قالب:مخطط الحالات الطبية/شرح

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث

وصف[عدل]

This template should be used for all outbreak, epidemic and pandemic medical cases charts based on {{Bar box}} to maintain consistency. It displays horizontal bars for up to 5 different classifications of cases for each valid date. It also offers two columns to make numbers explicit and to show relative or absolute changes. It is designed to be flexible, but still standardizes some parts of the chart. This template should be transcluded in other templates, NOT in article pages. Please do not use templates other than {{Medical cases chart}} and {{Medical cases chart/Row}} to get away with a custom formatting. Suggest features in the talk page or code it yourself if it's not controversial.

الاستعمال[عدل]

{{Medical cases chart
|barwidth = width of the stacked bars area (thin|medium|wide)            [optional, defaults to: medium]
|numwidth = max width of the numbers in the right columns (xx or xxxx)<-(n|t|m|w|d) [optional, defaults to: mm,
                                            see Rows' explanation and examples]
|float   = on what side of the page should the chart be located (left|right|none)  [optional, defaults to: right] 

|pretitle = text at the beginning of the title                    [optional]
|disease  = name of the disease
|location = location of the outbreak the chart is showing
|posttitle = text at the end of the title                       [optional]
|outbreak = name of the main outbreak (for link of the {{navbar}})

|recoveries= display recoveries in the legend (no|n|0)                [optional]
|altlbl1  = alternate label for the 3rd case classification             [optional, defaults to: Cases]
|altlbl2  = alternate label for the 4th case classification             [optional]
|altlbl3  = alternate label for the 5th case classification             [optional]

|togglesbar= HTML of the toggles bar to show/hide rows                [optional] {WIP}

|right1  = heading of the first data column                     [optional, defaults to: # of cases]
|right2  = heading of the second data column                    [optional]

|rows   = data rows for each valid date ({{Medical cases chart/Row}})

|caption  = caption under the chart                         [optional]
}}

الصفوف / Rows[عدل]

The rows parameter should be populated by a sequence of {{Medical cases chart/Row}} . Other bar templates should not be used to keep consistency. The syntax is:

{{Medical cases chart/Row
|1     = valid date                                [defaults to: ⋮, in which case
                                            the appropriate changes become (=)]
|2     = expression for deaths
|3     = expression for recoveries
|4     = expression for total cases (3rd classification)
|alttot1  = alternate expression for active cases (3rd classification)

|5     = expression for number in 4th classification
|6     = expression for total in 5th classification
|alttot2  = alternate expression for number in 5th classification

|7     = number in the first column
|8     = change in the first column
|firstright1= whether a change in the first column is not applicable (n.a.) (yes|y|1)

|9     = number in the second column
|10     = change in the second column
|firstright2= whether a change in the second column is not applicable (n.a.) (yes|y|1)

|divisor  = scaling divisor of the bars (bigger value = narrower bars)        [defaults to: 1]
|numwidth  = max width of the numbers in the right columns (xx or xxxx)<-(n|t|m|w|d) [defaults to: mm]

|collapsible= whether the row is collapsible (yes|y|1)                 {WIP}
|collapsed = manual override of the initial row state (yes|y|1)            {WIP}
|id     = manual override of the row id                      {WIP}
}}

All parameters are optional, although collapsed and id will have no effect if collapsible is not set to true. Ommiting the valid date will treat the row as a date jump, in which no new cases are reported. The expression for total cases has deaths and recoveries automatically subtracted from it. If you want to manually calculate the number in that classification (generally active cases), use alttot1. The same applies to the expression for total in 5th classification and alttot2. The changes in the first and second columns are automatically wrapped in brackets. The divisor should be the same for all rows that can be visible at the same time. numwidth is a sequence of the initials of none, thin, medium, wide and default and it determines the maximum width of each number in the data columns. Therefore, one should be chosen that minimizes the total width, but which doesn't make the numbers break/wrap on mobile view. Using xx or xxxx allocates one or two data columns, respectively.

أمثلة[عدل]

{{#invoke:Medical cases chart|chart
|float=center
|numwidth=mw

|disease=Green Flu
|location=Savannah|location2=Georgia|location3=United States
|outbreak=2009 Green Flu outbreak

|recoveries=n

|data=
2009-04-13;;;42;;;42;firstright1=y
2009-04-14;;;356;;;356;+748%
2009-04-15;;;1503;;;1,503;+322%
2009-04-16;57;;5915;;;5,915;+294%
2009-04-17;2000;;9500;;;~9,500;+60.6%
}}
حالات Green Flu في Savannah، Georgia، United States  ()
     الوفيات        حالات نشطة
التاريخ
# الحالات
2009-04-13
42(غ.م.)
2009-04-14
356(+748%)
2009-04-15
1,503(+322%)
2009-04-16
5,915(+294%)
2009-04-17
~9,500(+60.6%)
{{#invoke:Medical cases chart|chart
|barwidth=wide
|numwidth=mwwd
|rowheight=1.8

|pretitle=Approximate
|disease=Spanish Flu
|location=the World
|posttitle=(excluding Oceania)
|outbreak=1918-20 Spanish Flu pandemic

|altlbl1=Active confirmed
|altlbl2=Suspected
|altlbl3=Estimated

|collapsible=n

|right1=Confirmed cases
|right2=Including suspected and estimated cases

|data=
1918-03-10;2060-300;3000-800;6000;;;6000;firstright1=y
1918-07;12600;20000;40000;12000;;alttot2=(34000-15000-8700+40);40000;+500%;10500;firstright2=y
;12600;20000;40000;12000;;alttot2=(34000-15000-8700+40);40000;;10500
1919;100000;250000;;;1000000;;;1mi;+500k
}}
Approximate حالات Spanish Flu في the World (excluding Oceania)  ()
     الوفيات        المتعافون        Active confirmed        Suspected        Estimated
التاريخ
Confirmed cases
Including suspected and estimated cases
1918-03-10
6000(غ.م.)
1918-07
40000(+500%) 10500(غ.م.)
40000(=) 10500(=)
1919
1mi(+500k)
{{#invoke:Medical cases chart|chart
|numwidth=tttt

