.766, long= 36.135, mark= m.gov, marksize=3, label= "[[Ayn al-Ashara]]", link= "Ayn al-Ashara", label_size= 0},
{lat= 35.8214, long= 36.1054, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Shahroura/Chumeren]]", label_size= 0},
{lat= 35.649, long= 36.096, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Bayt Shakuh]]", label_size= 0},
{lat= 35.803, long= 36.023, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Bayt Ablak]]", link= "Latakia offensive (2015-present)#Bayt Ablak", label_size= 0},
{lat= 35.764, long= 35.981, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Bayt Awan]]", link= "Latakia offensive (2015-present)#Bayt Awan", label_size= 0},
{lat= 35.72, long= 36.038, mark= m.gov, marksize=3, label= "[[Bayt al Faris]]", link= "Latakia offensive (2015-present)#Bayt al Faris", label_size= 0},
{lat= 35.779, long= 36.006, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Bayt `Arab/Arapli]]", link= "Latakia offensive (2015-present)#Bayt `Arab", label_size= 0},
{lat= 35.785, long= 36.104, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[al-Bayda, Latakia Governorate|al-Bayda]]", label_size= 0},
{lat= 35.597, long= 36.129, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Birin]]", label_size= 0},
{lat= 35.657, long= 35.892, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Ayn al-Bayda, Latakia|Ayn al-Bayda]]", label_size= 0},
{lat= 35.702, long= 35.828, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Daqaqa]]", label_size= 0},
{lat= 35.705, long= 36.159, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Duwayrikah]]", link= "Latakia offensive (2015-present)#Duwayrikah", label_size= 0},
{lat= 35.708, long= 36.018, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Dayr Hanna]]", link= "Latakia offensive (2015-present)#Dayr Hanna", label_size= 0},
{lat= 35.696, long= 36.039, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Zuwayk]]", link= "Latakia offensive (2015-present)#Zuwayk", label_size= 0},
{lat= 35.74, long= 36.009, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Al Kindisiyah]]", link= "Latakia offensive (2015-present)#Al Kindisiyah", label_size= 0},
{lat= 35.761, long= 36.057, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Rayhaniyyah]]", link= "Latakia offensive (2015-present)#Rayhaniyyah", label_size= 0},
{lat= 35.785, long= 35.946, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Rayyanah]]", link= "Latakia offensive (2015-present)#Rayyanah", label_size= 0},
{lat= 35.804, long= 35.981, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[As Sawda'/Karabacaklı]]", link= "Latakia offensive (2015-present)#As Sawda'", label_size= 0},
{lat= 35.831, long= 36.011, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Kabir]]", link= "Latakia offensive (2015-present)#Kabir", label_size= 0},
{lat= 35.852, long= 36.0765, mark= m.gov, marksize=3, label= "[[Nawarah/Kelez]]", label_size= 0},
{lat= 35.846, long= 36.04, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Ateera]]", link= "Latakia offensive (2015-present)#Ateera", label_size= 0},
{lat= 35.831, long= 36.064, mark= m.gov, marksize=3, label= "[[Sandreen]]", label_size= 0},
{lat= 35.8254, long= 36.0798, mark= m.gov, marksize=3, label= "[[al-Souda/Qara Jaghiz]]", link= "Latakia offensive (2015-present)#al-Souda", label_size= 0},
{lat= 35.796, long= 36.032, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Darwishan]]", link= "Latakia offensive (2015-present)#Darwishan", label_size= 0},
{lat= 35.8, long= 36.041, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Rawda/Kibarah]]", link= "Latakia offensive (2015-present)#Rawda", label_size= 0},
{lat= 35.824, long= 36.061, mark= m.gov, marksize=3, label= "[[al-Saraf]]", link= "Latakia offensive (2015-present)#al-Saraf", label_size= 0},
{lat= 35.8292, long= 36.0405, mark= m.gov, marksize=3, label= "[[Dagdagan]]", link= "Latakia offensive (2015-present)#Dagdagan", label_size= 0},
{lat= 35.795, long= 35.993, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Baldir]]", link= "Latakia offensive (2015-present)#Baldir", label_size= 0},
{lat= 35.776, long= 35.954, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Jamusiyah]]", link= "Latakia offensive (2015-present)#Jamusiyah", label_size= 0},
{lat= 35.693, long= 36.15, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Marj Khawkha]]", link= "Latakia offensive (2015-present)#Marj Khawkha", label_size= 0},
{lat= 35.701, long= 36.124, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Mrouniyat]]", link= "Latakia offensive (2015-present)#Mrouniyat", label_size= 0},
{lat= 35.707, long= 36.128, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Bayt Miru]]", link= "Latakia offensive (2015-present)#Bayt Miru", label_size= 0},
{lat= 35.668, long= 36.151, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Kafr Ajuz]]", link= "Kafr`Ajuz", label_size= 0},
{lat= 35.722, long= 36.077, mark= m.gov, marksize=3, label= "[[Khan al Jawz]]", link= "Latakia offensive (2015-present)#Khan al Jawz", label_size= 0},
{lat= 35.715, long= 36.15, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Ara, Syria|Ara]]", link= "Latakia offensive (2015-present)#Ara", label_size= 0},
{lat= 35.721, long= 36.154, mark= m.gov, marksize=3, label= "[[Bruma, Syria|Bruma]]", link= "Latakia offensive (2015-present)#Bruma", label_size= 0},
{lat= 35.724, long= 36.139, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Kifartah]]", link= "Latakia offensive (2015-present)#Kifartah", label_size= 0},
{lat= 35.719, long= 36.164, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Najd al Kaykhiya]]", link= "Latakia offensive (2015-present)#Bruma", label_size= 0},
{lat= 35.738, long= 36.114, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Mazzin]]", link= "Latakia offensive (2015-present)#Mazzin", label_size= 0},
{lat= 35.712, long= 36.126, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Al Hawr]]", link= "Latakia offensive (2015-present)#Al Hawr", label_size= 0},
{lat= 35.785, long= 36.104, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Al-Baydaa/Akcha Payir]]", label_size= 0},
{lat= 35.684, long= 36.025, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Dughmashliyah]]", label_size= 0},
{lat= 35.676, long= 36.006, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Ghamam]]", label_size= 0},
{lat= 35.846, long= 36.04, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Ateera]]", link= "Latakia offensive (2015-present)#Ateera", label_size= 0},
{lat= 35.717, long= 36.12, mark= m.gov, marksize=3, label= "[[Wadi Al Zaraq]]", link= "Latakia offensive (2015-present)#Wadi Al 'Zaraq", label_size= 0},
{lat= 35.783, long= 36.024, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Turus]]", link= "Latakia offensive (2015-present)#Turus", label_size= 0},
{lat= 35.78, long= 35.992, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Tafahiyah]]", link= "Latakia offensive (2015-present)#Tafahiyah", label_size= 0},
{lat= 35.729, long= 36.074, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Baradoun]]", link= "Latakia offensive (2015-present)#Baradoun", label_size= 0},
{lat= 35.639, long= 36.1196, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Cities and towns during the Syrian Civil War#Ubin|Ubin]]", link= "Cities and towns during the Syrian Civil War#Ubin", label_size= 0},
{lat= 35.711, long= 36.102, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Ghunaymiyah]]", link= "Latakia offensive (2015-present)#Ghunaymiyah", label_size= 0},
{lat= 35.747, long= 35.984, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Al Rahmaliyah]]", label_size= 0},
{lat= 35.654, long= 36.122, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Balutah]]", label_size= 0},
{lat= 35.672, long= 36.114, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Barmasah]]", label_size= 0},
{lat= 35.666, long= 36.116, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Barudah]]", label_size= 0},
{lat= 35.747, long= 35.902, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Balluran]]", label_size= 0},
{lat= 35.8214, long= 36.105, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Shahroura/Chumeren]]", label_size= 0},
{lat= 35.813, long= 36.097, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Ayn Issa]]", label_size= 0},
{lat= 35.7958, long= 36.1256, mark= m.opp, marksize=3, label= "[[Kellaz]]", label_size= 0},
{lat= 35.8178, long= 36.0705, mark= m.opp, marksize=3, label= "[[Sabra/Kapi Kaya]]", label_size= 0},
{lat= 35.738, long= 36.152, mark= m.gov, marksize=3, label= "[[Bashura]]", link= "Bashura", label_size= 0},
{lat= 35.793, long= 36.179, mark= m.opp, marksize=3, label= "[[Al Burnas]]", link= "Al Burnas", label_size= 0},
{lat= 35.659, long= 36.196, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Ayn al Jawz]]", label_size= 0},
{lat= 35.644, long= 36.172, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Al Balatah]]", label_size= 0},
{lat= 35.628, long= 36.172, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Bab 'Abdallah]]", label_size= 0},
{lat= 35.502, long= 35.847, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Al-Bassah]]", label_size= 0},
{lat= 35.572, long= 36.191, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Bab Jannah]]", label_size= 0},
{lat= 35.566, long= 36.167, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Bishimmana]]", label_size= 0},
{lat= 35.556, long= 36.142, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Biqatarun]]", label_size= 0},
{lat= 35.808, long= 35.994, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Al Khadra]]", label_size= 0},
{lat= 35.675, long= 36.131, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Durin]]", link= "#Durin", label_size= 0},
{lat= 35.657, long= 36.146, mark= m.gov_hill, marksize=6, label= "[[Tell Durin]]", label_size= 0},
{lat= 35.796, long= 36.032, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Darwishan]]", link= "Latakia offensive (2015-present)#Darwishan", label_size= 0},
{lat= 35.8, long= 36.041, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Rawda/Kibarah]]", link= "Latakia offensive (2015-present)#Rawda", label_size= 0},
{lat= 35.697, long= 36.106, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Kurt Fawqani]]", link= "Latakia offensive (2015-present)#Kurt Fawqani", label_size= 0},
{lat= 35.7, long= 36.092, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Kurt Tahtani]]", link= "Latakia offensive (2015-present)#Kurt Tahtani", label_size= 0},
{lat= 35.69947, long= 36.19998, mark= m.gov_hill, marksize=4, label= "[[Kaft Al-Alamah]]", link= "Latakia offensive (2015-present)#Kaft Al-Alamah", label_size= 0},
{lat= 35.824, long= 36.061, mark= m.gov, marksize=3, label= "[[al-Saraf]]", link= "Latakia offensive (2015-present)#al-Saraf", label_size= 0},
{lat= 35.8292, long= 36.0405, mark= m.gov, marksize=3, label= "[[Dagdagan]]", link= "Latakia offensive (2015-present)#Dagdagan", label_size= 0},
{lat= 35.696, long= 36.195, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Kaft Al-Harami]]", link= "Latakia offensive (2015-present)#Kaft Al-Harami", label_size= 0},
{lat= 35.734, long= 36.018, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Al-Qabaqliyah]]", link= "Latakia offensive (2015-present)#Al-Qabaqliyah", label_size= 0},
{lat= 35.669, long= 36.222, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Samakufah]]", label_size= 0},
{lat= 35.657, long= 36.216, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Al Rashwan]]", label_size= 0},
{lat= 35.678, long= 36.103, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Al-Koum]]", link= "Latakia offensive (2015-present)#Al-Koum", label_size= 0},
{lat= 35.63, long= 36.118, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Dumazin]]", label_size= 0},
{lat= 35.889, long= 35.993, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Nab' al-Murr]]", label_size= 0},
{lat= 35.659, long= 36.127, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Hambushiyah]]", label_size= 0},
{lat= 35.5976, long= 36.094, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Al Mu`aysirat]]", label_size= 0},
{lat= 35.67, long= 36.08, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Kafraya, Latakia|Kafraya]]", label_size= 0},
{lat= 35.66, long= 36.071, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Talla]]", label_size= 0},
{lat= 35.669, long= 36.16, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Kafr Dulbah]]", label_size= 0},
{lat= 35.917, long= 35.985, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Cities and towns during the Syrian Civil War#Kesab|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kesab]]", link= "Cities and towns during the Syrian Civil War#Kesab", label_size= 75, position= "right"},
{lat= 35.572, long= 35.823, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Baksa, Syria|Baksa]]", label_size= 0},
{lat= 35.588, long= 35.851, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Sitt Markho]]", label_size= 0},
{lat= 35.916, long= 35.956, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Al-Samra]]", label_size= 0},
{lat= 35.834, long= 35.87, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Qarah Tat]]", link= "Qarah Tat", label_size= 0},
{lat= 35.7826, long= 35.909, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Qaranjah]]", label_size= 0},
{lat= 35.59, long= 36.063, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Qamuhiyah]]", label_size= 0},
{lat= 35.825, long= 35.953, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Qastal Ma'af]]", link= "Qastal Ma'af", label_size= 0},
{lat= 35.634, long= 35.905, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Qasmin]]", link= "Qasmin", label_size= 0},
{lat= 35.708, long= 36.052, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Latakia offensive (2015-present)#Qasab|Qasab]]", link= "2015 Latakia offensive#Qasab", label_size= 0},
{lat= 35.74, long= 36.073, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Latakia offensive (2015-present)#Beit Sakr|Beit Sakr]]", link= "Latakia offensive (2015-present)#Beit Sakr", label_size= 0},
{lat= 35.761, long= 36.057, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Rayhaniyyah]]", link= "Latakia offensive (2015-present)#Rayhaniyyah", label_size= 0},
{lat= 35.785, long= 35.946, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Rayyanah]]", link= "Latakia offensive (2015-present)#Rayyanah", label_size= 0},
{lat= 35.804, long= 35.981, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[As Sawda'/Karabacaklı]]", link= "Latakia offensive (2015-present)#As Sawda'", label_size= 0},
{lat= 35.795, long= 35.993, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Baldir]]", link= "Latakia offensive (2015-present)#Baldir", label_size= 0},
{lat= 35.776, long= 35.954, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Jamusiyah]]", link= "Latakia offensive (2015-present)#Jamusiyah", label_size= 0},
{lat= 35.8301, long= 36.0482, mark= m.gov, marksize=3, label= "[[Murayj]]", link= "Latakia offensive (2015-present)#Murayj", label_size= 0},
{lat= 35.836, long= 36.0844, mark= m.opp, marksize=3, label= "[[Karamanlı (Hayat Hill)]]", link= "Karamanlı", label_size= 0},
{lat= 35.784, long= 35.965, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[al-Saraya]]", link= "Latakia offensive (2015-present)#al-Saraya", label_size= 0},
{lat= 35.746, long= 36.014, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[al-Sabahiyyah]]", link= "Latakia offensive (2015-present)#al-Sabahiyyah", label_size= 0},
{lat= 35.814, long= 36.049, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Ad-Durra]]", link= "Latakia offensive (2015-present)#Ad-Durra", label_size= 0},
{lat= 35.7855, long= 36.038, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Rabia, Syria|Rabia]]", link= "Latakia offensive (2015-present)#Rabia, Syria", label_size= 0},
{lat= 35.715, long= 36.182, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Ta`uma]]", link= "Latakia offensive (2015-present)#Ta`uma", label_size= 0},
{lat= 35.7993, long= 36.161, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Ubyan]]", label_size= 0},
{lat= 35.793, long= 36.157, mark= m.Trk, marksize=3, label= "[[Tuffahiyah]]", label_size= 0},
{lat= 35.7898, long= 36.155, mark= m.opp, marksize=3, label= "[[Bayt Dabayq]]", label_size= 0},
{lat= 35.8347, long= 36.1344, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Sallur/al-Yamamah]]", label_size= 0},
{lat= 35.8348, long= 36.1154, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Al-Samra/Sallur]]", label_size= 0},
{lat= 35.729, long= 36.101, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Uwaynat]]", link= "Latakia offensive (2015-present)#Uwaynat", label_size= 0},
{lat= 35.751, long= 36.099, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Bashura]]", link= "Latakia offensive (2015-present)#Bashura", label_size= 0},
{lat= 35.717, long= 36.105, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Wadi Shaykhan]]", link= "Latakia offensive (2015-present)#Wadi Shaykhan", label_size= 0},
{lat= 35.724, long= 35.836, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Wadi Qandil]]", label_size= 0},
{lat= 35.726, long= 36.112, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Al Mazra`ah]]", link= "Latakia offensive (2015-present)#Al Mazra`ah", label_size= 0},
{lat= 35.749, long= 36.03, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[al-Sukkariyyah]]", link= "Latakia offensive (2015-present)#al-Sukkariyyah", label_size= 0},
