وحدة:Wikidata/I18n

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
return {
-- Messages d'erreurs
	["property-param-not-provided"] = "paramètre 'property' manquant",
	["qualifier-param-not-provided"] = "paramètre 'qualifier' manquant",
	["entity-param-not-provided"] = "paramètre 'entity' manquant",
	["entity-not-found"] = "entité non trouvée",
	["unknown-claim-type"] = "type d'affirmation inconnu",
	["unknown-snak-typeg"] = "unknown snak type",
	["unknown-datavalue-type"] = "unknown datavalue type.",
	["unknown-entity-type"] = "unknown entity type",
	["invalid-id"] = "identifiant inconnu",
	["invalid-datatype"] = "type de données inconnu",
	["invalid-linktype"] = "type de lien inconnu",
	
-- Autres messages
	["no-label"] = "pas de libellé",
	['no description'] = "pas description",
	["novalue"] = "-",
	["somevalue"] = "غير معروف",
	['to translate'] = 'صفحات تستعمل معطيات من ويكي بيانات بحاجة لترجمة',
	["trackingcat"] = 'صفحات تستخدم خاصية $1',
	['see-wikidata-value'] = "الاطلاع ومراجعة البيانات على ويكي داتا", -- lien vers des valeurs sur une propriété Wikidata
	['see-wikidata'] = "راجع العنصر من ويكي بيانات المقابل", -- utilisé sur les liens Wikidata par défaut en l'absence de lien interne disponible
	['see-another-project'] = "مقالة على $1",
	['see-another-language'] = "مقالة على ويكيبيديا $1",
	
	['approximate-value'] = "حوالي $1",
	['approximate-place'] = "$1 (بالتقريب)",
	['uncertain-information'] = "$1 (?)",	
}