|disease=Ebola
|location=Guinea-Bissau
|outbreak=2014 EVD epidemic

|altlbl1=hide
|altlbl2=Moderate cases
|altlbl3=Severe cases (hospitalized)

|duration=5
|nooverlap=y

|right1=# of severe cases
|right1data=alttot2
|right2=# of deaths
|changetype=a

|data=
2014-01-01;;;;;;alttot2=1;;+1
2014-01-15;1;;;;;alttot2=1;;=;;+1
<!-- no data reported -->
2014-01-20;2;;;1;;alttot2=1;;=;;+1
<!-- no data reported -->note0={{efn|On Jan 21st, there was a national blackout that forced the data to be reported on the next day.}}
2014-01-22;2;;;2;;alttot2=2;;+1;;=
;2;;;2;;alttot2=2
;2;1;;1;;alttot2=2
2014-02-05;3;1;;1;;alttot2=1
;3;2;;;;alttot2=1;enddate=2014-03-01
;3;2;;1;;alttot2=1
2014-03-30;3;4;;;;alttot2=0;note1={{efn|On Mar 30th, new cases were reported just before the press conference, thus they weren't included in the official count.}}
2014-03-31;3;4;;2;;alttot2=1;;+1
2014-04-01;3;5;;4;;alttot2=2
2014-04-02;5;6;;5;;alttot2=3;note2={{efn|The death of a foreigner at a border crossing medical tent is under dispute if it should be included in Guinea-Bissau's count.}}
;5;8;;3;;alttot2=3;enddate=2014-04-04

|footer={{notelist}}
}}
حالات Ebola في Guinea-Bissau  ()
     الوفيات        المتعافون        Moderate cases        Severe cases (hospitalized)
ينايرينايرفبرايرفبرايرمارس 1–30مارس 1–30
آخر 5 يومآخر 5 يوم
التاريخ
# of severe cases
# of deaths
2014-01-01
1(+1)
2014-01-15
1(=) (+1)
2014-01-20
1(=) (+1)
2014-01-21[a]
2014-01-22
2(+1) (=)
2(=)
2(=)
2014-02-05
1
1(=)
1(=)
2014-03-30
0[b]
2014-03-31
1(+1)
2014-04-01
2(+1)
2014-04-02
3(+1) [c]
3(=)
 1. ^ On Jan 21st, there was a national blackout that forced the data to be reported on the next day.
 2. ^ On Mar 30th, new cases were reported just before the press conference, thus they weren't included in the official count.
 3. ^ The death of a foreigner at a border crossing medical tent is under dispute if it should be included in Guinea-Bissau's count.

أمثلة تطبيقية[عدل]