{lat= 35.887, long= 35.889, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Al-Badrusiyah|Badrusiyeh]]", link= "Al-Badrusiyah", label_size= 65, position= "left"},
{lat= 35.881, long= 35.931, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Al-Mesherfeh]]", link= "Al-Mesherfeh", label_size= 0},
{lat= 35.599, long= 36.033, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Cities and towns during the Syrian Civil War#Al-Haffah|Haffah]]", link= "Cities and towns during the Syrian Civil War#Al-Haffah", label_size= 65, position= "left"},
{lat= 35.599, long= 36.043, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Zanqufah]]", link= "Zanqufah", label_size= 0},
{lat= 35.597, long= 36.048, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Shir al Qaq]]", link= "Shir al Qaq", label_size= 0},
{lat= 35.593, long= 36.036, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Bikas, Syria|Bikas]]", link= "Bikas, Syria", label_size= 0},
{lat= 35.586, long= 36.067, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Cities and towns during the Syrian Civil War#Jdeideh|Jdeideh]]", link= "Cities and towns during the Syrian Civil War#Jdeideh", label_size= 0},
{lat= 35.711, long= 35.983, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Mulq]]", label_size= 0},
{lat= 35.593, long= 36.144, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Manzalah]]", label_size= 0},
{lat= 35.5993, long= 36.1053, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Shadiriyun]]", label_size= 0},
{lat= 35.903, long= 35.969, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Nab'ain]]", label_size= 0},
{lat= 35.6636, long= 36.126, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Nabatah]]", label_size= 0},
{lat= 35.431, long= 35.944, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Qabou Alwamieh]]", link= "Qabou Alwamieh", label_size= 0},
{lat= 35.689, long= 36.137, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Salma, Syria#Syrian civil war|Salma]]", link= "Salma, Syria#Syrian civil war", label_size= 0},
{lat= 35.693, long= 36.15, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Marj Khawkha]]", link= "Latakia offensive (2015-present)#Marj Khawkha", label_size= 0},
{lat= 35.701, long= 36.124, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Mrouniyat]]", link= "Latakia offensive (2015-present)#Mrouniyat", label_size= 0},
{lat= 35.707, long= 36.128, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Bayt Miru]]", link= "Latakia offensive (2015-present)#Bayt Miru", label_size= 0},
{lat= 35.69, long= 36.116, mark= m.gov_hill, marksize=4, label= "[[Al-Mareeij]]", link= "Latakia offensive (2015-present)#Al-Mareeij", label_size= 0},
{lat= 35.668, long= 36.151, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Kafr`Ajuz]]", link= "Kafr`Ajuz", label_size= 0},
{lat= 35.722, long= 36.077, mark= m.gov, marksize=3, label= "[[Khan al Jawz]]", link= "Latakia offensive (2015-present)#Khan al Jawz", label_size= 0},
{lat= 35.715, long= 36.15, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Ara, Syria|Ara]]", link= "Latakia offensive (2015-present)#Ara", label_size= 0},
{lat= 35.721, long= 36.1544, mark= m.gov, marksize=3, label= "[[Bruma, Syria|Bruma]]", link= "Latakia offensive (2015-present)#Bruma", label_size= 0},
{lat= 35.724, long= 36.139, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Kifartah]]", link= "Latakia offensive (2015-present)#Kifartah", label_size= 0},
{lat= 35.719, long= 36.164, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Najd al Kaykhiyā]]", link= "Latakia offensive (2015-present)#Bruma", label_size= 0},
{lat= 35.738, long= 36.114, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Mazzin]]", link= "Latakia offensive (2015-present)#Mazzin", label_size= 0},
{lat= 35.728, long= 36.114, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Talaal Al-Hamr]]", link= "Talaal Al-Hamr", label_size= 0},
{lat= 35.719, long= 36.13, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Suwaydīyat Ristmū]]", link= "Latakia offensive (2015-present)#Suwaydīyat Ristmū", label_size= 0},
{lat= 35.712, long= 36.1262, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Al Hawr]]", link= "Latakia offensive (2015-present)#Al Hawr", label_size= 0},
{lat= 35.711, long= 36.102, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Ghunaymiyah]]", link= "Latakia offensive (2015-present)#Ghunaymiyah", label_size= 0},
{lat= 35.7617, long= 36.091, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Aliyah/Krouja]]", link= "Latakia offensive (2015-present)#Aliyah", label_size= 0},
{lat= 35.7853, long= 36.1034, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Al-Baydaa/Akcha Payir]]", label_size= 0},
{lat= 35.684, long= 36.025, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Dughmashliyah]]", label_size= 0},
{lat= 35.676, long= 36.006, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Ghamam]]", label_size= 0},
{lat= 35.846, long= 36.04, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Ateera]]", link= "Latakia offensive (2015-present)#Ateera", label_size= 0},
{lat= 35.6822, long= 35.9925, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Zgaro]]", label_size= 0},
{lat= 35.753, long= 35.846, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Umm al-Tuyour, Latakia Governorate|Umm al-Tuyour]]", link = "Umm al-Tuyour, Latakia Governorate", label_size= 0},
{lat= 35.799, long= 35.86, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Al-Isawiyah]]", link= "Al-Isawiyah", label_size= 0},
{lat= 35.689, long= 35.827, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Al-Shabatliyah]]", link= "Al-Shabatliyah", label_size= 0},
{lat= 35.87, long= 35.91, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Al-Shaykh Hasan]]", link= "Al-Shaykh Hasan", label_size= 0},
{lat= 35.75, long= 36.003, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Al Amlik]]", link= "Latakia offensive (2015-present)#Al Amlik", label_size= 0},
{lat= 35.39, long= 36.026, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Ayn Shiqaq]]", link= "Ayn Shiqaq", label_size= 65, position= "bottom"},
{lat= 35.6077, long= 36.201, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Ayn Tantash]]", label_size= 0},
{lat= 35.609, long= 36.178, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Luqman]]", label_size= 0},
{lat= 35.628, long= 36.198, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Khuwarat]]", label_size= 0},
{lat= 35.744, long= 36.17, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Kinsabba]]", link= "Latakia offensive (2015-present)#Kinsabba", label_size= 0},
{lat= 35.644, long= 36.2433, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Sukayr]]", label_size= 0},
{lat= 35.598, long= 36.173, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Slinfah]]", link= "Slinfah", label_size= 0},
{lat= 35.655, long= 36.157, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Sitarbah]]", label_size= 0},
{lat= 35.691, long= 35.974, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Khirbat Sulas]]", label_size= 0},
{lat= 35.709, long= 35.929, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Al Sarsakiyah]]", label_size= 0},
{lat= 35.683, long= 36.164, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Tartiyah]]", link= "Latakia offensive (2015-present)#Tartiyah", label_size= 0},
{lat= 35.717, long= 36.12, mark= m.gov, marksize=3, label= "[[Wadi Al 'Zaraq]]", link= "Latakia offensive (2015-present)#Wadi Al 'Zaraq", label_size= 0},
{lat= 35.7826, long= 36.024, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Turus]]", link= "Latakia offensive (2015-present)#Turus", label_size= 0},
{lat= 35.78, long= 35.992, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Tafahiyah]]", link= "Latakia offensive (2015-present)#Tafahiyah", label_size= 0},
{lat= 35.729, long= 36.074, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Baradoun]]", link= "Latakia offensive (2015-present)#Baradoun", label_size= 0},
{lat= 35.764, long= 36.011, mark= m.gov_hill, marksize=5, label= "[[Jabal Qaya Bashi]]", link= "Latakia offensive (2015-present)#Jabal Qayā Bāshī", label_size= 0},
{lat= 35.792, long= 36.002, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Sharan, Syria|Sharan]]", link= "Latakia offensive (2015-present)#Sharan", label_size= 0},
{lat= 35.855, long= 36.051, mark= m.gov, marksize=3, label= "[[Al-Kanisyah]]", link= "Latakia offensive (2015-present)#Al-Kanisyah", label_size= 0},
{lat= 35.476, long= 35.886, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Sanawbar]]", label_size= 0},
{lat= 35.639, long= 36.1196, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Cities and towns during the Syrian Civil War#Ubin|Ubin]]", link= "Cities and towns during the Syrian Civil War#Ubin", label_size= 0},
{lat= 35.835, long= 35.827, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Ras al-Bassit]]", label_size= 65, position= "left"},
-- END OF LATAKIA GOVERNORATE
-- START OF QUNEITRA GOVERNORATE
{lat= 33.125, long= 35.825, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Quneitra#Syrian Civil War|Quneitra]]", link= "Quneitra#Syrian Civil War", label_size= 85, position= "left"},
{lat= 33.043, long= 35.871, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Bariqa#civilwar|Bariqa]]", link= "Bariqa#civilwar", label_size= 75, position= "bottom"},
{lat= 33.053, long= 35.867, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Beer Ajam#Syrian civil war|Beer Ajam]]", link= "Beer Ajam#Syrian civil war", label_size= 75, position= "left"},
{lat= 33.056, long= 35.938, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Ayn al-Basha]]", label_size= 0},
{lat= 33.216, long= 35.858, mark= m.truce_gov_opp, marksize=4, label= "[[Ayn al-Bayda, Quneitra|Ayn al-Bayda]]", label_size= 0},
{lat= 32.977, long= 35.8849, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[al-Sabah/Al Asbah]]", label_size= 0},
{lat= 33.186, long= 35.919, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Ayn Eisha]]", label_size= 0},
{lat= 33.1955, long= 35.936, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Sandianah]]", label_size= 0},
{lat= 33.203, long= 35.944, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Al Kawm]]", label_size= 0},
{lat= 33.204, long= 35.956, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Kawm al Wibsah]]", label_size= 0},
{lat= 33.213, long= 35.9, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Ayn an Nuriyah]]", label_size= 0},
{lat= 33.075, long= 35.918, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Majduliyah]]", label_size= 0},
{lat= 33.0218, long= 35.929, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[al-Dwayah]]", label_size= 0},
{lat= 36.005, long= 37.06, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Wadi As Saghir]]", label_size= 0},
{lat= 33.0407, long= 35.9126, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Rasm al Lawziyah]]", label_size= 0},
{lat= 33.0017, long= 35.913, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Ayn Ziwan]]", label_size= 0},
{lat= 33.156, long= 35.846, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Al-Hamidiyah|Hamidiyah]]", link= "Quneitra offensive (October 2015)#Al-Hamidiyah", label_size= 0},
{lat= 33.1382, long= 35.847, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Al-Rawadi]]", label_size= 0},
{lat= 33.189, long= 35.846, mark= m.truce_gov_opp, marksize=5, label= "[[Al-Huriyah]]", link= "Quneitra offensive (June 2015)#Al-Huriyah", label_size= 0},
{lat= 33.162, long= 35.926, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Quneitra offensive (June 2015)#Jaba|Jaba]]", link= "Quneitra offensive (June 2015)#Jaba", label_size= 0},
{lat= 33.225, long= 35.833, mark= m.truce_gov_opp, marksize=6, label= "[[Jubata al-Khashab]]", link= "Jubata al-Khashab#civilwar", label_size= 65, position= "left"},
{lat= 33.136, long= 35.964, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Masharah]]", link= "Daraa offensive (June–July 2018)#Masharah", label_size= 0},
{lat= 32.9865, long= 35.9187, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Ain al Abed]]", label_size= 0},
{lat= 32.9191, long= 35.922, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Ghadir al Bustan]]", label_size= 0},
{lat= 33.111, long= 35.84, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Qahtaniyah]]", label_size= 0},
{lat= 33.112, long= 35.8505, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Shuli]]", label_size= 0},
{lat= 32.956, long= 35.9, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Al-Rafid, Syria|Al-Rafid]]", link= "Al-Rafid, Syria", label_size= 0},
{lat= 33.082, long= 35.9528, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Naba al-Sakher]]", label_size= 0},
{lat= 32.938, long= 35.9549, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Nasiriyah]]", label_size= 0},
{lat= 32.9975, long= 35.961, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Ayn al-Tinah]]", label_size= 0},
{lat= 32.997, long= 35.934, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Suysah]]", label_size= 0},
{lat= 32.979, long= 35.959, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Al Qusaybah]]", label_size= 0},
{lat= 33.0908, long= 35.926, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Rasm al Kharrar]]", label_size= 0},
{lat= 33.0869, long= 35.936, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Al Munaytihat]]", label_size= 0},
{lat= 33.009, long= 35.889, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Kudnah]]", label_size= 0},
{lat= 33.1058, long= 35.9001, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Al Qabw]]", label_size= 0},
{lat= 33.116, long= 35.8912, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Al Mushayrifah]]", label_size= 0},
{lat= 33.108, long= 35.884, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Al Karm]]", label_size= 0},
{lat= 33.0928, long= 35.8909, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Rasm al Halabi]]", label_size= 0},
{lat= 33.084, long= 35.872, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Al-Ruwayhinah]]", label_size= 0},
{lat= 33.022, long= 35.947, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Al-Hajah]]", label_size= 0},
{lat= 33.157, long= 35.887, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Samadaniyah al-Sharqi (East)]]", link= "Quneitra offensive (June 2015)#Al-Samadaniyah Al-Sharqiyah", label_size= 0},
{lat= 33.145, long= 35.863, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Samadaniyah al-Gharbi (West)]]", link= "Quneitra offensive (October 2015)#Samadaniyah al-Gharbi", label_size= 0},
{lat= 33.233, long= 35.844, mark= m.truce_gov_opp, marksize=5, label= "[[Turnajah]]", link= "Talk:Cities and towns during the Syrian Civil War/Archive 50#Some changes", label_size= 0},
{lat= 33.133, long= 35.884, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[al ‘Ajraf]]", link= "Talk:Cities and towns during the Syrian Civil War/Archive 63#Surprise Regime attack in the Golan", label_size= 0},
{lat= 33.204, long= 35.859, mark= m.truce_gov_opp, marksize=5, label= "[[Ufaniya]]", link= "Quneitra offensive (June 2015)#Ufania", label_size= 0},
{lat= 33.1224, long= 35.898, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Umm Batinah]]", link= "2018 Southern Syria offensive#Umm Batinah", label_size= 0},
{lat= 33.107, long= 35.922, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Mamtinah]]", label_size= 0},
{lat= 33.1137, long= 35.9117, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Rasm al-Khawalid]]", label_size= 0},
{lat= 33.094, long= 35.951, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Al Murabba‘at]]", label_size= 0},
{lat= 32.832, long= 35.866, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Saysun]]", label_size= 0},
-- END OF QUNEITRA GOVERNORATE
-- START OF RAQQA GOVERNORATE

-- END OF RAQQA GOVERNORATE
-- START OF SUWEIDA GOVERNORATE
{lat= 32.953, long= 36.697, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[al-Buthaynah]]", label_size= 0},
{lat= 32.926, long= 36.674, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Al Hit]]", label_size= 0},
{lat= 33.002, long= 36.711, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Al Haqf]]", label_size= 0},
{lat= 33.013, long= 36.681, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[As Salimiyah]]", label_size= 0},
{lat= 33.001, long= 36.644, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Al Khalidiyah]]", label_size= 0},
{lat= 33.021, long= 36.579, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Rudaymat al Liwa]]", label_size= 0},
{lat= 33.081, long= 36.523, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Umm Haratayn, al-Suwayda|Umm Haratayn]]", label_size= 0},
{lat= 33.099, long= 36.519, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Hazm]]", label_size= 0},
{lat= 32.767, long= 36.724, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[At Tayyibah]]", label_size= 0},
{lat= 32.506, long= 36.659, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Al Munaydhirah]]", label_size= 0},
{lat= 32.762, long= 36.804, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Al Ghayḑah]]", label_size= 0},
{lat= 32.766, long= 36.783, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Ajalat]]", label_size= 0},
{lat= 32.517, long= 36.593, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Mazraat an Nimr]]", label_size= 0},
{lat= 32.921, long= 36.761, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Barik]]", label_size= 0},
{lat= 32.911, long= 36.737, mark= m.gov_hill, marksize=6, label= "[[Tal Aliyat]]", label_size= 0},
{lat= 32.897, long= 36.773, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Rdeimeh ash-Sharqiyyeh]]", label_size= 0},
{lat= 32.94, long= 36.657, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[al-Hayat]]", label_size= 0},
{lat= 33.077, long= 36.709, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Al-Masidiyah]]", label_size= 0},
{lat= 32.902, long= 36.642, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Amrah]]", label_size= 0},
{lat= 32.929, long= 36.6, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Suweimreh]]", label_size= 0},
{lat= 32.951, long= 36.602, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Mtuneh]]", label_size= 0},
{lat= 32.508, long= 36.542, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Barad, Syria|Barad]]", label_size= 0},
{lat= 32.72, long= 36.405, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Ad Darah]]", label_size= 0},
{lat= 32.688, long= 36.79, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Busan]]", label_size= 0},
{lat= 32.952, long= 36.431, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Dama, Syria|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dama]]", link= "Dama, Syria", label_size= 70, position= "bottom"},
{lat= 32.852, long= 36.774, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Douma, Syria|Douma]]", label_size= 0},
{lat= 32.971, long= 36.452, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Deir Dama]]", label_size= 0},
{lat= 33.045, long= 36.549, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Dhakir]]", label_size= 0},
{lat= 32.931, long= 36.403, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Jurrayn]]", label_size= 0},
{lat= 32.49, long= 36.608, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Hut, Syria|Hut]]", label_size= 0},
{lat= 32.953, long= 36.484, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Waqim]]", label_size= 0},
{lat= 32.947, long= 36.513, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Samid]]", label_size= 0},
{lat= 32.6907, long= 36.841, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Sa‘na]]", label_size= 0},
{lat= 32.711, long= 36.841, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Shubayki]]", label_size= 0},
{lat= 33.13, long= 36.522, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Sawarah al-Kebirah]]", label_size= 0},
{lat= 32.928, long= 36.493, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Kharsa]]", label_size= 0},
{lat= 32.668, long= 36.844, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Rushaydah]]", label_size= 0},
{lat= 32.962, long= 36.68, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Ta‘la]]", label_size= 0},
{lat= 32.915, long= 36.549, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Majadil]]", label_size= 0},
{lat= 32.873, long= 36.573, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Salakhid]]", label_size= 0},
{lat= 32.906, long= 36.603, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Umm al-Zaytun]]", link = "Umm al-Zaytun", label_size= 0},
{lat= 32.828, long= 36.742, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Umm Dhubeib]]", label_size= 0},
{lat= 32.787, long= 36.784, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Umm Ruwaq]]", label_size= 0},
{lat= 32.424, long= 36.623, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Umm ar Rumman]]", label_size= 0},
{lat= 32.827, long= 36.599, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Murduk]]", label_size= 0},
{lat= 32.824, long= 36.706, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Nimrah]]", label_size= 0},
{lat= 32.805, long= 36.405, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[al-Dur]]", label_size= 0},
{lat= 32.393, long= 36.651, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[al-Ghariyah]]", label_size= 0},
{lat= 32.888, long= 36.383, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Harran, As-Suwayda Governorate|Harran]]", link= "Harran, As-Suwayda Governorate", label_size= 0},
{lat= 32.782, long= 36.477, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Al-Mazraa]]", link= "Al-Mazraa", label_size= 0},
{lat= 32.796, long= 36.504, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Majdal, As-Suwayda Governorate|Majdal]]", label_size= 0},
{lat= 32.806, long= 36.534, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Kafr al Luhuf]]", label_size= 0},
{lat= 32.758, long= 36.534, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Rimat Hazim]]", label_size= 0},
{lat= 32.76, long= 36.582, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Atil]]", label_size= 0},
{lat= 32.773, long= 36.638, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Maf‘alah]]", label_size= 0},
{lat= 32.793, long= 36.575, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Salim, Syria|Salim]]", label_size= 0},
{lat= 32.739, long= 36.775, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[al-Mushannaf]]", label_size= 0},
{lat= 33.007, long= 36.739, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[al-Qasr]]", label_size= 0},
{lat= 33.075, long= 36.905, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[al-Abakhi]]", label_size= 0},
{lat= 33.101, long= 36.74, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[al-Asfar]]", label_size= 0},
{lat= 32.968, long= 36.754, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Khirbat umm Atayiq]]", label_size= 0},
{lat= 33.025, long= 36.754, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Shinwan]]", label_size= 0},
{lat= 33.128, long= 36.756, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Rajm Bakr]]", label_size= 0},
{lat= 32.8769, long= 37.036, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Ard al-Karaa]]", label_size= 0},
{lat= 33.0549, long= 36.9537, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Mushirifah]]", label_size= 0},
{lat= 32.786, long= 36.854, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Khirbet ad-Diyathiyah]]", label_size= 0},
{lat= 32.987, long= 36.7849, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Saqiyah]]", label_size= 0},
{lat= 33.05, long= 36.737, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Surat Aliyah]]", label_size= 0},
{lat= 33.0926, long= 36.737, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Al Maftara]]", label_size= 0},
{lat= 33.106, long= 36.663, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Al Asheihib Shamali]]", label_size= 0},
{lat= 33.103, long= 36.765, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Rajm Al-Dawlah]]", label_size= 0},
{lat= 33.079, long= 36.677, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Ushayhib]]", label_size= 0},
{lat= 33.017, long= 36.774, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Banat Ba'er]]", label_size= 0},
{lat= 33.12, long= 36.629, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Abu Harat]]", label_size= 0},
{lat= 32.879, long= 36.784, mark= m.gov_hill, marksize=5, label= "[[Tal Barakat]]", label_size= 0},
{lat= 32.405, long= 36.686, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Al ‘Anz]]", label_size= 0},
{lat= 32.425, long= 36.727, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Al Mashquq]]", label_size= 0},
{lat= 32.415, long= 36.771, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Samma al Bardan]]", label_size= 0},
{lat= 32.351, long= 36.808, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Al ‘Anat]]", label_size= 0},
{lat= 32.379, long= 36.766, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Shinirah]]", label_size= 0},
{lat= 32.508, long= 36.857, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Malah]]", label_size= 0}, -- INTENTIONALLY OUT OF ORDER
{lat= 32.445, long= 36.867, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Khazmah]]", label_size= 0},
{lat= 32.534, long= 36.839, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Qaisamh]]", label_size= 0},
{lat= 32.524, long= 36.973, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Al Shi'ab]]", label_size= 0},
{lat= 32.561, long= 36.815, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Baham, Syria|Baham]]", label_size= 0},
{lat= 32.577, long= 36.781, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Tall al Lawz]]", label_size= 0},
{lat= 32.589, long= 36.798, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Abu Zurayq]]", label_size= 0},
{lat= 32.597, long= 36.855, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Al Harisah]]", label_size= 0},
{lat= 32.618, long= 36.849, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Sha‘f]]", label_size= 0},
{lat= 32.605, long= 36.772, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Tulaylin]]", label_size= 0},
{lat= 32.531, long= 36.711, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Uyoun]]", label_size= 0},
{lat= 32.601, long= 36.592, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Al Afinah]]", label_size= 0},
{lat= 32.605, long= 36.64, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Hibran]]", label_size= 0},
{lat= 32.616, long= 36.688, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Mayamas]]", label_size= 0},
{lat= 32.602, long= 36.708, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Sahwat al Khiḑr]]", label_size= 0},
{lat= 32.641, long= 36.607, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Sahwat al Balatah]]", label_size= 0},
{lat= 32.634, long= 36.642, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Al Kafr]]", label_size= 0},
{lat= 32.648, long= 36.774, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Salah]]", label_size= 0},
{lat= 32.725, long= 36.824, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Shurayhi]]", label_size= 0},
{lat= 32.744, long= 36.796, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Rami, Syria|Rami]]", label_size= 0},
{lat= 32.799, long= 36.769, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Tarba]]", label_size= 0},
{lat= 32.836, long= 36.7603, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Tayma]]", label_size= 0},
{lat= 32.868, long= 36.7705, mark= m.gov, marksize=5, label= "[['Arajeh]]", label_size= 0},
{lat= 32.801, long= 36.7829, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Kseiba]]", label_size= 0},
{lat= 32.688, long= 36.479, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Al Aslihah]]", label_size= 0},
{lat= 32.665, long= 36.509, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Kanakir]]", label_size= 0},
{lat= 32.707, long= 36.3767, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Skakh]]", label_size= 0},
{lat= 32.766, long= 36.415, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Samma al-Hneidat]]", label_size= 0},
{lat= 32.762, long= 36.441, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Tireh, Qom|Tireh]]", label_size= 0},
{lat= 32.788, long= 36.419, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Sami, Syria|Sami]]", label_size= 0},
{lat= 32.58, long= 36.899, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Tall as Sahn]]", label_size= 0},
{lat= 32.901, long= 36.739, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Al-Junaynah, As-Suwayda|Al-Junaynah]]", label_size= 0},
{lat= 35.783, long= 36.275, mark= m.opp, marksize=5, label= "[[Halluz]]", label_size= 0},
{lat= 35.778, long= 36.256, mark= m.opp, marksize=4, label= "[[Kafr Din]]", label_size= 0},
{lat= 32.436, long= 36.569, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Zibin]]", label_size= 0},
{lat= 33.031, long= 36.572, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[al-Surah al-Saghirah]]", label_size= 0},
{lat= 32.828, long= 36.397, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Ta'arat]]", label_size= 0},
{lat= 32.416, long= 36.883, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Umm al Quşayr]]", label_size= 0},
{lat= 32.9238, long= 36.8538, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Ashrfya]]", label_size=0},
{lat= 32.914, long= 36.842, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Aura]]", label_size=0},
{lat= 33.0567, long= 36.9704, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Khirbet al-Umbashi]]", label_size=0},
{lat= 33.029, long= 36.969, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Al Kura/Al Qar‘ah]]", label_size=0},
{lat= 32.9524, long= 37.048, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Sawhat an Na‘amah]]", label_size=0},
-- END OF SUWEIDA GOVERNORATE
-- START OF TARTUS GOVERNORATE
{lat= 35.136, long= 35.953, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Basatin al-Assad]]", link = "Basatin al-Assad", label_size= 0},
{lat= 35.186, long= 36.209, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Dayr al-Jurd]]", label_size= 0},
{lat= 34.939, long= 35.91, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Bureij]]", label_size= 0},
{lat= 35.159, long= 35.956, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Marqab]]", link = "Margat#Village of al-Marqab", label_size= 0},
{lat= 34.876, long= 36.254, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Mashta al-Helu]]", link= "Mashta al-Helu", label_size= 70, position= "bottom"},
{lat= 34.777, long= 36.187, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Al-Mitras]]", link= "Al-Mitras", label_size= 70, position= "left"},
{lat= 34.889, long= 35.913, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Al-Shaykh Saad]]", link= "Al-Shaykh Saad, Tartus Governorate", label_size= 0},
{lat= 34.761, long= 36.023, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Samkeh]]", link = "Samkeh", label_size= 0},
{lat= 34.873, long= 35.913, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Jedaiti]]", label_size= 0},
{lat= 34.98, long= 35.96, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Ba'ashtar]]", label_size= 0},
{lat= 35.03, long= 36.005, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Al-Annazi]]", label_size= 0},
{lat= 32.942, long= 36.8827, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Khirbat Jarbu`]]", label_size= 0},
{lat= 32.326, long= 36.711, mark= m.gov, marksize=6, label= "[[Khirbet Awad]]", link= "Khirbet Awad", label_size= 65, position= "bottom"},
{lat= 35.681, long= 39.621, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Bir Muhammad al-Fayad]]", label_size= 0},
{lat= 35.623, long= 39.582, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Ra's al-Batin]]", label_size= 0},
{lat= 35.691, long= 39.421, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Rujm as-Sulayman]]", label_size= 0},
{lat= 35.615, long= 39.275, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Abar Quway'an]]", label_size= 0},
{lat= 35.567, long= 39.216, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Abar Irad]]", label_size= 0},
-- END OF TARTUS GOVERNORATE
-- Heights 
{lat= 35.657, long= 36.146, mark= m.gov_hill, marksize=6, label= "[[Tell Durin]]", label_size= 0},
{lat= 35.667, long= 36.209, mark= m.gov_hill, marksize=5, label= "[[Kitf al Ghanameh]]", link= "Latakia offensive (2015-present)#Kitf al Ghanameh", label_size= 0},
{lat= 35.695, long= 36.209, mark= m.gov_hill, marksize=6, label= "[[Katf Al Ziyarah]]", link= "Latakia offensive (2015-present)#Katf Al Ziyarah", label_size= 0},
{lat= 35.697, long= 36.22, mark= m.gov_hill, marksize=6, label= "[[Ruwayssat Alstrek]]", link= "Latakia offensive (2015-present)#Ruwayssat Alstrek", label_size= 0},
{lat= 35.72, long= 36.063, mark= m.gov_hill, marksize=4, label= "[[Ruweisat Al-Qubayb]]", link= "Latakia offensive (2015-present)#Ruweisat Al-Qubayb", label_size= 0},
{lat= 35.733, long= 36.039, mark= m.gov_hill, marksize=5, label= "[[Jaball Harah]]", link= "Latakia offensive (2015-present)#Jaball Harah", label_size= 0},
{lat= 35.704, long= 36.206, mark= m.gov_hill, marksize=6, label= "[[Ruwayssat Yaqoubar]]", link= "Latakia offensive (2015-present)#Ruwayssat Yaqoubar", label_size= 0},
{lat= 35.659, long= 36.213, mark= m.gov_hill, marksize=5, label= "[[Telat Al Malouha]]", link= "Latakia offensive (2015-present)#Telat Al Malouha", label_size= 0},
{lat= 35.655, long= 36.212, mark= m.gov_hill, marksize=5, label= "[[Ruwaysat Al-Malluha]]", link= "Latakia offensive (2015-present)#Ruwaysat Al-Malluha", label_size= 0},
{lat= 35.727, long= 36.055, mark= m.gov_hill, marksize=4, label= "[[Ruwayssat Abu Ghannam]]", link= "Latakia offensive (2015-present)#Ruwayssat Abu Ghannam", label_size= 0},
{lat= 35.734, long= 36.049, mark= m.gov_hill, marksize=4, label= "[[Ruwayssat al-Sheikh Salman]]", link= "Latakia offensive (2015-present)#Ruwayssat al-Sheikh Salman", label_size= 0},
{lat= 35.656, long= 36.23, mark= m.gov_hill, marksize=5, label= "[[Tall al-Zaytuna]]", link= "Latakia offensive (2015-present)#Tall al-Zaytuna", label_size= 0},
{lat= 35.692, long= 36.085, mark= m.gov_hill, marksize=6, label= "[[Jabal Al-Sayed]]", link= "Latakia offensive (2015-present)#Jabal Al-Sayed", label_size= 0},
{lat= 35.854, long= 36.03, mark= m.gov_hill, marksize=6, label= "[[Tall Ateera]]", link= "Latakia offensive (2015-present)#Tall Ateera", label_size= 0},
{lat= 35.85, long= 36.069, mark= m.gov_hill, marksize=6, label= "[[Tall Nawarah]]", link= "Latakia offensive (2015-present)#Tall Nawarah", label_size= 0},
{lat= 35.83, long= 36.051, mark= m.gov_hill, marksize=6, label= "[[Jabal Al-Kol]]", link= "Latakia offensive (2015-present)#Jabal Al-Kol", label_size= 0},
{lat= 35.664, long= 36.226, mark= m.gov_hill, marksize=5, label= "[[Tall Antouz]]", label_size= 0},
{lat= 35.854, long= 36.03, mark= m.gov_hill, marksize=6, label= "[[Tall Ateera]]", link= "Latakia offensive (2015-present)#Tall Ateera", label_size= 0},