حالات كوفيد-19 في البر الرئيسي للصين  ()
     الوفيات        المتعافون        تم اختباره        تم تشخيصه سريريًا (C.D.)        تم اختباره أو تشخيصه سريريًا (C.D.)
20192019202020202021202120222022
ديسمبرديسمبر
ينايرينايرفبرايرفبرايرمارسمارسأبريلأبريلمايومايويونيويونيويوليويوليوأغسطسأغسطسسبتمبرسبتمبرأكتوبرأكتوبرنوفمبرنوفمبرديسمبرديسمبر
ينايرينايرفبرايرفبرايرمارسمارسأبريلأبريلمايومايويونيويونيويوليويوليوأغسطسأغسطسسبتمبرسبتمبرأكتوبرأكتوبرنوفمبرنوفمبرديسمبرديسمبر
ينايريناير
آخر 15 يومآخر 15 يوم
التاريخ
Number of cases
(لا يتضمن C.D.)
Number of cases
(يتضمن C.D.)
2019-12-31
27(غ.م.)
27(=)
2020-01-03
44(+63%)
2020-01-04
44(=)
2020-01-05
59(+34%)
59(=)
2020-01-10
41(غ.م.)
2020-01-11
41(=)
2020-01-12
41(=)
41(=)
2020-01-15
41(=)
2020-01-16
45(+9٫8%)
2020-01-17
62(+38%)
2020-01-18
121(+95%)
2020-01-19
198(+64%)
2020-01-20
291(+47%)
2020-01-21
440(+51%)
2020-01-22
571(+30%)
2020-01-23
830(+45%)
2020-01-24
1٬287(+55%)
2020-01-25
1٬975(+53%)
2020-01-26
2٬744(+39%)
2020-01-27
4٬515(+65%)
2020-01-28
5٬974(+32%)
2020-01-29
7٬711(+29%)
2020-01-30
9٬692(+26%)
2020-01-31
11٬791(+22%)
2020-02-01
14٬380(+22%)
2020-02-02
17٬205(+20%)
2020-02-03
20٬438(+19%)
2020-02-04
24٬324(+19%)
2020-02-05
28٬018(+15%)
2020-02-06
31٬161(+11%)
2020-02-07
34٬546(+11%)
2020-02-08
37٬198(+7٫7%)
2020-02-09
40٬171(+8%)
2020-02-10[i]
42,638(+6.1%) 48,315(غ.م.)
2020-02-11
44,653(+4.7%) 55,220(+14%)
2020-02-12[ii]
46,472(+4.1%) 58,761(+6.4%)
2020-02-13
48,467(+4.3%) 63,851(+8.7%)
2020-02-14
49,970(+3.1%) 66,492(+4.1%)
2020-02-15
51,091(+2.2%) 68,500(+3.0%)
2020-02-16
70,548(+3.0%)
2020-02-17
72٬436(+2٫7%)
2020-02-18[iii]
74٬185(+2٫4%)
2020-02-19[iv]
75٬002(+1٫1%)
2020-02-20
75٬891(+1٫2%)
2020-02-21
76٬288(+0٫52%)
2020-02-22
76٬936(+0٫85%)
2020-02-23
77٬150(+0٫28%)
2020-02-24
77٬658(+0٫66%)
2020-02-25
78٬064(+0٫52%)
2020-02-26
78٬497(+0٫55%)
2020-02-27
78٬824(+0٫42%)
2020-02-28
79٬251(+0٫54%)
2020-02-29
79٬824(+0٫72%)
2020-03-01
80٬026(+0٫25%)
2020-03-02
80٬151(+0٫16%)
2020-03-03
80٬270(+0٫15%)
2020-03-04
80٬409(+0٫17%)
2020-03-05
80٬552(+0٫18%)
2020-03-06
80٬651(+0٫12%)
2020-03-07
80٬695(+0٫05%)
2020-03-08
80٬735(+0٫05%)
2020-03-09
80٬754(+0٫02%)
2020-03-10
80٬778(+0٫03%)
2020-03-11
80٬793(+0٫02%)
2020-03-12
80٬813(+0٫02%)
2020-03-13
80٬824(+0٫01%)
2020-03-14
80٬844(+0٫02%)
2020-03-15
80٬860(+0٫02%)
2020-03-16
80٬881(+0٫03%)
2020-03-17
80٬894(+0٫02%)
2020-03-18
80٬928(+0٫04%)
2020-03-19
80٬967(+0٫05%)
2020-03-20
81٬008(+0٫05%)
2020-03-21
81٬054(+0٫06%)
2020-03-22
81٬093(+0٫05%)
2020-03-23
81٬171(+0٫1%)
2020-03-24
81٬218(+0٫06%)
2020-03-25
81٬285(+0٫08%)
2020-03-26
81٬340(+0٫07%)
2020-03-27
81٬394(+0٫07%)
2020-03-28
81٬439(+0٫06%)
2020-03-29
81٬470(+0٫04%)
2020-03-30
81٬518(+0٫06%)
2020-03-31
81٬554(+0٫04%)
2020-04-01
81٬589(+0٫04%)
2020-04-02
81٬620(+0٫04%)
2020-04-03
81٬639(+0٫02%)
2020-04-04
81٬669(+0٫04%)
2020-04-05
81٬708(+0٫05%)
2020-04-06
81٬740(+0٫04%)
2020-04-07
81٬802(+0٫08%)
2020-04-08
81٬865(+0٫08%)
2020-04-09
81٬907(+0٫05%)
2020-04-10
81٬953(+0٫06%)
2020-04-11
82٬052(+0٫12%)
2020-04-12
82٬160(+0٫13%)
2020-04-13
82٬249(+0٫11%)
2020-04-14
82٬295(+0٫06%)
2020-04-15
82٬341(+0٫06%)
2020-04-16
82٬692(+0٫43%)
2020-04-17
82٬719(+0٫03%)
2020-04-18
82٬735(+0٫02%)
2020-04-19
82٬747(+0٫01%)
2020-04-20
82٬758(+0٫01%)
2020-04-21
82٬788(+0٫04%)
2020-04-22
82٬798(+0٫01%)
2020-04-23
82٬804(+0٫01%)
2020-04-24
82٬816(+0٫01%)
2020-04-25
82٬827(+0٫01%)
2020-04-26
82٬830(=)
2020-04-27
82٬836(+0٫01%)
2020-04-28
82٬858(+0٫03%)
2020-04-29
82٬862(=)
2020-04-30
82٬874(+0٫01%)
2020-05-01
82٬875(=)
2020-05-02
82٬877(=)
2020-05-03
82٬880(=)
2020-05-04
82٬881(=)
2020-05-05
82٬883(=)
2020-05-06
82٬885(=)
2020-05-07
82٬886(=)
2020-05-08
82٬887(=)
2020-05-09
82٬901(+0٫02%)
2020-05-10
82٬918(+0٫02%)
2020-05-11
82٬919(=)
2020-05-12
82٬926(+0٫01%)
2020-05-13
82٬929(=)
2020-05-14
82٬933(=)
2020-05-15
82٬941(+0٫01%)
2020-05-16
82٬947(+0٫01%)
2020-05-17
82٬954(+0٫01%)
2020-05-18
82٬960(+0٫01%)
2020-05-19
82٬965(+0٫01%)
2020-05-20
82٬967(=)
2020-05-21
82٬971(=)
2020-05-22
82٬971(=)
2020-05-23
82٬974(=)
2020-05-24
82٬985(+0٫01%)
2020-05-25
82٬992(+0٫01%)
2020-05-26
82٬993(=)