{lat= 35.85, long= 36.069, mark= m.gov_hill, marksize=6, label= "[[Tall Nawarah]]", link= "Latakia offensive (2015-present)#Tall Nawarah", label_size= 0},
{lat= 35.83, long= 36.051, mark= m.gov_hill, marksize=6, label= "[[Jabal Al-Kol]]", link= "Latakia offensive (2015-present)#Jabal Al-Kol", label_size= 0},
{lat= 32.928, long= 37.563, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Wadi Mahmud]]", label_size= 0},
{lat= 35.755, long= 36.141, mark= m.gov_hill, marksize=6, label= "[[Shir Qabuh]]", label_size= 0},
{lat= 35.7467, long= 36.154, mark= m.gov_hill, marksize=4, label= "[[Ruwayssat Kinsah]]", label_size= 0},
{lat= 35.7367, long= 36.172, mark= m.gov_hill, marksize=4, label= "[[Ruwayssat Shikara]]", label_size= 0},
{lat= 36.3278, long= 37.0046, mark= m.gov_hill, marksize=5, label= "[[Tamurah Quarry 1]]", label_size= 0},
{lat= 36.3286, long= 36.9938, mark= m.gov_hill, marksize=5, label= "[[Tamurah Quarry 2]]", label_size= 0},
{lat= 36.3287, long= 36.9835, mark= m.gov_hill, marksize=5, label= "[[Tamurah Quarry 3]]", label_size= 0},
{lat= 36.3292, long= 36.9736, mark= m.gov_hill, marksize=5, label= "[[Tamurah Quarry 4]]", label_size= 0},
{lat= 36.142, long= 37.126, mark= m.gov_hill, marksize=5, label= "[[Umm al-Qara']]", label_size= 0},
{lat= 35.772, long= 36.143, mark= m.gov_hill, marksize=4, label= "[[Shir Al-Dab’ah]]", label_size= 0},
{lat= 35.706, long= 36.235, mark= m.gov_hill, marksize=4, label= "[[Jabal Al Zuwaydan]]", link= "Latakia offensive (2015-present)#Jabal Al Zuwaydan", label_size= 0},
{lat= 36.106, long= 37.1, mark= m.gov_hill, marksize=5, label= "[[Tel Al 'Amarah]]", label_size= 0},
{lat= 33.191, long= 35.869, mark= m.gov_hill , marksize=6 , label= "[[Tall Shahim]]", label_size = 0},
{lat= 32.5804, long= 37.198, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Wadi Sheab]]", label_size= 0},
{lat= 32.591, long= 37.211, mark= m.gov_hill, marksize=5, label= "[[Qa Sarah]]", label_size= 0},
{lat= 33.226, long= 37.413, mark= m.gov_hill, marksize=5, label= "[[Khabrat Raqaba]]", label_size= 0},
{lat= 36.125, long= 37.071, mark= m.JaN_hill, marksize=6, label= "[[Tell Marath]]", link= "Aleppo offensive (October 2015 – present)#Tell Marath", label_size= 0},
{lat= 34.9138, long= 38.983, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Kasrat al Faraj]]", label_size= 0},
{lat= 33.311, long= 35.979, mark= m.gov_hill, marksize=6, label= "[[Tall Daher al-Aswad]]", label_size= 0},
{lat= 33.3066, long= 35.9816, mark= m.gov_hill, marksize=6, label= "[[Tall Zaher al-Aswad]]", label_size= 0},
{lat= 33.35, long= 36.024, mark= m.gov_hill, marksize=6, label= "[[Tall Shouf]]", label_size= 0},
{lat= 35.505, long= 37.057, mark= m.gov_hill, marksize=6, label= "[[Tall Amara]]", label_size= 0},
{lat= 36.6846, long= 36.634, mark= m.Trk_hill, marksize=6, label= "[[Kevire Kerr hill(Point 740)]]", label_size= 0},
{lat= 35.6686, long= 37.306, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Aitah]]", label_size=0},
{lat= 35.85, long= 37.65, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Rasm al-Hamam]]", label_size=0},
{lat= 35.648, long= 37.4804, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tall Sawwan]]", label_size=0},
{lat= 35.192, long= 38.856, mark= m.gov, marksize=7, label= "[[Al-Kawm, Syria|Al-Kawm]]", link= "Al-Kawm, Syria", label_size=60, position= "right"},
{lat= 35.273, long= 38.845, mark= m.gov, marksize=7, label= "[[Al-Kadir]]", link= "Al-Kadir", label_size=60, position= "top"},
{lat= 33.129, long= 37.36, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Manqa‘ ar Ruhba (Khabrat Ar-Ruhba)]]", label_size=0},
{lat= 32.939, long= 36.0114, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Al Jabiyah]]", label_size=0},
{lat= 32.9319, long= 36.017, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Khirbat Bajjah]]", label_size=0},
{lat= 35.569, long= 39.8604, mark= m.gov, marksize=7, label= "[[Central Syria campaign (July 2017–present)#Al-Buwaytiyah|Al-Buwaytiyah]]",link= "Central Syria campaign (July 2017–present)#Al-Buwaytiyah", label_size=0 },
{lat= 35.2419, long= 36.776, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tall al Abadi]]", link= "2017 Hama offensive#Tall al Abadi", label_size=0},
{lat= 35.597, long= 37.194, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tall Shawr]]", label_size=0 },
{lat= 35.264, long= 37.374, mark= m.gov, marksize=7, label= "[[Al-Saan]]", link= "Al-Saan", label_size=70, position= "top"},
{lat= 35.234, long= 36.656, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tell an Nasiriyah]]", label_size=0},
{lat= 35.761, long= 40.768, mark= m.SDF, marksize=7, label= "[[Markada#Syrian Civil War|Markada]]", link= "Markada#Syrian Civil War", label_size=75, position= "left"},
{lat= 36.558, long= 40.865, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tall Kawkab]]", label_size=0},
{lat= 35.717, long= 36.171, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Jabal Al-Rous]]", link= "Latakia offensive (2015-present)#Jabal Al-Rous", label_size=0},
{lat= 35.725, long= 35.999, mark= m.gov_hill, marksize=9, label= "[[Jabal Kazbar]]", link= "Latakia offensive (2015-present)#Jabal Kazbar", label_size=0},
{lat= 35.79, long= 36.1303, mark= m.gov_hill, marksize=9, label= "[[Jabal Al-Qal’ah]]", link= "Latakia offensive (2015-present)#Jabal Al-Qal’ah", label_size=0},
{lat= 35.735, long= 35.996, mark= m.gov_hill, marksize=9, label= "[[Jabal as Sindiyan]]", link= "Latakia offensive (2015-present)#Jabal as Sindiyan", label_size=0},
{lat= 35.74, long= 36.092, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Jabal Baradun]]", link= "Latakia offensive (2015-present)#Jabal Baradun", label_size=0},
{lat= 35.842, long= 36.026, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Jabal Zahiya]]", link= "Latakia offensive (2015-present)#Jabal Zahiya", label_size=0},
{lat= 35.692, long= 36.072, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Jabal Al-Nuba]]", link= "Latakia offensive (2015-present)#Jabal Al-Nuba", label_size=0},
{lat= 35.3636, long= 37.907, mark= m.gov_hill, marksize=9, label= "[[Jabal Duwaylīb]]", label_size=0},
{lat= 35.748, long= 39.8231, mark= m.SDF_hill, marksize=9, label= "[[Al Jazra mountain]]", label_size=0},
{lat= 35.3228, long= 40.124, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tall Alloush]]", label_size=0},
{lat= 35.379, long= 39.9957, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tal al Sannouf]]", label_size=0},
{lat= 34.9208, long= 37.648, mark= m.gov_hill, marksize=10, label= "[[Mount al-Bel'as]]", label_size=0},
{lat= 35.262, long= 40.118, mark= m.gov_hill, marksize=11, label= "[[Thurdah Mountain]]", link= "September 2016 Deir ez-Zor air raid#Jabal Turdah", label_size=0},
{lat= 35.369, long= 39.964, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tal Al-Hajif]]", label_size=0},
{lat= 35.417, long= 40.0249, mark= m.gov_hill, marksize=9, label= "[[Hujayf Shamīyah]]", label_size=0},
{lat= 35.167, long= 36.684, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[al-Sheyha Hill]]", "2017 Hama offensive#al-Sheyha Hill", label_size=0},
{lat= 35.064, long= 37.242, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Oil Hill]]", label_size=0},
{lat= 35.063, long= 37.2529, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tal Dabbart Debah]]", label_size=0},
{lat= 35.413, long= 36.789, mark= m.JaN_hill, marksize=7, label= "[[Tal Sukayk]]", label_size=0},
{lat= 35.384, long= 37.867, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Hill 5]]", label_size=0},
{lat= 35.445, long= 37.938, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tal Masbah]]", label_size=0},
{lat= 35.316, long= 37.798, mark= m.gov_hill, marksize=9, label= "[[Jabal Ithriyah]]", label_size=0},
{lat= 35.3047, long= 36.7745, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tell al-Duwayr]]", label_size=0},
{lat= 35.31, long= 36.72, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tell Massin]]", link= "2017 Hama offensive#Tell Massin", label_size=0},
{lat= 35.225, long= 36.6515, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tall Fulifleh]]", "2017 Hama offensive#Tall Fulifleh", label_size=0},
{lat= 35.634, long= 36.324, mark= m.JaN_hill, marksize=7, label= "[[Tall Qlayen]]", label_size=0},
{lat= 35.361, long= 36.741, mark= m.JaN_hill, marksize=7, label= "[[Tell Huwayr]]", label_size=0},
{lat= 35.4406, long= 36.9374, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tell al-Maghta]]", label_size=0},
{lat= 35.467, long= 38.274, mark= m.gov_hill, marksize=9, label= "[[Jabal Huraybah]]", label_size=0},
{lat= 35.21, long= 36.713, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Sammam Hill]]", link= "2017 Hama offensive#Sammam Hill", label_size=0},
{lat= 35.697, long= 36.2359, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Rouyasset Iskandar]]", label_size=0},
{lat= 35.3256, long= 36.8734, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tell Al-Rai]]", label_size=0},
{lat= 35.3579, long= 36.885, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tell Ash Sha`t]]", link= "2016 Hama offensive#Tell Al Aswad", label_size=0},
{lat= 35.3924, long= 36.8778, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tell Al Aswad]]", link= "2016 Hama offensive#Tell Al Aswad", label_size=0},
{lat= 35.36, long= 36.485, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tell Sheikh Hadid]]", label_size=0},
{lat= 35.336, long= 36.869, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tell Abyad]]", label_size=0},
{lat= 35.419, long= 36.439, mark= m.opp_hill, marksize=7, label= "[[Tall 'Uthman]]", link= "Cities and towns during the Syrian Civil War#iswhama", label_size=0},
{lat= 35.417, long= 36.503, mark= m.opp_hill, marksize=7, label= "[[Tell al-Sakhr]]", link= "Cities and towns during the Syrian Civil War#iswhama", label_size=0},
{lat= 35.485, long= 36.679, mark= m.opp_hill, marksize=7, label= "[[Tall Sidi Ja'far]]", label_size=0},
{lat= 35.3359, long= 36.7493, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tell Bizam]]", label_size=0},
{lat= 33.2029, long= 35.8892, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[U.N. hill(Tal Qaba’a)]]", label_size=0},
{lat= 32.904, long= 36.064, mark= m.gov_base, marksize=7, link= "2018 Southern Syria offensive#hesh", label= "[[Tell al-Hish army base]]", label_size=0},
{lat= 32.88, long= 36.085, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tall as Sin(Tell Harfouch)]]", label_size=0},
{lat= 32.926, long= 36.051, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tell Umm Hawran]]", label_size=0},
{lat= 32.655, long= 36.403, mark= m.opp_hill, marksize=7, label= "[[Tulul Khalif]]", label_size=0},
{lat= 32.856, long= 36.118, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tel Koum]]", link= "Second Battle of Al-Shaykh Maskin#Tel Koum", label_size=0},
{lat= 32.9308, long= 36.1623, mark= m.gov_hill, marksize=8, label= "[[Al-Ayoun hill]]", label_size=0},
{lat= 32.979, long= 36.098, mark= m.gov_hill, marksize=7, link= "2018 Southern Syria offensive#matouq", label= "Tell Mutawwaq al-Kabeer", label_size=0},
{lat= 33.056, long= 36.056, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Western Tell Zimrin]]", link= "2018 Southern Syria offensive#zimrin", label_size=0},
{lat= 33.135, long= 36.086, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tell 'Antar]]", link= "2018 Southern Syria offensive#Tall Antar", label_size=0},
{lat= 33.145, long= 36.0803, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tell al-'Allaqiyyah]]", link= "2018 Southern Syria offensive#Tell al-'Allaqiyyah", label_size=0},
{lat= 32.933, long= 36.196, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tall Maqdad as Saghir]]", label_size=0},
{lat= 32.949, long= 36.207, mark= m.gov_base, marksize=6, label= "[[Tell Maqdad(Iranian Intelligence Falilitie)]]", label_size=0},
{lat= 33.507, long= 36.469, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tall Farzat]]", label_size=0},
{lat= 33.161, long= 36.019, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tall al-Sayyad]]", link= "2015 Southern Syria offensive#Tal al-Sayyad", label_size=0},
{lat= 34.005, long= 36.983, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tall Qabr al Akhawayn]]", label_size=0},
{lat= 33.968, long= 36.977, mark= m.gov_hill, marksize=9, label= "[[Jabal Ghurab]]", label_size=0},
{lat= 34.046, long= 36.974, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tulul al Khanat]]", label_size=0},
{lat= 34.059, long= 37.181, mark= m.gov_hill, marksize=9, label= "[[Jabal Muhassah]]", label_size=0},
{lat= 33.422, long= 36.9346, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tall Dakwa]]", link= "Tall Dakwa", label_size=0},
{lat= 33.466, long= 36.916, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tall al-Matalla]]", label_size=0},
{lat= 33.4537, long= 36.9305, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tall al-'Alaq]]", label_size=0},
{lat= 33.4704, long= 36.955, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tall Jaafar]]", label_size=0},
{lat= 33.454, long= 36.958, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Al ‘Anţūţ]]", label_size=0},
{lat= 33.449, long= 36.985, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tall al-Anmur]]", label_size=0},
{lat= 33.437, long= 36.944, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tall Mahfur Dakwa]]", label_size=0},
{lat= 33.432, long= 36.929, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tall Abu-Safa]]", label_size=0},
{lat= 33.397, long= 36.938, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Mafradat Dakwa]]", label_size=0},
{lat= 33.4715, long= 36.999, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tall Dukhān]]", label_size=0},
{lat= 33.445, long= 37.0429, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tall Hweimel]]", label_size=0},
{lat= 33.717, long= 36.179, mark= m.gov_hill, marksize=8, label= "[[Tall Ayn Nusur]]", label_size=0},
{lat= 33.7, long= 36.133, mark= m.gov_hill, marksize=9, label= "[[Jabal Akra]]", label_size=0},
{lat= 33.952, long= 36.415, mark= m.gov_hill, marksize=9, label= "[[Jard al-Jibbah]]", label_size=0},
{lat= 33.951, long= 36.533, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Sahel al-Watiya]]", label_size=0},
{lat= 33.767, long= 36.1, mark= m.gov_hill, marksize=8, label= "[[Zalil Inya]]", label_size=0},
{lat= 33.7, long= 36.067, mark= m.gov_hill, marksize=8, label= "[[Tall Sufayrah]]", label_size=0},
{lat= 33.4704, long= 36.955, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tall Jaafar]]", label_size=0},
{lat= 33.454, long= 36.958, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Al ‘Anţūţ]]", label_size=0},
{lat= 33.449, long= 36.985, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tall al-Anmur]]", label_size=0},
{lat= 33.437, long= 36.944, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tall Mahfur Dakwa]]", label_size=0},
{lat= 33.432, long= 36.929, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tall Abu-Safa]]", label_size=0},
{lat= 33.733, long= 36.05, mark= m.gov_hill, marksize=9, label= "[[Dahr al Baydar]]", label_size=0},
{lat= 33.777, long= 36.072, mark= m.gov_hill, marksize=8, label= "[[Dahr ash Shir]]", label_size=0},
{lat= 33.716, long= 36.05, mark= m.gov_hill, marksize=9, label= "[[Jabal Shir]]", label_size=0},
{lat= 33.706, long= 36.035, mark= m.gov_hill, marksize=8, label= "[[Sher Al-Qarnah]]", label_size=0},
{lat= 33.725, long= 36.041, mark= m.gov_hill, marksize=8, label= "[[Sher Al-Hawa]]", label_size=0},
{lat= 33.7817, long= 36.3645, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Al-Safa Hill]]", label_size=0},
{lat= 33.981, long= 37.26, mark= m.gov_hill, marksize=9, label= "[[Jabal Butum]]", label_size=0},
{lat= 34.085, long= 37.236, mark= m.gov_hill, marksize=9, label= "[[Mount Sawwanat al-Muhassah]]", label_size=0},
{lat= 33.564, long= 37.393, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tall Sad Rishe]]", label_size=0},
{lat= 34.095, long= 37.411, mark= m.gov_hill, marksize=11, label= "[[Jabal al-Nasrani]]", label_size=0},
{lat= 33.2468, long= 36.596, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tel Musaytiba]]", label_size=0},
{lat= 34.034, long= 37.263, mark= m.gov_hill, marksize=9, label= "[[Jabal Al Abdah]]", label_size=0},
{lat= 33.538, long= 36.98, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Umm Udhun]]", label_size=0},
{lat= 33.573, long= 36.896, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tall al ‘Abd(Tall 'Aabed)]]", label_size=0},
{lat= 33.886, long= 37.0232, mark= m.gov_hill, marksize=9, label= "[[Dab’aa Hill]]", label_size=0},
{lat= 33.831, long= 36.8725, mark= m.gov_hill, marksize=9, label= "[[Jabal Batra]]", label_size=0},
{lat= 33.8113, long= 36.975, mark= m.gov_hill, marksize=9, label= "[[Jabal Naqb]]", label_size=0},
{lat= 33.951, long= 37.209, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Thaniyat Wadhah]]", label_size=0},
{lat= 33.8926, long= 37.1125, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Thanīyat al Yabaridah]]", label_size=0},
{lat= 33.926, long= 37.156, mark= m.gov_hill, marksize=9, label= "[[Jabal Khaymur]]", label_size=0},
{lat= 33.894, long= 36.964, mark= m.gov_hill, marksize=9, label= "[[Jabal al-Afai]]", label_size=0},
{lat= 33.8339, long= 37.045, mark= m.gov_hill, marksize=9, label= "[[Jabal Zubaydi]]", label_size=0},
{lat= 33.1019, long= 37.4839, mark= m.gov_hill, marksize=9, label= "[[Jabal al-Jarin(Tall al Jārin)]]", label_size=0},
{lat= 32.7699, long= 37.3858, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tall Asadah]]", label_size=0},
{lat= 32.6926, long= 37.3589, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Bir ar Riyahi]]", label_size=0},
{lat= 32.726, long= 37.434, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Ghadīr Abū Sharshūḩ]]", label_size=0},
{lat= 32.8335, long= 37.7642, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Qabr al Khaţībah]]", label_size=0},
{lat= 32.966, long= 37.9279, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Rujm al Hadalat]]", label_size=0},
{lat= 32.936, long= 37.912, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Rujm Hudaylah al Qadim]]", label_size=0},
{lat= 32.996, long= 37.981, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Khabrat al Hadalat]]", label_size=0},
{lat= 32.7027, long= 37.348, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tall er Riyahi]]", label_size=0},
{lat= 33.099, long= 37.625, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Khabrat ar-Rahba]]", label_size=0},
{lat= 33.368, long= 37.4118, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Al Tays]]", label_size=0},
{lat= 33.4704, long= 36.955, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tall Jaafar]]", label_size=0},
{lat= 33.454, long= 36.958, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Al ‘Anţūţ]]", label_size=0},
{lat= 33.449, long= 36.985, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tall al-Anmur]]", label_size=0},
{lat= 33.437, long= 36.944, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tall Mahfur Dakwa]]", label_size=0},
{lat= 33.432, long= 36.929, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tall Abu-Safa]]", label_size=0},
{lat= 35.234, long= 36.656, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tell an Nasiriyah]]", label_size=0},
{lat= 35.671, long= 36.196, mark= m.gov_hill, marksize=8, label= "[[Kat al Ghadar]]", label_size=0},
{lat= 35.7179, long= 39.348, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Al Kharar]]", label_size=0},
{lat= 35.758, long= 39.308, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tall al Kharrar]]", label_size=0},
{lat= 36.0638, long= 37.548, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Hawarat Jabbul hill]]", label_size=0},
{lat= 35.767, long= 36.1, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Jabal Krouja/Jabal Aliyah]]", link= "Latakia offensive (2015-present)#Jabal Krouja", label_size=0},
{lat= 35.768, long= 36.117, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tell Al Ghazal]]", link= "Latakia offensive (2015-present)#Tell Al Ghazal", label_size=0},
{lat= 35.776, long= 36.108, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Jabal Qamou]]", link= "Latakia offensive (2015-present)#Jabal Qamou", label_size=0},
{lat= 35.789, long= 36.1115, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Jabal Abu Ali]]", label_size=0},
{lat= 34.9146, long= 38.785, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tulul'-el'-Kuriyat]]", label_size=0},
{lat= 34.914, long= 38.7309, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tulul'-el'-Mukhtafiya]]", label_size=0},
{lat= 35.7809, long= 39.266, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Rujm Harun Qarun]]", label_size=0},
{lat= 35.784, long= 39.304, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tall al Murud]]", label_size=0},
{lat= 35.7813, long= 39.3145, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tall al Jibli]]", label_size=0},
{lat= 35.7537, long= 39.259, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tall Milash]]", label_size=0},
{lat= 35.652, long= 39.472, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Ar Rujum]]", label_size=0},
{lat= 35.604, long= 39.4337, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tall Tarib]]", label_size=0},
{lat= 35.6124, long= 39.5346, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tall Turaib]]", label_size=0},
{lat= 35.469, long= 39.6112, mark= m.gov_hill, marksize=9, label= "[[Jabal al-Fusayyat]]", label_size=0},
{lat= 35.498, long= 39.4457, mark= m.gov_hill, marksize=9, label= "[[Jabal Hamad Qubaybah]]", label_size=0},
{lat= 35.2447, long= 39.2847, mark= m.gov_hill, marksize=9, label= "[[Rujm al Hajanah]]", label_size=0},
{lat= 35.263, long= 39.2859, mark= m.gov_hill, marksize=9, label= "[[Jabal Dabbah]]", label_size=0},
{lat= 35.2129, long= 39.25, mark= "BSicon STRrf red.svg", marksize=9, label= "[[Dam]]", label_size=0},
{lat= 32.744, long= 37.276, mark= m.gov_hill, marksize=8, label= "[[Tall ad-Dab'a]]", label_size=0},
{lat= 32.725, long= 37.2903, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tall ad-Dbei'a]]", label_size=0},
{lat= 34.7417, long= 38.825, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Rujm al-Sabun]]", label_size=0},
{lat= 34.747, long= 38.865, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tutul al Milh]]", label_size=0},
{lat= 34.7746, long= 38.9058, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Duhur Rujm al Qunn]]", label_size=0},
{lat= 34.8128, long= 38.867, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tall Abū Qullah]]", label_size=0},
{lat= 34.9118, long= 39.045, mark= m.gov_hill, marksize=9, label= "[[Jabal ad Dahik ash Sharqi]]", label_size=0},
{lat= 34.896, long= 39.22, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Talat el Krad]]", label_size=0},
{lat= 35.3403, long= 37.9104, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tal Mazrour]]", label_size=0},
{lat= 35.315, long= 38.0147, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Dahr Qutnah]]", label_size=0},
{lat= 35.104, long= 37.995, mark= m.gov_hill, marksize=9, label= "[[Tall Hisayyah]]", label_size=0},
{lat= 35.2515, long= 38.1205, mark= m.gov_hill, marksize=9, label= "[[Jabal Sawwanat ‘Amshat Raddah]]", label_size=0},
{lat= 35.1029, long= 37.967, mark= m.gov_hill, marksize=9, label= "[[Jabal Sawwanat Hisayyah]]", label_size=0},
{lat= 35.1227, long= 38.0889, mark= m.gov_hill, marksize=9, label= "[[Mount Fasidah]]", label_size=0},
{lat= 35.217, long= 37.9378, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Fayj Hisyah]]", label_size=0},
{lat= 35.248, long= 37.9709, mark= m.gov_hill, marksize=9, label= "[[Jabal Harekba]]", label_size=0},
{lat= 35.317, long= 38.751, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tall al Asfar]]", label_size=0},
{lat= 35.2827, long= 38.705, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Dahr al Mamlahah]]", label_size=0},
{lat= 34.919, long= 37.919, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Rujm Hijanah]]", label_size=0},
{lat= 35.269, long= 38.713, mark= m.gov_hill, marksize=9, label= "[[Jabal Rujm al Mamlahah]]", label_size=0},
{lat= 35.1757, long= 38.077, mark= m.gov_hill, marksize=9, label= "[[Mount Sawwanat al-Qusayr]]", label_size=0},
{lat= 35.0856, long= 38.121, mark= m.gov_hill, marksize=9, label= "[[Jabal Sawwanat Fasidah]]", label_size=0},
{lat= 35.2804, long= 38.537, mark= m.gov_hill, marksize=9, label= "[[Jabal ad Dayla‘]]", label_size=0},
{lat= 34.3428, long= 39.719, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Ţal‘at Umm ad Darūb]]", label_size=0},
{lat= 35.174, long= 37.943, mark= m.gov_hill, marksize=9, label= "[[Jabal Ruwaq Hissayah]]", label_size=0},
{lat= 34.246, long= 36.6936, mark= m.gov_hill, marksize=9, label= "[[Jabal Mosul]]", label_size=0},
{lat= 35.0839, long= 38.288, mark= m.gov_hill, marksize=9, label= "[[Jabal Sawwanat Tuwaynan]]", label_size=0},
{lat= 35.053, long= 38.4679, mark= m.gov_hill, marksize=9, label= "[[Jabal Sawwanat Qadim]]", label_size=0},
{lat= 34.7148, long= 38.3718, mark= m.gov_hill, marksize=9, label= "[[Jabal as Sath]]", label_size=0},
{lat= 34.9157, long= 38.516, mark= m.gov_hill, marksize=9, label= "[[Jabal Hawīyat ar Ra’s]]", label_size=0},
{lat= 34.9056, long= 37.6803, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tall al Qirá]]", label_size=0},
{lat= 34.757, long= 37.6426, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tulūl al ‘Awābidah]]", label_size=0},
{lat= 35.318, long= 39.0989, mark= m.gov_hill, marksize=9, label= "[[Jabal Sab]]", label_size=0},
{lat= 35.3009, long= 39.167, mark= m.gov_hill, marksize=9, label= "[[Jabal Sibā‘ī]]", label_size=0},
{lat= 35.2907, long= 39.194, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tall Dabbah]]", label_size=0},
{lat= 35.2168, long= 39.249, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Rujm Kharrubah]]", label_size=0},
{lat= 35.1867, long= 39.247, mark= m.gov_hill, marksize=9, label= "[[Khashm al Baghi]]", label_size=0},
{lat= 35.069, long= 38.756, mark= m.gov_hill, marksize=9, label= "[[Mount Munayshir]]", label_size=0},
{lat= 35.0317, long= 38.7017, mark= m.gov_hill, marksize=9, label= "[[Jabal Qal‘at Nawwār]]", label_size=0},
{lat= 35.0468, long= 38.649, mark= m.gov_hill, marksize=9, label= "[[Jabal Qal‘at Muqaybirah]]", label_size=0},
{lat= 35.0527, long= 38.549, mark= m.gov_hill, marksize=9, label= "[[Jabal Rajm Asfouriya]]", label_size=0},
{lat= 35.099, long= 39.0169, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tulul as Suq]]", label_size=0},
{lat= 34.735, long= 37.4309, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Rujm Umm Maour]]", label_size=0},
{lat= 35.4635, long= 39.342, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tall al-Abd]]", label_size=0},
{lat= 35.268, long= 39.6505, mark= m.gov_hill, marksize=9, label= "[[Jabal Adimah]]", label_size=0},
{lat= 35.3214, long= 39.533, mark= m.gov_hill, marksize=9, label= "[[Jabal Nazirat al Bishri]]", label_size=0},
{lat= 35.259, long= 39.647, mark= m.gov_hill, marksize=9, label= "[[Jabal Nirman]]", label_size=0},
{lat= 35.0915, long= 39.436, mark= m.gov_hill, marksize=9, label= "[[Tar ad Didi]]", label_size=0},
{lat= 35.107, long= 39.642, mark= m.gov_hill, marksize=9, label= "[[Rujm Ghallab]]", label_size=0},
{lat= 35.319, long= 39.978, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tar as Sirra]]", label_size=0},
{lat= 35.3645, long=40.0818, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tall Rawad]]", label_size=0},
{lat= 35.409, long=39.8705, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tall al ‘Uqayşīyah]]", label_size=0},
{lat= 35.366, long=39.887, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Rujm aţ Ţabb]]", label_size=0},
{lat= 34.784, long= 37.397, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tel Shandakhiyah]]", label_size=0},
{lat= 35.5215, long= 39.8669, mark= m.gov_hill, marksize=9, label= "[[Salim mountain range]]", label_size=0},
{lat= 34.8157, long= 37.3517, mark= m.gov_hill, marksize=9, label= "[[Jabal Muzaybil]]", label_size=0},
{lat= 35.625, long= 39.994, mark= m.SDF_hill, marksize=9, label= "[[Batin al Bazikh mountain]]", label_size=0},
{lat= 35.678, long= 39.9468, mark= m.SDF_hill, marksize=9, label= "[[Jabal as-Samman]]", label_size=0},
{lat= 35.6827, long= 39.778, mark= m.gov_hill, marksize=10, label= "[[Kulayb Hammah plateau]]", label_size=0},
{lat= 33.0708, long= 37.662, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tall Najjar]]", label_size=0},
{lat= 35.2117, long= 40.189, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Umm Qaddamah]]", label_size=0},
{lat= 35.1724, long= 40.2508, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Ard Hamirah]]", label_size=0},
{lat= 33.331, long= 35.934, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tal Dhib'at]]", label_size=0},
{lat= 33.3235, long= 35.947, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tal Maqtoul]]", label_size=0},
{lat= 35.2535, long= 37.7939, mark= m.gov_hill, marksize=9, label= "[[Jabal Tanāhij]]", label_size=0},
{lat= 33.3078, long= 35.857, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tal Bardayah]]", label_size=0},
{lat= 35.4057, long= 36.924, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Umm Khuzaym]]", label_size=0},
{lat= 34.467, long= 40.8647, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tall Salassé]]", label_size=0},
{lat= 34.7708, long= 40.5857, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tall Milḩim]]", label_size=0},
{lat= 34.8656, long= 40.5316, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tal Al-Ghufran]]", label_size=0},
{lat= 35.3389, long= 37.0912, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tell al-Muhasir]]", label_size=0},
{lat= 34.029, long= 39.9329, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tall ad Damlūq]]", label_size=0},
{lat= 35.357, long= 37.075, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tell Qasr Al-Shawi]]", label_size=0},
{lat= 33.3608, long= 36.016, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Al-Teen]]", label_size=0},
{lat= 35.366, long= 38.407, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tal Khazan]]", label_size=0},
{lat= 35.6046, long= 38.4568, mark= m.gov_hill, marksize=9, label= "[[Jabal ‘Ubaysan]]", label_size=0},
{lat= 33.327, long= 35.9605, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Taloul Barda’ya]]", label_size=0},
{lat= 34.589, long= 40.797, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tall al Khinzir]]", label_size=0},
{lat= 34.6167, long= 40.8012, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tall Bani]]", label_size=0},
{lat= 34.6556, long= 40.756, mark= m.gov_hill, marksize=8, label= "[[Jabal an Nusuriyah]]", label_size=0},
{lat= 33.3209, long= 35.966, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tall Shihab]]", label_size=0},
{lat= 35.4204, long= 37.0915, mark= m.gov_hill, marksize=9, label= "[[Jabal Huwaysah]]", label_size=0},
{lat= 35.3907, long= 37.1538, mark= m.gov_hill, marksize=8, label= "[[Jabal Mudawr]]", label_size=0},
{lat= 35.4, long= 37.0828, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tal Huwaysah]]", label_size=0},
{lat= 35.4, long= 36.987, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tal Balil]]", label_size=0},
{lat= 35.437, long= 37.023, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tell Boulus]]", label_size=0},
{lat= 33.3218, long= 35.973, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tal Madiwar]]", label_size=0},
{lat= 33.3078, long= 36.002, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tal Al-Bayda]]", label_size=0},
{lat= 33.3017, long= 35.986, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tal Zayat]]", label_size=0},
{lat= 33.316, long= 35.9949, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tal Al-Ahmar, near mughar al meir|Tal Al-Ahmar]]", label_size=0},
{lat= 33.3168, long= 35.986, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tal Al-Khazzan]]", label_size=0},
{lat= 35.7649, long= 37.4519, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tell Khanasir]]", label_size=0},
{lat= 33.2945, long= 35.9938, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tal Al-Muntar]]", label_size=0},
{lat= 35.4157, long= 36.8828, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tal Al Ward]]", label_size=0},
{lat= 35.3713, long= 36.822, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tell Zaatar]]", label_size=0},
{lat= 35.4614, long= 36.856, mark= m.opp_hill, marksize=7, label= "[[Tell Jadu`iyah]]", label_size=0},
{lat= 35.5467, long= 36.9559, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tal um Rajm]]", label_size=0},
{lat= 35.449, long= 37.0102, mark= m.gov_hill, marksize=9, label= "[[Jebel al-Kafi]]", label_size=0},
{lat= 35.5228, long= 37.117, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tall Abu al-Alaj]]", label_size=0},
{lat= 36.0024, long= 37.247, mark= m.gov_hill, marksize=9, label= "[[Jabal ‘Ali Turk]]", label_size=0},
{lat= 35.952, long= 37.2067, mark= m.gov_hill, marksize=9, label= "[[Jabal al-Mudawwar]]", label_size=0},
{lat= 35.3026, long= 37.3069, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tall Mutilat]]", label_size=0},
{lat= 35.2658, long= 37.294, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tal Mushayrifah]]", label_size=0},
{lat= 35.9005, long= 37.137, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tall Abu Ruwayl al Sharqi]]", label_size=0},
{lat= 35.8719, long= 37.186, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tell Shahid]]", label_size=0},
{lat= 35.2556, long= 37.2605, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Rasm ad Dahl]]", label_size=0},
{lat= 35.249, long= 37.245, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tall Tawilah]]", label_size=0},
{lat= 35.765, long= 36.9607, mark= m.gov_hill, marksize=8, label= "[[Jabal Ţuwayyil]]", label_size=0},
{lat= 35.8838, long= 37.0078, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tal Ruwaydah]]", label_size=0},
{lat= 35.2926, long= 37.239, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tall Ma'saran]]", label_size=0},
{lat= 35.59, long= 37.1657, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tell Abu Drikha]]", label_size=0},
{lat= 33.3024, long= 35.9716, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tal Marwan]]", label_size=0},
{lat= 35.412, long= 37.2129, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tell Zaghbaq]]", label_size=0},
{lat= 32.559, long= 37.148, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tal Hardiyah]]", label_size=0},
{lat= 33.2159, long= 37.5035, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Julayghim]]", label_size=0},
{lat= 36.427, long= 38.015, mark= m.SDF_hill, marksize=9, label= "[[Umm al-Saraj Mountain]]", label_size=0},
{lat= 36.4, long= 38.112, mark= m.SDF_hill, marksize=9, label= "[[Al Qulayb mountain]]", label_size=0},