2020-05-27
82٬995(=)
2020-05-28
82٬995(=)
2020-05-29
82٬999(=)
2020-05-30
83٬001(=)
2020-05-31
83٬017(+0٫02%)
2020-06-01
83٬022(+0٫01%)
2020-06-02
83٬021(=)
2020-06-03
83٬022(=)
2020-06-04
83٬027(+0٫01%)
2020-06-05
83٬030(=)
2020-06-06
83٬036(+0٫01%)
2020-06-07
83٬040(=)
2020-06-08
83٬043(=)
2020-06-09
83٬046(=)
2020-06-10
83٬057(+0٫01%)
2020-06-11
83٬064(+0٫01%)
2020-06-12
83٬075(+0٫01%)
2020-06-13
83٬132(+0٫07%)
2020-06-14
83٬181(+0٫06%)
2020-06-15
83٬221(+0٫05%)
2020-06-16
83٬265(+0٫05%)
2020-06-17
83٬293(+0٫03%)
2020-06-18
83٬325(+0٫04%)
2020-06-19
83٬352(+0٫03%)
2020-06-20
83٬378(+0٫03%)
2020-06-21
83٬396(+0٫02%)
2020-06-22
83٬418(+0٫03%)
2020-06-23
83٬430(+0٫01%)
2020-06-24
83٬449(+0٫02%)
2020-06-25
83٬462(+0٫02%)
2020-06-26
83٬483(+0٫03%)
2020-06-27
83٬500(+0٫02%)
2020-06-28
83٬512(+0٫01%)
2020-06-29
83٬531(+0٫02%)
2020-06-30
83٬534(=)
2020-07-01
83٬537(=)
2020-07-02
83٬542(+0٫01%)
2020-07-03
83٬545(=)
2020-07-04
83٬553(+0٫01%)
2020-07-05
83٬557(=)
2020-07-06
83٬565(+0٫01%)
2020-07-07
83٬572(+0٫01%)
2020-07-08
83٬581(+0٫01%)
2020-07-09
83٬585(=)
2020-07-10
83٬587(=)
2020-07-11
83٬594(+0٫01%)
2020-07-12
83٬602(+0٫01%)
2020-07-13
83٬605(=)
2020-07-14
83٬611(+0٫01%)
2020-07-15
83٬612(=)
2020-07-16
83٬622(+0٫01%)
2020-07-17
83٬644(+0٫03%)
2020-07-18
83٬660(+0٫02%)
2020-07-19
83٬682(+0٫03%)
2020-07-20
83٬693(+0٫01%)
2020-07-21
83٬707(+0٫02%)
2020-07-22
83٬729(+0٫03%)
2020-07-23
83٬750(+0٫03%)
2020-07-24
83٬784(+0٫04%)
2020-07-25
83٬830(+0٫05%)
2020-07-26
83٬891(+0٫07%)
2020-07-27
83٬959(+0٫08%)
2020-07-28
84٬060(+0٫12%)
2020-07-29
84٬165(+0٫12%)
2020-07-30
84٬292(+0٫15%)
2020-07-31
84٬337(+0٫05%)
2020-08-01
84٬385(+0٫06%)
2020-08-02
84٬428(+0٫05%)
2020-08-03
84٬464(+0٫04%)
2020-08-04
84٬491(+0٫03%)
2020-08-05
84٬528(+0٫04%)
2020-08-06
84٬565(+0٫04%)
2020-08-07
84٬596(+0٫04%)
2020-08-08
84٬619(+0٫03%)
2020-08-09
84٬668(+0٫06%)
2020-08-10
84٬712(+0٫05%)
2020-08-11
84٬737(+0٫03%)
2020-08-12
84٬756(+0٫02%)
2020-08-13
84٬786(+0٫04%)
2020-08-14
84٬808(+0٫03%)
2020-08-15
84٬827(+0٫02%)
2020-08-16
84٬849(+0٫03%)
2020-08-17
84٬871(+0٫03%)
2020-08-18
84٬888(+0٫02%)
2020-08-19
84٬895(+0٫01%)
2020-08-20
84٬917(+0٫03%)
2020-08-21
84٬939(+0٫03%)
2020-08-22
84٬951(+0٫01%)
2020-08-23
84٬967(+0٫02%)
2020-08-24
84٬981(+0٫02%)
2020-08-25
84٬996(+0٫02%)
2020-08-26
85٬004(+0٫01%)
2020-08-27
85٬013(+0٫01%)
2020-08-28
85٬022(+0٫01%)
2020-08-29
85٬031(+0٫01%)
2020-08-30
85٬048(+0٫02%)
2020-08-31
85٬058(+0٫01%)
2020-09-01
85٬066(+0٫01%)
2020-09-02
85٬077(+0٫01%)
2020-09-03
85٬102(+0٫03%)
2020-09-04
85٬112(+0٫01%)
2020-09-05
85٬122(+0٫01%)
2020-09-06
85٬134(+0٫01%)
2020-09-07
85٬144(+0٫01%)
2020-09-08
85٬146(=)
2020-09-09
85٬153(+0٫01%)
2020-09-10
85٬168(+0٫02%)
2020-09-11
85٬174(+0٫01%)
2020-09-12
85٬184(+0٫01%)
2020-09-13
85٬194(+0٫01%)
2020-09-14
85٬202(+0٫01%)
2020-09-15
85٬214(+0٫01%)
2020-09-16
85٬223(+0٫01%)
2020-09-17
85٬255(+0٫04%)
2020-09-18
85٬269(+0٫02%)
2020-09-19
85٬279(+0٫01%)
2020-09-20
85٬291(+0٫01%)
2020-09-21
85٬297(+0٫01%)
2020-09-22
85٬307(+0٫01%)
2020-09-23
85٬314(+0٫01%)
2020-09-24
85٬322(+0٫01%)
2020-09-25
85٬337(+0٫02%)
2020-09-26
85٬351(+0٫02%)
2020-09-27
85٬372(+0٫02%)
2020-09-28
85٬384(+0٫01%)
2020-09-29
85٬403(+0٫02%)
2020-09-30
85٬414(+0٫01%)
2020-10-01
85٬424(+0٫01%)
2020-10-02
85٬434(+0٫01%)
2020-10-03
85٬450(+0٫02%)
2020-10-04
85٬470(+0٫02%)
2020-10-05
85٬482(+0٫01%)
2020-10-06
85٬489(+0٫01%)
2020-10-07
85٬500(+0٫01%)
2020-10-08
85٬521(+0٫02%)
2020-10-09
85٬536(+0٫02%)
2020-10-10
85٬557(+0٫02%)
2020-10-11
85٬578(+0٫02%)
2020-10-12
85٬591(+0٫02%)
2020-10-13
85٬611(+0٫02%)
2020-10-14
85٬622(+0٫01%)
2020-10-15
85٬646(+0٫03%)
2020-10-16
85٬659(+0٫02%)
2020-10-17
85٬672(+0٫02%)
2020-10-18
85٬685(+0٫02%)
2020-10-19
85٬704(+0٫02%)
2020-10-20
85٬715(+0٫01%)
2020-10-21
85٬729(+0٫02%)
2020-10-22
85٬747(+0٫02%)
2020-10-23
85٬775(+0٫03%)
2020-10-24
85٬790(+0٫02%)
2020-10-25
85٬810(+0٫02%)
2020-10-26
85٬826(+0٫02%)
2020-10-27
85٬868(+0٫05%)
2020-10-28
85٬915(+0٫05%)
2020-10-29
85٬940(+0٫03%)
2020-10-30
85٬973(+0٫04%)
2020-10-31
85٬997(+0٫03%)
2020-11-01
86٬021(+0٫03%)
2020-11-02
86٬070(+0٫06%)
2020-11-03