{lat= 36.365, long= 37.99, mark= m.SDF_hill, marksize=9, label= "[[Umm al-Shajar Mountain]]", label_size=0},
{lat= 35.583, long= 40.2337, mark= m.SDF_hill, marksize=7, label= "[[Hujayf az Zarrab]]", label_size=0},
{lat= 35.5713, long= 40.214, mark= m.SDF_hill, marksize=9, label= "[[Jabal Hujayfat ash-Shamali/East Aljehev mountain]]", label_size=0},
{lat= 35.528, long= 40.1849, mark= m.SDF_hill, marksize=9, label= "[[Hufayjat al-Janubi/West Aljehev mountain]]", label_size=0},
{lat= 35.6637, long= 40.188, mark= m.SDF_hill, marksize=9, label= "[[Jabal az-Zirab]]", label_size=0},
{lat= 35.9114, long= 40.8703, mark= m.SDF_hill, marksize=7, label= "[[Tell Fadghami]]", label_size=0},
{lat= 35.4506, long= 40.2956, mark= m.SDF_hill, marksize=8, label= "[[Tall Masqarat Qalsh]]", label_size=0},
{lat= 34.916, long= 37.95, mark= m.gov_hill, marksize=10, label= "[[Jabal Sha'er]]", label_size=0},
{lat= 35.671, long= 36.196, mark= m.gov_hill, marksize=8, label= "[[Kat al Ghadar]]", label_size=0},
{lat= 36.0638, long= 37.548, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Hawarat Jabbul hill]]", label_size=0},
{lat= 36.0014, long= 37.915, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tall Faddah(Silver Hill)]]", label_size=0},
{lat= 36.5205, long= 36.8528, mark= m.Trk_hill, marksize=7, label= "[[Taweel hill (385m)]]", label_size=0},
{lat= 36.008, long= 37.005, mark= m.opp_hill, marksize=9, label= "[[Jabal Al-Eis]]", label_size=0},
{lat= 36.002, long= 36.985, mark= m.opp_hill, marksize=7, label= "[[Tell al-Maqla']]", label_size=0},
{lat= 36.3306, long= 36.8686, mark= m.Trk_hill, marksize=9, label= "[[Simeon mountains summit]]", label_size=0},
{lat= 36.3214, long= 36.9568, mark= m.SDF_hill, marksize=9, label= "[[Bashmara mountain]]", label_size=0},
{lat= 36.4475, long= 37.0686, mark= m.SDF_hill, marksize=7, label= "[[Al Malik hill]]", label_size=0},
{lat= 36.4147, long= 37.0708, mark= m.SDF_hill, marksize=7, label= "[[Kafr Naya hill]]", label_size=0},
{lat= 36.501, long= 37.053, mark= m.SDF_hill, marksize=7, label= "[[Karmin hill]]", label_size=0},
{lat= 36.5478, long= 36.8844, mark= m.SDF_hill, marksize=9, label= "[[Qara mountain]]", label_size=0},
{lat= 36.5467, long= 36.951, mark= m.Trk_hill, marksize=9, label= "[[Shawarghat mountain]]", label_size=0},
{lat= 36.619, long= 36.986, mark= m.Trk_hill, marksize=7, label= "[[Bafliyun mountain]]", label_size=0},
{lat= 36.6704, long= 37.0248, mark= m.opp_hill, marksize=9, label= "[[Sakarkaya mountain]]", label_size=0},
{lat= 36.7942, long= 36.8078, mark= m.opp_hill, marksize=9, label= "[[Domrik mountain]]", label_size=0},
{lat= 36.7858, long= 36.7667, mark= m.Trk_hill, marksize=9, label= "[[Kutshuk Dar mountain]]", label_size=0},
{lat= 36.753, long= 36.6292, mark= m.opp_hill, marksize=9, label= "[[Qarah Baba mountain]]", label_size=0},
{lat= 36.42, long= 37.981, mark= m.SDF_hill, marksize=8, label= "[[Aqra mountains]]", label_size=0},
{lat= 36.452, long= 37.825, mark= m.SDF_hill, marksize=8, label= "[[Amyal mountain]]", label_size=0},
{lat= 35.9435, long= 37.165, mark= m.gov_hill, marksize=8, label= "[[Jabal al-Arba'in]]", label_size=0},
{lat= 35.718, long= 36.255, mark= m.gov_hill, marksize=8, label= "[[Jabal Katf]]", label_size=0},
{lat= 35.708, long= 36.069, mark= m.gov_hill, marksize=8, label= "[[Burj Al-Qasab]]", link= "Latakia offensive (2015-present)#Burj Al-Qasab", label_size=0},
{lat= 36.4724, long= 37.6747, mark= m.SDF_hill, marksize=8, label= "[[Qazalat mountain (535m)]]", label_size=0},
{lat= 36.4816, long= 37.6381, mark= m.gov_hill, marksize=9, label= "[[Bughaz mountain (535m)]]", label_size=0},
{lat= 36.326, long= 38.145, mark= m.SDF_hill, marksize=9, label= "[[Ash Shash mountain]]", label_size=0},
{lat= 36.365, long= 38.105, mark= m.SDF_hill, marksize=9, label= "[[Ad Dubb mountain]]", label_size=0},
{lat= 36.356, long= 38.173, mark= m.SDF_hill, marksize=9, label= "[[Khalid Mountain]]", label_size=0},
{lat= 36.088, long= 37.094, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tell Al-Huwayz]]", label_size=0},
{lat= 36.391, long= 37.5858, mark= m.opp_hill, marksize=7, label= "[[al-Krum hills]]", label_size=0},
{lat= 36.369, long= 37.6048, mark= m.opp_hill, marksize=7, label= "[[Hill 500]]", label_size=0},
{lat= 36.4247, long= 37.354, mark= m.opp_hill, marksize=7, label= "[[Ablah Quarries]]", label_size=0},
{lat= 36.4006, long= 37.4501, mark= m.opp_hill, marksize=7, label= "[[Tall Tawilah]]", label_size=0},
{lat= 36.396, long= 37.538, mark= m.opp_hill, marksize=7, label= "[[Tall Butnan]]", label_size=0},
{lat= 36.4312, long= 37.517, mark= m.opp_hill, marksize=9, label= "[[Jabal Dair]]", label_size=0},
{lat= 36.2472, long= 37.8673, mark= m.gov_hill, marksize=9, label= "[[Western Salma mountain(515m)]]", label_size=0},
{lat= 36.21, long= 37.927, mark= m.gov_hill, marksize=9, label= "[[Eastern Salma mountain(510m]]", label_size=0},	
{lat= 35.749, long= 36.392, mark= m.opp_hill, marksize=7, label= "[[Tall Hamakah]]", link= "Al-Ghab offensive (July–August 2015)#Tal Hamka", label_size=0},
{lat= 35.814, long= 36.644, mark= m.opp_hill, marksize=7, label= "[[Tell Maartabi]]", label_size=0},
{lat= 34.1849, long= 37.9924, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tel Sawwanah]]", label_size=0},
{lat= 34.452, long= 38.482, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tulul Halush]]", label_size=0},
{lat= 34.4839, long= 38.61, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tulaylat ad Dab`ah]]", label_size=0},
{lat= 35.538, long= 38.358, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Dahr An Nabaj]]", label_size=0},
{lat= 33.8102, long= 39.458, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Turaq al Kammūnāt]]", label_size=0},
{lat= 33.502, long= 38.701, mark= m.opp_hill, marksize=9, label= "[[Jabal at Tanf]]", label_size=0},
{lat= 34.6939, long= 37.437, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tall Manoukh]]", label_size=0},
{lat= 34.233, long= 37.117, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tulul as Sud]]", label_size=0},
{lat= 34.578, long= 38.217, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tall Halawah]]", label_size=0},
{lat= 34.327, long= 37.233, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tal Al-Kharoubah]]", label_size=0},
{lat= 34.548, long= 38.25, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Jabal Muntar]]", label_size=0},
{lat= 34.4901, long= 38.185, mark= m.gov_hill, marksize=9, label= "[[Jabal Hayyal]]", link= "Palmyra offensive (2017)#Amiriya etc", label_size=0},
{lat= 34.45, long= 38.204, mark= m.gov_hill, marksize=9, label= "[[Jabal Hayyan]]", label_size=0},
{lat= 34.559, long= 37.7009, mark= m.gov_hill, marksize=9, label= "[[Jabal Tiyas]]", label_size=0},
{lat= 34.842, long= 38.729, mark= m.gov_hill, marksize=9, label= "[[Mount Rukbat al-Mizraq]]", label_size=0},
{lat= 34.605, long= 38.338, mark= m.gov_hill, marksize=9, label= "[[Jabal Al-Amriyah]]", label_size=0},
{lat= 34.567, long= 38.209, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tall Mattar]]", label_size=0},
{lat= 34.142, long= 37.002, mark= m.gov_hill, marksize=9, label= "[[Jabal Mahin]]", link= "Homs offensive (November–December 2015)#Jabal Mahin", label_size=0},
{lat= 34.224, long= 37.162, mark= m.gov_hill, marksize=9, label= "[[Jabal Hazm Al Abyad]]", label_size=0},
{lat= 34.332, long= 37.129, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tel Um Kadom]]", link= "Homs offensive (November 2015)#Tel Um Kadom", label_size=0},
{lat= 34.851, long= 36.6764, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tall Jaburin]]", label_size=0},
{lat= 34.183, long= 38.1, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Rujm at Tays]]", label_size=0},
{lat= 34.224, long= 38.302, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tall al Fira‘i]]", label_size=0},
{lat= 34.839, long= 38.626, mark= m.gov_hill, marksize=9, label= "[[Jabal Al Stih]]", label_size=0},
{lat= 34.228, long= 37.697, mark= m.gov_hill, marksize=9, label= "[[Jabal Zuqaq Khalayil]]", label_size=0},
{lat= 34.195, long= 37.184, mark= m.gov_hill, marksize=9, label= "[[Jabal Hazm al Gharbiyat]]", link= "Homs offensive (November–December 2015)#Jabal Hazm al Gharbiyat", label_size=0},
{lat= 34.017, long= 37.06, mark= m.gov_hill, marksize=9, label= "[[Jabal Maksar Samr/Nimr]]", link= "Homs offensive (November–December 2015)#Jabal Maksar as Samr", label_size=0},
{lat= 34.156, long= 37.189, mark= m.gov_hill, marksize=9, label= "[[Jabal Muzaybilah]]", link= "Homs offensive (November–December 2015)#Jabal Muzaybilah", label_size=0},
{lat= 34.084, long= 37.128, mark= m.gov_hill, marksize=9, label= "[[Jabal Ru'us at Tiwal]]", link= "#Jabal Ru'us at Tiwal", label_size=0},
{lat= 34.033, long= 37.083, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Thaniyat Rushayd]]", link= "#Thaniyat Rushayd", label_size=0},
{lat= 33.917, long= 37.9, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Rujm ash Sharqi]]", label_size=0},
{lat= 33.933, long= 37.933, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tall `Abid]]", label_size=0},
{lat= 33.95, long= 37.817, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Rujm Manque]]", label_size=0},
{lat= 33.951, long= 37.894, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tall al Wutayd]]", label_size=0},
{lat= 33.891, long= 37.907, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tulul as Sawt]]", label_size=0},
{lat= 34.569, long= 39.027, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tulul al Hayl]]", label_size=0},
{lat= 34.072, long= 37.937, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Rujm Sabah]]", label_size=0},
{lat= 34.143, long= 37.8389, mark= m.gov_hill, marksize=10, label= "[[Mount Suwanet al-Hamra]]", label_size=0},
{lat= 34.275, long= 37.308, mark= m.gov_hill, marksize=9, label= "[[Jabal Sharrifah]]", label_size=0},
{lat= 34.6768, long= 38.338, mark= m.gov_hill, marksize=9, label= "[[Mountain ridge]]", label_size=0},
{lat= 33.904, long= 38.326, mark= m.gov_hill, marksize=10, label= "[[Jabal Furū‘ Ţārāt al ‘Alb]]", label_size=0},
{lat= 34.704, long= 38.1016, mark= m.gov_hill, marksize=9, label= "[[Abyad mountains]]", label_size=0},
{lat= 34.689, long= 38.416, mark= m.gov_hill, marksize=9, label= "[[Jabal Mustadira]]", label_size=0},
{lat= 34.6701, long= 38.396, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Dahr al Muhassah]]", label_size=0},
{lat= 34.5378, long= 38.4367, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tall al-Talila]]", label_size=0},
{lat= 34.609, long= 38.2906, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Muhammad Ibn `Ali]]", label_size=0},
{lat= 34.714, long= 38.373, mark= m.gov_hill, marksize=9, label= "[[Jabal al-Qattar]]", label_size=0},
{lat= 34.714, long= 38.308, mark= m.gov_hill, marksize=9, label= "[[Jabal As Safra]]", label_size=0},
{lat= 34.7106, long= 38.6718, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[ar Ramamin Hill]]", label_size=0},
{lat= 34.79, long= 38.655, mark= m.gov_hill, marksize=10, label= "[[Jabal al Qulaylat]]", label_size=0},
{lat= 34.729, long= 38.427, mark= m.gov_hill, marksize=9, label= "[[Jabal 'Ubayrah]]", label_size=0},
{lat= 34.774, long= 38.463, mark= m.gov_hill, marksize=9, label= "[[Jabal Qal‘at Muzabbad]]", label_size=0},
{lat= 34.662, long= 38.096, mark= m.gov_hill, marksize=9, label= "[[Jabal al Humrah/Jabal Humrat]]", label_size=0},
{lat= 34.726, long= 38.025, mark= m.gov_hill, marksize=9, label= "[[Mount Mazrur]]", label_size=0},
{lat= 34.7303, long= 37.947, mark= m.gov_hill, marksize=9, label= "[[Mount Ad-Dalil]]", label_size=0},
{lat= 34.533, long= 38.231, mark= m.gov_hill, marksize=9, label= "[[Jabal Qusour]]", label_size=0},
{lat= 34.003, long= 38.693, mark= m.gov_hill, marksize=9, label= "[[Jabal al-Ghurab]]", label_size=0},
{lat= 34.366, long= 38.833, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Bir al Jafeef]]", label_size=0},
{lat= 33.783, long= 37.9, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Rujm Ma`mur]]", label_size=0},
{lat= 34.585, long= 38.3, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tal Sukri]]", label_size=0},
{lat= 35.8623, long= 39.831, mark= m.SDF_hill, marksize=9, label= "[[Jamra Jerdîyé mountain (341m)]]", label_size=0},
{lat= 36.331, long= 39.373, mark= m.SDF_hill, marksize=9, label= "[[Alaba Mountain]]", label_size=0},
{lat= 35.9279, long= 39.269, mark= m.SDF_hill, marksize=9, label= "[[Jabal Minkhar Gharbi]]", label_size=0},
{lat= 35.9124, long= 39.357, mark= m.SDF_hill, marksize=9, label= "[[Jabal Minkar Sharqi]]", label_size=0},
{lat= 35.187, long= 37.548, mark= m.gov_hill, marksize=9, label= "[[Jabal Maksar]]", label_size=0},
{lat= 35.21, long= 36.799, mark= m.gov_hill, marksize=9, label= "[[Jabal Kafraa]]", link= "Jabal Kafraa", label_size=0},
{lat= 34.273, long= 36.953, mark= m.gov_hill, marksize=9, label= "[[Jabal Al-Hazzm]]", label_size=0},
{lat= 34.527, long= 37.468, mark= m.gov_hill, marksize=9, label= "[[Jabal Sharifah]]", label_size=0},
{lat= 34.877, long= 38.844, mark= m.gov_hill, marksize=9, label= "[[Jabal Tantur]]", label_size=0},
{lat= 35.6824, long= 37.624, mark= m.gov_hill, marksize=9, label= "[[Tuwayhinah mountain]]", label_size=0},
{lat= 36.301, long= 37.012, mark= m.SDF_hill, marksize=9, label= "[[Jabal Laylun/Girê Mişka]]", label_size=0},
{lat= 36.5306, long= 37.7328, mark= m.SDF_hill, marksize=9, label= "[[Yilanli mountain (545m)]]", label_size=0},
{lat= 36.461, long= 38.205, mark= m.SDF_hill, marksize=9, label= "[[Bachar mountain]]", label_size=0},				
{lat= 36.448, long= 38.212, mark= m.SDF_hill, marksize=9, label= "[[Bashishar mountain]]", label_size=0},
{lat= 36.5522, long= 37.7592, mark= m.SDF_hill, marksize=9, label= "[[Sayyadah mountain (573m)]]", label_size=0},
{lat= 36.3722, long= 37.4176, mark= m.Trk_hill, marksize=9, label= "[[Sha'ale mountain (560m)]]", label_size=0},
{lat= 36.7297, long= 36.785, mark= m.Trk_hill, marksize=7, label= "[[Jubayli mountain]]", label_size=0},
{lat= 36.6595, long= 36.789, mark= m.Trk_hill, marksize=9, label= "[[al-Jabaliyyah Summit]]", label_size=0},
{lat= 36.7165, long= 36.7738, mark= m.Trk_hill, marksize=7, label= "[[Shaykh Muhammad mountain (870m)]]", label_size=0},
{lat= 36.4954, long= 36.7052, mark= m.Trk_hill, marksize=9, label= "[[Khaltanli mountain (805m)]]", label_size=0},
{lat= 36.3596, long= 37.334, mark= m.gov_hill, marksize=9, label= "[[Jubah mountain (555m)]]", label_size=0},
{lat= 34.217, long= 37.553, mark= m.gov_hill, marksize=9, label= "[[Jabal al Baridah]]", label_size=0},
{lat= 34.187, long= 37.671, mark= m.gov_hill, marksize=9, label= "[[Jabal Busayri]]", label_size=0},
{lat= 34.025, long= 37.46, mark= m.gov_hill, marksize=9, label= "[[Jabal Tunb ‘Adah]]", label_size=0},
{lat= 33.94, long= 37.353, mark= m.gov_hill, marksize=9, label= "[[Jabal Abu Dali]]", label_size=0},
{lat= 34.65, long= 38.251, mark= m.gov_hill, marksize=9, label= "[[Jabal Marbat al Hassan]]", label_size=0},
{lat= 34.5949, long= 38.244, mark= m.gov_hill, marksize=9, label= "[[Jabal Al-Tar]]", link= "Palmyra offensive (2017)#Amiriya etc", label_size=0},
{lat= 34.5823, long= 38.2657, mark= m.gov_hill, marksize=9, label= "[[Jabal al-Asafir]]", label_size=0},
{lat= 34.671, long= 38.034, mark= m.gov_hill, marksize=9, label= "[[Jabal al Jazal]]", label_size=0},
{lat= 34.274, long= 37.186, mark= m.gov_hill, marksize=9, label= "[[Jabal ar Rumayli]]", label_size=0},
{lat= 34.293, long= 37.244, mark= m.gov_hill, marksize=9, label= "[[Jabal Muntar Rumayli]]", label_size=0},
{lat= 34.25, long= 37.3, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tall Dakari]]", label_size=0},
{lat= 34.25, long= 37.133, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Rujm al Qa`dah]]", label_size=0},
{lat= 34.237, long= 37.216, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tall Ibn `Uthman]]", label_size=0},
{lat= 34.2, long= 37.233, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tall Wadi al `Ayn]]", label_size=0},
{lat= 34.652, long= 37.7437, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tulul al-Milha]]", label_size=0},
{lat= 34.249, long= 38.0, mark= m.gov_hill, marksize=9, label= "[[Jabal Al Abtar]]", label_size=0},
{lat= 34.363, long= 38.05, mark= m.gov_hill, marksize=9, label= "[[Jabal Al Khan]]", label_size=0},
{lat= 34.638, long= 38.307, mark= m.gov_hill, marksize=9, label= "[[Jabal al Mazar]]", label_size=0},
{lat= 34.618, long= 38.2224, mark= m.gov_hill, marksize=9, label= "[[Antar Mountain]]", label_size=0},
{lat= 34.777, long= 37.257, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Al-Allam Al-Sharqi]]", label_size=0},
{lat= 34.7323, long= 37.2058, mark= m.gov_hill, marksize=10, label= "[[Mount Ash Shumariya]]", label_size=0},
{lat= 34.011, long= 38.043, mark= m.gov_hill, marksize=9, label= "[[Jabal al-Adah]]", label_size=0},
{lat= 34.285, long= 37.577, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tulul al Khaddariyah]]", label_size=0},
{lat= 34.733, long= 37.787, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Qarat al Ariḑah]]", label_size=0},
{lat= 34.734, long= 37.901, mark= m.gov_hill, marksize=9, label= "[[Jabal al Hayt]]", label_size=0},
{lat= 34.783, long= 37.85, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Dahr Qa’ir]]", label_size=0},
{lat= 34.781, long= 37.876, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Qarat al Baqq]]", label_size=0},
{lat= 34.804, long= 37.926, mark= m.gov_hill, marksize=9, label= "[[Jabal al Madabe]]", label_size=0},
{lat= 34.875, long= 37.944, mark= m.gov_hill, marksize=9, label= "[[Jabal Mas‘adah]]", label_size=0},
{lat= 34.725, long= 37.918, mark= m.gov_hill, marksize=9, label= "[[Jabal al Jidma]]", label_size=0},
{lat= 34.447, long= 37.341, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tulul al Faras]]", label_size=0},
{lat= 34.405, long= 37.388, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tulul ad Daylī]]", label_size=0},
{lat= 34.594, long= 37.7189, mark= m.gov_hill, marksize=9, label= "[[Tulul at Tiyas]]", label_size=0},
{lat= 34.5727, long= 37.7219, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tar an Nakhlah]]", label_size=0},
{lat= 36.758, long= 41.238, mark= m.SDF_hill, marksize=7, label= "[[Tell Bardah]]", label_size=0},
{lat= 36.507, long= 40.455, mark= m.SDF_hill, marksize=7, label= "[[Tell Mabtuh Sharqi]]", label_size=0},
{lat= 36.616, long= 39.85, mark= m.SDF_hill, marksize=7, label= "[[Tell Tawkal]]", label_size=0},
{lat= 35.4947, long= 38.5747, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tal Rajm al Amalah]]", label_size=0},
{lat= 36.3245, long= 38.989, mark= m.SDF_hill, marksize=7, label= "[[Tall al Mafashsh]]", label_size=0},
{lat= 36.319, long= 39.004, mark= m.SDF_hill, marksize=7, label= "[[Tell Shahin]]", label_size=0},
{lat= 36.218, long= 39.074, mark= m.SDF_hill, marksize=7, label= "[[Tel Shaykh al Hulw]]", label_size=0},
{lat= 35.889, long= 39.233, mark= m.SDF_hill, marksize=7, label= "[[Tal Fatisah]]", label_size=0},
{lat= 36.327, long= 39.0502, mark= m.SDF_hill, marksize=7, label= "[[Tell Sheikh Hasan]]", label_size=0},
{lat= 36.657, long= 39.065, mark= m.SDF_hill, marksize=7, label= "[[Tel Daman]]", label_size=0},
{lat= 36.267, long= 38.995, mark= m.SDF_hill, marksize=7, label= "[[Tal Dahmer]]", label_size=0},
{lat= 36.0035, long= 39.0879, mark= m.SDF_hill, marksize=7, label= "[[Tell Mahlas]]", label_size=0},
{lat= 36.377, long= 37.278, mark= m.SDF_hill, marksize=7, label= "[[Tell Qaramel]]", label_size=0},
{lat= 36.254, long= 37.017, mark= m.opp_hill, marksize=9, label= "[[Jabal al Khuraybah]]", label_size=0},
{lat= 36.3139, long= 37.1067, mark= m.opp_hill, marksize=7, label= "[[Tall Musaybin]]", label_size=0},
{lat= 34.846, long= 37.82, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tal Sawwan]]", label_size=0},
{lat= 34.256, long= 37.751, mark= m.gov_hill, marksize=11, label= "[[Jabal Khanizeer]]", label_size=0},
{lat= 35.409, long= 38.097, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Khirbat al-Qusayr]]", label_size=0},
{lat= 34.723, long= 37.7, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Zumlat al Mharr hill]]", label_size=0},
{lat= 35.0828, long= 38.818, mark= m.gov_hill, marksize=9, label= "[[Mount Minshar]]", label_size=0},
{lat= 34.977, long= 38.833, mark= m.gov_hill, marksize=9, label= "[[Jabal ad Dahik]]", label_size=0},
{lat= 34.664, long= 38.2626, mark= m.gov_hill, marksize=9, label= "[[Jabal az Zalkhah]]", label_size=0},
{lat= 34.904, long= 37.748, mark= m.gov_hill, marksize=9, label= "[[Abu Duhur Mountain (1006m)]]", label_size=0},
{lat= 34.858, long= 37.803, mark= m.gov_hill, marksize=9, label= "[[Jabal Sawwanat (943m)]]", label_size=0},
{lat= 34.661, long= 37.4405, mark= m.gov_hill, marksize=9, label= "[[Tilal Tafha Gharbiya]]", label_size=0},
{lat= 34.659, long= 37.488, mark= m.gov_hill, marksize=9, label= "[[Tilal Tafha Sharqi]]", label_size=0},
{lat= 34.665, long= 37.3116, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tall Al-'Alam]]", label_size=0},
{lat= 34.6928, long= 37.486, mark= m.gov_hill, marksize=9, label= "[[Jabal Tafhah]]", label_size=0},
{lat= 34.585, long= 38.226, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Ancient Quarries]]", label_size=0},
{lat= 34.3839, long= 38.286, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Al-Soukarry Quarries]]", label_size=0},
{lat= 34.438, long= 38.125, mark= m.gov_hill, marksize=9, label= "[[Jabal at Tabaqah]]", label_size=0},
{lat= 34.0469, long= 37.998, mark= m.gov_hill, marksize=10, label= "[[al ‘Ulayyānīyah Mountains]]", label_size=0},
{lat= 34.4437, long= 38.098, mark= m.gov_hill, marksize=9, label= "[[Jabal Thaniyat al Ghazw]]", label_size=0},
{lat= 34.395, long= 38.0916, mark= m.gov_hill, marksize=9, label= "[[Jabal San‘iyah]]", label_size=0},
{lat= 34.414, long= 38.0648, mark= m.gov_hill, marksize=9, label= "[[Jabal al Qal`]]", label_size=0},
{lat= 34.3927, long= 38.0113, mark= m.gov_hill, marksize=9, label= "[[Jabal Wa‘riyah]]", label_size=0},
{lat= 34.3814, long= 37.977, mark= m.gov_hill, marksize=9, label= "[[Jabal Tabaq]]", label_size=0},
{lat= 34.3689, long= 37.9302, mark= m.gov_hill, marksize=9, label= "[[Jabal Umm Jurn]]", label_size=0},
{lat= 34.329, long= 37.844, mark= m.gov_hill, marksize=9, label= "[[Jabal an Naqnaqiyah]]", label_size=0},
{lat= 34.298, long= 37.8012, mark= m.gov_hill, marksize=9, label= "[[Jabal Ruwaq]]", label_size=0},
{lat= 34.1737, long= 37.499, mark= m.gov_hill, marksize=9, label= "[[Mount Ghantus]]", label_size=0},
{lat= 34.165, long= 37.4517, mark= m.gov_hill, marksize=9, label= "[[Mount Ghanem]]", label_size=0},
{lat= 34.116, long= 37.4901, mark= m.gov_hill, marksize=9, label= "[[Mount Kuhlah]]", label_size=0},
{lat= 34.118, long= 37.2958, mark= m.gov_hill, marksize=9, label= "[[Mount Qannas]]", label_size=0},
{lat= 34.1526, long= 37.2615, mark= m.gov_hill, marksize=9, label= "[[Ar-Rus Hills]]", label_size=0},
{lat= 34.6317, long= 38.5414, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tulul Talha]]", label_size=0},
{lat= 36.356, long= 37.3439, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Jalal hill]]", label_size=0},
{lat= 34.6735, long= 38.529, mark= m.gov_hill, marksize=9, label= "[[Jabal Tadmuriyah]]", label_size=0},
{lat= 36.287, long= 37.407, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tell al-Madiuna/Suyur al Madyunah]]", label_size=0},
{lat= 36.2823, long= 37.4409, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tal Msharfah]]", label_size=0},
{lat= 36.247, long= 37.402, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tall Barlahin]]", label_size=0},
{lat= 36.317, long= 37.587, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tel Ayashia]]", label_size=0},
{lat= 36.328, long= 37.579, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tel al Hawarah]]", label_size=0},
{lat= 36.056, long= 37.543, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tell Wasta]]", label_size=0},
{lat= 36.114, long= 37.393, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tall Riman]]", label_size=0},
{lat= 36.3408, long= 37.617, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tall Fikhah]]", label_size=0},
{lat= 36.345, long= 37.616, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Hill 500]]", label_size=0},
{lat= 36.2413, long= 37.7823, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Zaaraya burial hill (406m)]]", label_size=0},
{lat= 36.132, long= 37.695, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tell Umm al-Mara]]", label_size=0},
{lat= 36.379, long= 38.249, mark= m.SDF_hill, marksize=7, label= "[[Shaykh Inan]]", label_size=0},
{lat= 36.1022, long= 38.0122, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Shatallah Mountain]]", label_size=0},
{lat= 36.236, long= 38.088, mark= m.SDF_hill, marksize=10, label= "[[Aruda mountain]]", label_size=0},
{lat= 36.56, long= 38.206, mark= m.SDF_hill, marksize=9, label= "[[Brashshar mountain]]", label_size=0},
{lat= 36.616, long= 38.179, mark= m.SDF_hill, marksize=7, label= "[[Tell Hammam]]", label_size=0},
{lat= 36.677, long= 37.961, mark= m.opp_hill, marksize=9, label= "[[Shaqmaqli mountain]]", label_size=0},
{lat= 36.283, long= 37.722, mark= m.gov_hill, marksize=9, label= "[[Jabal Sulaym]]", label_size=0},
{lat= 36.628, long= 37.644, mark= m.opp_hill, marksize=9, label= "[[Nabghah Mountain]]", label_size=0},
{lat= 36.645, long= 37.573, mark= m.opp_hill, marksize=9, label= "[[Qalqum Mountain]]", label_size=0},
{lat= 36.385, long= 37.243, mark= m.SDF_hill, marksize=7, label= "[[Tell Hassadjek]]", label_size=0},
{lat= 36.1649, long= 38.234, mark= m.SDF_hill, marksize=7, label= "[[Al-Jarniyah]]", label_size=0},
{lat= 35.566, long= 38.156, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tall al Ḩabārī]]", label_size=0},
{lat= 36.745, long= 38.013, mark= m.opp_hill, marksize=7, label= "[[Tell Amarnah]]", label_size=0},
{lat= 35.786, long= 36.16, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Jabal ash Shaykh Hasan ar Ra`i]]", label_size=0},
{lat= 36.3646, long= 37.288, mark= m.SDF_hill, marksize=7, label= "[[Tal Hecine]]", label_size=0},
{lat= 36.8667, long= 38.3636, mark= m.SDF_hill, marksize=7, label= "[[Mishtenur Hill]]", label_size=0},
{lat= 35.932, long= 37.077, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tall Banjirah]]", label_size=0},
{lat= 35.928, long= 37.088, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tall Bakkarah]]", label_size=0},
{lat= 36.09, long= 37.106, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tallat al ‘Ajami]]", link= "Aleppo offensive (October–December 2015)#Tallat al ‘Ajami", label_size=0},
{lat= 36.133, long= 37.064, mark= m.opp_hill, marksize=7, label= "[[Taloul Hazmar/Rujm Ubuz]]", link= "Aleppo offensive (October–December 2015)#Tuloul Hazmar", label_size=0},
{lat= 36.902, long= 38.302, mark= m.SDF_hill, marksize=6, label= "[[Tall Shair]]", label_size=0},
{lat= 36.555, long= 38.2608, mark= m.SDF_hill, marksize=6, label= "[[Njam Castle hill]]", label_size=0},
{lat= 36.2259, long= 37.057, mark= m.opp_hill, marksize=6, label= "[[Tell Shuwayhnah]]", label_size=0},
{lat= 36.3967, long= 37.3063, mark= m.SDF_hill, marksize=6, label= "[[Quarry mountain (510m)]]", label_size=0},
{lat= 35.88, long= 38.8323, mark= m.SDF_hill, marksize=9, label= "[[Abu Jabwaya mountain]]", label_size=0},
{lat= 35.8921, long= 38.8955, mark= m.SDF_hill, marksize=9, label= "[[As Sahl mountain]]", label_size=0},
{lat= 35.8928, long= 38.9426, mark= m.SDF_hill, marksize=9, label= "[[Tunturat as Sahl mountain]]", label_size=0},
{lat= 35.8862, long= 38.9798, mark= m.SDF_hill, marksize=9, label= "[[Kassarah mountain]]", label_size=0},
{lat= 35.717, long= 38.416, mark= m.SDF_hill, marksize=7, label= "[[Ḑahr ar Rujūm]]", label_size=0},
{lat= 36.384, long= 40.787, mark= m.SDF_hill, marksize=7, label= "[[Tall adh Dhahab]]", link= "Tall Budayri", label_size=0},
{lat= 36.419, long= 40.665, mark= m.SDF_hill, marksize=7, label= "[[Tall Barud]]", link= "2015 al-Hawl offensive", label_size=0},
{lat= 36.385, long= 40.726, mark= m.SDF_hill, marksize=7, label= "[[Tall Khalil]]", link= "Tall Khalil", label_size=0},
{lat= 36.379, long= 40.675, mark= m.SDF_hill, marksize=7, label= "[[Rujm al Faydat]]", link= "Rujm al Faydat", label_size=0},
{lat= 36.352, long= 40.566, mark= m.SDF_hill, marksize=7, label= "[[Maqtal az Zalim]]", link= "Maqtal az Zalim", label_size=0},
{lat= 36.433, long= 40.5, mark= m.SDF_hill, marksize=9, label= "[[`Abd al `Aziz]]", link= "`Abd al `Aziz", label_size=0},
{lat= 36.416, long= 40.483, mark= m.SDF_hill, marksize=9, label= "[[Jabal al Ghabah]]", link= "Jabal al Ghabah", label_size=0},
{lat= 36.416, long= 40.433, mark= m.SDF_hill, marksize=9, label= "[[Jabal Maghlujah]]", link= "Jabal Maghlujah", label_size=0},
{lat= 36.4, long= 40.083, mark= m.SDF_hill, marksize=9, label= "[[Jabal as Sufayyan]]", label_size=0},
{lat= 36.433, long= 40.583, mark= m.SDF_hill, marksize=8, label= "[[Al ‘Aqabah]]", link= "Al-Hawl offensive#Al ‘Aqabah", label_size=0},
{lat= 36.429, long= 40.612, mark= m.SDF_hill, marksize=7, label= "[[Al Qal‘ah]]", link= "Al-Hawl offensive#Al Qal‘ah", label_size=0},
{lat= 36.396, long= 40.559, mark= m.SDF_hill, marksize=8, label= "[[Rujm Hanash]]", link= "Al-Hawl offensive#Rujm Hanash", label_size=0},
{lat= 36.739, long= 41.127, mark= m.SDF_hill, marksize=7, label= "[[Tall Barri]]", label_size=0},
{lat= 36.755, long= 41.125, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tell Keshla Shmali]]", label_size=0},
{lat= 36.519, long= 41.312, mark= m.SDF_hill, marksize=7, label= "[[Tall Zanatri]]", label_size=0},
{lat= 36.511, long= 41.362, mark= m.SDF_hill, marksize=7, label= "[[Tall ad Dabban]]", label_size=0},
{lat= 36.669, long= 41.336, mark= m.SDF_hill, marksize=7, label= "[[Tall Safrah]]", label_size=0},
{lat= 36.671, long= 39.923, mark= m.SDF_hill, marksize=7, label= "[[Tall Kir]]", label_size=0},
{lat= 36.65, long= 39.917, mark= m.SDF_hill, marksize=7, label= "[[Qarajah]]", label_size=0},
{lat= 36.679, long= 39.852, mark= m.SDF_hill, marksize=7, label= "[[Tall Salih]]", label_size=0},
{lat= 36.615, long= 39.791, mark= m.SDF_hill, marksize=7, label= "[[Tall al Jannab]]", label_size=0},
{lat= 36.692, long= 39.509, mark= m.SDF_hill, marksize=7, label= "[[Tall Musa]]", label_size=0},
{lat= 36.441, long= 40.613, mark= m.SDF_hill, marksize=7, label= "[[Abu Khashab]]", label_size=0},
{lat= 36.702, long= 39.984, mark= m.SDF_hill, marksize=7, label= "[[Tall Thimad Saghir]]", label_size=0},
{lat= 36.712, long= 39.985, mark= m.SDF_hill, marksize=7, label= "[[Tall Thimad al Kabir]]", label_size=0},
{lat= 36.701, long= 39.871, mark= m.SDF_hill, marksize=7, label= "[[Tall Bugha Saghir]]", label_size=0},
{lat= 36.717, long= 39.85, mark= m.SDF_hill, marksize=7, label= "[[Tall Balal]]", label_size=0},
{lat= 36.666, long= 40.216, mark= m.SDF_hill, marksize=7, label= "[[Gumus Deresi]]", label_size=0},
{lat= 36.663, long= 39.996, mark= m.SDF_hill, marksize=7, label= "[[Tall al Malihah]]", label_size=0},
{lat= 36.646, long= 39.498, mark= m.SDF_hill, marksize=7, label= "[[Tell Chuera]]", label_size=0},
{lat= 36.65, long= 39.55, mark= m.SDF_hill, marksize=7, label= "[[Mutamashrij]]", label_size=0},
{lat= 36.583, long= 39.583, mark= m.SDF_hill, marksize=7, label= "[[Tell Kharab Sayyar]]", label_size=0},
{lat= 36.692, long= 39.942, mark= m.SDF_hill, marksize=7, label= "[[Tell Hanash]]", label_size=0},
{lat= 36.3319, long= 41.0756, mark= m.SDF_hill, marksize=9, label= "[[Al-Buwayr mountain]]", label_size=0},
{lat= 36.3394, long= 41.2044, mark= m.SDF_hill, marksize=9, label= "[[Shombehiya mountain]]", label_size=0},
{lat= 36.3469, long= 41.2289, mark= m.SDF_hill, marksize=7, label= "[[Chambah]]", label_size=0},
{lat= 36.3408, long= 41.2764, mark= m.SDF_hill, marksize=7, label= "[[Sini El Arus]]", label_size=0},
{lat= 36.3111, long= 41.1025, mark= m.SDF_hill, marksize=7, label= "[[Tell Djellalah]]", label_size=0},
{lat= 36.1814, long= 41.0389, mark= m.SDF_hill, marksize=7, label= "[[Al-Ghunah]]", label_size=0},
{lat= 36.1186, long= 40.8586, mark= m.SDF_hill, marksize=9, label= "[[Jabisah Mountain]]", label_size=0},
{lat= 36.199, long= 40.716, mark= m.SDF_hill, marksize=7, label= "[[Tall Ajajah]]", label_size=0},
{lat= 36.662, long= 41.229, mark= m.SDF_hill, marksize=7, label= "[[Tall Muhammad Ali]]", label_size=0},
{lat= 36.166, long= 40.133, mark= m.SDF_hill, marksize=7, label= "[[Tulul Khunayzir]]", label_size=0},
{lat= 36.188, long= 40.123, mark= m.SDF_hill, marksize=7, label= "[[Khunayzir Abu Tall]]", label_size=0},
{lat= 36.603, long= 41.313, mark= m.SDF_hill, marksize=7, label= "[[Tall Damdam]]", label_size=0},
{lat= 36.466, long= 39.883, mark= m.SDF_hill, marksize=7, label= "[[Al Khafsah]]", label_size=0},
{lat= 36.394, long= 39.963, mark= m.SDF_hill, marksize=7, label= "[[Dawali]]", label_size=0},
{lat= 36.344, long= 40.033, mark= m.SDF_hill, marksize=7, label= "[[Rujm Sufayrat]]", label_size=0},
{lat= 36.335, long= 40.081, mark= m.SDF_hill, marksize=7, label= "[[Tall Nisr]]", label_size=0},
{lat= 36.655, long= 41.152, mark= m.SDF_hill, marksize=7, label= "[[Tell Umm Aruz]]", label_size=0},
{lat= 36.9, long= 40.5, mark= m.SDF_hill, marksize=7, label= "[[Tell Safur]]", label_size=0},
{lat= 36.35, long= 40.366, mark= m.SDF_hill, marksize=7, label= "[[Qarat al Milah]]", label_size=0},
{lat= 36.366, long= 40.333, mark= m.SDF_hill, marksize=7, label= "[[Tell Sib]]", label_size=0},
{lat= 36.477, long= 40.141, mark= m.SDF_hill, marksize=7, label= "[[Tell Mabtuh Gharbi]]", label_size=0},
{lat= 33.982, long= 36.365, mark= m.gov_hill, marksize=9, label= "[[Jabal al Manar]]", label_size=0},
{lat= 34.033, long= 36.445, mark= m.gov_hill, marksize=8, label= "[[Ad Daraj]]", label_size=0},
{lat= 33.6328, long= 36.127, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Dahret al-Naylah]]", label_size=0},
{lat= 33.6269, long= 36.1414, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Dahr al Musabi]]", label_size=0},
{lat= 33.629, long= 36.1738, mark= m.gov_hill, marksize=9, label= "[[Ra’s as Sirah]]", label_size=0},
{lat= 34.094, long= 36.5213, mark= m.gov_hill, marksize=9, label= "[[Thallajat al Burkan Mountain]]", label_size=0},
{lat= 34.114, long= 36.544, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tall Dalil Al Hajj]]", label_size=0},
{lat= 34.112, long= 36.526, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tall Jiwal al Kharrah]]", label_size=0},
{lat= 33.519, long= 37.288, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tall Salman]]", label_size=0},
{lat= 33.566, long= 37.325, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Rujm at Tamr]]", label_size=0},
{lat= 33.283, long= 36.817, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Rujm as Surayhi]]", label_size=0},
{lat= 33.286, long= 36.674, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tall Raynabah]]", label_size=0},
{lat= 33.2919, long= 36.684, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tell Khafshah]]", label_size=0},