86٬087(+0٫02%)
2020-11-04
86٬115(+0٫03%)
2020-11-05
86٬151(+0٫04%)
2020-11-06
86٬184(+0٫04%)
2020-11-07
86٬212(+0٫03%)
2020-11-08
86٬245(+0٫04%)
2020-11-09
86٬267(+0٫03%)
2020-11-10
86٬284(+0٫02%)
2020-11-11
86٬299(+0٫02%)
2020-11-12
86٬307(+0٫01%)
2020-11-13
86٬325(+0٫02%)
2020-11-14
86٬338(+0٫02%)
2020-11-15
86٬346(+0٫01%)
2020-11-16
86٬361(+0٫02%)
2020-11-17
86٬369(+0٫01%)
2020-11-18
86٬381(+0٫01%)
2020-11-19
86٬398(+0٫02%)
2020-11-20
86٬414(+0٫02%)
2020-11-21
86٬431(+0٫02%)
2020-11-22
86٬442(+0٫01%)
2020-11-23
86٬464(+0٫03%)
2020-11-24
86٬469(+0٫01%)
2020-11-25
86٬490(+0٫02%)
2020-11-26
86٬495(+0٫01%)
2020-11-27
86٬501(+0٫01%)
2020-11-28
86٬512(+0٫01%)
2020-11-29
86٬530(+0٫02%)
2020-11-30
86٬542(+0٫01%)
2020-12-01
86٬551(+0٫01%)
2020-12-02
86٬567(+0٫02%)
2020-12-03
86٬584(+0٫02%)
2020-12-04
86٬601(+0٫02%)
2020-12-05
86٬619(+0٫02%)
2020-12-06
86٬634(+0٫02%)
2020-12-07
86٬646(+0٫01%)
2020-12-08
86٬661(+0٫02%)
2020-12-09
86٬673(+0٫01%)
2020-12-10
86٬688(+0٫02%)
2020-12-11
86٬701(+0٫01%)
2020-12-12
86٬725(+0٫03%)
2020-12-13
86٬741(+0٫02%)
2020-12-14
86٬758(+0٫02%)
2020-12-15
86٬770(+0٫01%)
2020-12-16
86٬777(+0٫01%)
2020-12-17
86٬789(+0٫01%)
2020-12-18
86٬806(+0٫02%)
2020-12-19
86٬829(+0٫03%)
2020-12-20
86٬852(+0٫03%)
2020-12-21
86٬867(+0٫02%)
2020-12-22
86٬882(+0٫02%)
2020-12-23
86٬899(+0٫02%)
2020-12-24
86٬913(+0٫02%)
2020-12-25
86٬933(+0٫02%)
2020-12-26
86٬955(+0٫03%)
2020-12-27
86٬976(+0٫02%)
2020-12-28
87٬003(+0٫03%)
2020-12-29
87٬027(+0٫03%)
2020-12-30
87٬052(+0٫03%)
2020-12-31
87٬071(+0٫02%)
2021-01-01
87٬093(+0٫03%)
2021-01-02
87٬117(+0٫03%)
2021-01-03
87٬150(+0٫04%)
2021-01-04
87٬183(+0٫04%)
2021-01-05
87٬215(+0٫04%)
2021-01-06
87٬278(+0٫07%)
2021-01-07
87٬331(+0٫06%)
2021-01-08
87٬364(+0٫04%)
2021-01-09
87٬433(+0٫08%)
2021-01-10
87٬536(+0٫12%)
2021-01-11
87٬591(+0٫06%)
2021-01-12
87٬706(+0٫13%)
2021-01-13
87٬844(+0٫16%)
2021-01-14
87٬988(+0٫16%)
2021-01-15
88٬118(+0٫15%)
2021-01-16
88٬227(+0٫12%)
2021-01-17
88٬336(+0٫12%)
2021-01-18
88٬454(+0٫13%)
2021-01-19
88٬557(+0٫12%)
2021-01-20
88٬701(+0٫16%)
2021-01-21
88٬804(+0٫12%)
2021-01-22
88٬911(+0٫12%)
2021-01-23
88٬991(+0٫09%)
2021-01-24
89٬115(+0٫14%)
2021-01-25
89٬197(+0٫09%)
2021-01-26
89٬272(+0٫08%)
2021-01-27
89٬326(+0٫06%)
2021-01-28
89٬378(+0٫06%)
2021-01-29
89٬430(+0٫06%)
2021-01-30
89٬522(+0٫1%)
2021-01-31
89٬564(+0٫05%)
2021-02-01
89٬594(+0٫03%)
2021-02-02
89٬619(+0٫03%)
2021-02-03
89٬649(+0٫03%)
2021-02-04
89٬669(+0٫02%)
2021-02-05
89٬681(+0٫01%)
2021-02-06
89٬692(+0٫01%)
2021-02-07
89٬706(+0٫02%)
2021-02-08
89٬720(+0٫02%)
2021-02-09
89٬734(+0٫02%)
2021-02-10
89٬736(=)
2021-02-11
89٬748(+0٫01%)
2021-02-12
89٬756(+0٫01%)
2021-02-13
89٬763(+0٫01%)
2021-02-14
89٬772(+0٫01%)
2021-02-15
89٬788(+0٫02%)
2021-02-16
89٬795(+0٫01%)
2021-02-17
89٬806(+0٫01%)
2021-02-18
89٬816(+0٫01%)
2021-02-19
89٬824(+0٫01%)
2021-02-20
89٬831(+0٫01%)
2021-02-21
89٬842(+0٫01%)
2021-02-22
89٬852(+0٫01%)
2021-02-23
89٬864(+0٫01%)
2021-02-24
89٬871(+0٫01%)
2021-02-25
89٬877(+0٫01%)
2021-02-26
89٬887(+0٫01%)
2021-02-27
89٬893(+0٫01%)
2021-02-28
89٬912(+0٫02%)
2021-03-01
89٬923(+0٫01%)
2021-03-02
89٬933(+0٫01%)
2021-03-03
89٬943(+0٫01%)
2021-03-04
89٬952(+0٫01%)
2021-03-05
89٬962(+0٫01%)
2021-03-06
89٬975(+0٫01%)
2021-03-07
89٬994(+0٫02%)
2021-03-08
90٬002(+0٫01%)
2021-03-09
90٬007(+0٫01%)
2021-03-10
90٬018(+0٫01%)
2021-03-11
90٬027(+0٫01%)
2021-03-12
90٬034(+0٫01%)
2021-03-13
90٬044(+0٫01%)
2021-03-14
90٬049(+0٫01%)
2021-03-15
90٬062(+0٫01%)
2021-03-16
90٬066(=)
2021-03-17
90٬072(+0٫01%)
2021-03-18
90٬083(+0٫01%)
2021-03-19
90٬087(=)
2021-03-20
90٬099(+0٫01%)
2021-03-21
90٬106(+0٫01%)
2021-03-22
90٬115(+0٫01%)
2021-03-23
90٬125(+0٫01%)
2021-03-24
90٬136(+0٫01%)
2021-03-25
90٬147(+0٫01%)
2021-03-26
90٬159(+0٫01%)
2021-03-27
90٬167(+0٫01%)
2021-03-28
90٬182(+0٫02%)
2021-03-29
90٬190(+0٫01%)
2021-03-30
90٬201(+0٫01%)
2021-03-31
90٬217(+0٫02%)
2021-04-01
90٬226(+0٫01%)
2021-04-02
90٬252(+0٫03%)
2021-04-03
90٬273(+0٫02%)
2021-04-04
90٬305(+0٫04%)
2021-04-05
90٬329(+0٫03%)
2021-04-06
90٬341(+0٫01%)
2021-04-07
90٬365(+0٫03%)
2021-04-08
90٬386(+0٫02%)
2021-04-09