{lat= 33.349, long= 35.875, mark= m.gov_hill, marksize=9, label= "[[Tell Harboon]]", label_size=0},
{lat= 33.2877, long= 35.799, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tall Qars Al-Nafl]]", label_size=0},
{lat= 33.2998, long= 35.819, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tall al-Harrah]]", label_size=0},
{lat= 35.958, long= 39.047, mark= m.SDF_hill, marksize=7, label= "[[Tell Bi'a/Tuttul]]", label_size=0},
{lat= 35.827, long= 39.6534, mark= m.SDF_hill, marksize=7, label= "[[Tal Unayzah]]", label_size=0},
{lat= 35.7037, long= 39.156, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Rujm al Aswad]]", label_size=0},
{lat= 35.6849, long= 39.1569, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tall Hayil Rumman]]", label_size=0},
{lat= 35.497, long= 38.855, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Ridgem-Abe el-Kalat Hills]]", label_size=0},
{lat= 33.089, long= 36.621, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tall Z̧alfa]]", label_size=0},
{lat= 32.405, long= 36.847, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tall Abu al Hayj]]", label_size=0},
{lat= 32.379, long= 36.597, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tall ash Shih]]", label_size=0},
{lat= 32.353, long= 36.725, mark= m.gov_hill, marksize=7, link= "[[Tall Ba‘t]]", label_size=0},
{lat= 32.674, long= 36.395, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tell Sheikh Hussein]]", label_size=0},
{lat= 32.515, long= 36.879, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tell al-Majda]]", label_size=0},
{lat= 32.694, long= 36.621, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tall al Ahmar]]", label_size=0},
{lat= 32.706, long= 36.502, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tall Hadid]]", label_size=0},
{lat= 32.669, long= 36.722, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tell Ghineh]]", label_size=0},
{lat= 32.636, long= 36.667, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tell Zheir]]", label_size=0},
{lat= 33.079, long= 36.694, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Khabra]]", label_size=0},
{lat= 33.093, long= 36.727, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tal Moftarah]]", label_size=0},
{lat= 33.089, long= 36.67, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tall Ushayhib]]", label_size=0},
{lat= 33.1512, long= 36.7013, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tulul Salman]]", label_size=0},
{lat= 33.1456, long= 36.685, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tulūl al Faddayn]]", label_size=0},
{lat= 32.934, long= 36.776, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tall Munşabb]]", label_size=0},
{lat= 32.952, long= 36.712, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tall al Buthaynah]]", label_size=0},
{lat= 32.991, long= 35.9, mark= m.gov_hill, marksize=7, link= "2018 Southern Syria offensive#Tell Ahmar", label= "[[Tall Ahmar ash Sharqi]]", label_size=0},
{lat= 33.1283, long= 35.989, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tell al Mal]]", label_size=0},
{lat= 32.996, long= 35.8834, mark= m.gov_hill, marksize=7, link= "2018 Southern Syria offensive#Tell Ahmar", label= "[[Tall al Ahmar al Gharbi]]", label_size=0},
{lat= 33.246, long= 35.854, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tall Taranjah]]", link= "Quneitra offensive (September 2016)#Tall Taranjah", label_size=0},
{lat= 33.156, long= 35.909, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tall Krum]]", link= "Quneitra offensive (June 2015)#Tell Krum", label_size=0},
{lat= 33.154, long= 35.957, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tall al Bazzaq]]", link= "Quneitra offensive (June 2015)#Tal al Bazzaq", label_size=0},
{lat= 33.258, long= 35.8195, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Al-Humriyah hill]]", link= "Quneitra offensive (September 2016)#Al-Humriyah hill", label_size=0},
{lat= 35.846, long= 36.12, mark= m.opp_hill, marksize=7, label= "[[Jabal al-Ziyarah]]", label_size=0},
{lat= 35.79, long= 36.1303, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Jabal Al-Qal’ah]]", link= "Latakia offensive (2015-present)#Jabal Al-Qal’ah", label_size=0},
{lat= 35.842, long= 36.026, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Jabal Zahiya]]", link= "Latakia offensive (2015-present)#Jabal Zahiya", label_size=0},
{lat= 35.789, long= 36.1115, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Jabal Abu Ali]]", label_size=0},
{lat= 35.776, long= 36.108, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Jabal Qamou]]", link= "Latakia offensive (2015-present)#Jabal Qamou", label_size=0},
{lat= 35.74, long= 36.092, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Jabal Baradun]]", link= "Latakia offensive (2015-present)#Jabal Baradun", label_size=0},
{lat= 35.946, long= 36.571, mark= m.JaN_hill, marksize=7, label= "[[Mudawwarah summit]]", label_size=0},
{lat= 35.792, long= 36.507, mark= m.opp_hill, marksize=7, label= "[[Sheikh Ali]]", label_size=0},
{lat= 36.278, long= 36.8025, mark= m.opp_hill, marksize=9, label= "[[Sheikh Barakat mountain (862m)]]", label_size=0},
{lat= 35.437, long= 36.738, mark= m.JaN_hill, marksize=7, label= "[[Tal-Al Teri]]", label_size=0},
{lat= 35.431, long= 36.589, mark= m.opp_hill, marksize=7, label= "[[Tell As]]", label_size=0},
{lat= 35.867, long= 36.55, mark= m.opp_hill, marksize=7, label= "[[Tell Kurin]]", label_size=0},
{lat= 35.891, long= 36.573, mark= m.JaN_hill, marksize=7, label= "[[Zahrat al Jilaya]]", label_size=0},
{lat= 35.9619, long= 36.687, mark= m.JaN_hill, marksize=7, label= "[[Tall Umm `Anun]]", label_size=0},
{lat= 35.9, long= 36.416, mark= m.JaN_hill, marksize=9, label= "[[Jabal al Wastani]]", label_size=0},
{lat= 36.159, long= 36.555, mark= m.JaN_hill, marksize=9, label= "[[Jabal Summaq]]", link= "Harim_Mountains#Location_and_description", label_size=0},
{lat= 35.5239, long= 36.4149, mark= m.JaN_hill, marksize=9, label= "[[Jabal Shashabo]]", label_size=0},
{lat= 36.092, long= 36.467, mark= m.JaN_hill, marksize=7, label= "[[Tall al Dwela]]", label_size=0},
{lat= 32.8926, long= 37.518, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tall Wuţayyabḑ]]", label_size=0},
{lat= 32.8916, long= 37.489, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Z̧ahrat al ‘Arīḑ]]", label_size=0},
{lat= 32.834, long= 37.5959, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Rujm Maḩmūdḑ]]", label_size=0},
{lat= 32.888, long= 37.48, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Dharhat Arid]]", label_size=0},
{lat= 32.768, long= 37.616, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Ghadeer Mahmoud]]", label_size=0},
{lat= 33.1979, long= 37.1427, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tlul Hleiwa]]", label_size=0},
{lat= 33.1869, long= 37.0919, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tlul Rgheila]]", label_size=0},
{lat= 33.2513, long= 37.074, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tlul ed-Derss]]", label_size=0},
{lat= 33.094, long= 37.608, mark= m.gov_hill, marksize=9, label= "[[Jabal Umm-'Uten]]", label_size=0},
{lat= 33.309, long= 37.358, mark= m.gov_hill, marksize=9, label= "[[Jebel Seis]]", label_size=0},
{lat= 33.3927, long= 37.337, mark= m.gov_hill, marksize=9, label= "[[Jabal Mak'hul]]", label_size=0},
{lat= 33.214, long= 37.6515, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tall Mahruthah]]", label_size=0},
{lat= 33.677, long= 36.185, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Arid Al Saman]]", label_size=0},
{lat= 34.029, long= 36.48, mark= m.gov_hill, marksize=9, label= "[[Tall at Musa]]", label_size=0},
{lat= 33.6924, long= 36.828, mark= m.gov_hill, marksize=10, label= "[[Jabal ad-Dumayr]]", label_size=0},
{lat= 33.98, long= 36.436, mark= m.gov_hill, marksize=9, label= "[[Jabal al Baruh]]", label_size=0},
{lat= 36.347, long= 36.659, mark= m.opp_hill, marksize=7, label= "[[Nasriyah hill]]", label_size=0},
{lat= 33.979, long= 37.118, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Burghas hill]]", label_size=0},
{lat= 36.335, long= 36.678, mark= m.opp_hill, marksize=7, label= "[[Omera hill]]", label_size=0},
{lat= 35.3526, long= 37.233, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tell Shuiyah]]", label_size= 0},
{lat= 35.464, long= 37.4929, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tantaq hill]]", label_size= 0},
{lat= 36.699, long= 36.7226, mark= m.Trk_hill, marksize=9, label= "[[Mountain (1102 m)]]", label_size= 0},
{lat= 36.6313, long= 36.9228, mark= m.Trk_hill, marksize=7, label= "[[Fatal hill]]", label_size= 0},
{lat= 36.3857, long= 36.689, mark= m.Trk_hill, marksize=7, label= "[[Tall Jindires]]", label_size= 0},
{lat= 36.596, long= 36.9508, mark= m.Trk_hill, marksize=9, label= "[[Qatma mountain]]", label_size= 0},
{lat= 36.5478, long= 36.924, mark= m.Trk_hill, marksize=7, label= "[[Qibar Mountain]]", label_size= 0},
{lat= 36.5479, long= 36.884, mark= m.Trk_hill, marksize=7, label= "[[Qara Tepe Mountain]]", label_size= 0},
{lat= 36.573, long= 36.898, mark= m.Trk_hill, marksize=9, label= "[[Mount Shah Suleiman]]", label_size= 0},
{lat= 36.517, long= 36.754, mark= m.Trk_hill, marksize=9, label= "[[717 Mount]]", label_size= 0},
{lat= 36.502, long= 36.9308, mark= m.Trk_hill, marksize=7, label= "[[Khalidiyah hill]]", label_size= 0},
{lat= 36.678, long= 36.736, mark= m.Trk_hill, marksize=7, label= "[[800 hill]]", label_size= 0},
{lat= 35.383, long= 36.536, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tell Hamamiyat]]", label_size= 0},
{lat= 34.957,long= 36.816, mark= m.gov_hill, marksize=9, label= "[[Jabal al Jinn]]", label_size= 0},
{lat= 34.947,long= 36.775, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tall an Na`urah]]", label_size= 0},
{lat= 35.001,long= 36.912, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Zahrat al Jaysiyah]]", label_size= 0},
{lat= 34.988,long= 36.918, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Zahrat al Jibab]]", label_size= 0},
{lat= 34.946, long= 36.791, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Bayt ar Rayy]]", label_size= 0},
{lat= 36.189, long= 36.927, mark= m.opp_hill, marksize=7, label= "[[Tallat an Nabi Nu‘man]]", label_size= 0},
{lat= 33.719, long= 36.7524, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tall al Kharnubah]]", label_size= 0},
{lat= 33.7725, long= 36.7404, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tall Abu ash Shin]]", label_size= 0},
{lat= 34.4517, long= 41.0159, mark= m.SDF_hill, marksize=9, label= "[[Jabal Baghuz]]", label_size= 0},
{lat= 33.046, long= 36.858, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Rahba al-Musheirfa]]", label_size= 0},
{lat= 34.166, long= 39.659, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tall Shahid]]", label_size= 0},
{lat= 34.217, long= 39.5625, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tall al Kabd]]", label_size= 0},
{lat= 32.989, long= 36.798, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Rujm Hutaya]]", label_size= 0},
{lat= 32.9938, long= 36.813, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Wadi Ar'ar]]", label_size= 0},
{lat= 34.2057, long= 39.654, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Al-Wurk Wells]]", label_size= 0},
{lat= 33.2428, long= 37.164, mark= m.gov_hill, marksize=8, label= "[[Tall al-Khayl]]", label_size= 0},
{lat= 33.118, long= 36.9412, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Wadi Abū as Sahl]]", label_size= 0},
{lat= 33.059, long= 36.998, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Wadi Abu Sirwal]]", label_size= 0},
{lat= 33.026, long= 37.0225, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Hibariyyeh]]", label_size= 0},
{lat= 33.3827, long= 36.975, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tlul Leila]]", label_size= 0},
{lat= 33.358, long= 37.0511, mark= m.gov_hill, marksize=9, label= "[[Tall al-'Aadjer (Sheikh al-Tlul)]]", label_size= 0},
{lat= 33.335, long= 37.1534, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tall Khneifes]]", label_size= 0},
{lat= 33.2978, long= 37.157, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tall al-Aq'ass]]", label_size= 0},
{lat= 33.268, long= 37.0517, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tall Ali]]", label_size= 0},
{lat= 33.2289, long= 37.1414, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tall Umm-el-Janbris]]", label_size= 0},
{lat= 33.3704, long= 37.167, mark= m.gov_hill, marksize=8, label= "[[Tal Tulaywat]]", label_size= 0},
{lat= 33.002, long= 37.1159, mark= m.gov, marksize=5, label= "[[Khabrat Hawi Husein]]", label_size= 0},
{lat= 33.9917, long= 39.287, mark= m.gov, marksize=4, label= "[[Bi’r Sajrī]]", label_size= 0},
{lat= 32.776, long= 36.063, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tel Salman]]", label_size= 0},
{lat= 32.9535, long= 36.8015, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tamutha]]", label_size=0},
{lat= 33.045, long= 37.0738, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Qaa al Banat]]", label_size=0},
{lat= 33.105, long= 37.1708, mark= m.gov_hill, marksize=9, label= "[[Al-Safa (Syria)|Jabal Abū Ghanem]]", link= "Al-Safa (Syria)", label_size=0},
{lat= 33.039, long= 37.194, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Al-Safa (Syria)|Tell Eş Şafa]]", link= "Al-Safa (Syria)", label_size=0},
{lat= 33.057, long= 37.183, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Al-Safa (Syria)|Tell Zqēţa]]", link= "Al-Safa (Syria)", label_size=0},
{lat= 32.987, long= 37.2428, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Arḑ aş Şafā]]", label_size=0},
{lat= 33.0278, long= 37.2707, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Arḑ Amīrah]]", label_size=0},
{lat= 33.0627, long= 37.144, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tall al-Kawayer]]", label_size=0},
{lat= 33.067, long= 37.176, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tall Muradi]]", label_size=0},
{lat= 32.8949, long= 37.125, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Sawhat an Na‘amah]]", label_size=0},
{lat= 33.235, long= 37.115, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tall Abu-Huruf]]", label_size=0},
{lat= 33.2309, long= 37.119, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tall Utayyat]]", label_size=0},
{lat= 32.961, long= 36.767, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tall Sa'd]]", label_size=0},
{lat= 32.6529, long= 36.4037, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tulul Khalif]]", label_size= 0},
{lat= 32.7125, long= 36.095, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tall Saada]]", label_size= 0},
{lat= 32.7437, long= 36.0135, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tell Ash'ari]]", label_size= 0},
{lat= 32.977, long= 36.1135, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tell Mutawwaq al-Sagheer]]", label_size= 0},
{lat= 33.1306, long= 35.956, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tell Masharah]]", label_size= 0},
{lat= 33.1404, long= 36.0424, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tall Hamad]]", label_size= 0},
{lat= 33.0059, long= 36.012, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tell Mahas]]", label_size= 0},
{lat= 32.804, long= 36.015, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tell Ashtara]]", label_size=0},
{lat= 32.9818, long= 35.88057, mark= m.gov_hill, marksize=7, label= "[[Tel al-Maheer]]", label_size=0},
{lat= 36.333, long= 36.917, mark= "Location dot grey.svg", marksize=1, label= "[[Battle of Aleppo (2012–2016)|Aleppo]]", link= "Battle of Aleppo (2012–2016)", label_size= 100, position= "top"}, -- Aleppo label

},
	containerArgs = {
		'Syria',
		AlternativeMap = 'Syria location map3.svg',
		float = 'right',
		width = 2000,
		caption = [=[Hold cursor over location to display name; click to go to sources &/or status description (if available, the cursor will show as [[File:Pointing hand cursor vector.svg|25px]]; if not, it will show as [[File:Cursor.svg|14px]]).<br/>
[[File:Location dot red.svg|11px]] Government; [[File:Dot green 0d0.svg|11px]] [[Syrian opposition|Opposition]] (Darkest color indicate Turkish Backed Rebels & Turkish Army); 
[[File:Dot_yellow_ff4.svg|11px]] [[Syrian Democratic Forces]](SDF) and [[People's Protection Units|affiliates]]); [[File:Map-dot-grey-68a.svg|11px]] [[Tahrir al-Sham]] (HTS); 
[[File:Location dot black.svg|11px]] [[Islamic State of Iraq and the Levant]] (ISIL)<br/>
[[File:80x80-grey-black-anim.gif|11px]] Contested; [[File:Map-ctl2-grey+black.svg|11px]] Stable mixed control; [[File:LACMTA Circle Purple Line.svg|11px]] Government & Opposition (truce)<br/>
[[File:map-circle-black.svg|12px]] Inner controls, outer sieges (or strong enemy pressure); 
[[File:map-arcNE-black.svg|11px]] Enemy pressure from one side; Small icon within a larger icon: The situation in individual neighbourhood/district<br/>
[[File:Fighter-jet-black-icon.svg|13px]] Airport/Air base; [[File:Helicopter-black-icon.svg|13px]] Heliport/Helicopter base; 
[[File:Abm-black-icon.png|13px]] Military base; [[File:Map-peak-black.svg|13px]] Strategic hill; [[File:Gota07.svg|12px]] Oil/gas; 
[[File:Icon NuclearPowerPlant-black.svg|12px]] Industrial complex; [[File:Mountain pass 12x12 n.svg|20px]] Border Post; [[File:Anchor_pictogram.svg|12px]] Major port or naval base; 
[[File:Arch dam 12x12 w.svg|16px]] Dam; [[File:4x4dot-black.svg|13px]] Rural presence
]=]
	}, 
}