90٬400(+0٫02%)
2021-04-10
90٬410(+0٫01%)
2021-04-11
90٬426(+0٫02%)
2021-04-12
90٬435(+0٫01%)
2021-04-13
90٬447(+0٫01%)
2021-04-14
90٬457(+0٫01%)
2021-04-15
90٬468(+0٫01%)
2021-04-16
90٬483(+0٫02%)
2021-04-17
90٬499(+0٫02%)
2021-04-18
90٬510(+0٫01%)
2021-04-19
90٬520(+0٫01%)
2021-04-20
90٬541(+0٫02%)
2021-04-21
90٬547(+0٫01%)
2021-04-22
90٬566(+0٫02%)
2021-04-23
90٬575(+0٫01%)
2021-04-24
90٬588(+0٫01%)
2021-04-25
90٬599(+0٫01%)
2021-04-26
90٬610(+0٫01%)
2021-04-27
90٬622(+0٫01%)
2021-04-28
90٬642(+0٫02%)
2021-04-29
90٬655(+0٫01%)
2021-04-30
90٬671(+0٫02%)
2021-05-01
90٬686(+0٫02%)
2021-05-02
90٬697(+0٫01%)
2021-05-03
90٬714(+0٫02%)
2021-05-04
90٬721(+0٫01%)
2021-05-05
90٬726(+0٫01%)
2021-05-06
90٬739(+0٫01%)
2021-05-07
90٬746(+0٫01%)
2021-05-08
90٬758(+0٫01%)
2021-05-09
90٬769(+0٫01%)
2021-05-10
90٬783(+0٫02%)
2021-05-11
90٬799(+0٫02%)
2021-05-12
90٬808(+0٫01%)
2021-05-13
90٬815(+0٫01%)
2021-05-14
90٬829(+0٫02%)
2021-05-15
90٬847(+0٫02%)
2021-05-16
90٬872(+0٫03%)
2021-05-17
90٬894(+0٫02%)
2021-05-18
90٬908(+0٫02%)
2021-05-19
90٬920(+0٫01%)
2021-05-20
90٬944(+0٫03%)
2021-05-21
90٬954(+0٫01%)
2021-05-22
90٬973(+0٫02%)
2021-05-23
90٬991(+0٫02%)
2021-05-24
91٬006(+0٫02%)
2021-05-25
91٬019(+0٫01%)
2021-05-26
91٬038(+0٫02%)
2021-05-27
91٬045(+0٫01%)
2021-05-28
91٬061(+0٫02%)
2021-05-29
91٬072(+0٫01%)
2021-05-30
91٬099(+0٫03%)
2021-05-31
91٬122(+0٫03%)
2021-06-01
91٬146(+0٫03%)
2021-06-02
91٬170(+0٫03%)
2021-06-03
91٬194(+0٫03%)
2021-06-04
91٬218(+0٫03%)
2021-06-05
91٬248(+0٫03%)
2021-06-06
91٬267(+0٫02%)
2021-06-07
91٬300(+0٫04%)
2021-06-08
91٬316(+0٫02%)
2021-06-09
91٬337(+0٫02%)
2021-06-10
91٬359(+0٫02%)
2021-06-11
91٬394(+0٫04%)
2021-06-12
91٬428(+0٫04%)
2021-06-13
91٬451(+0٫03%)
2021-06-14
91٬471(+0٫02%)
2021-06-15
91٬492(+0٫02%)
2021-06-16
91٬511(+0٫02%)
2021-06-17
91٬534(+0٫03%)
2021-06-18
91٬564(+0٫03%)
2021-06-19
91٬587(+0٫03%)
2021-06-20
91٬604(+0٫02%)
2021-06-21
91٬629(+0٫03%)
2021-06-22
91٬653(+0٫03%)
2021-06-23
91٬669(+0٫02%)
2021-06-24
91٬693(+0٫03%)
2021-06-25
91٬718(+0٫03%)
2021-06-26
91٬732(+0٫02%)
2021-06-27
91٬753(+0٫02%)
2021-06-28
91٬771(+0٫02%)
2021-06-29
91٬780(+0٫01%)
2021-06-30
91٬792(+0٫01%)
2021-07-01
91٬810(+0٫02%)
2021-07-02
91٬833(+0٫03%)
2021-07-03
91٬847(+0٫02%)
2021-07-04
91٬869(+0٫02%)
2021-07-05
91٬892(+0٫03%)
2021-07-06
91٬949(+0٫06%)
2021-07-07
91٬966(+0٫02%)
2021-07-08
91٬989(+0٫03%)
2021-07-09
92٬015(+0٫03%)
2021-07-10
92٬039(+0٫03%)
2021-07-11
92٬066(+0٫03%)
2021-07-12
92٬095(+0٫03%)
2021-07-13
92٬119(+0٫03%)
2021-07-14
92٬147(+0٫03%)
2021-07-15
92٬183(+0٫04%)
2021-07-16
92٬213(+0٫03%)
2021-07-17
92٬246(+0٫04%)
2021-07-18
92٬277(+0٫03%)
2021-07-19
92٬342(+0٫07%)
2021-07-20
92٬364(+0٫02%)
2021-07-21
92٬414(+0٫05%)
2021-07-22
92٬462(+0٫05%)
2021-07-23
92٬497(+0٫04%)
2021-07-24
92٬529(+0٫03%)
2021-07-25
92٬605(+0٫08%)
2021-07-26
92٬676(+0٫08%)
2021-07-27
92٬762(+0٫09%)
2021-07-28
92٬811(+0٫05%)
2021-07-29
92٬875(+0٫07%)
2021-07-30
92٬930(+0٫06%)
2021-07-31
93٬005(+0٫08%)
2021-08-01
93٬103(+0٫11%)
2021-08-02
93٬193(+0٫1%)
2021-08-03
93٬289(+0٫1%)
2021-08-04
93٬374(+0٫09%)
2021-08-05
93٬498(+0٫13%)
2021-08-06
93٬605(+0٫11%)
2021-08-07
93٬701(+0٫1%)
2021-08-08
93٬826(+0٫13%)
2021-08-09
93٬969(+0٫15%)
2021-08-10
94٬080(+0٫12%)
2021-08-11
94٬161(+0٫09%)
2021-08-12
94٬260(+0٫11%)
2021-08-13
94٬326(+0٫07%)
2021-08-14
94٬379(+0٫06%)
2021-08-15
94٬430(+0٫05%)
2021-08-16
94٬472(+0٫04%)
2021-08-17
94٬500(+0٫03%)
2021-08-18
94٬546(+0٫05%)
2021-08-19
94٬579(+0٫03%)
2021-08-20
94٬599(+0٫02%)
2021-08-21
94٬631(+0٫03%)
2021-08-22
94٬652(+0٫02%)
2021-08-23
94٬687(+0٫04%)
2021-08-24
94٬707(+0٫02%)
2021-08-25
94٬733(+0٫03%)
2021-08-26
94٬765(+0٫03%)
2021-08-27
94٬786(+0٫02%)
2021-08-28
94٬819(+0٫03%)
2021-08-29
94٬842(+0٫02%)
2021-08-30
94٬879(+0٫04%)
2021-08-31
94٬898(+0٫02%)
2021-09-01
94٬926(+0٫03%)
2021-09-02
94٬954(+0٫03%)
2021-09-03
94٬982(+0٫03%)
2021-09-04
95٬010(+0٫03%)
2021-09-05
95٬028(+0٫02%)
2021-09-06
95٬064(+0٫04%)
2021-09-07
95٬083(+0٫02%)
2021-09-08
95٬111(+0٫03%)
2021-09-09
95٬128(+0٫02%)
2021-09-10
95٬153(+0٫03%)
2021-09-11
95٬199(+0٫05%)
2021-09-12
95٬248(+0٫05%)
2021-09-13
95٬340(+0٫1%)
2021-09-14
95٬413(+0٫08%)
2021-09-15
95٬493(+0٫08%)
2021-09-16
95٬577(+0٫09%)
2021-09-17
95٬623(+0٫05%)
2021-09-18
95٬689(+0٫07%)
2021-09-19
95٬738(+0٫05%)
2021-09-20
95٬810(+0٫08%)
2021-09-21
95٬851(+0٫04%)
2021-09-22
95٬894(+0٫04%)
2021-09-23
95٬948(+0٫06%)
2021-09-24
95٬986(+0٫04%)
2021-09-25
96٬015(+0٫03%)
2021-09-26
96٬050(+0٫04%)
2021-09-27
96٬081(+0٫03%)
2021-09-28
96٬106(+0٫03%)
2021-09-29
96٬128(+0٫02%)
2021-09-30
96٬162(+0٫04%)
2021-10-01
96٬203(+0٫04%)
2021-10-02
96٬231(+0٫03%)
2021-10-03
96٬258(+0٫03%)
2021-10-04
96٬284(+0٫03%)
2021-10-05
96٬310(+0٫03%)
2021-10-06
96٬335(+0٫03%)
2021-10-07
96٬357(+0٫02%)
2021-10-08
96٬374(+0٫02%)
2021-10-09
96٬398(+0٫02%)
2021-10-10
96٬423(+0٫03%)
2021-10-11
96٬435(+0٫01%)
2021-10-12
96٬457(+0٫02%)
2021-10-13
96٬478(+0٫02%)
2021-10-14
96٬488(+0٫01%)
2021-10-15
96٬502(+0٫01%)
2021-10-16
96٬522(+0٫02%)
2021-10-17
96٬546(+0٫02%)
2021-10-18
96٬571(+0٫03%)
2021-10-19
96٬601(+0٫03%)
2021-10-20
96٬622(+0٫02%)
2021-10-21
96٬665(+0٫04%)
2021-10-22
96٬715(+0٫05%)
2021-10-23
96٬758(+0٫04%)
2021-10-24
96٬797(+0٫04%)
2021-10-25
96٬840(+0٫04%)
2021-10-26
96٬899(+0٫06%)
2021-10-27
96٬938(+0٫04%)
2021-10-28
97٬002(+0٫07%)
2021-10-29
97٬080(+0٫08%)
2021-10-30
97٬151(+0٫07%)
2021-10-31
97٬243(+0٫09%)
2021-11-01
97٬314(+0٫07%)
2021-11-02
97٬423(+0٫11%)
2021-11-03
97٬527(+0٫11%)
2021-11-04
97٬605(+0٫08%)
2021-11-05
97٬660(+0٫06%)
2021-11-06
97٬734(+0٫08%)
2021-11-07
97٬823(+0٫09%)
2021-11-08
97٬885(+0٫06%)
2021-11-09
97٬939(+0٫06%)
2021-11-10
98٬001(+0٫06%)
2021-11-11
98٬099(+0٫1%)
2021-11-12
98٬174(+0٫08%)
2021-11-13
98٬263(+0٫09%)
2021-11-14
98٬315(+0٫05%)
2021-11-15
98٬337(+0٫02%)
2021-11-16
98٬368(+0٫03%)
2021-11-17
98٬403(+0٫04%)
2021-11-18
98٬427(+0٫02%)
2021-11-19
98٬450(+0٫02%)
2021-11-20
98٬467(+0٫02%)
2021-11-21
98٬505(+0٫04%)
2021-11-22
98٬524(+0٫02%)
2021-11-23
98٬546(+0٫02%)
2021-11-24
98٬570(+0٫02%)
2021-11-25
98٬583(+0٫01%)
2021-11-26
98٬608(+0٫03%)
2021-11-27
98٬631(+0٫02%)
2021-11-28
98٬672(+0٫04%)
2021-11-29
98٬711(+0٫04%)
2021-11-30
98٬824(+0٫11%)
2021-12-01
98٬897(+0٫07%)
2021-12-02
98٬993(+0٫1%)
2021-12-03
99٬083(+0٫09%)
2021-12-04
99٬142(+0٫06%)
2021-12-05
99٬203(+0٫06%)
2021-12-06
99٬297(+0٫09%)
2021-12-07
99٬371(+0٫07%)
2021-12-08
99٬454(+0٫08%)
2021-12-09
99٬517(+0٫06%)
2021-12-10
99٬604(+0٫09%)
2021-12-11
99٬679(+0٫08%)
2021-12-12
99٬780(+0٫1%)
2021-12-13
99٬856(+0٫08%)
2021-12-14
99٬923(+0٫07%)
2021-12-15
100٬000(+0٫08%)
2021-12-16
100٬076(+0٫08%)
2021-12-17
100٬201(+0٫12%)
2021-12-18
100٬284(+0٫08%)
2021-12-19
100٬386(+0٫1%)
2021-12-20
100٬467(+0٫08%)
2021-12-21
100٬544(+0٫08%)
2021-12-22
100٬644(+0٫1%)
2021-12-23
100٬731(+0٫09%)
2021-12-24
100٬871(+0٫14%)
2021-12-25
101٬077(+0٫2%)
2021-12-26
101٬277(+0٫2%)
2021-12-27
101٬486(+0٫21%)
2021-12-28
101٬683(+0٫19%)
2021-12-29
101٬890(+0٫2%)
2021-12-30
102٬083(+0٫19%)
2021-12-31
102٬314(+0٫23%)
2022-01-01
102٬505(+0٫19%)
2022-01-02
102٬666(+0٫16%)
2022-01-03
102٬841(+0٫17%)
2022-01-04
102٬932(+0٫09%)
2022-01-05
103٬121(+0٫18%)
2022-01-06
103٬295(+0٫17%)
اعتبارًا من 10 فبراير 2020 فصاعدًا ، تتضمن البيانات الحالات في خوبي التي لم يتم اختبارها للكشف عن الفيروس ولكن تشخص سريريًا استنادًا إلى التصوير الطبي الذي يُظهر علامات الالتهاب الرئوي.[1]
كانت البيانات المختبرة في المختبر متاحة بشكل منفصل أيضًا في الفترة من 10 إلى 15 فبراير 2020.[2]
البيانات من 16 فبراير 2020 وما بعده لم تتضمن عددًا منفصلاً من الحالات المختبرة في المختبر.
اعتبارًا من 19 فبراير 2020 فصاعدًا ، حُسبت الحالات الجديدة التي تم اختبارها في المختبر فقط من الإجمالي (ولكن الحالات التي شُخصت سريريًا لم تهمل والتي تم حسابها سابقًا)[3]
On 17 April 2020, following the Wuhan government's issuance of a report on accounting for COVID-19 deaths that occurred at home that went previously unreported, as well as the subtraction of deaths that were previously double-counted by different hospitals, the NHC revised their cumulative totals dating to 16 April, adding 325 cumulative cases and 1,290 deaths.[4]
مصدر البيانات من التقارير اليومية للجنة الصحة الوطنية لجمهورية الصين الشعبية NHC . (في رابط آخر قبل 25 يناير, على موقع ووهان MHC قبل 10 يناير)

الصفحة قالب:Reflist/styles.css ليس بها محتوى.

 1. ^ The 02-10 and 02-11 clinically diagnosed data has been based on appendix in the 02-11 Hubei WJW data، with 02-10's data obtained from deducting the number of new C.D. cases on that day from the total.
 2. ^ The 02-12 data has been corrected based on the 02-13 NHC subtraction data and corresponding 02-13 Hubei data.
 3. ^ The 02-18 number of tested cases is calculated based on the 02-19 subtraction data.
 4. ^ البيانات من 02-19 تستبعد التشخيص السريري ، لذلك يتم إجراء الحساب مؤقتًا لسهولة فهم تطور الحالة.
 1. ^ 国家卫生健康委员会办公厅 (5 February 2020). 新型冠状病毒感染肺炎的诊疗方案(试行第五版) (PDF). 国家卫生健康委员会办公厅 (باللغة الصينية). مؤرشف (PDF) من الأصل في 05 فبراير 2020. اطلع عليه بتاريخ 05 فبراير 2020. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
 2. ^ 2020年2月11日湖北省新型冠状病毒肺炎疫情情况 (باللغة الصينية). الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
 3. ^ Woodyatt, Amy; Kottasová, Ivana; Griffiths, James; Regan, Helen. "China changed how it counts coronavirus cases again. Here's why". CNN. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
 4. ^ 湖北省武汉市新冠肺炎疫情数据订正情况. National Health Commission. 2020-04-17. اطلع عليه بتاريخ 17 أبريل 2020. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)